Nada

^ Upp till kursens hemsida.

Aktuell information om 2D1240, Numeriska metoder gk2 för T2

-----

Senaste nytt

Kursen är nu avslutad.

Kursanalys

Resultat av kursutvärderingen

Regnbågslinje

Kursprogram våren 1997

Kursledare och föreläsare är Lennart Edsberg (edsberg@nada.kth.se).

Övningsledare är Lennart Edsberg, Gunilla Kreiss, Mattias Hammarsten, Christer Andersson.

Kursinnehåll

Ideer och begrepp, Matlab, effektiva algoritmer för linjära ekvationssystem, kondition, minstakvadratmetoden för överbestämda linjära system och linjär kurvanpassning, interpolation med polynom, kubiska splines och bezierkurvor, tillförlitlighetsbedömning, extrapolation, derivataskattning, numerisk integration, lösning av ekvationer och ickelinjära system, ickelinjär modellanpassning, ickelinjär minimering, numeriska metoder för ordinära differentialekvationer, begynnelse- och randvärdesproblem.

Kurslitteratur

Kursbunt

Kursbunten kan köpas på Nadas elevexpedition för 80 kr.

Användarhandledningarna för GnuEmacs och Unix som ingick i kursbunten för ettans datakurs har du nytta av i nummekursen. Betahandboken rekommenderas.

Datorinitiering och registrering

För att få tillgång till en kurskatalog och annat kursspecifikt på Nadas datorer ska du ge kommandot course join numt97
Registrering på kursen gör du med kommandot res checkin numt97
Kurskatalogen på Nadas datorer är /info/numt97
När du är klar med kursen ska du skriva course leave numt97

Kursuppläggning

Detaljerat schema för T2-kursen finns i kursplan för T2. Kortfattat gäller följande: Kursen är schemalagd i period 3 (v6-8) med tre föreläsningar, tre salsövningar och tre datorövningar.
I period 4 är kursen schemalagd med nio föreläsningar, sex datorövningar samt sex datorövningar. Kursen avslutas i period 4 med rapportskrivning och muntlig redovisning av laborationsuppgifter.

Laborationer

I kursen ingår fyra obligatoriska datorlaborationer. Godkänd laborationskurs ger två kurspoäng (av kursens totalt 4 poäng). Laborationerna gäller numeriska tillämpningar med Matlab och görs i tvåmannagrupper. För arbetet utanför schemalagd tid är Nadas datorsalar tillgängliga via giltigt kårkort alla tider på dygnet utom bokade tider.

Redovisning av laboration 1 och 2

De båda första laborationerna redovisas muntligt (ca 20 min vardera) med stöd av Matlabprogram, utskrifter, kurvor och anteckningar. Anmälningslista med tid och plats för redovisning kommer att finnas utanför datasalarna. Två bonuspoäng som tillgodoräknas på tentan utdelas om laboration 1 blir godkänd senast 13 mars och två till för laboration 2 med sista redovisningsdag 18 april. Bonuspoängen gäller vid ordinarie tentan samt vid de två närmast följande omtentamenstillfällena.

Laboration 3 och 4, rapporter och föredrag

Laboration 3 och 4 utgörs av större tillämpningsuppgifter. Ett tjogtal problem finns att välja mellan för vardera labben. De kvitteras ut fr o m 17 mars.
Den ena redovisas med ett föredrag och en skriftlig dokumentation (minirapport) innehållande Matlabprogram, kurvor, slutsatser och resultat. Den andra laborationsuppgiften redovisas med en fullständig och välskriven ingenjörsmässig rapport. När du hämtar ut lydelserna får du veta vilken som ska föredras muntligt. Både rapporten och föredraget betygsätts och viktas ihop med tentamensbetyget till ett slutbetyg i kursen 2D1240. Sista rapportinlämningsdag är 23 maj (gäller både den större rapporten och minirapporten).
Föredraget på 12-15 minuter håller du tillsammans med din laborationskamrat inför ett dussin intresserade åhörare (övriga föredragshållare under passet samt några lärare). För betygsättningen av den muntliga föredragningen bedöms om problemet och dess lösning beskrivs lättfattligt och korrekt, om föredraget är väl förberett med trevlig presentation, god tavelteknik och välritade stordiabilder.

Tentamen

Tentamen ligger efter period 4, lördag 31 maj kl 8-13, Tentan består av en teoridel utan hjälpmedel på 10 poäng och en problemdel på 40 poäng där tillåtna hjälpmedel är formelsamlingen, Matlabhandledningen, Betahandboken samt räknedosa. För godkänt krävs minst 5 poäng från teoridelen och minst 25 poäng totalt med bonuspoängen från laborationerna 1 och 2 inräknade (betyg: 25-34 trea, 35-44 fyra, 45-54 femma).
Tentamensresultatet anslås efter högst två veckor på Nadas anslagstavla på plan 3. Klagomål på rättningen lämnas till kursledaren inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits.

-----

Kursutvärdering

I slutet av kursen görs en kursutvärdering. Den är viktig för att kursledaren ska få en god uppfattning om hur kursen har fungerat ur studentsynpunkt. Den ger också besked om vilka förbättringar som ska göras. Vi eftersträvar god kvalitet på våra kurser i numeriska metoder.
Formulär för utvärdering av T-kursen våren 1997 hämtar Du här:

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <edsberg@nada.kth.se,>
Senast ändrad 21 november 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>