^ Upp till kursens hemsida.

2D1240, Numeriska metoder, grundkurs II, kursomgång T

Kursen startade vecka 6, måndagen 5 februari 1996 och pågår hela vårterminen.
Kontaktpersoner och kursinnehåll, se nedan. -----

Terminalsalshandledning

Alla schemalagda terminalövningar har varit. Om ni har frågor, fråga i första hand de allmänna handledarna på NADA:s plan 4. Kommandot help hand visar vilka tider de finns i terminalsalarna. Säkraste sättet att få tag i oss lärare är nog via Email (adresser se nedan). -----

Vanliga spörsmål om lab 3 och 4 (uppdaterad 1996-05-29).

-----

OBS!!! Snälla, fyll i en kursutvärdering!

Hittills (dvs 29 maj) har bara 24 (av 85) personer gjort det. Avsätt någon eller några minuter - det är bättre med ett halvt ifyllt formulär än inget alls. Du kan skicka ett nytt nästa gång du får en minut över eller kommer på något du vill påpeka för oss.
Tryck här för att hämta kursenkäten:
-----

Boka tid för muntlig redovisning av Lab 3 och 4!

Bokning görs som vanligt på listor på anslagstavlan i korridoren utanför terminalsalarna. -----

Sista datum för Lab 3 & 4 flyttat till 31 maj

Skriftliga rapporter kan lämnas vid den muntliga redovisningen eller läggas i Lennarts eller Ninnis postfack i NADA-korridoren, plan 4. (Glöm inte att tydligt skriva era namn (och kurs NummeT) på dem!)
-----

Lennart Edsberg har kommit hem igen!

-----

Resultat

Registrering på kursen för T görs via datorn med kommandot res checkin numt96.

När du nu blivit godkänd på Lab1 och Lab2 bör du kolla att det rapporterats in ordentligt. Det gör du med kommandot res show numt96. Du får bara se resultatet för dig själv och din labbkompis.

Resultatet av lab3 och lab4 anslås på NADA:s kursinfo-anslagstavla på plan 3, så fort som möjligt, dock inte före 31 maj (=sista inlämningsdatum). Eventuella klagomål på poängen görs till Ninni eller Lennart. De skriftliga labbarna kan sedan hämtas i korridoren utanför NADA:s studerandeexpedition (på plan 4).
-----

Lärare

Kursledare och föreläsare är Lennart Edsberg, (edsberg@nada.kth.se) som har mottagningstid tisdagar kl 10-11 och sitter i rum 1523 på NADA plan 5 (Osquars Backe 2). Telefon 790 8119.

Kursassistent är Ninni Carlsund (ninni@nada.kth.se) som sitter i rum 111 på NADA-C2M2 (Drottning Kristinas Väg 47C). Telefon 790 6417.

Övningsassistenter är:
Grupp 1 Ninni Carlsund (ninni@nada.kth.se)
Grupp 2 Lennart Edsberg (edsberg@nada.kth.se)
Grupp 3 Ingemar Persson (ipe@nada.kth.se)
Grupp 4 Krister Persson (cello@nada.kth.se)

Kursinnehåll

Ideer och begrepp, Matlab, effektiva algoritmer för linjära ekvationssystem, kondition, minstakvadratmetoden för överbestämda linjära system och linjär kurvanpassning, interpolation med polynom, kubiska splines och bezierkurvor, tillförlitlighetsbedömning, extrapolation, derivataskattning, numerisk integration, lösning av ekvationer och ickelinjära system, ickelinjär modellanpassning, ickelinjär minimering, numeriska metoder för ordinära differentialekvationer, begynnelse- och randvärdesproblem.

Kurslitteratur

Kursbunt

Kursbunten kan köpas på Nadas elevexpedition för 60 kr.

Användarhandledningarna för Matlab, GnuEmacs och Unix som ingick i kursbunten för ettans datakurs har du nytta av i nummekursen. Betahandboken rekommenderas.

Registrering

på kursen för T görs via datorn med kommandot res checkin numt96.

Kursuppläggning

Detaljerat schema för T2-kursen finns i kursplan för T2. Kortfattat gäller följande: Kursen är schemalagd i period 3 (v6-9) samt period 4.

Laborationer

I kursen ingår fyra obligatoriska datorlaborationer. Godkänd laborationskurs ger två kurspoäng (av kursens totalt 4 poäng). Laborationerna gäller numeriska tillämpningar med Matlab och görs i tvåmannagrupper. För arbetet utanför schemalagd tid är datorsalarna (Nadasalar för D,F,T och Q-salar för E) tillgängliga via giltigt kårkort alla tider på dygnet utom bokade tider, se anslag utanför salarna.
Kurskatalogen på Nadas datorer är /info/numt/mfiler

Redovisning av laboration 1 och 2

De båda första laborationerna redovisas muntligt (ca 20 min vardera) med stöd av Matlabprogram, utskrifter, kurvor och anteckningar. Anmälningslista med tid och plats för redovisning kommer att finnas utanför datasalarna. Två bonuspoäng som tillgodoräknas på tentan utdelas om laboration 1 blir godkänd senast måndag 26 februari och två till för laboration 2 med sista redovisningsdag tisdag 23 april. Bonuspoängen gäller vid ordinarie tentan samt vid de två närmast följande omtentamenstillfällena.

Laboration 3 och 4, rapporter och föredrag

Laboration 3 och 4 utgörs av större tillämpningsuppgifter där du ska dra nytta av dina kunskaper i numeriska metoder och Matlab. Ett tjogtal problem finns att välja mellan för vardera labben. De kvitteras ut i vecka 13 före påsklovet.

Den ena redovisas med ett föredrag och en skriftlig dokumentation innehållande Matlabprogram, kurvor, slutsatser och resultat. Den andra laborationsuppgiften redovisas med en fullständig och välskriven ingenjörsmässig rapport. Du får själv välja vilken av de lab 3 och lab 4 som du vill redovisa muntligt resp skriva rapport för. Både rapporten och föredraget betygsätts och viktas ihop med tentamensbetyget till ett slutbetyg i kursen 2D1240. Sista rapportinlämningstid för bonuspoäng är fredag 31 maj kl 15.00 (OBS! Ändrat datum!) (gäller både den större rapporten och den mindre redogörelsen).

Föredraget på cirka 15 minuter håller du tillsammans med din labbkompis inför ett dussin intresserade åhörare (övriga föredragshållare under passet samt några lärare). För betygsättningen av den muntliga föredragningen bedöms om problemet och dess lösning beskrivs lättfattligt och korrekt, om föredraget är väl förberett med trevlig presentation, god tavelteknik och välritade stordiabilder.

Tentamen

Tentamen ligger efter period 4, lördag 1/6 kl 8-13 i salarna F41-F51. Tentan består av en teoridel utan hjälpmedel på 10 poäng och en problemdel på 40 poäng där tillåtna hjälpmedel är formelsamlingen, Matlabhandledningen, Betahandboken samt räknedosa. För godkänt krävs minst 5 poäng från teoridelen och minst 25 poäng totalt med bonuspoängen från laborationerna 1 och 2 inräknade (betyg: 25-34 trea, 35-44 fyra, 45-54 femma).

Tentamensresultatet anslås efter högst två veckor på Nadas anslagstavla på plan 3. Klagomål på rättningen lämnas till kursledaren inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits.

-----

^ Upp till kursens hemsida.


Senast ändrad 1996-05-29 <ninni@nada.kth.se, edsberg@nada.kth.se>