Nada

^ Upp till Aktuell information om kursen.

Kursanalys för 2D1240, Numeriska metoder gk2, för F2, våren 1999

Kursdata

Tid: period 3,4 läsåret 1998/99
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tentamen 2 poäng.
Tentamen: ordinarietenta efter period 3 (13 mars), omtenta efter påsk (10 apr).
Föreläsningar: 26 timmar.
Övningar: 16 timmar.
Laborationer: två vanliga (labA) och två av projektkaraktär (labB), 18 timmar schemalagd tid. Projekten redovisas med rapport och föredrag.
Kursledare och föreläsare: Gunilla Kreiss
Övningslärare: Gunilla Kreiss, Malin Siklosi, Erik ABenius, Mikael Hanke
Antal registrerade elever: 129 (som redovisat minst en labb).
På ordinarie tentan fick 80% godkänt.
Vid vårterminens slut var ca 90 (=70%) godkända på alla moment.
Kurslitteratur: Scientific Computing, an Introductory Survey av M.T.Heath.

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

1. Ny kursledare.
2. Den tidigare kursboken av Golub, Ortega har bytts mot boken av Heath.
3. Lab 2 och lab 3 var nya.

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

En kursenkäten på WWW besvarades av 52 kursdeltagare. Svaren finns här

Kursen ansågs som medelsvår, intressant och meningsfull och nästan alla tyckte att de hade tillräckliga förkunskaper. Kursboken fick blandade omdömen (oftast "hyfsad"). Kommentarerna är dock mest negativa.

Laboration 1 tog för de flesta drygt tio timmar, laboration 2 i genomsnitt sexton timmar. Projektlabbarna 3 och 4 med rapport och föredragsförberedelser tog drygt 25 timmar vardera. En rimlig arbetsinsats för två kurspoäng är 80 timmar. En del studenter la ner mer tid än så. Labbarna ansågs lärorika och roliga och det kom flera positiva kommentarer om redovisning i form av rapport och föredrag.
Ordinarietentan i mars speglade kursinnehållet bra.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Lab 3 (fackverksbron) skall få klarare lydelse. Detta bör underlätta för studenterna så att 80 timmars labtid räcker till. Reglerna för betygssättningen på projektlabbarna ska bli tydligare.

^ Upp till Aktuell information om kursen.


Sidansvarig: <gunillak@nada.kth.se,>
Senast ändrad 13 september 1999
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>