2D1240 Numeriska metoder gk2 för D

Resultat av kursutvärdering


  Svarsfördelning samt kommentarer om kursen


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 24% (13 st) Ganska lätt.
  3. 51% (28 st) Medel.
  4. 24% (13 st) Ganska svår.
  5. 2% (1 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 84% (46 st) Ja.
  2. 16% (9 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 44% (24 st) Ja, mycket.
  2. 53% (29 st) Ja.
  3. 4% (2 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Förkunskapskraven för kursen är ettans matematikkurser och vana vid unix och emacs. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 91% (50 st) Ja.
  2. 9% (5 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 5. Vad tycker du om läroboken av Heath: Scientific Computing?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 5% (3 st) Bra.
  3. 20% (11 st) Hyfsad.
  4. 7% (4 st) Mindre bra.
  5. 4% (2 st) Dålig.
  6. 62% (34 st) Har inte använt den.

  ---Köpte boken, men använde den inte. NAM-boken räcker gott och väl.
  --- Tveksamt om den skall vara kurslitteratur i GKII.
  --- Varför behöva köpa en så dyr bok som vi knappast hade behov av för att klara tentan?
  --- Verkar helt onödig. Det är ingen automatisk fördel att boken innehålller långa, ingående beskrivningar. NAM har en kort och koncis framställning som ger bra förståelse för vad kursen handlar om. Möjligen kan man vilja ha Heath som uppslagsverk eller till fortsättningskurser, men jag tycker att man lurades att tro att den var mer eller mindre nödvändig. Den borde inte vara standardkurslitteratur.
  --- Har tyvärr inte hunnit läsa så mycket i den men det jag har läst har varit bra
  --- Dyr!
  --- Varför är *alla* böcker på engelska?
  --- Boken var okej, men den behövdes aldrig för att klara kursen. Kul som kuriosa.
  --- Behövdes egentligen inte. Det lilla som stod i Heath, men inte i NAM kunde ha kopierats och delats ut (max 2-3 blad) eller lagts till i NAM.
  --- Jag använde den knappast. Det är ett rån att påstå att man "borde" lägga ut ca 400 kr för den!
  --- Den är säkert bra. jag har bara blädrat i den och klarade mig bra ändå. Men jag ångrar inte köpet, den innehåller säkert mkt matnyttigt.
  --- Innehållsrik, men långdragen.
  --- Felet var mer att vi inte gick igenom det som stod i den, vilket gjorde att när man pluggade i den var det mycket som man inte förstod.
  --- Tråkig formgivning. Lite dåligt med hänvisningar till boken under kursens gång. Skulle klarat mig bra med NAM.
  --- Jag köpte den men helt i onödan. En gång använde jag den för att slå upp något men blev inte mycket klokare. NAM räckte för femma.
  --- Köpte den men har aldrig behövt den, har klarat mig bra med NAM.
  --- Har inte använt den speciellt mycket. Kursbunten, inklusive NAM och Exempelsamlingen räckte gott.
  --- Har inte använt den särskilt mycket, dock läst lite extra för bakgrundsinfo.
  --- Totalt meningslös och bara slöseri med pengar. Det borde ha informerats bättre om boken var nödvändig eller ej.
  --- Alldeles för mycket babbel och onödiga saker. Utöka NAM med c:a 20 sidor, så har man en utmärkt bok!
  --- Jag tyckte den var väl teoretisk. Det blir också förvillande med olika sätt att benämna variabler (svenskt kontra engelskt).
  --- Bortkastade pengar då jag helt enkelt inte hade tid att använda den och helt enkelt inte behövde använda den heller!
  --- Köpte den inte. d96:orna sa att den inte behövdes.NAM räcker utmärkt, sa de.


 6. Vad tycker du om Gerds bok: Numeriska algoritmer med Matlab (NAM)?

  1. 62% (34 st) Mycket bra.
  2. 36% (20 st) Bra.
  3. 2% (1 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte använt det.

  ---Täcker allt på ett mycket bra och pedagogiskt sätt
  --- Trevligt med mycket programkod (vägledande).
  --- Kort och koncis. Mycket trevlig att jobba med.
  --- Bra, tydliga förklaringar, bra med mycket exempel
  --- Det skulle behövas ett större kapitel om experimentell störningsanalys. De avsnitt som behandlar störningsanalysen borde hamna i ett kapitel, tex i slutet av boken. Eftersom det här inte alls togs upp av Heath så kändes det som stod i Nam otillräckligt.
  --- Förklarar på ett pedagogiskt sätt de olika metoderna.
  --- Expandera med de moment som bara täcks i Heath så har man ett enastående läromedel till ett habilt pris.
  --- Bra upplagd, följde kursens upplägg. Varför kan inte alla kurser ha en liknande bok?
  --- Kunde innehålla mera. Det som finns är bra. Bla det lilla som står i Heath kunde lika gärna tas upp i NAM.
  --- Helt suverän bok. Om alla kurser kunde ha en så billig och innehållsrik bok och om de dessutom kunde följa sin bok på ett så bra sätt som Gerd gjorde hade våra studier förenklats och förbättrats rejält.
  --- Härligt att få den inbunden!
  --- Funnes det bara en gnutta djupare teori så skulle den vara perfekt som enda kurslitteratur.
  --- Det märks att den är "skräddarsydd" för den här kursen, på gott och ont.
  --- Absolut inte långdragen! Bra.
  --- En tydlig och konsekvent skriven bok! Bra med mycket exempel och matlabkod! :)
  --- Enormt bra att ha en bok där allt som står ingår och är väsentligt. Mycket bra arbetat av Gerd.
  --- Utöka med 30% så skulle den räcka helt klart som kurslitteratur. Det som behövs utökas är lite mer förklarande text.
  --- Praktisk,tydlig, användbar, bara se vem som skrivit boken. Gerd Erikson, jag älskar NAM.
  --- Mycket bra, utmärkt att föreläsningar, labbar och bok går hand i hand. Det gör det lättare att få uppslag och ideer eller ta igen om man missar en föreläsning. Dock skulle det inte vara särskilt avskräckande med lite mer innehåll om författarna anser det göra någonting mer lättförståeligt. Personligen tyckte jag diffekvationskapitlet var något svårtförståeligt, kanske pga högre tempo där än i resten av boken.(?)
  --- Verkligen bra, och lättfattlig! Bra sammanfattningar av allt.
  --- Bra strukturerad. Bra att koden är så lätt att hänga med i och tyda.
  --- Kompakt, innehåller allt, kortfattad och tydlig. Billig. Optimal kurslitteratur.
  --- Nästan allt står. Bra överblick. Kort och koncist!
  --- Bra, tydlig och lätt att förstå, bra exempel... helt enkel grymt bra!
  --- Utöka den med några sidar (c:a 20) och man har en utmärkt bok att utgå ifrån. Någon annan bok behövs då inte! Den var jättebra!
  --- Kanske lite lite exempel, men bra pedagogisk!!!
  --- En kort sammanfattning av varje kapitel i slutet av varje del skulle vara bra.
  --- Borde vara lite längre och "fylligare". MATLAB-kod kan vara lite svår att läsa, jag tycker det vore bättre med någon pedagogisk kvasikod istället.
  --- Mycket bra! De väsentliga delarna är förklarade och belysta på ett sätt så att man klarar kursen om man läser boken!
  --- Kanon, bästa läroboken hittills på teknis.


 7. Vad tycker du om exempelsamlingen?

  1. 4% (2 st) Mycket bra.
  2. 33% (18 st) Bra.
  3. 16% (9 st) Hyfsad.
  4. 4% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 42% (23 st) Har inte använt den.

  --- Användes inte så mycket mer än på övningarna. Extentorna räckte... Talen tar tid att lösa
  --- Kapitelindelning bör överensstämma mellan ex.samlingen och NAM
  --- Nja, för att vara ärlig satt man ju inte hemma och räknade i den, men som referensverk till labbarna var den ovärderlig.
  --- Har förstås varit på alla övningar och fått del av exemplen där. De var bra och exempelsamlingen behövs säkert.
  --- Jag hann inte plugga nåt i den!
  --- Bra med lösta uppgifter. Men jag har inte räknat ett tal själv hemma i den.
  --- För svåra uppgifter i den meningen att de var för omfattande, bättre med flera små uppgifter.
  --- Såg rätt trevlig ut, men använde den inte
  --- Har knappt använt den, men den var bra.
  --- Har tittat lite i den och det såg bra ut det jag tittade på :-)
  --- Ordna uppgifterna i svårighetsordning. Personligen blev jag litet avskräckt av att den första rekomenderade uppgiften att räkna inte hade ett tillräckligt uttämmande svar. Svaren kan i vissa lägen behöva vara mer utförliga för min smak.
  --- Lite väl svåra exempel ibland. Tentatalen är oxå lite väl långt ifrån exemplen vilket man inte tjänar på då man skriver tentan.
  --- Bra att se hur man löser typtal. Tex Matlabkodningen.


 8. Hur mycket har du studerat de sju extentorna som ingick i kursbunten?

  1. 15% (8 st) Jättemycket.
  2. 42% (23 st) Ganska mycket.
  3. 40% (22 st) Rätt slarvigt.
  4. 4% (2 st) Har inte tittat på dem alls.

  --- Bra, dock tar de lång tid att lösa och man hann inte räkna alla innan tentan
  --- Det vore bra med lite mer förklarande variabelnamn i MATLAB-koden.
  --- Jag upplevde dem som svåra.
  --- Det är i och med räknandet av extentorna som jag egentligen lärde mig att själv lösa de numeriska problemen.
  --- Ett bra sätt att klara kursen på är att gå igenom extentorna - fungerar "alltid". Dessutom var dom så roliga! Första gången jag har haft småkul när jag har räknat extentor!
  --- Det är alltid bra att få en uppfattning om vad som anses vara det viktiga i kursen, även om man själv kan gissa och anse vad som verkar användbart. Både bra och dåligt att man inte får svar på teorifrågorna. Man vet inte om man förstått tillräcklig bra (dåligt). Man tvingas läsa så att man förstår allt (positiv bieffekt av ovan)
  --- Man lär sig oftast mest av extentor, men dom tidiga (från 94-95) var lite svårare.
  --- Relativt mycket svårare uppgifter på extenterna än på exsamlingarna
  --- Bra att se vilka typer av frågor som kommer!
  --- Nödvändiga. Väldigt varierande svårighetsgrad tentorna emellan.
  --- Motsvarade tentan vi hade i svårhetsgrad.


 9. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 84% (46 st) Mer än 80%.
  2. 2% (1 st) 60-80%.
  3. 7% (4 st) 40-60%.
  4. 4% (2 st) 20-40%.
  5. 4% (2 st) Mindre än 20%.


 10. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 67% (37 st) Mycket bra.
  2. 22% (12 st) Bra.
  3. 9% (5 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 2% (1 st) Har inte deltagit.

  ---Bra upplägg, tvingar publiken att lyssna. Svårt när det är mycket siffror och formler på OH, man hinner inte både skriva av och hänga med.
  --- Finns inget att klaga på, möjligtvis för lite sång med Henrik :)
  --- Eftersom Gerd följer sin bok kan man lätt hänga med i den och slipper en hel del anteckningar. Detta gör att man kan koncentrera sig mer på det som sägs.
  --- Vore bra om med mer om hur man gör tydliga bilder i matlab med olika färger och finesser, snarare än att bara demonstrera möjligheterna.
  --- Gerd är superbra! Hon vet hur man skall undervisa för att göra oss intresserade och så att vi förstår!
  --- Alltid tydliga mål och konkreta exempel, ofta med praktisk anknytning, vilket gör att innehållet blir lättare att placera och förstå. Positiv och engagerad föreläsare.
  --- Med tanke på att det är en så pass enkel kurs, så finns det ju inte så många svåra moment att beskriva, så jag antar att det är svårt att misslyckas. Men för övrigt är Gerd trevlig.
  --- Det vore bra att försöka återknyta lite mer till dispositionen så att man kan göra tydligare anteckningar... :) Fast då man lärt sig hur föreläsaren föreläser så är det nästan nyttigare och får en bra pedagogisk bieffekt då man själv tvingas hålla sig alert och inse när ett nytt ämne behandlas...
  --- Gerd är en mycket rutinerad lärare med hög pedagogisk nivå, betyg utmärkt.
  --- Kanske lite bakvänt resonemang ibland. Dvs slutsatser före motivering av dem.
  --- Gerd is a very good teacher . She is nice and meantime strict. If KTH has more and more teachers like Gerd then it is a good thing for the students and for the quality of the education.
  --- Gerd är en mycket bra föreläsare och det är lätt att hålla koncentrationen uppe under två timmar, något som annars kan vara svårt. Det är bra med ett växlande tempo och lite avbrott för praktiska demonstrationer bland all kod. Det är också bra att hon (du?) inte bara matar på datorutskrivna OH-bilder, ett alltför vanligt förekommande sömnmedel.
  --- Gerd förklarar allt på ett mycket enkelt och pedagogiskt sätt, och verkar alltid vara mycket väl förberedd. Kanon helt enkelt! :)
  --- Jättebra, Gerd, känn dej stolt! Verkligen ett imponerande bra sätt att lära ut på. Väldigt bra att använda sig av fall, bilder ifrån verkligheten.
  --- Bra med innehållsförteckning för varje föreläsning. Om man skriver av tavlan rakt av blir nog anteckningarna rätt oklara, dvs taveltekniken kunde ibland vara bättre.
  --- Gerd, du är en grymt bra föreläsare helt enkelt. Men jag tycker till skillnad från dig att dataskrivna overheader är lättare att läsa och tydligare än handskrivna, men de är ju dock lite mindre färgglada. Man kanske kan använda sig av en färgskrivare? :)
  Men du är som sagt en grymt bra föreläsare, har egentligen inget att klaga på och inget du kan göra bättre.

  --- Gerd är mycket bra och pedagogisk, förklarar när nån inte förstår och förklarar på ett sätt som man förstår dessutom. Varför kan inte Matteinstutitionen ha föreläsare som Gerd i Diffint, tänk vad många fler som skulle ta den första gången då! Sträck på dig Gerd!
  --- Kopiera upp OH-bilder (som skiljer sig från NAM) till alla.


 11. Vilken assistent har du varit hos mest under salsövningarna?

  1. 44% (24 st) Gerd i sal D41
  2. 40% (22 st) Mattias i sal D31
  3. 11% (6 st) Patrik i sal D32


 12. Hur stor del av salsövningarna har du varit på?

  1. 42% (23 st) Mer än 80%.
  2. 18% (10 st) 60-80%.
  3. 9% (5 st) 40-60%.
  4. 4% (2 st) 20-40%.
  5. 27% (15 st) Mindre än 20%.


 13. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett? (Talar och skriver läraren tydligt? Förklaras övningsexemplen begripligt? Är kontakten lärare/studenter bra?)

  1. 13% (7 st) Mycket bra.
  2. 38% (21 st) Bra.
  3. 24% (13 st) Acceptabelt.
  4. 5% (3 st) Mindre bra.
  5. 4% (2 st) Dåligt.
  6. 15% (8 st) Har inte deltagit.

  ---I uppgiftslösningarna borde vi oftare ha inkluderat motsv. kod också.
  --- Jag har börjat tvivla på mina förkunskaper. M löser *alla* tal med vanlig matte (inte Matlab), jag skulle nog ha läst Diff Int II istället. Är det bara jag som helst vill använda Matlab?
  --- Innehållet i de första övningarna borde ändras. Eftersom vi inte kan någon matlab alls, borde övningen antingen gå ut på att visa och förklara några matlab kommandon eller skjutas upp tills efter första labbtillfället.
  --- Gerd var bra, Mattias var också bra.
  --- Dålig genomgång om vad talet går ut på och vad som är givet. Han går direkt på utan nån förklaring till varför man skall göra si eller så.
  --- Speciellt bra sista övningen, då en extenta gicks igenom, först då kändes det som om kursen inte var så svår.
  --- Det var väldigt svårt att hänga med på exemplen eftersom assen utgick ifrån att man har tid att förbereda sig mycket innan varje övning. Svårigheter uppstod så klart då man har övning varje dag... det hade varit bra med lite repetition och teori för att föklara metoder som används under lösningarna av uppgifterna...
  --- Assarnas inriktning på hur talen löses verkar vara lite olika. Gerd gör det med Matlab-kod, Mattias "för hand" så att man förstår vad som händer i de olika stegen. Viss fördel om alla gjorde lika, och det skulle ligga nånstans emellan de ovanstående.
  --- Ibland går det för fort...
  --- Bra lösningar.
  --- Assen förstod inte att det vi tyckte var svårt var det han ansåg som elementärt.
  --- Det blir väldigt krångligt när övningslärarna är av så varierande kvalitet! Det har också varit svårt att få plats där man ville få plats, det är alltid svårt att få in 60 personer i ett klassrum för 30!


 14. Får du den hjälp du behöver på datorövningarna?

  1. 35% (19 st) Alltid.
  2. 51% (28 st) Oftast.
  3. 5% (3 st) Sällan.
  4. 4% (2 st) Aldrig.

  ---Har inte suttit i de utgivna salarna, då datorerna på plan 5 är mycket bättre. Man gör labben där och går ned och redovisar. Jag labbar helst på konstiga tider, så då finns det i alla fall ingen handledare att ta till...
  --- Kunniga, lättillgängliga och vänliga ;-)
  --- Har inte behövt någon hjälp...
  --- De borde vara minst dubbelt så många, men var hittar man fem assistenter som är både pedagogiska och kan sitt ämne?
  --- Verkade lite svårt för assarna att ha koll på alla olika lab3, 4, ett nästan omöjligt jobb.
  --- Det var inga problem att få hjälp när man fastnade.
  --- Oftast labbade vi på egen hand, de två gånger vi fastnade tittade vi bara in på nästa övning och kunde fråga det vi undrade. Inga problem.
  --- Sista veckan innan inlämningsdatum för labb 3 och 4 fanns inga handledda labtimmar inlagda. Då om nånsin borde de behövas.
  --- Alla handledarna har varit jättebra. Det är den enda kurs som jag verkligen har känt att det är okej att fråga alla "dumma frågor", (oftast så vågar man ju inte det). Det är verkligen assar som passar till att vara assar och de finns det inte många av, ..så jag har ingenting att klaga på.
  --- Ganska kunniga. Alltid trevliga. De har ett digert arbete så det var inte alltid lätta att få tag i!
  --- Behövs mer hjälp i början av kursen, då man inte kan matlab.
  --- Lite för få assar, men de som fanns var kunniga och trevliga!
  --- De var kunniga, lättillgängliga och vänliga.


 15. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 1?

  1. 35% (19 st) Mindre än 9 tim.
  2. 40% (22 st) 9-14 tim.
  3. 20% (11 st) 15-20 tim.
  4. 4% (2 st) Mer än 20 tim.

  Synpunkter på laboration 1:

  -- Bra, man lärde sig MATLAB. Lite knepig var den ju, men det kunde man ju inte förvänta sig annat. :) Labben var upplagt på ett bra sätt med stigande svårighetsgrad på uppgifterna.
  -- Den kändes tung. Är det nödvändigt med så många uppgifter?
  -- Det är bra laborationer som gör att man snabbt kommer in i ämnet. Tyvärr lider kursen av samma fenomen som 95% av KTHs kurser - samma labbar från år till år. Det gör att mindre motiverade elever kan slinka igenom utan att själv göra laborationerna (även om iallafall Gerd är mycket noggrann vid redovisningarna). Sådant kan leda till att elevers kunskaper minskar och därmed också KTHs status.
  -- Bra, det är här man lär sig!
  -- MÖ-uppgifterna uppfattades som jobbiga och onödiga, trots att de inte alls var det. Man kanske skulle ha någon sporre för att göra dem?
  -- Bra för att lära sig MATLAB och de grundläggande sakerna inom nummen.
  -- Det svåra var att komma igång med matlab! Det kändes som om det förutsattes vissa grundkunskaper även om ingångsnivån var låg! Jag visste inte vad Gerd pratade om ibland på förberedande föreläsningen! Jag kunde ingenting om matlab innan.
  -- Bra början!


 16. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 2?

  1. 29% (16 st) Mindre än 9 tim.
  2. 49% (27 st) 9-14 tim.
  3. 16% (9 st) 15-20 tim.
  4. 4% (2 st) Mer än 20 tim.

  Synpunkter på laboration 2:

  -- Gick lättare att hantera MATLAB när man kunde lite. Svårare labb, men inte omöjlig. Satt man och klurade så gick det mesta bra.
  -- Lab 2 var mindre tung än 1:an
  -- Diffekvationer kom och gick så fort så jag förstod det ordentligt först under lab 4.
  -- Den gick lättare än ettan. Man var lite mer förtrogen med matlab helt enkelt.
  -- Bra, kul, men lite jobbig att göra.
  -- Bra fortsättning (bra svar). Båda labbarna var bra. Gav en utmärkt grund för 3 & 4.


 17. Bedöm hur lång tid du lägger ner på laboration 3 (inklusive rapport/föredrag):

  1. 9% (5 st) Mindre än 10 tim.
  2. 44% (24 st) 10-17 tim.
  3. 35% (19 st) 18-25 tim.
  4. 13% (7 st) Mer än 25 tim.

  Synpunkter på laboration 3 och rapporten/föredraget:

  -- Lärorika, kul med föredrag.
  -- Mycket roligare med bara en uppgift än en drös.
  -- Rolig.
  -- Det var bra att hålla föredrag i en grupp på tio pers, lagom stort för att vara seriöst, inte så stort att nervositeten förstör möjligheten att visa att man förstått.
  -- Svårt i början på grund av lite småfel. Kul labb, roddbåten.
  -- Jobbigt men givande att göra. Lär sig sakerna bättre när man måste ha ett föredrag och ger mycket när det är en "stor" uppgift att lösa och en mer praktiskt uppgift.


 18. Bedöm hur lång tid du lägger ner på laboration 4 (inklusive rapport/föredrag):

  1. 9% (5 st) Mindre än 10 tim.
  2. 42% (23 st) 10-17 tim.
  3. 31% (17 st) 18-25 tim.
  4. 18% (10 st) Mer än 25 tim.

  Synpunkter på laboration 4 och rapporten/föredraget:

  -- Det kändes som denna del av kursen var för liten för att ha en så pass betydelsefull labb på.
  -- Tog väl ungefär dubbelt så lång tid att skriva föredraget som att lösa koden. Ett plus för att det var lätt att få hjälp när man körde fast. Kul uppgift (satelliten).
  -- Roligt!
  -- Det som förvånade mig var att vår lab4 var så pass enkel jämfört med labbarna 1 och 2.
  -- Lab4 var lättare men tråkigare än lab3. Det blir det utan 3D-bilder liksom.
  -- Mycket enklare än lab3.


 19. Var någon/några av laborationerna mer givande än de övriga? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

  1. 15% (8 st) Laboration 1
  2. 25% (14 st) Laboration 2
  3. 38% (21 st) Laboration 3
  4. 29% (16 st) Laboration 4

  -- Lab1 och Lab2 var mer givade eftersom vi där gick igenom alla numeriska metoder. Lab3 och Lab4 var även de bra eftersom man tillämpade metoderna på olika problem.
  -- Alltid skönare att koncentrera sig på en uppgift (men jag förstår de tidigares nödvändighet).
  -- Lab1 och 2 var mest öva-matlab stil. Lab 3 var roligast.
  -- Lab3 och 4 ger en anknytning till ett "verkligt" problem och sådana är alltid mer motiverande att lösa.
  -- De två stora labbarna var mer intressanta eftersom de kändes mer verklighetsanknutna.
  -- Mina val av lab3 och 4 var båda mkt intressanta ur fysikalisk synvinkel.
  -- Rolig lab3, det passade mig bra att göra den efter tentan då jag läst på och förstod allt så mycket bättre. Förståelse i kombination med friheten att skapa och tänka själv gjorde den mycket intressantare än övriga labbar.
  -- Mer praktiska uppgifter (lab3 och 4) vilket gör att man sätter sig in i uppgiften mer och lär sig lösa uppgifter bättre. Men det kan vara svårare att komma igång med dem.
  -- Alla laborationerna var mycket givande.
  -- Lab1 och 2 gav mer matlabvana och lite mindre nummekunskaper, medan lab3 och 4 gav mer förståelse för nummen.
  -- Fick tillämpa mycket av det jag redan lärt mig samtidigt som jag lärde mig nytt.


 20. I många kurser (t ex INDA) lämnar man in hemtal. Borde det finnas sådana i nummekursen?

  1. 7% (4 st) Ja absolut.
  2. 36% (20 st) Tveksam.
  3. 56% (31 st) Nej.


 21. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 16% (9 st) Mycket bra.
  2. 55% (30 st) Bra.
  3. 24% (13 st) Hyfsat.
  4. 4% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 2% (1 st) Tentade inte.


 22. Hur stor del av din totala studietid under period 1 ägnade du åt den här kursen?

  1. 0% (0 st) Mindre än 15%.
  2. 25% (14 st) 15-30%.
  3. 47% (26 st) 30-50%.
  4. 25% (14 st) 50-70%.
  5. 0% (0 st) Mer än 70%.


 23. Kursen är på 4p (2p för tentan och 2p för laborationskursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 45% (25 st) Lagom med 4p.
  2. 29% (16 st) Borde vara 5p.
  3. 24% (13 st) Borde vara 6p.
  4. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 24. Något mer att tillägga om årets nummekurs?

  ---En bra kurs som man minns i framtiden. Lärde mig mycket om mycket.
  --- Ett stort tack till Gerd (och även i viss mån till övriga medlemmar av familjen Eriksson) för en intressant och givande kurs.
  --- Trodde att det skulle vara Taylorutveckling till förbannelse men det var det ju inte! Skönt!
  --- Kursen är otroligt omfattande för bara 4 poäng. Tentan känns som ett påtvingat kursmoment, eftersom den inte bidrar med något nytt. Om man absolut måste ha en tentamen på kursen, borde den komma efter att alla labbar är avklarade. För 4 poäng räcker det gott med labbar, en presentation och en rapport. För många uppgifter på kort tid bidrar inte till ökad inlärning, utan effekten blir snarare den motsatta. Man ser inte skogen för alla träd.
  --- Gerd är ju en engagerande lärare som det är svårt att sätta annat än toppbetyg på. Hennes entusiasm för numeriken smittar av sig och jag skall med nöje följa hennes fortsättnigskurs.
  --- Den bästa kursen hittills!!!
  --- Tentan var väldigt lätt, men jag klarade den naturligtvis inte ändå.
  --- Intressant med en föreläsare som tycks har hört ordet pedagogik förut. Man blev genast intresserad av ämnet!!
  --- Allting har varit bra! Kursen känns genomarbetad. (Det enda som jag måste kritisera är att vid föredragstillfället så ändrade du helt plötsligt målgrupp från att ha varit kurskamrater mm till att bli en konferens i numeriska metoder! I föredragen förutsatte vi att åhörarna hade kompetens i vissa grundläggande numeriska metoder. Var tydligare på den punkten innan föredraget tack!)
  --- En jättemiss i år är att mikrofysik och optisk-fysik har olika schematider. Detta innebär komplikationer. Om de två i labbparet går olika fysikkurser har man ytterst lite tid att labba ihop. Och eftersom numme har en ganska stor labbdel så får man sitta på helger! Se till att fixa det till nästa år!
  --- Oompan har tagit mkt tid och att ha oompatentan i samma tentaperiod som nummen orsakade problem (det har bara varit numme i period 1 tidigare). Vi hade oompan på tisdagen och nummen på lördagen vilket gav 3 dar till studier där man kunde koppla bort oompan och koncentrera sig på en kurs. Sett till svårighetsgrad och kursinnehåll så skulle det fungerat bättre om man har omvänd ordning ty oompan är inte en kurs man pluggar mkt till inför tentan.
  --- Handledarna var ibland beziervissiga (hahaha..., skämt alltså!)
  --- Andra föreläsare borde komma till någon av föreläsningarna och se hur en pedagogisk föreläsning ser ut. Jag tycker att det var bra att Gerd hade övningar i en stor sal på slutet, så att alla som ville kunde vara där. Men det hade varit ändå bättre om den möjligheten fanns från början
  --- En mkt rolig och bra kurs mycket tack vare Gerd!
  --- Det är helt vansinnigt att läsa fyra kurser samtidigt, och dessutom, att ha två så omfattande laborationskurser (oompa och numme) samtidigt, då de inte tillåter att man ägnar någon tid åt de andra två (matstat och fysik). Kursen borde ha 6 poäng, om man jämför med hur mycket som gås igenom här med matstatens arbetsbörda, och då skulle man kanske också kunna kräva mer vad gäller tentamen. Fast tiden räcker ju inte till nu heller så hur skulle det se ut?
  --- Mycket bra kurs av en mycket bra pedagog. Det blir inte sämre av att andra medlemmar av "Klanen Eriksson" kommer in och gör gästspel, mera sånt. Tack för en bra kurs.
  --- Kanske lite för "oproffesionell".
  --- Thank you for Gerd and her family for their contribution to our education. I will always remember the precious memeries that Gerd's family together showed us how to make our föredrag. I appreciate your work and I repect you all. Thank you very much.
  --- Som väl framgått; en mycket bra kurs på många sätt. Dock kanske det kändes lite abstrakt i början innan man förstod hur teknikerna praktiskt kunde användas, vilket gav mig en lite dålig startmotivation. Det mest utvecklande med kursen var faktiskt det jag gjorde efter tentan, lab 3 och 4.
  --- Bra föreläsare, bra material, men tentan innehöll väl få uppgifter, som gav väl mycket var för sig. Missade man någon uppgift för att man inte kunde just det avsnittet så bra, var det ett stort bakslag. Jämfört med andra kurser borde dessutom tentan gett mer poäng sammanlagt. En rimligare fördelning vore 3p för vardera tentan och labkursen, eller kanske rent av 4p för tentan och 2p för labkursen. I övrigt en mycket bra kurs!
  --- Saknade en matlab-bok eller ett mer utförligt kompendie. Det kanske till och med skulle räcka att man i början får reda på hur man skriver i matlab för att få upp info om ett speciellt kommando. Det var där jag oftast körde fast; man visste hur man skulle göra men sedan visste man inte vilka kommando som fanns i matlab, eller hur de jobbade. Annars var kursen både lärorik, kul och bra!
  --- Den var rolig! Ett pedagogiskt mästerverk. Synd att så få kurser och föreläsare håller denna klass.
  --- Otroligt tidskrävande för 4 poäng. Tänk på det till nästa år! Rolig kurs men ett minus vill jag nog ge: Redan tidigt skall i kursen poängteras att den är en matematisk kurs och inte en datakurs, även om datorn är verktyget! Det framgick inte ordentligt!
  --- Otroligt mycket att göra i en kurs som bara är 4p. Men den är kul och givande, borde egentligen ha gjort mer och satt mig in mer i den pga detta. Sammanfattningsvis: Kul, bra, givande. Bra föreläsare, bra labbar, bra allt. :)
  --- Mycket nöje att gå den! Har faktiskt inget att klaga på!
  --- Lite ont om tid i konkurens med Oompans labbar. Bra att det integrerades med Oompans delar. Man har ju lärt sig bygga splinebilar! ;-)
  --- Givande kurs där man kände att föreläsaren var engagerad och hade en viss "koll" på sina elever! Mycket bra.
  --- Fråga 23 är svår, numme tar mkt mer tid än oompa som är på 6p. Den har å andra sidan 3 moment.


gerd@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.