Nada


-----

Numeriska metoder grundkurs II för E, ht 97


-----

Allmänt

Period: ht 1997

Kursledare: Beatrice Frock

Sex övningsgrupper.
Assistenter: Mattias Hammarsten
       Ronnie Bodinger
       Beatrice Frock
       Thomas Rylander
       Mattias Liefvendahl
       Krister Persson

Kursmål, kursfordringar, kurslitteratur: v.g. se hemsidan för
Numeriska Metoder grundkurs II, 2D1240.

-----

Statistik

Tabellerna nedan baseras på de i res-systemet registrerade studenter som visat någon aktivitet under kursen.
Antal registrerade elever: 266

Lab  Ant G  

1   251   
2   242   
3   219
4   207   
Tentamen 971025, 234 tentander


Betyg: 5  4  3  u
    20  57 94 63% (av aktiva registrerade elever) godkända på följande slutmoment:
Lab A: 242    95 %
Lab B: 207    82 %
Tentamen: 192   76 % (efter omtentamen 980110)


Total poängproduktion: 82.58 % (4p x 254 aktiva elever))Kursanalys


Jag höll denna kurs för allra första gången ht '97, och enligt min egen uppfattning och enligt de elever som besvarade den elektroniska kursenkäten verkade allting löpa bra. Ingen allvarlig kritik. Tentamensresultatet och det viktade slutbetyget blev mycket bra.
För första gången fick jag använda en mikrofon på föreläsningarna (stor sal och E2 är många!), och detta upplevde jag själv som ett störande moment. Jag höll elegant mikrofonsladden i ena handen (för att inte snubbla eller få den runt halsen), och kritan i andra handen, och hade då ingen möjlighet att använda anteckningar. Detta var inget problem alls för mig, men hade vissa konsekvenser: utan att behöva läsa av sina anteckningar kan man skriva mycket snabbare, och det blir även mindre organiserat. Jag fick faktiskt kritik för att jag skriver "i turbofart", och någon anmärkte också på att det var ibland svårt att veta om jag hade skrivit en rubrik eller vanlig text, på tavlan. Dock var det flera som sa till mig att föreläsningarna var mer spontana när föreläsaren inte använde anteckningar. En del föreslog att jag använder mer overhead i stället.
Jag upplevde årets E2'or som duktiga och ambitiösa i allmänhet. Dock var de skriftliga rapporterna som inlämnades något sämre än jag hade väntat mig, med många stavfel och ologisk lay-out. T.ex. var det många, många som inkluderade "innehållsförteckningen" som ett moment under "innehållsförteckningen"! Rekursivt tanke? Jag rättade ALLA minirapporter och skriftliga rapporter själv. Det riktades också kritik mot några handledare på terminalövningarna (någon skrev att de borde gå en repetitionskurs!), och det påstods att antalet handledare oftast räckte inte till. Jag tror att det berodde på att vissa terminalövningstider var populära, och andra mindre så, med olika belastningar på bemanningen. Ibland var vi 5-6 handledare, men behovet var oändligt!
Några planerade förändringar: en del förnyelse och modifieringar i föreläsnings-materialet. Flera handledare i salarna om möjligt. Jag hade organiserat en "hjälpmottagning" här på Nada vissa tider, men oftast kom ingen alls! E2 ville ha hjälp på plats.

Tillägg efter kursnämndsmötet den 6/2-1998

Eleverna är nöjda med kursen.Kursen var bra. Innehållet i föreläsningarna och exempel visade på föreläsningarna var mycket bra, men taveltekniken kan förbättras (se ovan). Det var också bra att föreläsaren skrev på tavlan och pratade samtidigt. När eleverna läste sedan sina föreläsningsanteckningar, var dessa mycket bra.
Kursens mål bör framhävas.
Kapitelindelning i kompendiet bör bättre överensstämma med kursbokens.
Flera assistenter på terminalövningar rekommenderas. Eventuellt kan vissa assistenter specialisera sig på några få labbar (av urvalet i Lab 3 och Lab 4), eftersom en del inte kunde ge så mycket hjälp som önskades. Uppgifterna upplevdes som väl omfattande och tidskrävande, men intressanta.
/Beatrice

^ Upp till Numme E-kursens hemsida.


Sidansvarig: <beatrice@nada.kth.se,>
Senast ändrad 9 februari 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>