Nada

Kursanalys för 2D1240, Numeriska metoder gk2, hösten 1996

Kursdata

Tid: period 1,(2) läsåret 1996/97 dvs september-november 1996.
Poängantal: 4 (varav labb 2 poäng, tenta 2 poäng).
Tenta: ordinarietenta efter period 1 (26 okt), julomtenta (11 jan).
Föreläsningar: 26 timmar.
Övningar: 16 timmar.
Labbar: två vanliga och två av projektkaraktär, 18 timmar schemalagd tid. Projekten redovisas med rapport och föredrag.
Kursledare och föreläsare: Henrik Eriksson
Övningslärare: Gunilla Efraimsson, Henrik Eriksson, Olof Runborg, Mattias Hammarsten, Ronnie Bodinger, Krister Persson, Ulf Andersson, Beatrice Frock.
Antal elever: 201, varav 198 redovisat någon labb.
Kurslitteratur: Kompendium i numeriska metoder med MATLAB av Gerd Eriksson.
Grunderna i numeriska metoder av Peter Pohl.

Avklarade moment 1997-06-01:

Tenta     185 (92% av dom 198 aktiva)
Labbkurs   189 (94% av dom 198 aktiva)
Prestationsgrad:  93%
Examinationsgrad:  91%

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Eftersom kursen gick så bra förra året (jag valdes till årets lärare) gjordes inga förändringar. Förra årets försök med två föreläsningar efter tentamen slog väl ut och har permanentats.

Sammanfattning

Jag tycker det är mycket trevligt att hålla kursen eftersom den är både ingenjörsmässigt verklighetsförankrad och innehållsligt toppmodern. Uppläggningen med rapportskrivning och föredrag gör att man får ett personligt förhållande till teknologerna och det är roligt.

Alla elever är mycket positiva till kursen och jag har uppfattningen att dom flesta har lärt sig mycket.

Forskningsanknytning

Den sista föreläsningen berättade Ulf Andersson mycket intressant om sin forskning och visade animerade simuleringar på parallelldator. Det var tydligt att hans framträdande föll i god jord.

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Eftersom kursen var oförändrad gjordes ingen enkät av institutionen. Ett kursnämndsmöte gjorde följande påpekanden: Elektros studienämnd genomförde en kursenkät efter kursens slut men jag har inte sett resultatet av den.

Kursinnehåll

Utöver innehållet i Pohls bok behandlas bland annat bézierkurvor, Gauss-Kronrodintegration, icke-linjära ekvationssystem, gyllenesnittsoptimering och ickelinjär optimering. Inriktningen är praktisk användning av numeriska metoder för att lösa svåra problem, snarare än härledningar och feluppskattningar.

Tentan

Tentan rättades snabbt och resultatet var mycket bra (10% blev underkända, 40% fick betyg 3, 30% betyg 4 och 20% betyg 5).

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <henrik@nada.kth.se,>
Senast ändrad 27 augusti 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>