Nada


-----

Numeriska metoder grundkurs II för E, ht 98


-----

Allmänt

Period: ht 1998

Kursledare: Beatrice Frock

Fem övningsgrupper.
Assistenter: Mattias Liefvendahl
       Mattias Lindström
       Patrik Skogkvist
       Beatrice Frock
       Johan Liwing

Kursmål, kursfordringar, kurslitteratur: v.g. se hemsidan för
Numeriska Metoder grundkurs II, 2D1240.

-----

Statistik

Tabellerna nedan baseras på de i res-systemet registrerade studenter som visat någon aktivitet under kursen.
Antal registrerade elever: 194

Lab  Ant G  

1   184
2   186   
3   166
4   164   
Tentamen 981024, 184 tentander


Betyg: 5  4  3  u
    9  26 58 91

(Dessa siffror förbättras om man inte inkluderar äldre tentander)

% (av aktiva registrerade elever) godkända på följande slutmoment:
Lab A: 179    100 %
Lab B: 164    92 %
Tentamen: 124   69 % (efter omtentamen 990116)


Total poängproduktion: 82.5 % (4p x 179 aktiva elever))Kursanalys


Kursen har löpt väl, och allting har fungerat bra. Det blev faktiskt en hel del positiva kommentarer från de elever som besvarade den elektroniska kursenkäten, bland annat att det är trevligt med en kurs som har verklighetsanknyning. Ett par negativa kommentarer om kursledarens tavelteknik (sladden från mikrofonen upplever jag själv som mycket störande), och om det faktum att kursboken var för dyr, jämfört med Peter Pohl's bok som har rekommenderats i tidigare år. Bland positiva kommentarer: "Beatrice är en klippa" (tack för det!) Exempel på kommentarer om laborationsuppgifter: "A walk in the park!" och sen "Another walk in the park!"
Tentamensresultatet och det viktade slutbetyget blev bra.
Jag upplevde årets E2'or som duktiga och ambitiösa i allmänhet. Dock var de skriftliga rapporterna som inlämnades något sämre än jag hade väntat mig. Det riktades också kritik mot några handledare på terminalövningarna.
Det borde även nämnas att vi hade endast 5 övningsgrupper i stället för det planerade antalet 6 grupper (en assistent sade upp sig strax innan kursen började). En del övningsgrupper blev för stora, med kommentarer om detta från elever i kursens inledningsveckor), och givetvis blev det också flera personer på de schemalagda terminalövningstiderna. Vi borde definitivt ordna med 6 övningsgrupper nästa läsår, fastän försiktig planering av redovisningstider, extra handledning etc. medförde att det blev inga större problem.

Några planerade förändringar: det har beslutats av linjeutskottet Elektro att senarelägga kursen en halv period, med ordinarie tentamen i december, dvs efter kursens slut. Tidigare har ju kursen tenterats i oktober, innan större delen av arbetet med Lab 3 och Lab 4 utfördes. Jag ser både för- och nackdelar med detta. Ändringen motiveras med strävandet att inte få tre tentor i period 1, nu när kursen 5B1201 (Komplex analys) flyttas från period 2 till period 1.
En konsekvens av detta beslut är att kursen tenteras inte längre tillsammans med D-linjen, som läser ju en parallell kurs. Dessutom kan man nu examinera tentanderna på hela kursens innehåll, där tidigare avsnittet om randvärdesproblem inte ingick i tentastoffet. Vi får betrakta nästa läsårs schemaläggning av kuirsen som ett experiment, och ändra tillbaka eller modifiera vidare efter en utvärdering.

/Beatrice

^ Upp till Numme E-kursens hemsida.


Sidansvarig: <beatrice@nada.kth.se,>
Senast ändrad 12 februari 1999
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>