2D1240 Numeriska metoder gk2 för F2

Resultat av kursutvärdering, vt-97


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 5% (2 st) Mycket lätt.
  2. 44% (19 st) Lätt.
  3. 42% (18 st) Medel.
  4. 5% (2 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 60% (26 st) Ja.
  2. 33% (14 st) Tveksam.
  3. 2% (1 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 23% (10 st) Ja, mycket.
  2. 63% (27 st) Ja.
  3. 7% (3 st) Neutral.
  4. 2% (1 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Förkunskapskraven för kursen är ettans matematikkurser och vana vid unix och emacs. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 93% (40 st) Ja.
  2. 0% (0 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 5. Vad tycker du om kursboken Grunderna i numeriska metoder (GNM)?

  1. 5% (2 st) Mycket bra.
  2. 7% (3 st) Bra.
  3. 40% (17 st) Hyfsad.
  4. 7% (3 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 37% (16 st) Har inte använt den.

  Kommentarer om boken:
  ---Bra teori, men svårt att hämta ut konkret hur man bör räkna.
  ---Strunta i kursboken, använd endast kompendiet.
  ---Lite tråkig och en aning kortfattad.
  ---Lite ytlig på vissa punkter.
  ---Användes mest som uppslagsbok för teorifrågorna och för att få lite mer ingående beskrivning av vissa saker i kurskompendiet. Jag läste aldrig alla i kurskompendiet till GNM hänvisade sidor, trots att jag köpte boken.
  ---Har bara tittat i den för att lösa "teorifrågorna".
  ---Enkelt skriven och väl upplagd.
  ---Den var bra att slå upp saker i och det var lätt att hitta det man sökte.
  ---Tycker man kan ta bort den från litteraturlistan, den är bara dyr och ej nödvändig.


 6. Vad tycker du om kompendiet?

  1. 30% (13 st) Mycket bra.
  2. 44% (19 st) Bra.
  3. 14% (6 st) Hyfsat.
  4. 5% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 2% (1 st) Har inte använt det.

  Kommentarer om kompendiet:
  ---För att få korrekt och tillräcklig fakta var man ofta tvungen att ta till GNM, kompendiet lite rörigt.
  ---Lite mer material, et voilà, ett heltäckande kursmaterial! Inget behov av GNM.
  ---Bra exempel, men vissa teoretiska avsnitt var lite kortfattade.
  ---Löser de flesta av problemen på labbarna.
  ---Var bra för att lösa labbuppgifterna. Men tämligen uselt om man ville lära sig ngt.
  ---Klar och tydlig och lätt att hitta i.
  ---Kompendiet var lite för mycket utformat efter labbarna.
  ---Skulle kunna vara mer utförligt.
  ---Det som fanns i kompendiet var lättfattligt skrivet. Vid tentaläsandet kunde teorin bli lite för torftigt beskriven. Saknades dessutom vissa delar av kursen (som tex felanalysen som ficks på stenciler).
  ---Där stod det mesta. Lättförståeligt!
  ---Saknar ett index.
  ---Det vore bra om det utökades, så att man inte behöver köpa GNM.
  ---Någon form av sökregister hade varit mycket bra.
  ---Nästan väl mycket kod som man i princip kunde kopiera till labbarna.
  ---Innehöll allt som behövdes för kursen.


 7. Vad tycker du om exempelsamlingen?

  1. 2% (1 st) Mycket bra.
  2. 16% (7 st) Bra.
  3. 19% (8 st) Hyfsad.
  4. 5% (2 st) Mindre bra.
  5. 2% (1 st) Dålig.
  6. 51% (22 st) Har inte använt den.

  Kommentarer om exempelsamlingen:
  ---Har endast använt den sporadiskt; särskilt till övningarna.
  ---Gärna bättre formulerade lösningar.
  ---Vettiga uppgifter och hygglig svårighetsgrad.
  ---Jag har inte använt den mer än till övningarna.


 8. Hur mycket har du studerat de fyra extentorna som ingick i kursbunten?

  1. 16% (7 st) Jättemycket.
  2. 53% (23 st) Ganska mycket.
  3. 23% (10 st) Rätt slarvigt.
  4. 2% (1 st) Har inte tittat på dem alls.

  Kommentarer om extentorna:
  ---Om man vill ha ett bra betyg på tentan så ger det mer att studera gamla tentor i en timme än att läsa böckerna ett par timmar. Man kan plugga in ett par standardlösningar och komma ganska långt med dem. Antagligen beror det på att tentorna behandlar de viktigaste bitarna i kursen, och genom att bara plugga tentor så pluggar man bara på de centrala och viktigaste delarna i kursen och inte på andra saker. Jag pluggade nästan uteslutande de gamla tentorna och fick betyget fem!
  ---Ganska varierande svårighetsgrad.
  ---Gjorde alla, är bra!
  ---Mer Stålmannen, tack!
  ---Gärna nycket bättre lösningar.
  ---Bra repetition av kursen.
  ---Man jobbar igenom dem före tentan utan att lösa uppgifterna utan bara skissar svar.
  ---Fyra stycken räckte.
  ---Dålig gradering på svaren ovan. Har använt dem mer än ganska mycket; mycket.
  ---Snabbkoll innan tentan.
  ---Fler extentor än fyra hade varit bra. Minst sex stycken hade jag velat ha.


 9. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 9% (4 st) Mindre än 20%.
  2. 7% (3 st) 20-40%.
  3. 5% (2 st) 40-60%.
  4. 14% (6 st) 60-80%.
  5. 60% (26 st) Mer än 80%.


 10. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 28% (12 st) Mycket bra.
  2. 44% (19 st) Bra.
  3. 12% (5 st) Acceptabelt.
  4. 2% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 7% (3 st) Har inte deltagit.

  Kommentarer:
  ---För mycket tid ägnas åt triviala numeriska beräkningar.
  ---Det bästa med Gerd var att man upplevde att hon hade kontakt med eleverna, något som det ofta är dåligt med på föreläsningar.
  ---Gerd håller samma tempo hela tiden, oavsett om det är banala eller ganska svåra saker hon talar om. Detta blir ibland mycket frustrerande. Tryck hårdare på svårare moment och hoppa över det som många upplever som självklart.
  ---Viss teori kunde ha varit grundligare genomgången. Ibland kändes det som man bara fick en formel utan att riktigt förstå var den kom ifrån, tex Hermiteinterpolation.
  ---Helt och totalt pedagogiska, kanske lite låg takt.
  ---Föreläsningarna kan gärna hålla en lite högre intellektuell standard. Hellre lite mer matte än snygga kurvor.
  ---Mycket bra, men på gränsen till lite för uppsluppna ibland. De var mycket lättfattliga, inte bara pga att kursen var relativt lätt, utan mycket pga Gerds föreläsarteknik.
  ---Vissa enklare matematiska saker har kanske förklarats onödigt ingående. Då blir det tråkigt om man redan kan det.


 11. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken/kompendiet etc)?

  1. 2% (1 st) Ja, alltid.
  2. 9% (4 st) Ofta.
  3. 19% (8 st) Ibland.
  4. 23% (10 st) Sällan.
  5. 40% (17 st) Aldrig.


 12. Vilken övningsassistent har du varit hos mest?

  1. 42% (18 st) Gerd.
  2. 9% (4 st) Peter H.
  3. 35% (15 st) Gunnar A.


 13. Hur stor del av salsövningarna har du varit på?

  1. 14% (6 st) Mindre än 20%.
  2. 5% (2 st) 20-40%.
  3. 23% (10 st) 40-60%.
  4. 9% (4 st) 60-80%.
  5. 44% (19 st) Mer än 80%.


 14. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett? (Talar och skriver läraren tydligt? Går läraren igenom övningsexemplen begripligt? Är kontakten lärare/studenter bra?)

  1. 26% (11 st) Mycket bra.
  2. 37% (16 st) Bra.
  3. 14% (6 st) Acceptabelt.
  4. 5% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 14% (6 st) Har inte deltagit.

  Kommentarer:
  ---Ibland är det lite för mycket av enkla beräkningar.
  ---För lågt tempo. Litet fler programmeringstips inför labbar/tenta vore trevligt.
  ---Gunnar är bra! Lite mer teori skulle dock inte skada.
  ---Gunnar var mycket tydlig. Dock gick det något långsamt.
  ---Pedagogik, tydlighet, begriplighet bra! Lågt tempo, snarkvarning ibland.
  ---Lite för stora grupper.
  ---För låg nivå.
  ---Hellre översiktlig genomgång av problemlösningen, så att man hinner med fler olika sorters uppgifter.
  ---Bra genomgångar. Bra kontakt lärare/studenter.
  ---Då jag varit med har det varit toppen.
  ---Övningarna har inte gett mig så mycket. Timmarna i terminalsal har gett mer.
  ---Svårt att öva meningsfullt i detta ämne - kanske ta bort själva formen av övning?
  ---Gunnar var väldigt bra som övningsledare. Han skrev tydligt och man fick även bra kontakt med honom. Han var väldigt förberedd vilket märktes och var mycket bra.


 15. Får du den hjälp du behöver på datorövningarna (är handledarna kunniga, lättillgängliga, vänliga)?

  1. 37% (16 st) Javisst.
  2. 26% (11 st) Javars.
  3. 14% (6 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Sällan.
  5. 2% (1 st) Aldrig.

  Kommentarer:
  ---Nada en sen eftermiddag liknar mest ett zoo; det kan vara svårt att få relevant hjälp.
  ---Gunnar och Gerd var bra.
  ---Har inte behövt någon hjälp.
  ---Jag och min labbkompis hade mest korta frågor, vilka man snabbt fick svar på. Det fanns handledare någorlunda tillgängliga när vi behövde hjälp.
  ---Har inte behövt någon hjälp. Med hjälp av häftet med alla Matlabexempel var det ju mer eller mindre att skriva av kod.
  ---Fler handledda timmar i terminalsalarna och färre övningar hade varit bra.


 16. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 1?

  1. 30% (13 st) Mindre än 9 tim.
  2. 53% (23 st) 9-14 tim.
  3. 9% (4 st) 15-20 tim.
  4. 2% (1 st) Mer än 20 tim.

  Synpunkter på laboration 1:
  ---För mycket rita och för lite matematik. Urtrist!
  ---Mycket kurvritande var det. Lite väl mycket kanske.
  ---Lite störande med så många små uppgifter, skulle kanske vara skoj att knyta samman allsammans.
  ---Helt okej. Man får koll på de metoder som skall användas. Lite avskrivning av kompendiet blev det, men när man tänkte lite förstod man koden i alla fall, så labben gav den förståelse som krävdes. Kul med personkurvorna.
  ---Labb 1 och 2 innehåller för många obligatoriska delmoment. Mycket av tiden gick åt till att knacka ner exempel så fort som möjligt. Gärna färre och svårare deluppgifter.
  ---Hopplöst när halva tiden går åt till att förklara för oförstående labkompis.


 17. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 2?

  1. 14% (6 st) Mindre än 9 tim.
  2. 56% (24 st) 9-14 tim.
  3. 21% (9 st) 15-20 tim.
  4. 2% (1 st) Mer än 20 tim.

  Synpunkter på laboration 2:
  ---Ganska bra, något långrandig kanske.
  ---Någon uppgift för lång.
  ---Helt okej. Man hann dock inte riktigt på de utsatta labbtimmarna.


 18. Bedöm hur lång tid du lägger ner på laboration 3 (inklusive rapport/föredrag):

  1. 9% (4 st) Mindre än 10 tim.
  2. 47% (20 st) 10-17 tim.
  3. 21% (9 st) 18-25 tim.
  4. 14% (6 st) Mer än 25 tim.

  Synpunkter på laboration 3 och rapporten/föredraget:
  ---Väldigt bra att få hålla föredrag, det sker ju inte i så många andra ämnen. Rapportskrivning är också bra, det är det i alla fall fler ämnen som har fattat.
  ---Rapportskrivande tar tid men är bra.
  ---Ganska trist att metoder anges så detaljerat. Det skulle vara roligare att få ett allmänt problem presenterat och sedan helt få reda ut vilka metoder som skall till och vilka krav som bör ställas samt vilka övriga test som kan vara intressanta i sammanhanget.
  ---Bedömningen på rapport och föredrag borde vara mer inriktad på "ingenjörsmässighet" än publikfrieri. De flesta av oss kommer inte att behöva något annat än att kort, koncist och korrekt beskriva metoder och resultat. Detaljerna kan sparas till en djupare rapport som skulle vara riktad till dem som blir extra intresserade precis som det fungerar ute i verkligheten dit vi en gång ska.
  ---Föredrag: Oklara uppgifter om vad som gav de olika betygen. Bra att få hålla föredrag, men jag tycker att man ska lära sig att hålla ett intressant vetenskapligt föredrag för intelligenta människor istället för att spela upp en larvig show.
  ---Föredraget gjorde tyvärr att det kändes som det var ens svenskakunskaper och inte ens nummekunskaper som betygsattes. Och är verkligen två jurymedlemmar tillräckligt för att ge ett rimligt (läs bra) betyg...Gruff,gruff...mummel.
  ---Alldeles för dålig information om hur föredraget bör läggas upp. Jag fick intrycket att det viktigaste var att det var intressant, illustrativt och en bra presentation av problemet, men sen fick vi avdrag för att vi gått in för lite på numeriska detaljer.
  ---Större delen av tiden gick åt till rapportskrivande.
  ---Att redovisa tillsammans med någon kan vara ganska hopplöst! Man tjänar ju verkligen på att labba själv, och det är ju inte meningen.
  ---Det blev för mycket larv på föredragen. Det borde inte vara betygshöjande med fler attiraljer och uppvisningar som inte hjälper föredraget framåt.


 19. Bedöm hur lång tid du lägger ner på laboration 4 (inklusive rapport/föredrag):

  1. 7% (3 st) Mindre än 10 tim.
  2. 37% (16 st) 10-17 tim.
  3. 37% (16 st) 18-25 tim.
  4. 12% (5 st) Mer än 25 tim.

  Synpunkter på laboration 4 och rapporten/föredraget:
  ---Det känns som om föredraget haussas för mycket. Inte så lätt att samtidigt vara seriös och rolig, så det känns svårt att hitta rätt nivå, särskilt när man är två som ska samarbeta.
  ---Bra att få hålla föredrag och skriva rapport, men det känns inte så bra att det kan vara avgörande för betyget, man känner sig inte så säker på hur man ska hålla föredragen när man inte har gjort det så mycket.
  ---Föredrag och rapportskrivning borde utgöra en än större del av examinationen på KTH. Civilare som är mer eller mindre halvanalfabeter kommer inte att få det lätt på arbetsmarknaden.
  ---Föredraget inte lika värdefullt som rapporten.
  ---Det var rapporten som tog lång tid. Laborationen var helt OK.
  ---Bra med skriftlig rapport, övning ger färdighet även i det svenska språket och det är inte så mycket av den varan annars under utbildningen.
  ---Labben gick snabbt. Rapporten gick långsamt... Suck, har ej lämnat in ännu.
  ---Roligt med föredrag. Kanske är det fel att ge betyg innan man lämnat in rapporten för den andra labben också. Det är lätt att tappa motivationen om man ändå vet vilket betyg man kommer att få!
  ---Mycket svårt att skriva rapport tillsammans med någon, framförallt om denna någon är mindre ambitiös än en själv. En gör hela jobbet och båda får credit för det, orättvist!
  ---Labben tog ca 4 timmar att göra men rapporten tog lång tid att skriva.


 20. Var någon/några av laborationerna mer givande än de övriga? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

  1. 9% (4 st) Laboration 1
  2. 23% (10 st) Laboration 2
  3. 28% (12 st) Laboration 3
  4. 30% (13 st) Laboration 4

  Kommentarer:
  ---Föredrag är urviktigt! För egen del gäller det lab4.
  ---Toppenbra idé med att göra labbar med rapport och speciellt föredrag! Sådant borde finnas på fler kurser!
  ---Konkret problemlösning bra.
  ---Det var genom labbandet man lärde sig kursen.
  ---Det var den vi höll föredrag om som var mest givande, och det är ju alltid trevligt.
  ---Man använde nästan allt man hade lärt sig inom nummen.
  ---Dessa ger en verklighetsförankring. De första två är nödvändiga och på intet sätt dåliga.
  ---Laboration 1 och 2 var ju väldigt uppstyrda, men givande inför tentan. Man gick igenom hela kursens olika moment.
  Laboration 3 var givande. Den (iskanan) var matematiskt intressant och lite pysslig. Laboration 4 var givande pga att den innehöll diffekvationer som vi inte fått så mycket praktisk inblick i innan (förutom på tentan förstås). Jag kan tänka mig att det är något man kommer att ha nytta av i framtiden.
  ---1:an bra för att komma igång, 2:an bra för att åter få upp glöden. 3:an och 4:an något malplacerade.
  ---Jag tycker det var en ganska bra balans mellan labbarna.
  ---I lab 3 fick vi kombinera allt vi lärt oss i lab 1 och 2, och det var bra.
  ---Bra att få träna på att skriva rapport, men ännu bättre att få träna på att hålla föredrag, mycket givande. Det borde ingå fler fördrag i andra kurser också.
  ---Det var mycket nyttigt att skriva rapport och hålla föredrag. Det blir ju inte alltför mycket av det annars.


 21. Var har du tillbringat mest tid vid datorn för denna kurs:

  1. 12% (5 st) Hemma.
  2. 67% (29 st) I Nadas datorsalar.
  3. 16% (7 st) I filialen.
  4. 0% (0 st) På annan plats.

  Synpunkter på tillgången till datorer:
  ---Sisyfosarbete att hitta en ledig dator på Nada under högtrafiktimmarna.
  ---Det är alltid trångt i de av NADAs datasalar som vi normalt har tillgång till. Jag smet för det mesta in till D:s datasalar där det är betydligt lugnare.
  ---Sjöslag (som det nästan alltid är på Nada) är riktigt tråkigt (flyttade vid något sent labbpass på oss inte mindre än 4 ggr, hittade en ledig dator i D-salarna).
  ---Fruktansvärt dålig. Alla salar är bokade hela tiden. Det är väldigt påfrestande när man har bestämt sig för att labba och sedan inte får en dator.
  ---Det brukar ordna sig så att man får en dator.
  ---För få datorer på Nada. På dagtid är det ofta väldigt svårt att få tag på en.
  ---Har spenderat tid i "all of the above". Hemma och "på annan plats" (hos labbkompis), i Nadas datasalar på utsatta labbtider, i filialen vid "slutkontroller".
  ---Det finns gott om dem.
  ---Det är ju rätt trångt på de ordinarie labbtillfällena.
  ---Det var svårt att få tag på en dator när vi inte hade bokade salar. Hur ska man hinna göra labbarna om man inte får tag på en dator?
  ---Tillgången på datorer har varit bedrövligt dålig. Gerd eller någon ansvarig borde ha bokat salar åt oss vid flera tillfällen. Alla salar har varit bokade från 8 till 17 minst.
  ---Svårt att få dator på eftermiddagar! Vore bra om man kunde få förtur på Nada om man läser en kurs, framför nätsurfare.


 22. I många kurser (t ex INDA) lämnar man in hemtal. Borde det finnas sådana i nummekursen?

  1. 5% (2 st) Ja absolut.
  2. 16% (7 st) Tveksam.
  3. 74% (32 st) Nej.


 23. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 12% (5 st) Mycket bra.
  2. 51% (22 st) Bra.
  3. 28% (12 st) Hyfsat.
  4. 2% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 2% (1 st) Tentade inte.


 24. Hur många andra kurser läste du parallellt med den här kursen (i period 3)?

  1. 0% (0 st) Ingen.
  2. 0% (0 st) En.
  3. 9% (4 st) Två.
  4. 51% (22 st) Tre.
  5. 35% (15 st) Fyra eller fler.


 25. Hur stor del av din totala studietid under period 3 ägnade du åt den här kursen?

  1. 9% (4 st) Mindre än 15%.
  2. 33% (14 st) 15-30%.
  3. 37% (16 st) 30-50%.
  4. 9% (4 st) 50-70%.
  5. 7% (3 st) Mer än 70%.


 26. Kursen är på 4p (2p för tentan och 2p för laborationskursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 60% (26 st) Lagom med 4p.
  2. 21% (9 st) Borde vara 5p.
  3. 14% (6 st) Borde vara 6p.
  4. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 27. Något mer att tillägga om årets nummekurs?

  ---Tydligare mål vad som gäller vid redovisning av lab 3 och 4. Det är svårt att veta vilken nivå man skall lägga sig på. Vad är en ingenjörsmässig rapport?!
  ---I stort sett en bra och välskött kurs som är helt väsentlig för blivande civ. ing.
  ---Med tanke på tentans mastighet (man var alldeles slut efter att ha skrivit den), borde den ge mer än två poäng.
  ---Riktigt skoj.
  ---Numme är den viktigaste kursen hittills på fysik (förutom den grundläggande matten). Man borde därför läsa mer numme.
  ---Bra kurs. Arbetsinsatsen jämfört med antalet erhållna poäng är dock alltför hög.
  ---Det svåraste var att fylla i enkäten ;-)
  ---I jämförelse med andra kurser på KTH är tiden man behöver lägga ned på denna alltför stor. Redovisningsmomentet (föredraget) är bra, men frågan är om detta skall ingå i den här kursen. Det borde synas i ens studiemeriter att man tränat på detta. Tentamen är väldigt omfattande för att bara vara två poäng.
  ---Kursen tar ju aldrig slut! Man kan inte räkna med att folk ska ägna sitt lov åt att sitta på Nada och labba. I övrigt skulle den kunna vara rolig.
  ---Innan man betygssätts på ett föredrag borde man få öva sig på det. En obligatorisk kurs i presentationsteknik i ettan borde ingå i utbildningen.
  ---Trevlig föreläsare!
  ---Ska föredraget vara koncentrerat på matematiska och numeriska detaljer eller ska man framför allt göra en tydlig och intressant problempresentation? Ofta har man ett motsatsförhållande häremellan, iallafall om det ska klaras av på 15 minuter.
  ---Bra med föredrag. Dock kändes det som om "multimedia", väldigt noggranna förberedelser, "lustigheter" fick allför stor betydelse. Kanske skulle man ha mer tidspress då man gjorde föredraget?
  ---Roligt att få en kvinnlig förebild i föreläsaren! Annars: Stor kurs, tar oändligt med tid, mycket mer än fyra poäng.


gerd@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.