Nada

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.

Aktuell information om 2D1240, Numeriska metoder gk2 för F2

Nu är kursanalysen klar.

-----

Senaste nytt

Det finns två fel i lab3 lydelsen, sidan 2. På femte textraden ska det stå S_a=-sigma e_ab. På sista formelraden ovanför punkt 3 i algoritmen ska det också vara -sigma e_ab i högerledet. Felen är rättade nu.

En lista med rekomenderade uppgifter för kursen finns här.

Nu finns anvisningar till laboration 3 och laboration 4. Obs! skriv bara ut den lab4 uppgift du skall lösa!

Nya datum för redovisning av lab3 och lab4: skriftlig rapporter lämnas in senast 30/4. Tider för muntlig redovisning kommer att finnas i vecka 12 och vecka 16.

En reviderad version av teorifrågor är nu tillgänglig.

Regnbågslinje

Kursprogram våren 1999

Kursledare och föreläsare är Gunilla Kreiss (gunillak@nada.kth.se).

Övningsledare är Erik Abenius, Malin Siklosi, Michael Hanke och Gunilla Kreiss. Michael Hanke undervisar på engelska.

Kursinnehåll

Ideer och begrepp, Matlab, effektiva algoritmer för linjära ekvationssystem, kondition, minstakvadratmetoden för överbestämda linjära system och linjär kurvanpassning, interpolation med polynom, kubiska splines och bezierkurvor, tillförlitlighetsbedömning, extrapolation, derivataskattning, numerisk integration, lösning av ekvationer och ickelinjära system, ickelinjär modellanpassning, ickelinjär minimering, numeriska metoder för ordinära differentialekvationer, begynnelse- och randvärdesproblem.

Kurslitteratur

Exempelsamlingen kan köpas vid första föreläsningen.

Kursbunt

Kursbunten (20 kr) säljs i samband med första föreläsningen, därefter på Nadas expedition.

Användarhandledningarna för GnuEmacs och Unix som ingick i kursbunten för ettans datakurs har du nytta av i nummekursen. Betahandboken rekommenderas.

Datorinitiering, registrering och kurskatalog

För att få tillgång till kurskatalogen och annat kursspecifikt på Nadas datorer ska du ge kommandot course join numf99
Registrering på kursen gör du med kommandot res checkin numf99
(Obs, du måste först vara registrerad på kansli TFY för att få gå kursen.)
När du är klar med kursen ska du skriva course leave numf99

Kurskatalogen på Nadas datorer är /info/numf99
Kurskatalogens Matlabfiler finns också tillgängliga härifrån.

Kursuppläggning

Kursen är schemalagd i period 3 med 11 föreläsningar, 7 salsövningar och 6 datorövningar. Tentamen ligger efter period 3. I period 4 är kursen schemalagd i de två första veckorna med 2 föreläsningar, 3 datorövningar samt ett föredragspass som ersätter övningen i vecka 12. En prelininär översiktlig kursplan för F2 beskriver vad som skall behandlas vid de olika undervisningstillfällena.

Laborationer

I kursen ingår fyra obligatoriska datorlaborationer. Godkänd laborationskurs ger två kurspoäng (av kursens totalt 4 poäng). Laborationerna gäller numeriska tillämpningar med Matlab och görs i tvåmannagrupper. För arbetet utanför schemalagd tid är Nadas datorsalar tillgängliga via giltigt kårkort alla tider på dygnet utom bokade tider.

Redovisning av laboration 1 och 2

De båda första laborationerna redovisas muntligt (ca 20 min vardera) med stöd av Matlabprogram, utskrifter, kurvor och anteckningar. Anmälningslista med tid och plats för redovisning kommer att finnas utanför datorsalarna. Två bonuspoäng som tillgodoräknas på tentan utdelas om laboration 1 blir godkänd senast onsdag 10 februari och två till för laboration 2 med sista redovisningsdag tisdag 2 mars. Bonuspoängen gäller vid ordinarie tentan samt vid de två närmast följande omtentamenstillfällena.

Laboration 3 och 4, rapporter och föredrag

Laboration 3 och 4 utgörs av större tillämpningsuppgifter där du ska dra nytta av dina kunskaper i numeriska metoder och Matlab. Alla löser samma problem i lab3 som redovisas med en fullständig och välskriven ingenjörsmässig rapport. För lab 4 finns ett tjogtal problem finns att välja mellan. Denna redovisas med ett föredrag och en skriftlig dokumentation (minirapport) innehållande Matlabprogram, kurvor, slutsatser och resultat. Både rapporten och föredraget betygsätts och viktas ihop med tentamensbetyget till ett slutbetyg i kursen 2D1240.
Sista rapportinlämningstid är fredag 16 april. (gäller både den större rapporten och minirapporten).
Föredraget på 12 - 15 minuter håller du tillsammans med din laborationskamrat inför ett dussin intresserade åhörare (övriga föredragshållare under passet samt några lärare). För betygsättningen av den muntliga föredragningen bedöms om problemet och dess lösning beskrivs lättfattligt och korrekt, om föredraget är väl förberett med trevlig presentation, god tavelteknik och välritade stordiabilder. Här finns anvisningar till laboration 3 och laboration 4.

Tentamen

Tentamen ligger redan efter period 3, lö 13 mars kl 14-19 i salarna F41-52, och omfattar kursinnehållet t o m föreläsning 11 och övning 7. Tentan består av en teoridel utan hjälpmedel på 10 poäng och en problemdel på 40 poäng där tillåtna hjälpmedel är formelsamlingen, Matlabhandledningen, Betahandboken samt räknedosa. För godkänt krävs minst 5 poäng från teoridelen och minst 25 poäng totalt med bonuspoängen från laborationerna 1 och 2 inräknade (betyg: 25-34 trea, 35-44 fyra, 45-54 femma).
Tentamensresultatet anslås efter högst tre veckor på Nadas anslagstavla på plan 3. Klagomål på rättningen lämnas till kursledaren inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits.

-----

Kursutvärdering

I slutet av kursen görs en kursutvärdering. Den är viktig för att kursledaren ska få en god uppfattning om hur kursen har fungerat ur studentsynpunkt. Den ger också besked om vilka förbättringar som ska göras. Vi eftersträvar god kvalitet på våra kurser i numeriska metoder.
Tryck här för att hämta kursenkäten:

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.


Sidansvarig: <gunillak@nada.kth.se,>
Senast ändrad 13 september 1999
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>