^ Upp till kursens hemsida.

Information om 2D1240, Numeriska metoder, grundkurs II för F

Senaste nytt

Lite tentamensstatistik: Efter två tentor (9 mars och 13 april) har 91% klarat tentan varav 23% har femma. Sjutton flickor är registrerade på kursen och alla (alltså 100% !!!) har klarat tentan.

Alla 112 registrerade är godkända på laboration 1 och laboration 2.
Lab3 har drygt 90% blivit klara med, medan lab4 har 85% godkända hittills.
Rapporterna för laboration 3 och 4 finns i bokhyllan utanför Nadas expedition.

Kursenkäten för F2 besvarades av 32 personer. Sammanställningen finns här.

-----

Kursomgången våren 1996 för F2

Kursledare och föreläsare: Gerd Eriksson. (gerd@nada.kth.se)
Övningsledare: Gerd, Karin Sigurd, Gunnar Andersson, Ninni Carlsund.

Kursinnehåll

Ideer och begrepp, Matlab, effektiva algoritmer för linjära ekvationssystem, kondition, minstakvadratmetoden för överbestämda linjära system och linjär kurvanpassning, interpolation med polynom, kubiska splines och bezierkurvor, tillförlitlighetsbedömning, extrapolation, derivataskattning, numerisk integration, lösning av ekvationer och ickelinjära system, ickelinjär modellanpassning, ickelinjär minimering, numeriska metoder för ordinära differentialekvationer, begynnelse- och randvärdesproblem.

Kursbok

''Pohl, Grunderna i numeriska metoder (GNM)'', 190 kr i kårbokhandeln.

Laborationer

I kursen ingår fyra obligatoriska datorlaborationer. Godkänd laborationskurs ger två kurspoäng (av kursens totalt 4 poäng). Laborationerna gäller numeriska tillämpningar med Matlab och görs i tvåmannagrupper. Kurskatalogen på Nadas datorer: /info/numf/mfiler
Laboration 3 och 4 utgörs av större tillämpningsuppgifter där du ska dra nytta av dina kunskaper i numeriska metoder och Matlab. Den ena redovisas med ett föredrag och en skriftlig dokumentation innehållande Matlabprogram, kurvor, slutsatser och resultat. Den andra laborationsuppgiften redovisas med en fullständig och välskriven ingenjörsmässig rapport. När du hämtar ut lydelserna får du veta vilken som ska föredras muntligt. Både rapporten och föredraget betygsätts och viktas ihop med tentamensbetyget till ett slutbetyg i kursen 2D1240.
Föredraget på cirka 15 minuter håller du tillsammans med din labbkompis inför ett dussin intresserade åhörare (övriga föredragshållare under passet samt några lärare). För betygsättningen av den muntliga föredragningen bedöms om problemet och dess lösning beskrivs lättfattligt och korrekt, om föredraget är väl förberett med trevlig presentation, god tavelteknik och välritade stordiabilder.

Tentamen

Tentan består av en teoridel utan hjälpmedel på 10 poäng och en problemdel på 40 poäng där tillåtna hjälpmedel är formelsamlingen, Matlabhandledningen, Betahandboken samt räknedosa. För godkänt krävs minst 5 poäng från teoridelen och minst 25 poäng totalt med bonuspoängen från laborationerna 1 och 2 inräknade (betyg: 25-34 trea, 35-44 fyra, 45-54 femma).

Kursutvärdering

I slutet av kursen görs en kursutvärdering. Den är viktig för att kursledaren ska få en god uppfattning om hur kursen har fungerat ur studentsynpunkt. Den ger också besked om vilka förbättringar som ska göras. Vi eftersträvar god kvalitet på våra kurser i numeriska metoder.

Tryck här för att se senaste nummekursenkätens frågor:

^ Upp till kursens hemsida.


Senast ändrad 24 aug. 1996 <gerd@nada.kth.se, edsberg@nada.kth.se>