^ Upp till kursens hemsida.

Arbete pågår Uppdateras så ofta jag hinner! -----

Ofta ställda frågor om Lab 3 och 4 för T2

-----

För vem är redovisningen avsedd?

Den är tänkt att vara för en publik/läsare som känner till de numeriska metoder som ingår i kursen men som inte vet något om just er uppgift ännu. Ni skall förklara hur man löser uppgiften och vad resultatet blev.

Blir man underkänd om resultatet är fel?

Vid den muntliga redovisningen blir man godkänd ändå (om svaret är rimligt!) men man kan bli ombedd att hitta och rätta felet innan labben blir godkänd. Vid den skriftliga rapporten gäller samma sak - dvs om felet rättas inom rimlig tid så gäller labbens ursprungliga inlämningsdatum för ev bonuspoäng.

Om svaret är orimligt så att ni borde ha insett att något är fel kan ni förstås få göra om labben.

Hur mycket felanalys måste man göra?

Vid all numerisk beräkning måste man göra en uppskattning hur pass bra svaret är. Ni bör visa hur ni undersöker säkerheten i era svar - men gör det på ett bekvämt sätt! Använd de tips ni fått i kursen!

(Nummekursen brukar vara den första kursen på KTH där man plötsligt inser att det finns flera sätt att svara "rätt" på - likaså är det kanske nytt att svaret inte är "100.00% säkert rätt": vi gör inte en felanalys utan en felskattning!)

Vad skall redovisas skriftligt av den muntliga redovisningen?

All programkod och resultatet. Men ingen inledning, problembeskrivning eller dylikt behövs. (Glöm dock inte era egna namn, personnummer och kurs!)

Måste man använda ordbehandlare och färgkopiator?

Nej. Det duger alldeles utmärkt med en rapport gjord med Emacs och figurerna utskrivna direkt från Matlab utskrivna på en (svartvit) skrivare i terminalsalarna. Vill ni ändå ha lite färg och personlighet - rita med färgpenna! Det som bedöms är uppläggningen: är det lätt att förstå när man läser? Vad är uppgiften? Hur man skall göra för att lösa den? Vad blev resultatet? Kan jag läsa rakt igenom eller måste jag bläddra fram och tillbaka? Förstår jag inte därför att det fattas upplysningar? Tappar jag tråden på grund av för mycket siffror och programkod?

En rapport som är kort och lättläst men ändå svarar på det intressanta är det vi vill ha. Färg kan hjälpa till - men färgläggning för hand är alltså helt OK.

Givetvis får ni sitta och jobba med ordbehandlare och färgprinter och den extratid ni lägger ner på dessa har ni kanske igen senare i livet (tex exjobb, andra rapporter) men NADA:s bedömning skall vara neutral ...

Måste programkoden vara med i rapporten?

Ja. I en vetenskaplig rapport brukar sällan hela programkoden vara med men i labbrapporten bör ni ha skickat med den, om inte annat så som bilaga.

Måste rapporten ha ett fint omslag?

Nej. Den bör dock vara hophäftad. Vi ogillar rapporter som bara har ett gem runt eller lösa blad som ligger i en plastficka (därför att de faller isär!).

Var och när lämnar man in den skriftliga redovisningen?

Både för den fullständiga rapporten och "mini-inlämningen" gäller senast 31 maj klockan 15.00 i Ninni Carlsund eller Lennart Edsbergs postfack.

Om man inte gör det nu - när då?

Tidigast nästa gång kursen går! -----

^ Upp till kursens hemsida.


Senast ändrad 1996-05-22 <ninni@nada.kth.se, edsberg@nada.kth.se>