Nada

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.

Aktuell information om 2D1240, Numeriska metoder gk2 för D2

-----

Senaste nytt

Omtentamen i augusti 2000: Torsdag 24 aug kl 8-13 salar F31-33.

Sammanställning av kursenkäten (79 svar kom in).

Kursanalys.

Regnbågslinje

Kursprogram hösten 1999

Kursledare och föreläsare är Gerd Eriksson (gerd@nada.kth.se).

Övningsledare är Andreas Atle (atle@nada.kth.se), Gerd Eriksson,
Johan Karlander (johank@nada.kth.se), Erik Abenius (abenius@nada.kth.se).

Kursinnehåll

Ideer och begrepp, Matlab, effektiva algoritmer för linjära ekvationssystem, kondition, minstakvadratmetoden för överbestämda linjära system och linjär kurvanpassning, interpolation med polynom, kubiska splines och bezierkurvor, tillförlitlighetsbedömning, extrapolation, derivataskattning, numerisk integration, lösning av ekvationer och ickelinjära system, ickelinjär modellanpassning, ickelinjär minimering, numeriska metoder för ordinära differentialekvationer, begynnelse- och randvärdesproblem.

Kurslitteratur

NAM och exempelsamlingen (40 kr vardera) samt kursbunten nedan (20 kr) kan köpas vid första föreläsningen i sal F3 och därefter på Nadas expedition (exp@nada.kth.se).

Kursbunt

Användarhandledningarna för GnuEmacs och Unix som ingick i kursbunten för ettans datakurs har du nytta av i nummekursen. Betahandboken rekommenderas.

Datorinitiering, registrering och kurskatalog

För att få tillgång till kurskatalogen och annat kursspecifikt på Nadas datorer ska du ge kommandot course join numd99
Registrering på kursen gör du med kommandot res checkin numd99
(Obs, du måste först vara registrerad på kansli EIT för att få gå kursen.)
När du är klar med kursen ska du skriva course leave numd99

Kurskatalogen på Nadas datorer är /info/numd99
Kurskatalogens Matlabfiler finns också tillgängliga härifrån.

Kursuppläggning

Detaljerat schema för D2-kursen finns i kursplan för D2. Kortfattat gäller följande: Kursen är schemalagd i period 1 (v35-41) med elva föreläsningar, sju salsövningar och sex datorövningar, tentamen ligger efter period 1.
I period 2 är kursen schemalagd i de tre första veckorna (v43-45) med två lektionstillfällen i föreläsningssal, tre datorövningar samt ett föredragspass som ersätter övningen i v45. Kursen avslutas i den fjärde veckan av period 2 (v46) med rapportskrivning och ytterligare föredragspass. Se även översiktsschema för 2D1240 Numeriska metoder gkII för D2.

Laborationer

I kursen ingår fyra obligatoriska datorlaborationer. Godkänd laborationskurs ger två kurspoäng (av kursens totalt 4 poäng). Laborationerna gäller numeriska tillämpningar med Matlab och görs i tvåmannagrupper. För arbetet utanför schemalagd tid är Nadas datorsalar tillgängliga via giltigt kårkort alla tider på dygnet utom bokade tider. Allmänhandledning finns vissa tider.

Redovisning av laboration 1 och 2

De båda första laborationerna redovisas muntligt (ca 20 min vardera) med stöd av Matlabprogram, utskrifter, kurvor och anteckningar. Anmälningslista med tid och plats för redovisning kommer att finnas utanför datorsalarna. Två bonuspoäng som tillgodoräknas på tentan utdelas om laboration 1 blir godkänd senast 23 sep och två till för laboration 2 med sista redovisningsdag 14 okt. Bonuspoängen gäller vid ordinarie tentan samt vid de två närmast följande omtentamenstillfällena.

Laboration 3 och 4, rapporter och föredrag

Laboration 3 och 4 utgörs av större tillämpningsuppgifter där du ska dra nytta av dina kunskaper i numeriska metoder och Matlab. Ett tjogtal problem finns att välja mellan för vardera labben. Den ena redovisas med ett föredrag och en skriftlig dokumentation (minirapport) innehållande Matlabprogram, kurvor, slutsatser och resultat. Den andra laborationsuppgiften redovisas med en fullständig och välskriven ingenjörsmässig rapport. När du noterar dig för en tillåten kombination av laborationsuppgifter får du samtidigt veta vilken som ska föredras muntligt. Både rapporten och föredraget betygsätts och viktas ihop med tentamensbetyget till ett slutbetyg i kursen 2D1240.
Sista rapportinlämningstid är 19 november (gäller både den större rapporten och minirapporten).
Föredraget på 12 - 15 minuter håller du tillsammans med din laborationskamrat inför ett dussin intresserade åhörare (övriga föredragshållare under passet samt några lärare). För betygsättningen av den muntliga föredragningen bedöms om problemet och dess lösning beskrivs lättfattligt och korrekt, om föredraget är väl förberett med trevlig presentation, god tavelteknik och välritade stordiabilder.

Tentamen

Tentamen ligger redan efter period 1, ti 26 okt kl 8-13, sal V01, V11, V21-23, T11-12, och omfattar kursinnehållet t o m föreläsning 11 och övning 7. Tentan består av en teoridel utan hjälpmedel på 10 poäng och en problemdel på 40 poäng där tillåtna hjälpmedel är formelsamlingen, Matlabhandledningen, Betahandboken samt räknedosa. För godkänt krävs minst 5 poäng från teoridelen och minst 25 poäng totalt med bonuspoängen från laborationerna 1 och 2 inräknade (betyg: 25-34 trea, 35-44 fyra, 45-54 femma).
Tentamensresultatet anslås efter högst två veckor på Nadas anslagstavla på plan 3. Klagomål på rättningen lämnas till kursledaren inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits.

Hederskodex

Grundregeln är att det jobb du gör i kursen (labbar, tentor mm) ska du göra själv, förutom att labbarna kan göras i tvåmannagrupper. Vid redovisning av labbar ska båda i gruppen kunna redogöra i detalj även för vad labbkompisen skrivit.
Ibland, speciellt när man skriver program, kan det vara nödvändigt att fråga någon annan (en kamrat eller en handledare) om hjälp med att hitta fel. Detta är tillåtet förutsatt att du uppfyller följande villkor. Varje annan form av samarbete och utnyttjande av andras lösningar betraktas som ett brott mot hederskodexen och kan bestraffas, t ex genom att du förlorar alla bonuspoäng eller får göra en ny uppgift.

Detta är en översatt och omarbetad version av den hederskodex som används i kursen Introduction to Computer Science vid Stanford University. Den tillämpas i många av Nadas kurser.

-----

Kursutvärdering

I slutet av kursen görs en kursenkät. Den är viktig för att kursledaren ska få en god uppfattning om hur kursen har fungerat ur studentsynpunkt. Den ger också besked om vilka förbättringar som ska göras. Vi eftersträvar god kvalitet på våra kurser i numeriska metoder.
Hur kursenkäten för D-kursen hösten 1999 var utformad kan du se här:

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.


Sidansvarig: <gerd@nada.kth.se,>
Senast ändrad 21 augusti 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>