2D1240 Numeriska metoder gk II för D2


Kursplan hösten 1998

Föreläsningar (Gerd Eriksson):

per 1: ti 14-16 v36-42 sal D1, to 14-16 v36-38, 40 sal D1.

per2 (endast v44): ti 27 okt 11-13 sal V4, on 28 okt 16-18 sal D1.


Övningar per 1, ti 16-18 v36-42:

Mattias Lindström (g1, sal D31), Patrik Skogqvist (g2, sal D32), Gerd Eriksson (g3, sal D41).

Datorövningar per 1, salar gul och brun:
Handledare: Mattias, Patrik, Gerd samt Charlotte Persson.

g1-2: fr 9-11 v36-40, on 14-16 v41.
g3: fr 11-13 v36-40, on 16-18 v41.

Datorövningar per 2 (v44-45, schemalagd tid för laboration 3 och 4):

g1-2: to 16-18 v44 röd, orange, ti 11-13, on 9-11 v45 röd, orange.
g3: fr 15-17 v44 gul, brun, ti 16-18 v45 röd, orange, to 9-11 v45 gul, brun.

Föredragspass i v45: fr 15-17 sal D32-35 (flera tider tillkommer under v46).


För varje lektionstillfälle nedan anges vilka avsnitt i boken Numeriska algoritmer med Matlab (NAM) som bör studeras. Läsanvisningar till läroboken av Heath ''Scientific Computing'' finns inramat i NAM.

-----


Vecka 36:

Vecka 37:


Vecka 38:


Vecka 39:


Vecka 40:

Vecka 41:


Vecka 42:


Vecka 43: Tentamen lö 24 okt kl 8-13, salar F11-15, F31.


Vecka 44:


Vecka 45:


Vecka 46:

Gerd Eriksson
1998-08-27