2D1240 Numeriska metoder, gk2 för T

Resultat av kursutvärdering


  24 frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 1% (1 st) Mycket lätt.
  2. 3% (2 st) Lätt.
  3. 49% (33 st) Medel.
  4. 37% (25 st) Ganska svår.
  5. 7% (5 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 70% (47 st) Ja.
  2. 21% (14 st) Tveksam.
  3. 9% (6 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 33% (22 st) Ja, mycket.
  2. 54% (36 st) Ja.
  3. 7% (5 st) Neutral.
  4. 3% (2 st) Inte särskilt.
  5. 1% (1 st) Nej.


 4. Förkunskapskraven för kursen är ettans matematikkurser och vana vid unix och emacs. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 66% (44 st) Ja.
  2. 21% (14 st) Tveksam.
  3. 13% (9 st) Nej.


 5. Vad tycker du om kursboken Grunderna i numeriska metoder (GNM)?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 12% (8 st) Bra.
  3. 31% (21 st) Hyfsad.
  4. 12% (8 st) Mindre bra.
  5. 4% (3 st) Dålig.
  6. 40% (27 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  Känns överflödig då det mesta/bästa informationen
  finns att få i kompendier samt på föreläsningar

  ---
  I kombination med föreläsningarna ger den en bra genomgång av teorin
  ---
  Borde finnas fler och tydligare exempel.
  ---
  Ganska tråkigt upplagd
  ---
  Kompendiet som medföljde kursbunten hade en mera lättilgänglig uppläggning.
  ---
  Sitter nu med teorifrågorna och många hittar jag varken i boken, kompendiet, eller egna anteckningar. Varför?
  ---
  Hade inte råd
  ---
  Har inte använt den speciellt mycket men jag tycker att det fattas en del saker i den. Dom lite mer kluriga, svårare sakerna finns ju inte med.
  ---
  Dålig innehållsförteckning och mycket hoppande mellan sidorna.
  ---
  Alla jag har hört säger antingen oanvändbar eller har inte använt den.
  ---
  använde föregångarenelementära numeriska metoder av pohl. svår att hänga med i.
  ---
  kan vara mer utförlig.
  ---
  dålig register längst bak i boken svårt att hitta ibland förstår man inte när han inte förklarar tillräckligt.
  ---
  torr.
  ---
  ett uppdaterat index behövs.
  ---
  har inte använt den speciellt mycket men jag tycker att det fattas en del . dom lite mer kluriga frågorna.
  ---
  Ett uppdaterat index behövs


 6. Vad tycker du om kompendiet?

  1. 19% (13 st) Mycket bra.
  2. 55% (37 st) Bra.
  3. 21% (14 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 3% (2 st) Har inte använt det.

  Ev. kommentar om kompendiet:

  Trevliga bilder. Bra jobbat!
  ---
  Kan vara mer utförligt.
  ---
  Se 5
  ---
  Ett sök register längst bak skulle inte skada. Jätte bra med MATLAB snuttarna.
  ---
  Där står allt man behöver
  ---
  bra med lösta ex med matlab-kod. det var till stor hjälp.
  ---
  Saknar härledning
  ---
  mat.lab-koden borde skrivas luftigare en sats, rad så att man lättare får översikt
  ---
  lättbegripligt med tydliga figurer.
  ---
  Lättbegripligt mad tydliga figurer.


 7. Vad tycker du om exempelsamlingen?

  1. 6% (4 st) Mycket bra.
  2. 30% (20 st) Bra.
  3. 34% (23 st) Hyfsad.
  4. 4% (3 st) Mindre bra.
  5. 3% (2 st) Dålig.
  6. 19% (13 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om exempelsamlingen:

  Den har endast använts på övningarna eftersom labbarna tar så pass lång tid.
  ---
  Har inte hunnit (!) anvädna den, men jag har fått intrycket av att den är bra.
  ---
  Har inte gjort några tal själv
  ---
  Har knappt använt den. Har inte hunnit p.g.a labbarna.
  ---
  Stor hjälp vid labbarna.
  ---
  avspeglar inte tentan.
  ---
  har knappt använt den har inte hunnit p g a labbarna.
  ---
  Avspeglar inte uppgifter på tentan


 8. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 0% (0 st) Mindre än 20%.
  2. 3% (2 st) 20-40%.
  3. 3% (2 st) 40-60%.
  4. 12% (8 st) 60-80%.
  5. 81% (54 st) Mer än 80%.


 9. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 24% (16 st) Mycket bra.
  2. 57% (38 st) Bra.
  3. 18% (12 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Bra Föreläsningsanteckningar!
  ---
  Kanske lägga in en föreläsning där eleverna aktivt
  hjälper läraren att lösa en uppgift på dator.

  ---
  Jag har väldigt svårt att koncentrera mig i två
  timmar när föreläsaren delar ut hela föreläsningen
  på papper innan. Jag tycker att det är bättre när
  man sitter och antecknar hela tiden.

  ---
  Se 5
  ---
  Bra med färdiga anteckningar, det borde dock finnas lite mer plats i dem för egna noteringar, då det är lättast att ha allt på samma ställe senare. Matriser och andra uttryck skulle vara mer lätta att tyda om de skrivits ut på data. Tyvärr hinner jag inte förbereda mig inför föreläsningarna.
  ---
  Bra med föreläsningsanteckningar.
  ---
  Lennart är grym men jag har inte lärt mig så mycket
  ---
  Lennart är engagerad vilket betyder mycket.
  ---
  Bra med föreläsningssanteckningarnaa färdigkorierade. Föredömligt. Men kvaaliteten avtog med tiden.
  ---
  Ev. lite mycket OH. Man missar att anteckna vissa saker som inte står i de utdelade fööreläsnin. ant.
  ---
  Lennart talar mycket högt och tydligt.
  ---
  bra med gäästförrel och andra upptåg.
  ---
  Väl förberett, proffsigt framförande
  ---
  Bra med gästföreläsningar och andra upptåg


 10. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken/kompendiet etc)?

  1. 0% (0 st) Ja, alltid.
  2. 0% (0 st) Ofta.
  3. 12% (8 st) Ibland.
  4. 45% (30 st) Sällan.
  5. 40% (27 st) Aldrig.


 11. Vilken övningsassistent har du varit hos mest?

  1. 36% (24 st) Lennart.
  2. 21% (14 st) Mattias.
  3. 22% (15 st) Gunilla.
  4. 18% (12 st) Christer.


 12. Hur stor del av salsövningarna har du varit på?

  1. 1% (1 st) Mindre än 20%.
  2. 3% (2 st) 20-40%.
  3. 12% (8 st) 40-60%.
  4. 21% (14 st) 60-80%.
  5. 61% (41 st) Mer än 80%.


 13. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett? (Talar och skriver läraren tydligt? Går läraren igenom övningsexemplen begripligt? Är kontakten lärare/studenter bra?)

  1. 9% (6 st) Mycket bra.
  2. 46% (31 st) Bra.
  3. 36% (24 st) Acceptabelt.
  4. 4% (3 st) Mindre bra.
  5. 1% (1 st) Dåligt.
  6. 1% (1 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Ganska flamsig.
  ---
  Verkar inte speciellt intresserad själv,
  tycker nog att allt är för lätt.

  ---
  Mer program-koder och mindre lösning för hand.
  ---
  Det är bra att gå igenom många olika Matlab-
  program på övningarna. Detta har i stor utsträckning
  skett vilket är bra.

  ---
  mycket tid till lösande av stora ekv.system och dylikt, vilket inte är särskilt intressant
  ---
  En av assistenterna bör vara mer auktoritär i sin lärarroll, tycker jag. Ofta ställer hon-han frågan: skall jag gå igenom detta? Vi kan ju inte veta vad som är väsentligt att gå igenom. När dessutom ofta gruppen är ojämn vad avser intresse och kunskaper, blir det lätt så att ingen säger något för att inte köra över någon annan.
  ---
  Mer övningar, själva matematiken försvinner i allt matlabbande. Man räknar nästan ingenting, men det är ju det kursen egentligen går ut på.
  ---
  En av assistenterna är lite rörig
  ---
  bra att assistenten löser tal med kod och inte bara handlösning.
  ---
  Men ibland hoppas en del moment över med moteverring för " basic " men när ska man annaars lära sig " basic " saakeerna om inte på övning.
  ---
  Det märks att det är lätta tal för assen.
  ---
  En av assistenterna bör vara mer säker på sin sak, hon-han kan ju detta. Ger ett lite rörigt inttryck.
  ---
  Blir lätt lite snurrig.
  ---
  allmän pedagogik saknas
  ---
  men ibland hoppat över en del moment med moteveringen för basic.
  ---
  Allmän pedagogik saknas


 14. Får du den hjälp du behöver på datorövningarna (är handledarna kunniga, lättillgängliga, vänliga)?

  1. 16% (11 st) Javisst.
  2. 30% (20 st) Javars.
  3. 36% (24 st) Acceptabelt.
  4. 9% (6 st) Sällan.
  5. 4% (3 st) Aldrig.

  Ev. kommentar:

  Har inte behövt dem så mkt
  ---
  Har i stort sett gjort alla laborationer hemma.
  Detta pga svårigheter att få en dator samt miljön.
  Dock var det problem i början med hur man skulle
  göra, info på föreläsningarna stämde inte osv.
  Ett tips! FTP fungerar utmärkt hemifrån. För att
  minska belastningen på NADA borde hemarbete uppmuntras
  Tex ge ut en diskett med kursbiblioteket till alla
  intesserade.

  ---
  Finns det inte möjlighet till någon form av debugger till matlab och ev. något hjälp program.
  Det skulle ju minska behovet av hjälp och därmed köerna till hjälpen under labbarna.

  ---
  Handledarna är allmänt väldigt hjälpsamma, vilket är
  mycket bra.

  ---
  En assistent per datorövning när det börjar närma sig redovisning är för lite
  ---
  Ofta väldigt lång väntetid.
  ---
  Det har tidvis tagit lång tid att få tag i en handledare
  ---
  Jätte bra med den allmänna handledningen, det är sällan man behöver fråga just unde de bokade labb timmarna
  ---
  Bra handledare. Tack för det
  ---
  De är ofta väldigt svårt att få tag i en handledare ty det är alltid lång hjälplista.
  ---
  För få övningstillfällen med oss, passen borde vaara längre.
  ---
  oftast är behovet av hjälp mycket större än vad de få handledarna hinner med.
  ---
  Handledarna är kunnigaa och vänliga men de är för få. Och för få hjälptider.
  ---
  Ofta långa väntetider för hjälp, ostressande lärare när man väl får hjälp.
  ---
  Har jobbat i pc salen. Lennart dock alltid vänlig och svarar på frågor.
  ---
  väntetiden mellan det man skriver upp sig på hjälplistan tills man får hjälp är ofta mycket lång 15-45 minuter.
  ---
  Hjälpen man fick var bra men det fanns alldeles för få övningsassistenter till hjälp. det kan väl knappast vara meningen att man ska behövaa vänta 80-90 minuter på att få hjälp på en datorövning.
  ---
  en av handledarna fällde en kommentar om att tjejer inte har på teknissk att göra. jag tycker nog inte att det är en lämplig attityd hos en övnings ass. särskilt inte när han oxå har hand om en del redovisningar.
  ---
  de är aldrig där eftersom man sitter så mycket utasnför lektionstid.
  ---
  för få handledare och hjjälptider.
  ---
  Har suttit hema
  ---
  De är aldrig där eftersom man sitter så mycket utanför lektionstid


 15. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 1?

  1. 16% (11 st) Mindre än 9 tim.
  2. 51% (34 st) 9-14 tim.
  3. 18% (12 st) 15-20 tim.
  4. 12% (8 st) Mer än 20 tim.

  Ev. synpunkter på laboration 1:

  Tonvikten bör läggas på att man sak ta åt sig förståelsen inte att det är själva matlab programmet som är viktigt. Man binder sig så vid själva programmeringsspårket och tycker att labbarna går ut på att få ihop ett bra program inte att förstå vad det hela går ut på.
  ---
  Mer starthjälp.
  ---
  mer statrhjälp.


 16. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 2?

  1. 12% (8 st) Mindre än 9 tim.
  2. 33% (22 st) 9-14 tim.
  3. 37% (25 st) 15-20 tim.
  4. 16% (11 st) Mer än 20 tim.

  Ev. synpunkter på laboration 2:

  Tog rätt mycket tid...
  ---
  Kolliderade lite med lovet
  ---
  många ggr var det matlab i sig som orsakade fel och därför tog det lång tid.


 17. Bedöm hur lång tid du lägger ner på laboration 3 (inklusive rapport/föredrag):

  1. 1% (1 st) Mindre än 10 tim.
  2. 18% (12 st) 10-17 tim.
  3. 42% (28 st) 18-25 tim.
  4. 37% (25 st) Mer än 25 tim.

  Ev. synpunkter på laboration 3 och rapporten/föredraget:

  Mycket bra träning att tala inför andra.
  ---
  Mycket bra med den muntliga redoviningen.
  Vi stackars teknologer behöver träna detta.
  Gärna mer sådant. Upplevdes som stor skillnad
  mellan de olika labbarna. varför inte införa
  ett system motsvarande det i Prog.tekniken där
  de var ordnade i svårighetsgrad.

  ---
  Mycket nyttigt med muntlig presentation.
  ---
  Bra att även ha muntlig redovisning.
  ---
  Rolig. Det var länge sedan man höll ett muntligt föredrag, det behövs, mera sånt. Lab ett och två kanske kunde göras på liknande sätt!?
  ---
  Grymt missnöjd med betyget på redovisningen
  ---
  Tog alldeles, alldeles för mycket tid. Vi har andra ämnen och några tentapluggningar till vare sig den här tentan eller dom andra har man inte hunnit med p.g.a. labbarna. Vissa bedömmande åhörare bör lyssna lite bättre. Eftersom detta ger oss studenter anmärkningar om att vi glömt vissa saker som vi dock tog upp.
  ---
  Jättebra redovisningssätt. Mer sånt.
  ---
  Bra övning, konstig betygssättning, beror kanske på att jag iinte har klart för mig vad i föredraget som var viktigt.
  ---
  Det borde ha varit ett seminarriium med någon expert där man fick tips och tricks. Helst en hel kurs i retorik och presantionsteknik men det ligger ju på kansli mmt, annars väldigt nyttigt.
  ---
  bra metod med lönedrag.
  ---
  krävs mycket jobb men är roligt occh nyttigt.
  ---
  tog för mycket tid.
  ---
  Krävs mycket jobb, men är både roligt och nyttigt


 18. Bedöm hur lång tid du lägger ner på laboration 4 (inklusive rapport/föredrag):

  1. 0% (0 st) Mindre än 10 tim.
  2. 10% (7 st) 10-17 tim.
  3. 39% (26 st) 18-25 tim.
  4. 39% (26 st) Mer än 25 tim.

  Ev. synpunkter på laboration 4 och rapporten/föredraget:

  Inte klar än, men redan passerat tiden.
  ---
  Har inte börjat ännu.
  ---
  Rapporten bör skrivas enskilt då allting annat
  varit grupparbetsbetonat.

  ---
  Rapporten var knöligast. Det bör påpekas att MATLAB i windows miljö inte uppför sig på samma sätt som i unix miljö, det fick vi bittert uppleva. Olika resultat efter varje körning (av samma program). I början trodde vi att det var vi som gjort fel i programtexten, men så var inte fallet. En användar handledning till ett ordebhanligs program i unix miljö skulle underlätta, så man slipper göra de sista finnesserna (i och med rapportskrivningen) i windows, för det var inte roligt. Det var nog det som tog mest tid på hela labben, att förstå matlab i windows alltså. Bra att vi fick någorlunda uppstukturerat vade en rapport skall innehålla, det underlättar mycket.
  ---
  orättvisa med utdelningen av labb. 4 . vissa grupper tvingades byta labb medan andra inte. varför?
  ---
  Bra träning, tidskrävande.
  ---
  Bra med rapportskrivning. God träning.
  ---
  Jag skulle ha uppskattat om man fick fundera lite mer över metoder det känns lite styrt lab 4.8. Annars bra att man får öva ssig i rapportskrivning.
  ---
  Ej klar.
  ---
  ej klar


 19. Var någon/några av laborationerna mer givande än de övriga? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

  1. 10% (7 st) Laboration 1
  2. 22% (15 st) Laboration 2
  3. 46% (31 st) Laboration 3
  4. 31% (21 st) Laboration 4


 20. Hur många andra kurser har du läst parallellt med den här kursen (i period 1)?

  1. 0% (0 st) En.
  2. 72% (48 st) Två.
  3. 25% (17 st) Tre.
  4. 1% (1 st) Fyra eller fler.


 21. Hur stor del av din totala studietid under period 1 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 4% (3 st) Mindre än 15%.
  2. 18% (12 st) 15-30%.
  3. 36% (24 st) 30-50%.
  4. 28% (19 st) 50-70%.
  5. 9% (6 st) Mer än 70%.


 22. Kursen är på 4p (2p för tentan och 2p för laborationskursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 31% (21 st) Lagom med 4p.
  2. 28% (19 st) Borde vara 5p.
  3. 37% (25 st) Borde vara 6p.
  4. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 23. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Trevlig kurs som jag tror jag kommer ha väldigt
  mycket nytta av.

  ---
  En nyttig kurs befarar jag.
  Dessutom belyser ju en unix maskin tillvaron,
  såsom den kan komma att gestalta sig för oss blivande
  civilingenjörer, på ett oöverträffat kraftfullt sätt.

  ---
  Labbarna är, som alla NADAlabbar, hemska när maan sitter och sliter med dom, men väldigt givande.
  ---
  Att så stor del av den totala studietiden läggs på
  Nume (fråga 21) är för att labbarna tar så pass
  mycket tid. De skulle kunna vara kortare.

  ---
  Mycket svårt att få plats att labba i datasalarna!

  Konstigt att de flesta sektioner på KTH läser Nummen
  samtidigt!

  Borde gå att ändra för nu är situationen klart jobbig.

  ---
  Den tar helt otroligt mycket tid i förhållande till hur många poäng den är värd
  ---
  En tvåpoängstenta kan inte vara stor. Låt oss hoppas att den inte är det.
  ---
  MATLAB tar alldeles för stor plats, man glömmer bort den viktiga matematiken, den som tentan grundar sig på. Men samtidigt är labbarna det roliga inslaget, det som räddat mig från att totalt deppa ihop nu i vår. Alla kurser på teknis bore vara mer värda!!!
  ---
  Mindre matlab på tentan alt. kompendiet som hjälpmedel.
  ---
  Bra kurs men tentan var för svår. Jag lyckades dessutom skriva fel tenta p.g.a dålig information i sing^2.
  ---
  Bra, svåt tenta bara. Labbarna har tagit väldans mycket av den lediga tiden.
  ---
  Snälla Lennart!!! Kan du inte ge frågor på tentor som kräver bara det numeriska. Det är svårt med alla kluriga frågor att lista ut frågan.
  ---
  finns det ingen möjlighet att inte ha tenta? labbarna tar så mycket tid att man inte hinner läsa.Labbarna borde räcka ev. personlig koll vid datorn.
  ---
  Med tanke på den tidsplanering som gjorts för labbarna så har jaag svårt att förstå att det endast ger 2 poäng.
  ---
  Gärna ett tydligare formelblad mad mindre text och bättre struktur.
  ---
  En väldigt omfattande kurs med många ooch tidskrävande moment, där man är beroende av så väl terminaltider, din partner och andra kursare. Således en klart underdimensiiionerad kurs till poängtalet. I övrigt väl disponerad och intressant.
  ---
  Med tanke på tidsåtgång borde den vara på mer.
  ---
  Kul
  ---
  Labbarna mycket givande med nummekompendiet. Tentorne myckeet svåra.
  ---
  Den kräver engagemang och tid annat bllir ldande. Tenta känns överflödig, vi hat ju examinerats genom labbarna.
  ---
  Jag skulle vilja ha mer labbar utan att kapa teorin dvs en 6p kurs varav 4p lab och 2p tenta
  ---
  Kursen är alldeles för tidsomfattande. Tentan dålig, behöver man matlabkod kan man ta hjälp av exempelsamlingen.
  ---
  KLabbarna vansinnigt tidskrävande, hopplöst att försöka läsa den tillsammmans med två andra kurser. tentan speglade inte kursinnehållet för fem öre. Var tog all derivering, integrering, felanalys,ekvationslösning, bezierkurvor, optimering vägen ?Fyra av fem tentauppgifter på diff.ekvationer! skärpning annars har helhetsintrycket AAV KURSEN VARIT BRA.
  ---
  en rolig kurs.
  ---
  med tanke på att labbaarna tar så mycket tid att gööra borde kursen vara på fler poängg alternativt att man bara LÄSRE EN TILL KKKURS PARALLELLT.
  ---
  ha teoru ks istället för tentan och utöka med 1 lab ooch lägg kursen över 2 perioder så att man hinner med alla labbar.
  ---
  tentorna var för svåra för kursen och det äär meningen att den ska avspegla föreläsningar och övningar.
  ---
  tentan avspeglade mycket dåligt hur kursen varit upplagd ooch är dessutom alldeles för svår. liknande tal gicks inte igenom på övningarna . fler hjälpmedel borde tillåtna på tentan tex num. met. med matlab-häftet.
  ---
  Svår tenta
  ---
  Tentan avspeglar dåligt hur kursen varit upplagd och är
  dessutom alldeles för svår. Liknande tal gicks t ex
  inte igenom på övningarna. Fler hjälpmedel borde vara
  tillåtna på tentan, t ex Numeriska Metoder med Matlab.


edsberg@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.