Nada

^ Upp till Aktuell information om kursen.

Kursanalys för 2D1240, Numeriska metoder gk2, för T2, våren 1998

Kursdata

Tid: period 3,4 läsåret 1997/98, februari - maj 1998.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tenta 2 poäng.
Tenta: ordinarietenta efter period 4 (31 maj), omtenta efter sommaren (22 aug).
Föreläsningar: 24 timmar.
Övningar: 18 timmar.
Laborationer: två vanliga (labA) och två av projektkaraktär (labB), 18 timmar schemalagd tid. Projekten redovisas med rapport och föredrag.
Kursledare och föreläsare: Jon Tegnér
Övningslärare: Jon Tegnér, Peter Hansbo, Björn Larsson, Mattias Lindström.
Antal registrerade elever är 101 (godkända på minst en lab).
Kurslitteratur: Kompendium i numeriska metoder med MATLAB av Gerd Eriksson.
Scientific Computing and Differential Equations av Golub & Ortega.

Avklarade moment 1998-06-15:

          datum antal godk  andel        poäng
Efter 1 tentamen  980530   40    40% av de 101 reg. (2p)
Efter 2 tillfällen 980822         %       
        LabA      96    95%         (1p)
        LabB      66    65%         (1p)
      Prestationsgrad:       60%
      Examinationsgrad:      36%

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

En annan bok (Scientific Computing and Differential Equations) än tidigare år har använts i denna kursomgång. Dessutom är föreläsaren nybörjare ...

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

En kursutvärderingsgrupp bestående av Adam Rehnberg och Fredrik Zetterberg sammanställt utvärderingen nedan:
 1. Föreläsningar Efter en tveksam inledning så gjorde föreläsaren en fantastisk uppryckning. Första föreläsningen var förvirrad och det var svårt att se någon röd tråd. Det skulle behövas en övergripande presentation av kursen i början så att det tydliggörs vilken typ av problem och metoder man kommer att arbeta med. De föreläsningsanteckningar som delades ut var mycket bra, både som stöd på föreläsningarna och som komplement till övrig litteratur. Föreläsaren kan förbättra sin tavelteknik. I nuläget blir tavlorna ofta förvirrade och kladdiga.
 2. Övningar Övningarna verkar ha fungerat tillfredställande. Eventuellt skulle fler Matlab-exempel vara nyttiga.
 3. Läromedel NADA:s material är mycket bra, och täcker allt man behöver kunna för laborationerna. Många har låtit bli att köpa läroboken, då den ansetts för dyr. Det medför att många tappar den teori som enbart finns upptagen i boken. En bättre handledning till Matlab vore önskvärt. Den som finns är inte särskilt omfattande och säger för lite om programmering.
 4. Laborationer Laboration 1 inriktade sig väl mycket på Matlabs inbyggda funktioner och hur dessa inverkar på resultaten. Det hade formodligen varit bättre med uppgifter som kunnat lösas med hjälp av inlärd teori och egna algoritmer. Laboration 2 innehöll uppgifter som var väldigt lika (linjära ekvationssystem och överbestämda sådana). Här kunde man ha nöjt sig med en uppgift. Laboration 3 låg på en vettig svårighetsnivå och gav bra träning i problemformulering. Redovisningsformen på laboration 3 är mycket bra! Den gav övning i presentationsteknik och muntlig framställning. Det hade varit bra om det framgått tycligare vad som förväntas av föredraget. Laboration 4 är betydligt mer avancerad än de tidigare laborationerna, och det bör den ju vara. Redovisningsformen är även här mycket bra.
 5. Tentamen Vi upplever att tentamen är på tok för omfattande för att bara vara värd två poäng! Det vore önskvärt med en korare tentamen med tyngdpunkten mer lagd på teori. Praktisk problemlösning tillämpas i tillräcklig omfattning på laborationerna.
 6. Funderingar och förslag på ändringar Laborationerna är den centrala delen i kursen, och således borde tyngdpunkten vara lagd på dessa. Kursen är som gjord för alternativa examinationsformer där laborationerna ger exempelvis tre poäng och teorin klaras av på en mindre tentamen värd en poäng. Mer tid till laborationerna skulle behövas. Varför redovisas inte laborationerna på skärm?
 7. Övrigt NADA:s datorer har fungerat tillfredställande, och miljön är anpassad för datoranvändning, vilket gör att man orkar arbeta koncentrerat med laborationerna.
Kursenkäten på nätet har i skrivande stund endast besvarats av 11 studenter, de viktigaste synpunkterna är följande:

^ Upp till Aktuell information om kursen.


Sidansvarig: <tegner@nada.kth.se,>
Senast ändrad 15 juni 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>