Nada

^ Upp till kursens hemsida.

Information om 2D1240, Numeriska metoder gk2 för E2

Kursanalys

Kursanalysen finns här. -----

Kursomgången hösten 1996

Kursledare och föreläsare är Henrik Eriksson (henrik@nada.kth.se).

Övningsledare är Gunilla Efraimsson, Ulf Andersson, Olof Runborg, Mattias Hammarsten. Ronnie Bodinger. Krister Persson. Beatrice Frock.

Kursinnehåll

Ideer och begrepp, Matlab, effektiva algoritmer för linjära ekvationssystem, kondition, minstakvadratmetoden för överbestämda linjära system och linjär kurvanpassning, interpolation med polynom, kubiska splines och bezierkurvor, tillförlitlighetsbedömning, extrapolation, derivataskattning, numerisk integration, lösning av ekvationer och ickelinjära system, ickelinjär modellanpassning, ickelinjär minimering, numeriska metoder för ordinära differentialekvationer, begynnelse- och randvärdesproblem.

Kurslitteratur

Kursbunt

Kursbunten kan köpas på Nadas elevexpedition för 80 kr.

Användarhandledningarna för GnuEmacs och Unix som ingick i kursbunten för ettans datakurs har du nytta av i nummekursen. Betahandboken rekommenderas.

Datorinitiering och registrering

Registrering på kursen gör du med kommandot res checkin nume96
Kurskatalogen på elektrodatorerna är ~henrik/matlab

Kursuppläggning

Detaljerat schema för E2-kursen finns i kursplan för E2. Kortfattat gäller följande: Kursen är schemalagd i period 1 (v36-42) med elva föreläsningar, sju salsövningar och sex datorövningar, tentamen ligger efter period 1.
I period 2 är kursen schemalagd i de två första veckorna (v44-45) med en dubbellektion i föreläsningssal, tre datorövningar samt ett föredragspass som ersätter övningen i v45. Kursen avslutas i den tredje veckan av period 2 (v46) med rapportskrivning och ytterligare föredragspass.

Laborationer

I kursen ingår fyra obligatoriska datorlaborationer. Godkänd laborationskurs ger två kurspoäng (av kursens totalt 4 poäng). Laborationerna gäller numeriska tillämpningar med Matlab och görs i tvåmannagrupper.

Redovisning av laboration 1 och 2

De båda första laborationerna redovisas muntligt (ca 20 min vardera) med stöd av Matlabprogram, utskrifter, kurvor och anteckningar. Anmälningslista med tid och plats för redovisning kommer att finnas utanför datasalarna. Två bonuspoäng som tillgodoräknas på tentan utdelas om laboration 1 blir godkänd senast tors 26 sep och två till för laboration 2 med sista redovisningsdag ti 25 okt. Bonuspoängen gäller vid ordinarie tentan samt vid de två närmast följande omtentamenstillfällena.

Laboration 3 och 4, rapporter och föredrag

Laboration 3 och 4 utgörs av större tillämpningsuppgifter där du ska dra nytta av dina kunskaper i numeriska metoder och Matlab. Ett tjogtal problem finns att välja mellan för vardera labben. De kvitteras ut i mitten av oktober.
Den ena redovisas med ett föredrag och en skriftlig dokumentation (minirapport) innehållande Matlabprogram, kurvor, slutsatser och resultat. Den andra laborationsuppgiften redovisas med en fullständig och välskriven ingenjörsmässig rapport. När du hämtar ut lydelserna får du veta vilken som ska föredras muntligt. Både rapporten och föredraget betygsätts och viktas ihop med tentamensbetyget till ett slutbetyg i kursen 2D1240. Sista rapportinlämningstid är ti 19 nov kl 17 (gäller både den större rapporten och minirapporten).
Föredraget på cirka 15 minuter håller du tillsammans med din laborationskamrat inför ett dussin intresserade åhörare (övriga föredragshållare under passet samt några lärare). För betygsättningen av den muntliga föredragningen bedöms om problemet och dess lösning beskrivs lättfattligt och korrekt, om föredraget är väl förberett med trevlig presentation, god tavelteknik och välritade stordiabilder.

Tentamen

Tentamen ligger redan efter period 1, lö 26 okt kl 8-13, och omfattar kursinnehållet t o m föreläsning 11 och övning 7. Tentan består av en teoridel utan hjälpmedel på 10 poäng och en problemdel på 40 poäng där tillåtna hjälpmedel är formelsamlingen, Matlabhandledningen, Betahandboken samt räknedosa. För godkänt krävs minst 5 poäng från teoridelen och minst 25 poäng totalt med bonuspoängen från laborationerna 1 och 2 inräknade (betyg: 25-34 trea, 35-44 fyra, 45-54 femma).
Tentamensresultatet anslås efter högst två veckor på Nadas anslagstavla på plan 3. Klagomål på rättningen lämnas till kursledaren inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits.

Kursutvärdering

I slutet av kursen görs en kursutvärdering. Den är viktig för att kursledaren ska få en god uppfattning om hur kursen har fungerat ur studentsynpunkt. Den ger också besked om vilka förbättringar som ska göras. Vi eftersträvar god kvalitet på våra kurser i numeriska metoder.

Tryck här för att se frågorna på senaste nummekursenkäten (för F2 vt96):

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <henrik@nada.kth.se,>
Senast ändrad 29 augusti 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>