2D1240 Numeriska metoder gk2 för D2

Resultat av kursutvärdering hösten 1997


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 1% (1 st) Mycket lätt.
  2. 41% (28 st) Ganska lätt.
  3. 48% (33 st) Medel.
  4. 9% (6 st) Ganska svår.
  5. 1% (1 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 80% (55 st) Ja.
  2. 14% (10 st) Tveksam.
  3. 4% (3 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 28% (19 st) Ja, mycket.
  2. 57% (39 st) Ja.
  3. 10% (7 st) Neutral.
  4. 6% (4 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Förkunskapskraven för kursen är ettans matematikkurser och vana vid unix och emacs. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 84% (58 st) Ja.
  2. 12% (8 st) Tveksam.
  3. 3% (2 st) Nej.


 5. Vad tycker du om kursboken Grunderna i numeriska metoder (GNM)?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 13% (9 st) Bra.
  3. 20% (14 st) Hyfsad.
  4. 4% (3 st) Mindre bra.
  5. 9% (6 st) Dålig.
  6. 54% (37 st) Har inte använt den.

  Kommentar om boken:

  ---Vad skulle vi ha den till?
  --- Lite såsig. Har en del bra ställen men i allmänhet står det "för mycket" i den.
  --- Det enda jag använde boken till var teorifrågorna.
  --- Trist layout
  --- Läste inte så mycket i den, tyckte att den verkade trist
  --- Bra komplement till kompendiet. Lättfattlig.
  --- Inte världens mest intressanta bok precis.
  --- Det är svårt att fatta vad som står i boken t.o.m. -efter- att man gått kursen och fått bra resultat på tentan. Värdelös jämfört med kompendiet.
  --- Har inte läst så värst flitigt, men det jag ville ha reda på var lätt att slå upp i registret (samt att följa resonemangen i själva texten).
  --- Konstigt att en bok som ska verka seriös innehåller en massa löjliga bilder. Förutom det så tycker jag att den är onödigt omständlig.
  --- Den fungerade mest som uppslagsbok, tyvärr. Läste inte mycket ur den annars...
  --- Har knappt använt den eftersom den inte var bra och inte behövdes då kompendiet tog upp allt väsentligt
  --- Har inte använd kursboken fastän jag hade den. kurskompendiet är utmärkt.
  --- Jag tycker att den inte höll en jämn nivå utan kunde ibland vara för grundläggande och ibland för komplicerad. Man klarade sig bättre med Gerds kompendium.
  --- Känns lite gammaldags till typsnitt och layout. I övrigt känns den ganska överflödig men tanke på kompendiet och formelsamlingens omfattning.
  --- Boken var bra därför att den var lättförståelig. De flesta motiveringar till olika samband var lätta att följa, mycket tack vare att texten var ganska utförlig. Däremot var boken lite tråkig. Den skulle nog behöva lite flashigare utseende.
  --- Bra som uppslagsbok, mindre bra för sträckläsning.
  --- Köpte boken men den behövdes inte då kompendiet var betydligt klarare i sina förklaringar. Kompendiet och övrigt kursmaterial räckte för hela kursen.
  --- Då kompendiet täckte in hela kursinnehållet behövde jag aldrig använda boken.


 6. Vad tycker du om kompendiet?

  1. 38% (26 st) Mycket bra.
  2. 51% (35 st) Bra.
  3. 10% (7 st) Hyfsat.
  4. 1% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte använt det.

  Kommentarer om kompendiet:

  --- Mycket bra. Hela kursen stod ju där! Varför fick man inte ha det på tentan? ;-)
  --- Kunde utökas med fler exempel. I så fall skulle man knappt behöva boken.
  --- Bra med många exempel i matlabkod
  --- Kompendiet borde kanske ha varit inbundet, eller haft tjockare "ytterblad".
  --- Kanske lite för många exempel som var väldigt lika dom problem man hade i labbarna.
  --- Kunde vara mer grundläggande på vissa ställen.
  --- Gör om kompendiet till en bok!
  --- I kompendiet står i stort sett allt man behöver kunna
  --- Ifall du skulle lägga till det viktigaste som stod i boken så skulle man inte behöva köpa den, ens en i gruppen eftersom vi ändå inte använde den så mycket.
  --- Bra avvägning teori/praktik.
  --- Det borde tryckas med hårdare prämar så att det håller bättre. Utveckla gärna kompendiet så att det helt kan ersätta GNM.
  --- Bra, kortfattat och lättförståligt.
  --- Suveränt!
  --- Guld! Puss i påsk till Gerd! =) ... Allvarligt talat; kompendiet var suveränt att använda till labbarna - varje gång vi körde fast kollade vi i registret, slog upp rätt avsnitt och kunde enkelt följa teori samt se exempel på MATLAB-kod för det aktuella problemet.
  --- Använd endast kompendiet som litteratur till kursen.
  --- Väldigt bra och lättläst. Utmärkt som uppslag när man hade kört fast på labarna. Bra exempel i den...
  --- Bra med exempel. inget onödigt i den, följer kursen mycket bra. bra beskrivet
  --- Då kompendiet var väldigt utförligt och tydligt samt att du följde det vid föreläsningarna så kändes boken överflödig.
  --- Bra, bra, bra!
  --- Mycket bra! Särskilt bra var det med exempel på uppgifter lösta med Matlab. Det var enkelt men ändå heltäckande.
  --- Det mesta fanns med, fyll ut det lite mer så ej boken behövs!
  --- Beskriver bra och krånglar inte till något!!! Snararare tvärtom! Jättebra häfte!!!
  --- Mycket bra när kurslitteraturen är skräddarsydd för kursen. Gör det lätt att följa med och studera på egen hand utan att vara rädd för att ha missat något på en föreläsning.
  --- Mer användbart än boken eftersom det tog upp just de saker som ingick i kursen.
  --- Detta är det bästa med hela kursen! Stor credit till Gerd för ett välskrivet kompendium. Detta förklarar kursens innehåll på ett mycket pedagogiskt sätt. Perfekt! Alla nummekurser borde ha detta kompendium.
  --- Innehöll allt som var relevant för att klara kursen.
  --- Numrering med Tex fungerade tydligen inte så bra. Men det blev ju rättat efter ett par veckor.


 7. Vad tycker du om exempelsamlingen?

  1. 1% (1 st) Mycket bra.
  2. 29% (20 st) Bra.
  3. 7% (5 st) Hyfsad.
  4. 3% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 59% (41 st) Har inte använt den.

  Kommentarer om exempelsamlingens uppgifter:

  --- Hackigt i svårighetsgraderna, kunde vara bra med lite fler lätta uppgifter i början så att man kan öva in lite rutin. Samtidigt var det väldigt mycket uppgifter redan som det var, hälften hann man ju aldrig titta på.
  --- Använde bara exempelsamlingen under övningarna.
  --- Jag använde den bara på övningarna
  --- Svår att hitta exempel som anknyter till det man vill veta
  --- Jag saknade uppgifter att räkna utan dator/matlab.
  --- Har inte fått någon tid över att använda den.
  --- Ger bra hjälp vid träning och problemlösning med Matlab. Välskrivna exempel och lösningar gör att arbetet med att lära sig Matlab blir betydligt lättare än annars.
  --- Jag läste en hel del andra kurser under samma period och hann inte räkna något. Det var skälet till att jag inte använde exempelsamlingen, inte att den var dålig.


 8. Hur mycket har du studerat de sex extentorna som ingick i kursbunten?

  1. 10% (7 st) Jättemycket.
  2. 26% (18 st) Ganska mycket.
  3. 51% (35 st) Rätt slarvigt.
  4. 13% (9 st) Har inte tittat på dem alls.

  Kommentarer om extentorna:

  --- Kul med det gemensamma temat
  --- De är bra att ha, så att man vet ungefär på vilken nivå tentan är.
  --- Ett måste
  --- Tentan vi fick var lättare än extentorna.
  --- Det är mycket bra att de finns... att jag inte har tittat på dem så mycket
  --- Det fanns tyvär ingen tid att plugga på extentorna,annars är dessa mycket bra att ha.
  --- Hann inte så många eftersom vi bara hade tre dagar på oss att plugga efter vågtentan.
  --- Kul med teman på tentorna, lätt att följa lösningsförslagen.
  --- Bästa sättet att läsa till tentan
  --- Det var kul att det var teman
  --- Inte alltid så roliga teman...
  --- Roliga, särskilt stålmannen.
  --- Bra att de finns.
  --- Vi hade mycket kort tid att plugga extentor pga annan tenta före.
  --- Bra att ha, men det viktiga är att lära sig de olika metoderna bra.
  --- De kändes som de skulle, dvs kan och förstår man extentorna klarar man tentan.
  --- Jag fick tidsbrist på slutet så jag använde extentorna som koll på hur bra jag kunde kursinnehållet, tyvärr fick det gå ganska fort då nattsömnen gick mot 0.
  --- Roligt med olika teman!
  --- Roliga, bra !


 9. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 7% (5 st) Mindre än 20%.
  2. 3% (2 st) 20-40%.
  3. 12% (8 st) 40-60%.
  4. 20% (14 st) 60-80%.
  5. 57% (39 st) Mer än 80%.


 10. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 32% (22 st) Mycket bra.
  2. 57% (39 st) Bra.
  3. 9% (6 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 3% (2 st) Har inte deltagit.

  Kommentarer om föreläsningarna:

  --- Ta en andningspaus ibland. Speciellt när det börjar handla om svårare problem kan det vara svårt att tänka lika fort som du pratar.
  --- Bra kontakt elever-lärare.
  --- Gerd tänker alltid gå igenom mycket, men tiden räcker inte till så hon får stressa de sista minuterna. Då är det svårt att hänga med. Ett par föreläsningar till kanske kan få bort stressandet.
  --- Ibland blev det lite virrigt och man förstod inte riktigt vad det var meningen att ett exempel skulle visa.
  --- Extremt bra föreläsare! Bästa jag har haft. Engagerar sig mycket och försöker göra föreläsningarna intressanta och roliga. Det märks att hon tycker att det är kul det hon håller på med - eller så spelar hon väldigt bra. Stor skillnad från andra föreläsare som endast står och mumlar och inte verkar bry sig ett dugg!
  --- Det är roligt med engagerade lärare, som kommer med roliga konkreta exempel, tex. splinen vid tavlan. Det finns alldeles för få bra pedagoger på KTH.
  --- Jag tyckte att första föreläsningen dör Gerd introducerade ämnet var mycket bra. För mig var det första gången någonsin föreläsaren introducerade och förklarade varför det var roligt med ämnet i fråga. Jag har studerat i 6 år och jag vet vad jag snackar om - Det här var mycket mycket bra, men tyvärr så ovanligt...
  --- Bra med roliga exempel, det piggar upp!
  --- Glad och positiv föreläsare.
  --- Föreläsningarna var allmänt sätt bra - Gerd har ett sätt som invaggar klassen i en "vi-känsla" som ofta saknas i andra kurser (där föreläsaren snarast skapar en "vi-mot-honom" känsla). Kanske lite väl avspänt ibland, jag hade svårt att veta vad som verkligen var viktigt. (Dessutom kan det ha negativ effekt att veta att man inte behöver anteckna eftersom kompendiet är bra - då släpper man koncentrationen.)
  --- Har inte varit på riktigt alla föreläsningar, men de jag väl var på var mycket trevligt upplagda och bland de man faktiskt orkat vara vaken på.
  --- För liten text på OH-bilderna - Lite ojämnt tempo.
  --- Gerd är varm och personlig och det är ROLIGT att vara på föreläsningarna. Mina föreläsningsanteckningar lämnar dock övrigt att önska. Svårt att få riktig struktur på problemen ibland.
  --- Jättebra och intressanta. De enda man inte somnar på.
  --- Lysande föreläsningar med tanke på strukturen. Roliga exempel samt verkliga "illustrationer", t ex sökning av ord i ordlistan (intervallhalvering). Dessa saker gjorde det roligare att gå dit.
  --- Mycket bra föreläsningar, ej för tunga och uttråkande.
  --- Lite mycket 'siffer-manipulerande'. Gärna mer fokus på metoderna och mindre ingående på vilka delsvar men får i den och den diffekvationen.
  --- Föreläsningarna var jättebra, lite konstiga exempel i bland men övrigt jättebra!
  --- Intresse och engagemang i ämnet är nog den viktigaste egenskapen hos en föreläsare. Jag tror det är få föreläsare på KTH som saknar faktakunskaper i ämnet de föreläser, men det räcker inte alltid så långt.
  --- Lagom nivå på föreläsningarna.
  --- Mycket bra! Gerd förklarar på ett pedagogiskt sätt, hon är väl insatt i kursen olika delar och förklarar detta på ett intressant och roligt sätt. Kursinnehållet känns på detta sätt inte så tungt.


 11. Vilken assistent har du varit hos mest under salsövningarna?

  1. 38% (26 st) Gerd i sal D41
  2. 17% (12 st) Thomas i sal F41
  3. 13% (9 st) Mattias i sal F43
  4. 20% (14 st) Ulf i sem.rum 4523


 12. Hur stor del av salsövningarna har du varit på?

  1. 41% (28 st) Mindre än 20%.
  2. 4% (3 st) 20-40%.
  3. 12% (8 st) 40-60%.
  4. 9% (6 st) 60-80%.
  5. 32% (22 st) Mer än 80%.


 13. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett?

  1. 7% (5 st) Mycket bra.
  2. 41% (28 st) Bra.
  3. 16% (11 st) Acceptabelt.
  4. 7% (5 st) Mindre bra.
  5. 4% (3 st) Dåligt.
  6. 23% (16 st) Har inte deltagit.

  Kommentarer om övningarna:

  --- Istället för att bara räkna en massa tal tycker jag att övningsassen skall gå igenom föreläsningen snabbt en gång till.
  --- Lägg inte en övningsgrupp mycket längre bort än de andra. Väldigt trevlig övningsass (Mattias), mer övning på att översätta uppgiftslydelse till matematiskt problem, struntade i all Matlab efter ett tag.
  --- Om man skulle ha en KS på någon övning, skulle det vara lättare att komma igång med pluggandet, förutom labbarna.
  --- Det vore trevligt om lärarna inte bara skrev av facit.
  --- Efter att vi sagt till om handstilen och om farten blev övningarna jättebra. Thomas lyssnade och frågade om vi hängde med och förstod osv.
  --- MATLAB lär jag mig hellre praktiskt (med en sjysst SPARC framför mig och en manual till hands).
  --- Innan man överhuvudtaget arbetat med Matlab är det svårt att förstå en lösning som presenteras med ett färdigt program utan kommentarer.
  --- Jag har inte varit på så många, så jag har inte så bra koll.
  --- Mera matlab!
  --- Gerd talar och skriver tydligt! Går igenom övningsexemplena bra! Kontakten lärare/student är mycket bra! Avgudar Gerd! Att hon bryr sig om studenterna när det gäller hjälp med labb 3 och 4 tex, gör att ämnet blir roligare och man känner att man verkligen alltid kan få hjälp! Heja Gerd!
  --- Tyvärr gav övningarna inte mycket hjälp. De bestod mest av att man skulle skriva av tavlan utan att få mycket till förståelse för vad man gjorde. Jag slutade gå på övningarna pga detta.


 14. Får du den hjälp du behöver på datorövningarna?

  1. 32% (22 st) Alltid.
  2. 55% (38 st) Oftast.
  3. 4% (3 st) Sällan.
  4. 3% (2 st) Aldrig.

  Kommentarer om handledningen vid datorövningarna:

  --- Var bara där på redovisningarna, har aldrig träffat handledarna.
  --- Har knappt varit där.
  --- Under de sista labbarna kunde inte handledarna hjälpa en så bra förutom Gerd.
  --- Har förvisso inte varit vid schemalagda datorövningar utan labbat på annan plats.
  --- Mycket bra handledare som hjälper mycket då man behöver. Dock lite dålig kunskap av de yngre handledarna om varje uppgift - men det kan man dock inte begära att de ska kunna heller.
  --- Jag har inte varit på datorövningarna.
  --- Det behövs fler assar, som på alla NADA-kurser! Under redovisningperioder blir det ofta omöjligt att få hjälp eftersom assarna tar redovisningar. Inte bra för då kommer ju de som ligger efter ännu mera efter.
  --- Rebecka var lättast att förstå när hon hjälpte oss med problem.
  --- Har inte bett om hjälp
  --- Har inte varit på dem. Har frågat kompisar istället.
  --- Handledarna är duktiga och ger en bra förklaring om man inte fattat ett visst moment.
  --- Jag behöver ingen hjälp! ]:-)
  --- Vi frågade aldrig om hjälp.
  --- De var bra. Faktiskt.
  --- Har inte labbat på skolan.
  --- Vissa handledare hade inte den kunskap jag trodde att de skulle besitta. Trevliga och bra dock, hänvisade till Gerd om de inte kunde själva - bra.
  --- Vänliga ja, lättillgängliga nej eftersom många ville ha hjälp. Kunniga, inte överdrivet. De kunde ha varit mycket bättre pålästa på labbarna så att de direkt kunnat ge en förklaring istället för att man gemensamt letade lösningar i kompendiet. Detta skulle ha sparat tid och fler hade fått hjälp.
  --- Det var bra.
  --- För lång väntetid ibland.
  --- Fick alltid hjälp förutom på sista labtimmen! Bara en asse, dåligt.
  --- Använde mig aldrig av hjälpen - vi löste våra bekymmer själva.
  --- Den lilla kontakt jag hade med dem var bra.


 15. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 1?

  1. 28% (19 st) Mindre än 9 tim.
  2. 46% (32 st) 9-14 tim.
  3. 23% (16 st) 15-20 tim.
  4. 0% (0 st) Mer än 20 tim.

  Synpunkter på laboration 1:

  --- Lätt och kul.
  --- Lite för uppdelad. Skulle inte skada med hälften så många uppgifter, två metoder per uppgift, så man fick använda hjärnan lite.
  --- Lagom svårighetsgrad
  --- Det gick allt för lätt att hitta 'lösningarna' i kompendiet. Det gjorde att man inte förstod alla lösningar ordentligt.
  --- Det är på laborationerna man lär sig nummekursen!
  --- Mycket givande - bra uppgifter, man lärde sig verkligen relevanta avsnitt. Dessutom gav den bra erfarenheter till tentan, både i teori och MATLAB-kod.
  --- Det kändes lite onödigt att göra flera uppgifter av samma sort.
  --- Mycket bra med MÖ-uppgifterna i början.
  --- Bra labb.


 16. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 2?

  1. 16% (11 st) Mindre än 9 tim.
  2. 42% (29 st) 9-14 tim.
  3. 28% (19 st) 15-20 tim.
  4. 10% (7 st) Mer än 20 tim.

  Synpunkter på laboration 2:

  --- Mycket svårare än ettan. Jag tycker att hoppet var lite för stort
  --- Roligare än lab 1.
  --- Lättare än lab1
  --- Det är på laborationerna man lär sig nummekursen!
  --- Bladfrågan var alldeles för strulig.
  --- Bra, gick igenom de viktigare metoderna.
  --- Bra labb.


 17. Bedöm hur lång tid du lägger ner på laboration 3 (inklusive rapport/föredrag):

  1. 7% (5 st) Mindre än 10 tim.
  2. 36% (25 st) 10-17 tim.
  3. 28% (19 st) 18-25 tim.
  4. 28% (19 st) Mer än 25 tim.

  Synpunkter på laboration 3 och rapporten/föredraget:

  --- Lätt uppgift. Bra, för då kan man tänka på föredraget istället för att kämpa flera dagar med lösningen av problemet. Olika problem har väldigt olika svårighetsgrad = inte så bra.
  --- Det är en bra idé att ha en labb där man får välja tillvägagångssätt och tillämpa de metoder man lärt sig under kursen.
  --- Du hade skrämt upp oss om att de här sista laborationerna skulle ta mycket mer tid vilket de inte alls gjorde till vår glädje.
  --- Mycket bra att vi fick hålla föredrag! Detta är något som borde finnas i flera kurser eftersom det är en mycket nyttig erfarenhet.
  --- (Rapport) Lite väl tidskrävande i ett pressat skede i utbildningen. Rapportskrivning hör till kommunikationskursen (där just övningarna faktiskt var bra, så det kan vi redan).
  --- Det kändes lite som om den här och lab 4 lika gärna kunde ha hört hemma i kommunikationskursen. Det var ju nästan bara repetitioner av lab 1 & 2, åtminstone lärde man sig inte särskilt mycket nytt.
  --- Laborationen var intressant och givande. Däremot var det mycket svårt att göra ett väl avvägt föredrag. Att gå igenom splines och Hermiteinterpolation på 5-10 minuter, göra det begripligt och pedagogiskt, var nästan omöjligt. Det tog mig säkert två veckor att begripa det själv.
  --- Roligt att mer själv nu än i lab 1 & 2 få tillämpa sina kunskaper och känna att man verkligen lärt sig något.
  --- Intressant och roligt inslag med muntlig redovisning
  --- Att beräkna utrycken och skriva matlabprogramen tog inte längre än 2-4 timmar, större delen av tiden gick åt till att formulera rapporten
  --- Jättebra med muntliga redovisningar/rapporter.


 18. Bedöm hur lång tid du lägger ner på laboration 4 (inklusive rapport/föredrag):

  1. 4% (3 st) Mindre än 10 tim.
  2. 32% (22 st) 10-17 tim.
  3. 32% (22 st) 18-25 tim.
  4. 28% (19 st) Mer än 25 tim.

  Synpunkter på laboration 4 och rapporten/föredraget:

  --- Bra med rapport, bra med föredrag också, det är roligare än att bara göra labbarna som vanligt.
  --- Det borde inte falla på nummekursens lott att "lära" studenterna att hålla föredrag. Den biten klarades av under kommunikationskursen, och borde tas bort! Möjligtvis kan man ha två skriftliga rapporter i stället.
  --- Det vore bra med lite mer tid! Det är rätt tungt att göra två stora labbar i början på en ny period när det är nya ämnen som man ska hänga med i.
  --- Personligen tycker jag det är kul att hålla föredrag.
  --- Svår, gillar inte differentialekvationer.
  --- Bra att föredrag och rapport ska hållas/göras. Det får en att tvinga sig till att förstå och inte bara plugga extentor.
  --- Rätt så omfattande och bara rapporten tog 9 timmar.
  --- Pilbågen, lägg till en roligare story. :)
  --- På labb fyra gick 1.5 timmar åt till problemförståelse och 2-3 timmar åt en oförståelig bugg i matlabkoden, och resten till att förbereda föredrag
  --- Jättebra med muntliga redovisningar/rapporter.


 19. Var någon/några av laborationerna mer givande än de övriga? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

  1. 19% (13 st) Laboration 1
  2. 28% (19 st) Laboration 2
  3. 38% (26 st) Laboration 3
  4. 38% (26 st) Laboration 4

  Kommentarer:

  --- Lab 2 var roligare än lab 1 och lab 3 var roligast. Båda på grund av att man fick tänka lite mer. Speciellt lab 3 var rolig eftersom man hade ett eget problem, man kan diskutera med kompisar på ett annat sätt än om alla har samma uppgifter.
  --- Jag förstod differentialekvationer efter lab 4.
  --- Alla laborationer var mycket givande.
  --- Jag kryssar inte i något för de var givande på olika sätt. Laboration 3 och 4 för föredraget och rapporten men 1 & 2 var mer allmänna och man lärde sig fler olika moment.
  --- Inte den muntliga redoviningen!. Men det var kul att göra en labb när man var på topp, dvs efter att ha tentapluggat för då kunnde man lösa labben ordentligt på egenhand och då kände man att man lärt sig något.
  --- Lika för alla skulle jag vilja säga.
  --- Eftersom vi fick välja så blev det automatiskt roligare. Laboration tre hade verklighetsankytning - mina personliga intressen och labben sammanträffade ganska nära med varandra (S-kurvan).
  --- Bra uppgifter tillsammans med lysande kompendium = säker framgång på tentan. :-)
  --- Alla labbar hade sina speciella områden.
  --- Väldigt bra med lite större tillämpningar.
  --- Den laboration som vi höll föredrag om gav mer än de andra.
  --- Bra kursavsnitt där man får använda den kunskap man fått och öva på föredrag och rapport vilket det är för lite av annars.
  --- Bezierkurvan man gjorde själv var kul och lab4 innehöll det mesta.
  --- Pilbågen svår men givande. Lab2 gav övning i de flesta numeriska metoderna.
  --- Lab 1 & 2 var mer givande då de gav de faktiska kunskaperna. Lab 3 kändes mer som repetition även om den var rolig i sig. Lab 4 gav en del men den mesta tiden gick ju åt till icke nummerelaterade sysslor (föredragsförberedelse osv).
  --- Man lärde sig mer på lab 1 och 2 därför att de helt enkelt omfattade flera saker.
  --- Lab2 gav mest pga att man vid denna tidpunkt hade bra koll på Matlab och dessutom var ganska bra insatt i kursinnehållet.
  --- Laborationerna tvingade en att hålla sig hyggligt i fas med kursen, vilket var väldigt bra.


 20. I många kurser (t ex INDA) lämnar man in hemtal. Borde det finnas sådana i nummekursen?

  1. 13% (9 st) Ja absolut.
  2. 23% (16 st) Tveksam.
  3. 64% (44 st) Nej.


 21. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 17% (12 st) Mycket bra.
  2. 52% (36 st) Bra.
  3. 25% (17 st) Hyfsat.
  4. 1% (1 st) Mindre bra.
  5. 1% (1 st) Dåligt.
  6. 1% (1 st) Tentade inte.


 22. Hur stor del av din totala studietid under period 1 ägnade du åt den här kursen?

  1. 1% (1 st) Mindre än 15%.
  2. 16% (11 st) 15-30%.
  3. 52% (36 st) 30-50%.
  4. 28% (19 st) 50-70%.
  5. 3% (2 st) Mer än 70%.


 23. Kursen är på 4p (2p för tentan och 2p för laborationskursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 29% (20 st) Lagom med 4p.
  2. 43% (30 st) Borde vara 5p.
  3. 28% (19 st) Borde vara 6p.
  4. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 24. Något mer att tillägga om årets nummekurs?

  --- Tentan kändes inte som en 2p-tenta utan som en 3 eller 4-p tenta.
  --- Det var den roligaste kursen i perioden, och det var inte särskilt svårt att se varför vi läser den, till skillnad från vissa andra kurser.
  --- Redovisning med utskrivna papper måste bort. Det går ju åt en halv regnskog.
  --- Den tid man förväntas lägga ned på Lab3 och Lab4 är aldeles för mycket. Med tanke på att vi börjar två nya kurser och fortsätter en tredje så får man välja för att hinna med. Ska man hinna med nummelabbarna ordentligt får man strunta i dom andra kurserna. Det vore kanske bättre att slå ihop dom till en lab som är större än var och än av dagens labbar men mindre totalt. Sedan skulle man kunna ha både en rapport och föredrag på den labben.
  --- Sammanfattningsvis en rolig och givande kurs. Efter ettans teoretiska och analytiska mattekurser är det bra att få tillämpa kunskaperna i datormiljö.
  --- Tentan var för lång! Jag är ganska långsam av mig när jag räknar tentor. Det är tråkigt att inte få visa vad man kan pga tiden tar slut!
  --- Lite jobbigt att den ska dra över i period 2. Sen skulle jag vilja säga att 4 poäng för allt slit som läggs ned på laboration och kursen i övrigt är lite snålt tilltaget.
  --- Tack för en bra kurs och intressanta föreläsningar
  --- Nummekursen är mycket intressant och rolig. Gerd är duktig som föreläsare och det gör det lätt att hänga med!
  --- Det borde ha funnits ett extra laborationstillfälle i vecka 46 då det fanns många frågor inför rapportskrivningen/redovisningen.
  --- En rolig och givande kurs mest inriktad på tillämpnigar som vi dataloger uppskattar.
  --- En av de roligaste kurserna än så länge.
  --- Alldeles för mycket jobb för 4 poäng, framförallt när lab 3 och 4 tvingar en att försumma andra kurser under period 2.
  --- Med tanke på hur mycket tid labbarna tagit så är det rimligt med att höja poängantalet till 5 poäng.
  --- Hade svårt med studiemotiveringen så jag tillgodogjorde mig inte kunskapen som förmedlades på föreläsningarna. Trots att jag gick på samtliga föreläsningar kopplade jag det inte till labbarna och tentan. Labbarna tog lång tid så jag hade inte tid att läsa kompendiet förrän dagarna innan tentan.
  --- Ni glömde en fråga om hur Gerd har "uppfört" sig. Gerd har varit jättebra och hon är pedagogisk och saklig på föreläsningarna. Plus att hon kan prata som vanliga människor när man måste fråga om hjälp utanför ordinarie föreläsning/övning
  --- Kul kurs, även om man kunde skippa t.ex. rapporten.
  --- Jättebra föreläsare.
  --- Hade lab3 och lab4 gått i period ett hade tentan gått bättre.
  --- Det är olyckligt att diffekvationer ingår innan vi har läst det. Beklagligt att man inte kan rekommendera mer än en eller två böcker som kurslitteratur. Minst 4 böcker av så olika karraktär som möjligt bör rekommenderas. Själv föredrar jag en bok med mycket färger även om den kostar 200 kronor mer. Flera små hemtal inriktade på utvalda moment är mer inspererande än 4 krossare. EN stor labb till föredraget är bra. Den kan även vara den man skall lämna in.
  --- Kursen är värd mer poäng på grund av att laboration 3-4 tar mycket tid i period 2. Många har hoppat över både föreläsningar och övningar i andra ämnen för att göra klart nummelabbarna i tid.
  --- Första kursen där man känner att man kan tillämpa sina kunskaper i praktiken.
  --- Mycket bra föreläsare som kunde hålla uppe intresset så att jag fortsatte att gå på föreläsningarna hela perioden vilket jag inte har gjort tidigare.
  --- Tackar Gerd för att pedagogiska föreläsningar och hennes eget intresse för ämnet gjorde att jag kämpade till mig 4 poäng.
  --- Jag tycker att kursen har varit mycket rolig och givande. En mycket bra kurs helt enkelt!
  --- Labbandet tar mycket tid. Annars har man fått en mycket god insikt i olika numeriska metoder. Många finns det och det känns som att man har koll på de flesta.
  --- Den bästa kursen hittills lärande och underhållande trots allt hårslitande. Bra Gerd och alla assar!
  --- Gerd är bäst! Årets lärare!
  --- Jag delar med många andra uppfattningen att KTH:are inte är världens mest kompetenta föredragshållare och rapportskrivare. Jag tycker ändå att det är fel att behöva lägga ner så mycket tid på att förbereda ett föredrag i en nummekurs. Ska man bli bättre på en sådan sak krävs mer gedigen träning av någon som är duktig i just det ämnet. Jag skulle gärna gå en 2p-kurs i retorik el liknande men det kändes lite fel i denna kurs.
  --- Jag har lärt mig rätt mycket på den här kursen. Det beror nog mest på att labbarna var ganska omfattande. Att själv sitta och laborera och tänka ut saker och ting är det bästa sättet att lära sig.
  --- Mycket bra organiserad kurs! Gerd gör en strålande insats. Att dela ut 45 teorifrågor är ett bra sätt att få oss teknologer att verkligen gå igenom kursmaterialet. Själv ägnade jag mellan 30-40 h åt att förstå och skriva ner svar till teorifrågorna. Detta gjorde att jag fick god förståelse för innehållet samt klarade tentan.
  --- Tidsmässigt tog den ganska mycket i anspråk för lab 3 och 4. Eftersom jag och min labbkompis hade gjort matlabkoden till labb 3 och 4 ganska snabbt missbedömde vi totalt tiden det skulle ta att skriva rapporterna.
  --- Jag läser parallellt på annan högskola, vilket kan förklara den lilla tid jag lade ned på kursen och också min låga närvaro på all undervisning. Kursen var nog periodens roligaste, och definitivt den intressantaste mattekursen på Teknis hittills. Jag vill också tacka Gerd för ett suveränt jobb som föreläsare - det här var första gången jag fick dåligt samvete för att jag inte besökte föreläsningarna, då man såg att föreläsaren ju faktiskt brydde sig om eleverna. Tack så mycket!
  --- Mycket intressant och givande kurs.Labbarna är dock värda mer än 2 poäng totalt. De tar väldigt lång tid, i alla fall om man vill förstå allt och inte "hafsa" igenom dem. Labb 3 och labb4 borde vara åtskilda i tid, annars blir den senare labben lidande för många. Sätt ett senaste datum för den tidigare rapporten så att man hinner med den andra i god tid. Ibland gick redovisningarna (av labb 1&2) för lätt. Se till att båda laboranterna har förstått labben.


gerd@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.