Nada

^ Upp till kursens hemsida.

Information om 2D1240, Numeriska metoder gk2 för F2

-----

Senaste nytt

Kursenkäten finns sist i den här kursinformationen.

Kursprogram våren 1998

Kursledare och föreläsare är Peter Hansbo (hansbo@nada.kth.se).

Övningsledare är Peter Hansbo, Anna-Karin Tornberg, Jon Tegnér, och Krister Persson.

Kursinnehåll

Ideer och begrepp, Matlab, effektiva algoritmer för linjära ekvationssystem, kondition, minstakvadratmetoden för överbestämda linjära system och linjär kurvanpassning, interpolation med polynom och kubiska splines, tillförlitlighetsbedömning, extrapolation, derivataskattning, numerisk integration, lösning av ekvationer och ickelinjära system, ickelinjär modellanpassning, ickelinjär minimering, numeriska metoder för ordinära differentialekvationer, begynnelse- och randvärdesproblem.

Kurslitteratur

Kursbunt

Kursbunten kan köpas på Nadas elevexpedition

Datorinitiering och registrering

För att få tillgång till kurskatalogen och annat kursspecifikt på Nadas datorer ska du ge kommandot course join numf98
Registrering på kursen gör du med kommandot res checkin numf98
Kurskatalogen på Nadas datorer är /info/numf98
När du är klar med kursen ska du skriva course leave numf98

Kursplan

finns här.

Laboration 1 och 2

Laboration 1
Laboration 2 och laboration 2 i PostScriptformat

Laboration 3 och 4, rapporter och föredrag

Laboration 3 och 4 utgörs av större tillämpningsuppgifter där du ska dra nytta av dina kunskaper i numeriska metoder och Matlab.
Den ena redovisas med ett föredrag och en skriftlig dokumentation (minirapport) innehållande Matlabprogram, kurvor, slutsatser och resultat. Den andra laborationsuppgiften redovisas med en fullständig och välskriven ingenjörsmässig rapport. Både rapporten och föredraget betygsätts och viktas ihop med tentamensbetyget till ett slutbetyg i kursen 2D1240. Sista rapportinlämningstid är fre 17 april (gäller både den större rapporten och minirapporten).
Föredraget på cirka 15 minuter håller du tillsammans med din laborationskamrat inför ett dussin intresserade åhörare (övriga föredragshållare under passet samt några lärare). För betygsättningen av den muntliga föredragningen bedöms om problemet och dess lösning beskrivs lättfattligt och korrekt, om föredraget är väl förberett med trevlig presentation, god tavelteknik och välritade stordiabilder.
Här finns anvisningar till laboration 3 och 4, samt lydelser laboration 3 och laboration 4.

Tentamen

Tentamen ligger redan efter period 3, 98-03-07 och omfattar kursinnehållet t o m föreläsning 11 och övning 7. Tentan består av en teoridel utan hjälpmedel på 10 poäng och en problemdel på 40 poäng där tillåtna hjälpmedel är kursboken (Golub-Ortega), formelsamlingen, Matlabhandledningen, Betahandboken samt räknedosa. För godkänt krävs minst 5 poäng från teoridelen och minst 25 poäng totalt med bonuspoängen från laborationerna 1 och 2 inräknade (betyg: 25-34 trea, 35-44 fyra, 45-54 femma).
Tentamensresultatet anslås efter högst tre veckor på Nadas anslagstavla på plan 3. Klagomål på rättningen lämnas till kursledaren inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits.

Teorifrågor som tas upp på tentamen finns här.

Övningsexempel som illustrerar tyngdpunkten i kursen inför tentan finns här, med svar.

-----

Kursutvärdering

I slutet av kursen görs en kursutvärdering. Den är viktig för att kursledaren ska få en god uppfattning om hur kursen har fungerat ur studentsynpunkt. Den ger också besked om vilka förbättringar som ska göras. Vi eftersträvar god kvalitet på våra kurser i numeriska metoder.

Kursenkäten för 1998 års version av kursen är nu sent omsider färdigt! Det är förstås bra om så många som möjligt besvarar den, speciellt med tanke på att kursen förändrats något i jämförelse med tidigare år.

Tryck här för att hämta kursenkäten:

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <hansbo@nada.kth.se,>
Senast ändrad 22 juni 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>