2D1240 Numeriska metoder gk2 för D2

Kursplan hösten 1997

Föreläsningar (Gerd Eriksson):

per 1: ti 13-15 v36-42 sal D2, fr 10-12 v36-38, 40 sal D1.
per2 (endast v44): må 27 okt kl 10-12 sal D2, ti 28 okt kl 10-12 sal D2.

Övningar per 1, ti 15-17 v36-42:

Gerd Eriksson (grupp 1, sal D41).
Thomas Rylander (grupp 2, sal F13 v36-40, sal M21 v41, sal D32 v42).
Mattias Liefvendahl (grupp 3, sal F43 v36-40, sal M22 v41, sal F43 v42).
Ulf Andersson (grupp 4, seminarierum 4523 Nada plan 5).

Datorövningar per 1:

g1-2:fr 8-10 v36-38, 40 sal röd, orange, fr 10-12 v39, 41 sal brun, gul.
g3-4:to 13-15 v36-41 sal röd, orange.

Datorövningar per 2 (v44-45, schemalagd tid för laboration 3 och 4):

g1-2:on -10 v44 röd, orange, må 13-15 v45 röd, orange, ti 10-12 v45 brun, gul.
g3-4:on 13-15 v44 röd, orange, on -10 v45 röd, orange, ti -10 v45 brun, gul.

Föredragspass i v45: to 15-17 sal F42-45 (flera tider tillkommer under v45 och v46).

Vid varje lektionstillfälle nedan anges vilka sidor i kompendiet som behandlas. Läsanvisningar till läroboken GNM finns inramat i kompendiet.

Vecka 36:

Vecka 37:

Vecka 38:

Vecka 39:

Vecka 40:

Vecka 41:

Vecka 42:

Vecka 43: Tentamen lö 25 okt kl 8-13.

Vecka 44:

Vecka 45:

Vecka 46: