2D1240 Numeriska metoder, grundkurs 2 för T

Resultat av kursutvärdering


  26 frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 0% (0 st) Lätt.
  3. 50% (6 st) Medel.
  4. 42% (5 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 50% (6 st) Ja.
  2. 25% (3 st) Tveksam.
  3. 17% (2 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 33% (4 st) Ja, mycket.
  2. 42% (5 st) Ja.
  3. 8% (1 st) Neutral.
  4. 8% (1 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Var kursen för teoretisk?

  1. 0% (0 st) Alldeles för teoretisk.
  2. 33% (4 st) Lite väl teoretisk.
  3. 58% (7 st) Lagom.
  4. 0% (0 st) Inte tillräckligt.
  5. 0% (0 st) Alldeles för lite teori.


 5. Vad i kursen tror du själv du kommer att ha mest nytta av? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

  1. 50% (6 st) Numerisk lösning av differentialekvationer.
  2. 25% (3 st) Interpolationsmetoder.
  3. 50% (6 st) Lösning av olinjära ekvationer/ekvationssystem.
  4. 8% (1 st) Minstakvadratmetoden.
  5. 25% (3 st) Numerisk integration.
  6. 17% (2 st) Iterativ lösning av ekvationssystem.
  7. 25% (3 st) Förståelse av felkällor och feluppskattningar (kondition, ordning, stabilit et).
  8. 50% (6 st) Kunskap om programmering i Matlab.


 6. Förkunskapskraven för kursen är ettans matematikkurser och vana vid unix och emacs. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 75% (9 st) Ja.
  2. 0% (0 st) Tveksam.
  3. 8% (1 st) Nej.


 7. Vad tycker du om kursboken - Scientific Computing and Differential Equations?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 8% (1 st) Bra.
  3. 17% (2 st) Hyfsad.
  4. 17% (2 st) Mindre bra.
  5. 8% (1 st) Dålig.
  6. 42% (5 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  Trevlig att läsa (som lärobok), men inget vidare som uppslagsbok!
  ---
  Lite väl dyr!
  ---
  Man var tvungen att redan kunna det man läste för att det skulle vara begrlipligt . Det måste gå att få tag på en bättre bok ,specielt för det priset
  ---
  Alldeles för dyr och kass bok
  ---
  För dyr för att få någon spridning i en kurs där mycket
  annat material finns.

  ---
  Den är så dyr att nästan ingen köper den


 8. Vad tycker du om kompendiet?

  1. 25% (3 st) Mycket bra.
  2. 50% (6 st) Bra.
  3. 17% (2 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte använt det.

  Ev. kommentar om kompendiet:

  Kunnde man inte rätta felen i kompendiet istället för att ge oss ett lös blad med rättningar ?


 9. Vad tycker du om exempelsamlingen?

  1. 8% (1 st) Mycket bra.
  2. 25% (3 st) Bra.
  3. 17% (2 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 42% (5 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om exempelsamlingen:


 10. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 25% (3 st) Mindre än 20%.
  2. 0% (0 st) 20-40%.
  3. 25% (3 st) 40-60%.
  4. 25% (3 st) 60-80%.
  5. 17% (2 st) Mer än 80%.


 11. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 8% (1 st) Mycket bra.
  2. 17% (2 st) Bra.
  3. 33% (4 st) Acceptabelt.
  4. 25% (3 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 8% (1 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Föreläsningsanteckningarna är bra men föreläsaren borde inte bara läsa rakt ur dem utam borde försöka förklara utanför dem.
  Anteckningar är till för att ge stöd och inte att läsa innantill ifrån.


 12. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken/kompendiet etc)?

  1. 0% (0 st) Ja, alltid.
  2. 0% (0 st) Ofta.
  3. 17% (2 st) Ibland.
  4. 33% (4 st) Sällan.
  5. 42% (5 st) Aldrig.


 13. Vilken övningsassistent har du varit hos mest?

  1. 8% (1 st) Jon.
  2. 33% (4 st) Peter.
  3. 8% (1 st) Björn.
  4. 25% (3 st) Mattias.


 14. Hur stor del av salsövningarna har du varit på?

  1. 8% (1 st) Mindre än 20%.
  2. 8% (1 st) 20-40%.
  3. 33% (4 st) 40-60%.
  4. 17% (2 st) 60-80%.
  5. 25% (3 st) Mer än 80%.


 15. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett? (Talar och skriver läraren tydligt? Går läraren igenom övningsexemplen begripligt? Är kontakten lärare/studenter bra?)

  1. 33% (4 st) Mycket bra.
  2. 42% (5 st) Bra.
  3. 8% (1 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Ibland är Mattias lite oförberedd, och ibland lite stressad och hafsig.
  Men i stort sätt bra.


 16. Får du den hjälp du behöver på datorövningarna (är handledarna kunniga, lättillgängliga, vänliga)?

  1. 42% (5 st) Javisst.
  2. 25% (3 st) Javars.
  3. 25% (3 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Sällan.
  5. 0% (0 st) Aldrig.

  Ev. kommentar:


 17. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 1?

  1. 33% (4 st) Mindre än 9 tim.
  2. 33% (4 st) 9-14 tim.
  3. 17% (2 st) 15-20 tim.
  4. 8% (1 st) Mer än 20 tim.

  Ev. synpunkter på laboration 1:

  Väl inriktad på Matlab:s inbyggda funktioner.


 18. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 2?

  1. 8% (1 st) Mindre än 9 tim.
  2. 67% (8 st) 9-14 tim.
  3. 17% (2 st) 15-20 tim.
  4. 0% (0 st) Mer än 20 tim.

  Ev. synpunkter på laboration 2:

  Vissa uppgifter handlade om nästan samma sak (ekvationssystem).


 19. Bedöm hur lång tid du lägger ner på laboration 3 (inklusive rapport/föredrag):

  1. 8% (1 st) Mindre än 10 tim.
  2. 17% (2 st) 10-17 tim.
  3. 33% (4 st) 18-25 tim.
  4. 33% (4 st) Mer än 25 tim.

  Ev. synpunkter på laboration 3 och rapporten/föredraget:

  Vi la ner 70 timmar!!
  När kursen kommit fram till det kapitel som labben behandlade var det slut på datorövningar ! Det blev tydligt att Unix salarna underdimensionerade när man under dessa laborationer kunnde få vänta i timmar på en dator !!!!


 20. Bedöm hur lång tid du lägger ner på laboration 4 (inklusive rapport/föredrag):

  1. 8% (1 st) Mindre än 10 tim.
  2. 8% (1 st) 10-17 tim.
  3. 33% (4 st) 18-25 tim.
  4. 33% (4 st) Mer än 25 tim.

  Ev. synpunkter på laboration 4 och rapporten/föredraget:

  se ovan ! även här behövde vi ca 70 timmar!


 21. Var någon/några av laborationerna mer givande än de övriga? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

  1. 0% (0 st) Laboration 1
  2. 17% (2 st) Laboration 2
  3. 33% (4 st) Laboration 3
  4. 17% (2 st) Laboration 4


 22. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 0% (0 st) Bra.
  3. 42% (5 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 8% (1 st) Dåligt.
  6. 8% (1 st) Tentade inte.


 23. Hur många andra kurser har du läst parallellt med den här kursen (i period 1)?

  1. 8% (1 st) En.
  2. 42% (5 st) Två.
  3. 8% (1 st) Tre.
  4. 25% (3 st) Fyra eller fler.


 24. Hur stor del av din totala studietid under kursens gång har du ägnat åt den här kursen?

  1. 0% (0 st) Mindre än 15%.
  2. 17% (2 st) 15-30%.
  3. 58% (7 st) 30-50%.
  4. 8% (1 st) 50-70%.
  5. 0% (0 st) Mer än 70%.


 25. Kursen är på 4p (2p för tentan och 2p för laborationskursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 25% (3 st) Lagom med 4p.
  2. 17% (2 st) Borde vara 5p.
  3. 42% (5 st) Borde vara 6p.
  4. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 26. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Tentan var alldelles för svår med tanke på att den
  var på 2 poäng. Överhuvudtaget tog det lång tid
  att göra och förbereda alla labbar.
  Kursen borde vara på minst 6 poäng.

  ---
  Felskattning etc har inte kommit fram tillräckligt, det
  avsnittet "flyter" ganska mycket. Borde tagits upp ordentligt
  på föreläsning.

  ---
  Lustigt att man kan bli betygsatt i att hålla föredrag utan att först få ngn utbildning i det.
  Det borde förekomma föreläsningar och övningar i konsten att presentera ett arbete,
  både muntligt och skriftligt. Jag tycker att vikten borde ligga mer på labbarna och mindre på tentan.
  Tentan borde vara möjlig att klara utan särskilda studier om man har gjort labbarna.


tegner@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.