2D1240 Numeriska metoder gk 2 för D

Kursledare: Gerd Eriksson

Resultat av kursenkäten hösten 1996.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 3% (2 st) Mycket lätt.
  2. 34% (24 st) Lätt.
  3. 56% (39 st) Medel.
  4. 7% (5 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 81% (57 st) Ja.
  2. 14% (10 st) Tveksam.
  3. 3% (2 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 40% (28 st) Ja, mycket.
  2. 54% (38 st) Ja.
  3. 4% (3 st) Neutral.
  4. 1% (1 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Förkunskapskraven för kursen är ettans matematikkurser och vana vid unix och emacs. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 94% (66 st) Ja.
  2. 3% (2 st) Tveksam.
  3. 3% (2 st) Nej.


 5. Vad tycker du om kursboken Grunderna i numeriska metoder (GNM)?

  1. 6% (4 st) Mycket bra.
  2. 14% (10 st) Bra.
  3. 31% (22 st) Hyfsad.
  4. 6% (4 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 43% (30 st) Har inte använt den.

  Kommentarer:
  --- Man skulle ha klarat sig med bara kompendiet. Kändes nästan fånigt att köpa boken. (Dock skulle jag troligen ha skrivit att kompendiet var för tunnt om jag bara haft det)
  --- Boken är lite för mycket av en ren lärobok och är därmed tidvis svår att slå upp saker i, speciellt p.g.a. den larviga sidnumreringen.
  --- Man hade ingen större nytta av boken. Man lärde sig allt på labbarna och på föreläsningarna.
  --- Har inte använt den så mycket och kan inte säga så mycket om den...
  --- Jag kände att den inte behövdes, eftersom allt material vi behövde fanns i kompendiet...
  --- Den är köpt och bläddrad i , men tiden räckte inte till att läsa den, tyvärr
  --- Trevliga illustrationer, oftast lättbegripliga definitioner och bevis.
  --- Tråkigt med TeX-böcker.
  --- Jag hade i och för sig en äldre årgång, men innehållet var inte lika intressant presenterat som i kompendiet.
  --- Har inte läst så mycket i den eftersom det inte varit nödvändigt men det jag läst har varit bra.
  --- Boken verkar inte behövas - kompendiet var fullt tillräckligt.
  --- Köpte boken men insåg att det räkte med att läsa kompendiet.
  --- Ganska lättläst, men upplägget borde stämma bättre överens med kursplanen
  --- Lite tråkig layout
  --- Den var lite svår att hitta i till en början.
  --- Saknar ngn form av problemlösningsinriktad generisk (ej specifik) handledning med hjälp av moderna beräkningsverktyg. Sådant information finns i det utmärkta, dock kortlivade kurskompendiet.
  --- Har knappt använt den


 6. Vad tycker du om kompendiet?

  1. 47% (33 st) Mycket bra.
  2. 46% (32 st) Bra.
  3. 6% (4 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 1% (1 st) Har inte använt det.

  Kommentarer:
  --- Bitvis för tunt i teoridelen. Vissa moment saknas eller beskrivs endast flyktigt.
  --- Lite För rörig layout, för breda rader och långa stycken.
  --- Mkt bra upplagt.
  --- Bra med lättfattliga exempel.
  --- Jag skulle vilja ha ett noggrannare index.
  --- Kompendiet gjorde att man förstod hur man skulle applicera metoderna som fanns i GNM
  --- Lättförståelig
  --- Stor hjälp till labbarna ...
  --- Så pass bra att jag inte kände något behov av boken.
  --- Gör kompendiet lite utförligare så räcker det som kurslitteratur.
  --- Trevliga och förklarande grafer.
  --- Tråkigt med TeX, men kompendiet sammanfattade det viktigaste i kursen på ett bra sätt.
  --- Mycket bra! Jag är inte så förtjust i kompendier över huvud taget men detta, nötta och väl genomlästa kommer högst på listan! Jag tycker att det borde fyllas ut och göras om till en fin bok. Jag skulle vörda den som en numerikens bibel...
  --- Kanske lite väl matlab-inriktad, alla matlablösningar fanns så man slapp tänka själv.
  --- Saknade förtydligande av Richardsonextrapolation, annars var det bra.
  --- Utförlig...
  --- Det innehöll det man behövde för att klara kursen. Bra exempel.
  --- Tog upp allt som man behövde veta för att klara kursen med god marginal...Bra
  --- I kompendiet står allt man behöver veta för att klara kursen i numeriska metoder mycket bra. Det var lätt att ta till sig, och jag anser att det är bra att ett kompendium inte är tjockare än det var för då hinner man fördjupa sig i varje sida och metod.
  --- Bra att ha all information samlad på ett ställe.
  --- Gärna lite fler exempel
  --- Skulle kunna vara lite mer typografiskt tilltalande
  --- Har inte använt det i någon större utsträckning.
  --- En bunt av A4 kopior är relativt dyr och har kort liv! I framtiden, när kompendiet och minnet är borta har man bara boken kvar, och man går miste om det intressanta innehållet i kompendiet. Varför inte trycka några lågkostnads paperbacks i Asien? Det blir säker biligare och bättre än att kopiera A4:or i Sverige och sälja de dyrt som kursbuntar.
  --- Många bra exempel - hade inte klarat labbarna utan dessa
  --- Kunde vara lite bättre strukturering med mera mellanrubriker så man enklare fann det man sökte.
  --- Precis vad man behövde. Lösningar på vanliga problem är väldigt användbart.


 7. Vad tycker du om exempelsamlingen?

  1. 4% (3 st) Mycket bra.
  2. 21% (15 st) Bra.
  3. 21% (15 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 1% (1 st) Dålig.
  6. 51% (36 st) Har inte använt den.

  Kommentarer:
  --- Har inte använt den mycket, men den såg bra ut.
  --- För mycket uppgifter som knyter an till att man måste sitta framför datorn. Det vore bra med lite mer hand- räkningsuppgifter.
  --- Har inte använt det i någon större utsträckning.
  --- Svårt att säga. jag haar inte använt den speciellt mycket
  --- Borde tryckas i bokform, helst en lågkostnad paperback, t ex tryck i Asien. Studentlitteratur och Teknisk högskolelitteratur i Sthlm AB tar för höga priser på böcker med låg kvalitet!
  --- På något sätt kändes den ganska överflödig...
  --- Har knappt använt den
  --- En del omöjliga tal.


 8. Hur mycket har du studerat de tre extentorna som ingick i kursbunten?

  1. 10% (7 st) Jättemycket.
  2. 36% (25 st) Ganska mycket.
  3. 43% (30 st) Rätt slarvigt.
  4. 10% (7 st) Har inte tittat på dem alls.

  Kommentarer:
  --- Alltid nödvändigt att ha sett (bläddrat igenom) en extenta för att inte få en chock när man väl skriver en nadatenta.
  --- Har studerat ca två tal per tenta
  --- Mycket bra att få ut extentor.
  --- Bra med extentor
  --- Roligare! :-)
  --- Mycket varierande svårighetsgrad. Dock mycket vettiga uppgifter.
  --- Kanske finns en viss risk för "typtentatal- fenomenet". Alas, was it ever so.
  --- Mycket roligare än våran tenta!!!
  --- Inte särskilt nyttiga eftersom de invaggar en i falsk säkerhet.
  --- Gärna fler sådan. Mycket bra att studera inför tentan
  --- Jag anser att det är fel att plugga tentor. Målet är väl ändå att förstå kursen inte att kunna plagiera tenta lösningar
  --- Fler extentor hade varit trevligt.
  --- Kul med ett genomgående tema!
  --- Väldigt bra. Roligt med olika teman.
  --- Det bästa hjälpmedlet då man pluggande inför tentan. Bra med extentor som vanligt.
  --- Roliga tema. Det är ju alltid bra med gamla tentor. Tillsammans fanns det exempel på det mesta. (=bra)


 9. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 1% (1 st) Mindre än 20%.
  2. 4% (3 st) 20-40%.
  3. 7% (5 st) 40-60%.
  4. 10% (7 st) 60-80%.
  5. 77% (54 st) Mer än 80%.


 10. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 74% (52 st) Mycket bra.
  2. 21% (15 st) Bra.
  3. 3% (2 st) Acceptabelt.
  4. 1% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Kommentarer:
  --- Gerd är en mycket bra föreläsare, så det enda som möjligen kan invändas är att ett par av föreläsningarna blev stressiga mot slutet.
  --- Lite för mycket overhead.
  --- Mycket bra, väldigt pedagogiskt.
  --- Bra med verklighetsanknytning.
  --- Gerd Eriksson är mycket bra föreläsare.
  --- Trevliga praktiska exempel
  --- De få föreläsningar jag var på var bra
  --- det är brist på bra föreläsare på teknis, men gerd är absolut en av dem (bra)!
  --- I allmännhet mycket bra uppläggning av föreläsningarna, välstrukturerat och så. Gerd hade dock ibland lite svårt att planera tiden lika bra, det blev ibland grundlig genomgång av det som skulle behandlas först och slarvigare av det som skulle behandlas sist, oavsett vilket som var svårast. OH-bilderna var ganska ofta svår läsliga (för liten stil och för tätt skrivet), framför allt då det var lösningar till problem.
  --- Gerd är väl värd sin utmärkelse: *Försöker se problemen som vi ser dem. *Förberedd. *Kunnig och duktig. *Extra pluspoäng för det ständiga leendet som lyser upp vår tillvaro samt motiverar en inför ämnet.
  --- Föreläsningarna håller en mycket hög klass. I jämförelse med övriga kurser är de exemplariska.
  --- Gerd är mycket, mycket bra!!! Kul med en föreläsare som verkar tycka om att undervisa, det är ju inte så vanligt annars. Idel lovord!
  --- Gerd är superduktig. "Klantföredraget" av Kimmo och Henrik var ett bra avskräckande exempel... :)
  --- Roliga, verklighetsanknutna exempel.
  --- Långsamt tempo.
  --- Inte konstigt att priset gick till Gerd. Hittills det enda ämne där man verkligen har kunnat följa med och till fullo förstå det som förmedlats på föreläsningarna.
  --- Aningen för mycket lek och stoj.
  --- Gerd har varit en utomordentligt bra föreläsare.
  --- Bra med planering av föreläsningen på tavlan. Frustrerande när inte allt hinns med.
  --- Föreläsaren förklarar allt bra och gör det på ett roligt sätt så man håller intresset uppe.
  --- Jag skulle nog ha velat ha lite högre tempo, och/eller djupare resonemang.


 11. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken/kompendiet etc)?

  1. 0% (0 st) Ja, alltid.
  2. 11% (8 st) Ofta.
  3. 31% (22 st) Ibland.
  4. 33% (23 st) Sällan.
  5. 24% (17 st) Aldrig.


 12. Vilken övningsassistent har du varit hos mest?

  1. 29% (20 st) Gerd.
  2. 14% (10 st) Ulf.
  3. 37% (26 st) Olof.
  4. 11% (8 st) Tony.


 13. Hur stor del av salsövningarna har du varit på?

  1. 17% (12 st) Mindre än 20%.
  2. 11% (8 st) 20-40%.
  3. 23% (16 st) 40-60%.
  4. 11% (8 st) 60-80%.
  5. 37% (26 st) Mer än 80%.


 14. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett? (Talar och skriver läraren tydligt? Går läraren igenom övningsexemplen begripligt? Är kontakten lärare/studenter bra?)

  1. 14% (10 st) Mycket bra.
  2. 46% (32 st) Bra.
  3. 21% (15 st) Acceptabelt.
  4. 4% (3 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 14% (10 st) Har inte deltagit.

  Kommentarer:
  --- Det skadar aldrig att vara övertydlig.
  --- Eftersom föreläsningarna ger så mycket och kompendiet är så pass bra känns övningarna lite överflödiga.
  --- Övningarna ger inte så mycket. Jag tycker att det skall vara mer lab och mindre övning.
  --- Trevligt med färdigutskrivna papper till övningen, då slipper man anteckna och kan lyssna istället. Det kändes som om man behövde tiden till labbarna..
  --- Det bästa var att man i början av lektionen fick ett kopierat papper med det han senare skrev upp på tavlan. Med detta papper i handen kunde man koncentrera sig på vad han sa istället för att sitta och anteckna. Detta är något samtliga övningsassar OCH föreläsare på KTH bör ta efter. Man får tid att fundera på vad som sägs och kan vid behov göra mindre marginalanteckningar.
  --- Han är mycket kompetent och kan förklara bra men har en tendens att förklara på en lite för teoretisk och abstrakt nivå.
  --- Jag uppfattade kommunikationen lärare - elev var på olika nivåer, läraren satte nivån lite väl högt för min smak.
  --- Gerd klargör eventuella frågor, överför teorin till en praktisk nivå.
  --- Olof är bra och förbereder sig alltid ordentligt.
  --- Olof är överlägsen! Bra med utdelade anteckningar, välgjorda dessutom!
  --- Ibland kändes det som det blev för mycket Matlabkod och för lite resonemang runt problemet.
  --- Det är svårt att ta till sig matlabkod som skrivs på tavlan, det blir lätt lite kompakt. Ännu värre på OH. Bra i övrigt.
  --- Ulf var pedagogisk och duktig på ämnet. Jag förstår inte att vi var så få där.
  --- Gav inte så mycket. Labbarna och eget räknande gav betydligt mer.
  --- Mycket bra med utdelat material i början av timmen så man slipper ägna all tid åt att skriva av utan kan följa med i papprena istället.
  --- Gick bara igenom talen i en enda lång rad. Blir lite tråkigt då.
  --- Man löser svårare exempel så ibland är det svårt att hänga med. Det borde vara fler lätta tal. Assistenterna går ibland lite fort fram.


 15. Får du den hjälp du behöver på datorövningarna (är handledarna kunniga, lättillgängliga, vänliga)?

  1. 26% (18 st) Javisst.
  2. 41% (29 st) Javars.
  3. 19% (13 st) Acceptabelt.
  4. 1% (1 st) Sällan.
  5. 4% (3 st) Aldrig.

  Kommentarer:
  --- Inte alltid så kunniga på datoranvändningen.
  --- Inte alltid så säkra på funktioner i Matlab.
  --- Har ej frågat om något...
  --- Lite fler assar kunde inte skada under Lab 3 och 4.
  --- Har aldrig bett om hjälp. Tycker dock att de verkar duktiga, när jag hört dem med andra.
  --- Vi labbade för oss själva.
  --- Jag har mest arbetat hemma, men då jag behövt hjälp har den kommit pronto. Den Malin jag fick hjälp av var dessutom ganska söt...
  --- En sak som ganska ofta händer (med alla handledare i alla kurser) är att man har ett problem, ber handledare om hjälp, handledaren har svårt att hitta felet men kommer efter ett tag på att det eventuellt kan vara detta och går, själv är man ganska säker på att detta inte är felet men testar i alla fall,när det sedan visar sig att detta inte heller var felet så har handledaren redan gått och man får vänta ytterligare en kvart på hjälp.
  --- Dom är för dåliga, eller så är det för svårt att sätta sig in i problemen
  --- Vet ej - behövde aldrig fråga
  --- Har inte varit på övningarna utom vid redovisning.
  --- Behövde inte så mycket hjälp.
  --- Den lilla hjälp man har velat ha har man fått.
  --- Behövde aldrig fråga om hjälp
  --- Behövde dem inte så mycket, men när de väl gällde så var de kompetenta.
  --- Vänliga, absolut. Lättillgängliga, sådär.
  --- Jag har aldrig bett om hjälp.


 16. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 1?

  1. 29% (20 st) Mindre än 9 tim.
  2. 56% (39 st) 9-14 tim.
  3. 14% (10 st) 15-20 tim.
  4. 1% (1 st) Mer än 20 tim.

  Synpunkter på laboration 1:
  --- Bra med en rejält enkel första labb utan redivisning, så att man i praktiken kan strunta i den om man tycker att den är för lätt.
  --- För mycket upprepning - många uppgifter av samma slag --> tar tid i onödan.
  --- Laboration 1 var bra, man fick intressanta problem att lösa.
  --- Kursens mål och mening klarnade när jag gjorde labbarna.
  --- Bra att börja med MÖ-uppg. Man lär snabbt matlab.
  --- Problemen gavs i små doser, och byggde på varandra, så att man lärde sig mycket.
  --- Inklusive MÖ-uppgifterna...
  --- Det var i princip bara att skriva av från kompendiet, hade varit bättre om man fått tänka mer själv.
  --- Ganska rak fram. Var man osäker på ngt så kunde man typ skriva av kompendiet. Det borde inte finnas exakt likadana exempel i kompendiet.


 17. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 2?

  1. 19% (13 st) Mindre än 9 tim.
  2. 56% (39 st) 9-14 tim.
  3. 20% (14 st) 15-20 tim.
  4. 4% (3 st) Mer än 20 tim.

  Synpunkter på laboration 2:
  --- För mycket upprepningar (4711 stycken integrationer, varav ett flertal skulle jämföras med trapetsmetoden).
  --- Laboration 2 var lika intressant som laboration 1.
  --- Kursens mål och mening klarnade när jag gjorde labbarna.
  --- Se lab 1, dock var lab 2 lite bättre.
  --- Det borde inte finnas exakt likadana exempel i kompendiet.
  --- För många uppgifter. Det borde vara färre med högre krav vid redovisningen. Speciellt angående noggrannhet som man inte förstår om man inte jobbar ordentligt med det.


 18. Bedöm hur lång tid du lägger ner på laboration 3 (inklusive rapport/föredrag):

  1. 4% (3 st) Mindre än 10 tim.
  2. 27% (19 st) 10-17 tim.
  3. 43% (30 st) 18-25 tim.
  4. 23% (16 st) Mer än 25 tim.

  Synpunkter på laboration 3 och rapporten/föredraget:
  --- Irriterande att vara tvungen att skriva rapport. Säkert nyttigt också.
  --- Mycket bra och rolig uppgift som helhet (att presentera resultatet som ett föredrag). Bra och relevant träning för verkliga livet. Bra att labben inte var så svår - koncentrationen kunde läggas på presentationen. Bra att stor vikt läggs vid redovisningarna.t
  --- Skojig
  --- Det fanns många roliga och genomtänkta uppgifter att välja mellan.
  --- Pirrigt!
  --- Krocken: Tog tid att förstå själva problemet, hur man skulle bestämma krockplatsen. Vi trodde att de startade samtidigt i origo.
  --- På tok för arbets och tidskrävande. Och rent av idiotiskt att lägga två stycken sådana tunga laborationer samtidigt som vi börjar en ny stor laborationskurs (OOPK) Jag har i stort sett enbart labbat nume de tre första veckorna på period tre. Kort och gott för mycket jobb för för få poäng (labbarna var för övrigt roliga)
  --- Svårigheterna var de analytiska omskrivningar man skulle göra. Eftersom det är alldeles för stimmigt och stökigt vid labbtillfällena labbade vi kvällstid vilket medförde att vi satt onädigt mycket med små- fel som en asse säkert hade upptäckt direkt.
  --- Mycket mer givande än lab 1-2.
  --- Krävde mycket tid under period 2!
  --- Tog för mycket. Lite svårare laborationer med muntlig redovisning inför assistent. Som labb 1 och 2. Man skulle kunna skippa en labb av trean och fyran och istället göra både föredrag och rapport på en, eftersom förberedningar för föredrag så har man gjort en del jobb till rapporten.
  --- Rapport: Bra uppgiftsbeskrivning. (lab3 & 4)


 19. Bedöm hur lång tid du lägger ner på laboration 4 (inklusive rapport/föredrag):

  1. 9% (6 st) Mindre än 10 tim.
  2. 30% (21 st) 10-17 tim.
  3. 40% (28 st) 18-25 tim.
  4. 17% (12 st) Mer än 25 tim.

  Synpunkter på laboration 4 och rapporten/föredraget:
  --- Ganska kul att hålla föredrag, lite omväxling till det vanliga redovisandet.
  --- Mycket bra och relevant att presentera resultatet som en rapport, och att stor vikt läggs vid presentationen av resultatet.
  --- Har ej börjat än, så detta är en bedömning
  --- Har inte börjat ännu...
  --- Vi hade fördraget på lab4, det tog alldels för mycket tid mot vad det gav.
  --- Vi hann inte klart i tid. Den här labben var jobbig. Vi insåg nu att det var dumt att labba kvällstid p g a att AFS systemet sällan fungerar och att man inte har några kamrater att få hjälp av. Genomgående så skulle vi ha utbytt erfarenheter med andra grupper istället för att göra allt själva.
  --- Mycket mer givande än lab 1-2. Rapporten tog MYCKET lång tid. Labben i sig tog inte mycket tid.
  --- Krävde mycket tid under period 2!
  --- Tog för mycket. Lite svårare laborationer med muntlig redovisning inför assistent. Som labb 1 och 2. Man skulle kunna skippa en labb av trean och fyran och istället göra både föredrag och rapport på en, eftersom förberedningar för föredrag så har man gjort en del jobb till rapporten
  --- Föredrag: Lagom mycket folk som lyssnar.


 20. Var någon/några av laborationerna mer givande än de övriga? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

  1. 16% (11 st) Laboration 1
  2. 16% (11 st) Laboration 2
  3. 31% (22 st) Laboration 3
  4. 30% (21 st) Laboration 4

  Kommentarer:
  --- Vi stötte på problem med vårt ekvationssystem - problemlösning är alltid givande (att det sedan är något som får en att klättra på väggarna är en annan historia).
  --- Vi gjorde ganska många fel på Lab4 och fick fundera igenom saker mer noggrant... Det lärde jag mig mycket på. Även om det var lite segt just då...
  --- Alla labbar var bra och givande.
  --- Lab 4 då jag inte har hållit på med diffekv så mycket tidigare.
  --- Laboration 1 & 2 Var bra, med varierade uppgifter. Man lärde sig mycket nyttigt inför tentan bla. Lab 3 & 4 är i princip bra, men det blev bara stressigt, och man försöker hasta igenom dem så snabbt som möjligt när man inte behöver tänka på tentan, och det dessutom krockar med den i övrigt mycket höga arbetsbelastningen under period 2.
  --- Laborationerna har överlag varit givande. Bra pedagogiskt att lab3 och lab4 ligger efter tentamen.
  --- Lab 2 var viktig för att klargöra kursinnehållet.
  --- Alla är lika givande.
  --- Nej, de var lika viktiga allihopa, tycker jag...
  --- Personligen tycker jag bättre om målinriktade uppgifter, än uppgifter som innehåller en massa delmoment utan sammanhang. Givetvis är det svårt att få lab 1 och 2 sådana.
  --- Alla laborationer var mycket givande, möjligt att 3:an och 4:an gav något mer eftersom man fick klura lite på problemet innan man kunde strukturera upp lösningen.
  --- Stor uppgift som gör att man måste använda alla sina kunskaper i numme.
  --- Lab 4 gav en djupare förståelse av diffar, kanske för att tentan var skriven och man kunde koppla av.
  --- Man fick tänka lite mer själv och tillämpa det man lärt sig
  --- Labb 3/4 som kräver mer självständigt tänkande var mer givande, eftersom man inte bara följde en massa punkt-för-punkt-anvisningar, utan fick chansen att begå alla fel själv :-) vilket var mycket lärorikt.
  --- Den man gjorde föredrag på.
  --- Lab 1 och 2 såg till att man verkligen förstod de grundläggande metoderna och begreppen. Bra träning inför tentan.
  --- Jag tycker alla labar var bra, svårighetsgraden ökade stegvis.
  --- De krävde mer eftertanke än de övriga. De krävde att man löste ett komplext problem, istället för små räkneproblem. Det är kul att få exempel på när man kan få användning för sina kunskaper.
  --- Alla behövdes
  --- Sammanfattade allt från labb 1 och 2.
  --- Man var tvungen att gå in grundligt i uppgiften och de metoder man använde. Det lär man sig mycket på.


 21. I många kurser (t ex INDA) lämnar man in hemtal. Borde det finnas sådana i nummekursen?

  1. 7% (5 st) Ja absolut.
  2. 24% (17 st) Tveksam.
  3. 67% (47 st) Nej.


 22. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 14% (10 st) Mycket bra.
  2. 64% (45 st) Bra.
  3. 13% (9 st) Hyfsat.
  4. 1% (1 st) Mindre bra.
  5. 1% (1 st) Dåligt.
  6. 4% (3 st) Tentade inte.


 23. Hur många andra kurser läste du parallellt med den här kursen (i period 1)?

  1. 0% (0 st) Ingen.
  2. 1% (1 st) En.
  3. 80% (56 st) Två.
  4. 11% (8 st) Tre.
  5. 6% (4 st) Fyra eller fler.


 24. Hur stor del av din totala studietid under period 1 ägnade du åt den här kursen?

  1. 3% (2 st) Mindre än 15%.
  2. 16% (11 st) 15-30%.
  3. 54% (38 st) 30-50%.
  4. 23% (16 st) 50-70%.
  5. 4% (3 st) Mer än 70%.


 25. Kursen är på 4p (2p för tentan och 2p för laborationskursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 46% (32 st) Lagom med 4p.
  2. 30% (21 st) Borde vara 5p.
  3. 19% (13 st) Borde vara 6p.
  4. 4% (3 st) 4p är för mycket.


 26. Synpunkter på sal D2 och salarna i Sing-Sing:

  --- D2: Salen är trevlig som sådan, men ofta föreligger problem med den tekniska utrustningen. En del föreläsare har haft problem med belysningspanelen. Vare sig det beror på föreläsaren själv eller på något tekniskt fel, så är det störande och hotar att dra uppmärksamheten från själva undervisningen. OH- projektorn på katedern står för nära duken => liten bild.
  SingSing: Väldigt dålig luft => Svårt att koncentrera sig och ohälsosamt.

  --- Gillar inte SingSing till 100% - för lyhört.
  --- D2=ok sal men dålig luft. Sing sing= helt ok
  --- Urusel ventilation i D2. Omöjligt att hålla sig vaken efter lunch. sing-sing är också dålig.
  --- Undvik att lägga övningar i sing-sing. Personligen tycker jag att hela sing-sing borde rivas.
  --- Tevligt med nyrenoverad sal, vore trevligt om det fanns syre i den också. Sing-sing borde rivas..
  --- Dålig luft i båda. D2 - borde få igång kanonen! Sing-sing: Störs av ljud från andra salar!
  --- Dålig ventilation. Ganska dåligt ljus.
  --- Dålig luft i D2.
  --- D2 är bra, bortsett från att ljuskanonen inte fungerar så det blev inga datordemonstrationer vilket hade varit bra. Övningassalarna i Sing-sing är bortom all kritik. Det finns ingen möjlighet att man kan sitta koncentrerad i två timmar i den luften. Detta trots att man går ut under pausen.
  --- D2 är en bra sal om ventilationen fungerar. Sing-sings lokaler däremot är ventilationen under all kritik!
  --- D2 har dålig ventilation samt utrustningen i salen är undermålig, det minsta borde vara att den fungerar och kan anpassas efter lärare och elev.
  --- D2 bra. Sing-sing uselt.(dålig ventilation, tråkiga lokaler)
  --- Riv Sing-Sing! Ventilationen i D2 är, trots nybygget, undermålig. Datapanelen verkar mest ställa till bekymmer, utbilda föreläsarna på denna.
  --- Salarna i Sing-sing har aldrig vart bra under min studietid på teknis. Om det skulle gå att få vara i övnings salarna i E eller D så vore det trevligare.
  --- Sing-sing salarna är rätt tråkiga. Mörka och trista.
  --- Sing-Sing suger!
  --- D2-fruktansvärt!!! Går ej att öppna fönster! Sing-sing - OK, men kan tänka mig att de som satt hos Gerd hade svårt att andas (de var för många). Mer D1!!!
  --- D2 är en bra, trevlig sal. Det är däremot obegriplit att fönstren inte får öppnas för vädring. Det blir förkvavt, vilket kan leda till klippande ögon och gäspande munnar.
  --- D2 Dålig ventilation. Ingen fungerande dator, videokanon vilket är dåligt I övrigt bra. Bekvämt att sitta och så, nytt och fräscht.
  --- D2: fantastisk modern. Överdrivet modern, vanliga strömslutare till belysning borde finnas eftersom panelen hade en tendens att krångla/inte förstås/vara borta (stulen)
  --- För dålig luft i Sing-sing. Svårt att behålla koncentrationen.
  --- Under förutsättning att D2 fungerar är salen bra.
  --- D2 trevlig föreläsningssal.
  --- Salarna i Sing-Sing suger! Ingen luft, dålig miljö...
  --- Sing-sing är värdelöst, försök fixa salar i D eller E!
  --- Ventilationen funkar inte som den borde, det var jobbigt i början när det var varmt ute.
  --- Det är dålig luft i sing-sing, till viss del även i D2
  --- Mycket dåliga salar i Sing-Sing. Ingen luft
  --- D-huset är mycket trevligt. Salarna i sing-sing, ja jag ska sammanfatta mig kort. VEM TOG LUFTEN!!!
  --- Sing-Sing har ganska tråkig miljö. Det är bättre med D-salarna
  --- Sing sing slitet och härligt.
  --- D2 är en trevlig och bra sal, kanske lite brist på syre i slutet av dagen. Sing-sings övningssalar är trista och verkar totalt sakna ventilation. Är man inte trött när man kommer dit så är man det när man går.
  --- D2 mycket bra. Sing-sing uselt
  --- D2 är bra... om någonting fungerade... inte ens nödbelysningen fungerar som den skall. sing-simg är lite föråldrade (dax för renovering kanse?)
  --- Mycket dålig luft i sing-sing salarna.
  --- D2 har för dålig belysningi bänkarna!
  --- Salarns i Sing-sing är ju gamla ochg har usel ventilation. Men det är väl inget nytt.
  --- D2 mycket bra. Sing-Sing är väl OK
  --- Bra
  --- D2: Hellre fungerande lösningar än överdrivet "High-Tech".
  Sing-Sing: Salarna på bottenvåningen borde inte få användas - obefintlig ventilation och fönster som inte går att öppna - KATASTROF.

  --- Sing sing salarna är ju ruttna eftersom stolar och bord är så utslitna. D2: bra akustik, bra stolar, nytt.
  --- D2: Bra sal, men det är trist att alltid vara på samma ställe. Sing-sing: Ingen höjdare, man blir ju trött bara man tittar in.


 27. Något mer att tillägga om årets nummekurs?

  --- Bra kurs generellt! Kul att se att någon, trots lång tid på KTH, klarar av att entusiasmera eleverna. Mer av den varan vore trevligt på resten av skolan.
  --- Ja. Det är åtminståne en labb för mycket i förhållande till kursinnehållet och kurspoängen. Det är det f.ö. ganska ofta på nada.
  --- Tar väldigt mycket tid i förhållande till poängen man får för kursen.
  --- Intressant och rolig kurs, speciellt kul med engagerad lärare. Inte allt för vanligt här på teknis. Bra med annorlunda redovisningsformer för lab3 och lab4, former som är mer lika dom som man sedan kommer att få göra i arbetslivet.
  --- Kul kurs. Väl förberedda föreläsningar, trevlig och glad föreläsare. Genomarbetade labbar. Klar motsats till många av kurserna vi går!
  --- Väldigt bra kurs. Kul med en engagerad föreläsare för en gångs skull. Bra övningsassistenter också. Helt klart en av de bättre kurserna hittils.
  --- Jättekul att det finns engagerade föreläsare!!
  --- En mycket bra kurs med en intressant föreläsare, mer av den varan på KTH, tack. Laborationerna var väl genomtänkta. Övningsassistenterna var nog det enda minus som jag kan erindra mig om, man borde kunna kräva någon pedagogisk utbildning som obligatorisk, Detta krav borde gälla alla föreläsare men i detta fallet var den pedagogiska insatsen mycket positiv.
  --- Kursen tillhör de bäst genomförda på KTH. Den stå skyhögt över de flesta andra kurser. Lärarnas engagemang är föredömligt och inspirerande. Försök bara att lite tydligar i början klargöra vad numeriska metoder är för något , så att man idemassigt kan greppa ämnet. Jag tyckte att jag när kursen var slut just hade förstått vad det hela handlade om och var beredd att börja.
  --- Nyttig och skojjig kurs
  --- Nej.
  --- Gerd har gjort (gör) ett mycket bra jobb.
  --- Kanske bara säga en gång till att kursen är mer "värd" än 4 poäng. Först och främst så läser man den över en och en halv period heltid, och för det andra innehåller den en rapport och ett föredrag, vilket kräver väldigt många timmar av arbete. Så minst 5 poäng åt D96:orna, om inte 6.... :)
  --- Kommentar till fråga 24: Jag har lagt ner all min studietid på Nummen, dvs göra labbarna. Jag har inte hunnit mer, vare sig på nummen, vågen eller MatStaten. Kommentar till fråga 25: Skall poäng visa hur mycket tid som måste läggas ner påkursen, hur svår den är, hur länge den går, hur relevant den är för den totala utbildningen? Personligen tycker jag att kunskaper i Numme är viktigare för en D-teknolog än kunskaper i Vågrörelselära. Detta borde visa sig i kursens poängantal. Dessutom överensstämmer det mer med teorin 1 veckas studier=1poäng. Nummen tar mer tid än vågen.
  --- En av de roligaste kurserna jag har gått. Bra föreläsare och assar. Roliga laborationsuppgifter i lab 3 och 4, man har något konkret att arbeta med (så som Nalle-Maja som gungar och Splinebilar mm) vilket gör uppgiften meningsfullare och roligare att göra.
  --- Kul med lite överaskningar på föreläsningarna, sång är ju alltid kul...
  --- Tack för en bra kurs.
  --- Mycket bra föreläsare.
  --- Den var en fröjd att gå. Ämnet är roligt, föreläsningarna bra och labbarna genomtänkta.
  --- Bra kurs! Delen om differentialekv. var något osammanhängande och förutsatte för höga förkunskaper med tanke på att D knappast läst diff.ekv. innan Nummen.
  --- Gerd var kul... Kul fel-föredrag... Pinsamt dålig sång om minstakvadratmetoden...
  --- DET TOG FÖR MYCKET TID MOT ANTALET POÄNG FÖR KURSEN!!!
  --- Den gav mersmak.
  --- Tenta klockan åtta. Två timmars sömn...
  --- Suverän! Den mest strömlinjeformade kurs vi gått hittills. Docj borde nog kursen som den ser ut nu ge mer än 4p. Labbarna tar _mycket_ tid.
  --- Kanske väger lab 3 och lab 4 lite tungt när det gäller betyget på kursen, de väger ju (tillsammans) tyngre än tentan. Dock bra att labbarna (som ju ska vara halva kursen) spelar in när det gäller betyget.
  --- Jag tycker att man var ganska trött på kursen efter tentan, men man hade ju två laborationer kvar.
  --- Anledningen till att jag tycker att kursen borde vara mer än 4 poäng är att laborationerna tar enormt mycket tid. Man hinner knappt med de andra kurserna.
  --- Jag tycker att lab3 och 4 inte skall väga tyngre än tentan vid betygssättningen. Det verkar konstigt att man kan skriva trea på tentan men ändå ha möjlighet att få femma på kursen.
  --- Betygen på föredraget och på rapporten väger alldeles för tungt. Tillsammans väger de ju mer än tentan!?! Särskillt med tanke på att vi inte har fått någon som helst undervisning i rapportskrivning eller föredragsteknik (Kommunikationskursen är ju inget förhandskunskapskrav). Resultatet är ju att man knappt behöver kunna någon numme alls för att erhålla ett bra betyg. Labbarna an man ju mer eller mindre kopiera (jag vet att det förekommer). Jag tycker det är skandal att vissa som inte ens klarat tentan, utan varit tvungna att komplettera med extrauppgifter, ändå kan få 5:a på kursen. När en eventuell arbetsgivare läser studiemeritförteckningen får han ju garanterat intrycket att betyget i Numeriska Metoder gk II speglar mina kunskaper i numeriska metoder (vilket det borde göra), och inte hur bra jag är på att vända overhead-bilden rätt på första försöket!
  --- Mycket viktig och mycket bra kurs! Borde ge fler akademiska poäng än bara fyra, med tanke på den tid den kräver. Ribban för tentamen och labbarna ska inte sänkas, det är poängantalet som ska höjas!
  --- Henrik får jobba lite mer på texterna. (MKM-MKM-MKM......)


gerd@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.