Nada

^ Upp till kursens hemsida.

Aktuell information om 2D1240, Numeriska metoder gk2 för T2

-----

Senaste nytt


Kursen avslutad, tentan och labbarna är rättade (labbarna ligger utanför nada's expedition på plan 4, och tentan finns för påseende inne på expeditionen).

Kursutvärdering

Kursanalys finns här. Dessutom finns sammanställning av enkäten (vore bra om fler kunde svara på den). Regnbågslinje

Övningsexempel

Övningsexempel som illustrerar tyngdpunkten i kursen inför tentan finns här, med svar.

Uppdaterade teorifrågor

teorifrågor.

Tal 6, lab3 är onödigt komplicerad

Använd Gamla iskanan eller välj annan uppgift istället.

Överföring av m-filer mellan unix och PC

 1. Sätt in disketten i diskettenheten till höger (finns inte på alla maskiner).
 2. Ge kommandot
  volcheck
 3. Kopiera fil från PC till unix:
  Gå ner till den katalog till vilken ni vill kopiera filen och gör
  cp /floppy/floppy0/fil.m fil.m
  (om ni vill döpa om filen byter ni den sista fil.m mot det namn ni vill att filen ska ha).
 4. Kopiera fil från unix till PC:
  Gå ner till den katalog från vilken ni vill kopiera filen och gör
  cp fil.m /floppy/floppy0/fil.m
  (samma sak här, om ni vill byta namn på filen byter ni den sista fil.m mot det nya namnet).
 5. Mata ut disketten genom kommandot
  eject
Har ni internet uppkoppling kan ni också föra över filerna genom ftp.

Föreläsningsanteckningar

Föreläsning 3 Föreläsning 4 Föreläsning 5 Föreläsning 6-7 Föreläsning 8 Föreläsning 9 Föreläsning 10 Föreläsning 11 Föreläsning 12

Lab2

Komplettering till lab2 (talen från boken)

Regnbågslinje

Kursprogram våren 1997

Kursledare och föreläsare är Jon Tegnér (<tegner@nada.kth.se>).

Övningsledare är Jon, Peter Hansbo (<hansbo@nada.kth.se>), Björn Larsson (<f94-bla@nada.kth.se>) och Mattias Lindström (<mattiasl@nada.kth.se>) .

Kursinnehåll

Ideer och begrepp, Matlab, effektiva algoritmer för linjära ekvationssystem, kondition, minstakvadratmetoden för överbestämda linjära system och linjär kurvanpassning, interpolation med polynom, kubiska splines och bezierkurvor, tillförlitlighetsbedömning, extrapolation, derivataskattning, numerisk integration, lösning av ekvationer och ickelinjära system, ickelinjär modellanpassning, ickelinjär minimering, numeriska metoder för ordinära differentialekvationer, begynnelse- och randvärdesproblem.

Kurslitteratur

Kursbunt

Kursbunten kan köpas på Nadas elevexpedition för 80 kr.

Användarhandledningarna för GnuEmacs och Unix som ingick i kursbunten för ettans datakurs har du nytta av i nummekursen. Betahandboken rekommenderas.

Datorinitiering och registrering

För att få tillgång till en kurskatalog och annat kursspecifikt på Nadas datorer ska du ge kommandot course join numt98
Registrering på kursen gör du med kommandot res checkin numt98
Kurskatalogen på Nadas datorer är /info/numt98
När du är klar med kursen ska du skriva course leave numt98

Kursuppläggning

Detaljerat schema för T2-kursen finns i kursplan för T2. Kortfattat gäller följande: Kursen är schemalagd i period 3 (v6-8) med tre föreläsningar, tre salsövningar och tre datorövningar.
I period 4 är kursen schemalagd med nio föreläsningar, sex salsövningar samt sex datorövningar. Kursen avslutas i period 4 med rapportskrivning och muntlig redovisning av laborationsuppgifter.

Laborationer

I kursen ingår fyra obligatoriska datorlaborationer. Godkänd laborationskurs ger två kurspoäng (av kursens totalt 4 poäng). Laborationerna gäller numeriska tillämpningar med Matlab och görs i tvåmannagrupper. För arbetet utanför schemalagd tid är Nadas datorsalar tillgängliga via giltigt kårkort alla tider på dygnet utom bokade tider.

Redovisning av laboration 1 och 2

De båda första laborationerna redovisas muntligt (ca 20 min vardera) med stöd av Matlabprogram, utskrifter, kurvor och anteckningar. Anmälningslista med tid och plats för redovisning kommer att finnas utanför datasalarna. En bonuspoäng som tillgodoräknas på tentan utdelas om laboration 1 blir godkänd senast 25 februari och en till om laboration 2 redovisas senast 2 april. Bonuspoängen gäller vid ordinarie tentan samt vid de två närmast följande omtentamenstillfällena.

Laboration 3 och 4, rapporter och föredrag

Laboration 3 och 4 utgörs av större tillämpningsuppgifter. Ett tjogtal problem finns att välja mellan för vardera labben. De kvitteras ut fr o m 31 mars.
Den ena redovisas med ett föredrag och en skriftlig dokumentation (minirapport) innehållande Matlabprogram, kurvor, slutsatser och resultat. Den andra laborationsuppgiften redovisas med en fullständig och välskriven ingenjörsmässig rapport. När du hämtar ut lydelserna får du veta vilken som ska föredras muntligt. Både rapporten och föredraget betygsätts och viktas ihop med tentamensbetyget till ett slutbetyg i kursen 2D1240. Dessutom kan ytterligare två bonuspoäng som tillgodoräknas på tentan erhållas om både den större rapporten och minirapporten redovisas senast 27 maj.
Föredraget på 12-15 minuter håller du tillsammans med din laborationskamrat inför ett dussin intresserade åhörare (övriga föredragshållare under passet samt några lärare). För betygsättningen av den muntliga föredragningen bedöms om problemet och dess lösning beskrivs lättfattligt och korrekt, om föredraget är väl förberett med trevlig presentation, god tavelteknik och välritade stordiabilder.
Här finns anvisningar anvisningar till laboration 3 och 4, samt lydelser laboration3 och laboration4.

Tentamen

Tentamen ligger efter period 4, 30 maj kl 8.00-13.00. Tentan består av en teoridel utan hjälpmedel på 10 poäng och en problemdel på 40 poäng där tillåtna hjälpmedel är: läroboken (SCDE), formelsamlingen, Matlabhandledningen, Betahandboken samt räknedosa. För godkänt krävs minst 5 poäng från teoridelen och minst 25 poäng totalt med bonuspoängen från laborationerna 1-4 inräknade (betyg: 25-34 trea, 35-44 fyra, 45-54 femma).
Tentamensresultatet anslås efter högst två veckor på Nadas anslagstavla på plan 3. Klagomål på rättningen lämnas till kursledaren inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits.

Slutbetyget viktas enligt följande:
En 3:a på tentan ger slutbetyget 4 om summan av poängen från lab3+lab4 är 4 eller mer, i annat fall blir slutbetyget 3.
En 4:a på tentan ger slutbetyget 5 om summan av poängen från lab3+lab4 är 5 eller 6, är summan av labpoängen 3 eller 4 blir slutbetyget 4, i annat fall blir slutbetyget 3.
En 5:a på tentan ger slutbetyget 5 om summan av poängen från lab3+lab4 är 4 eller mer, i annat fall blir slutbetyget 4.

-----

Kursutvärdering

I slutet av kursen görs en kursutvärdering. Den är viktig för att kursledaren ska få en god uppfattning om hur kursen har fungerat ur studentsynpunkt. Den ger också besked om vilka förbättringar som ska göras. Vi eftersträvar god kvalitet på våra kurser i numeriska metoder.
Formulär för utvärdering av T-kursen våren 1998 hämtar Du här:

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <tegner@nada.kth.se,>
Senast ändrad 15 juni 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>