Nada

Kursanalys för 2D1240, Numeriska metoder gk2, för T2, våren 1997

Kursdata

Tid: period (3), 4 läsåret 1996/97 dvs februari - maj 1997.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tenta 2 poäng.
Tenta: ordinarietenta efter period 4 (31/5-97), omtenta (23/8-97).
Föreläsningar: 24 timmar.
Övningar: 18 timmar.
Laborationer: två vanliga (labA) och två av projektkaraktär (labB), 18 timmar schemalagd tid. Projekten redovisas med rapport och föredrag.
Kursledare och föreläsare: Lennart Edsberg
Antal övningsgrupper: 4
Övningslärare: Lennart Edsberg, Christer Andersson, Gunilla Kreiss, Mattias Hammarsten
Antal registrerade elever: 106
Kurslitteratur: Kompendium i numeriska metoder med MATLAB av Gerd Eriksson.
Grunderna i numeriska metoder av Peter Pohl.

Avklarade moment 1997-08-24:

  Tentamen    58   55% av de 127 registrerade (2p)
  LabA     104   98%            (1p)
  LabB      86   81%            (1p)
  Prestationsgrad:   72%
  Examinationsgrad:   55%

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Övningarna handlade mer om numeriska metoder än om Matlabprogrogrammering Tydligare formuleringar av vad som förväntas av elevernas muntliga redovisning (lab 3) samt den skriftliga rapporten (lab 4) Gästföreläsaren prof Art Rizzi höll en timmes föreläsning om tillämpningar inom flygtekniken.
Vi införde en liten ändring av viktningen av slutbetyget, så att betyget tre på tentamen inte kan höjas till mer än slutbetyget fyra efter viktning med poängen på rapporten och föredraget.

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

kursutvärderingen besvarades av 56 kursdeltagare. En kursutvärderargrupp på tre elever skapades tidigt och hade ett par möten med mig under kursens gång och ett avslutande möte efter det att kursenkäten sammanställts. Gruppen skrev en sammanfattning på en A4-sida.

Kursen har som helhet mottagits positivt. Den har ansetts som lätt/medelsvår, intressant och meningsfull, men rätt tidskrävande. Läroboken fick blandade omdömen (oftast "hyfsad", några "bra") men nära 40 procent av eleverna använde inte boken alls.
Närvaron vid föreläsningarna var hög (81% av eleverna hade varit med på mer än 80% av föreläsningarna)
Laborationerna 1 och 2 tog för de flesta drygt tio timmar vardera, projektlabbarna 3 och 4 med rapport och föredragsförberedelser tog omkring 20-25 timmar vardera totalt en rimlig arbetsinsats för två kurspoäng. Labbarna ansågs överlag som lärorika och roliga. De flesta tyckte lab 3 var den mest givande.
Ungefär 30 procent tycker att kurspoängen 4p är lagom medan de övriga anser att kursen är så omfattande att den borde ge minst 5 poäng.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Ny kursledare till nästa omgång vt 98

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <edsberg@nada.kth.se,>
Senast ändrad 21 november 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>