Nada

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.

Aktuell information om 2D1240, Numeriska metoder gk2 för OPEN

-----

Senaste nytt

060906

Kursanalys vt 06 upplagd, se nedan.

060816

OBS::: Tenta Lö 2/9 9-12 sal: L51 :::SBO

060807

Oavsett vad TimeEdit säger: Omtenta planeras Lö 2/9 9-12. Salar meddelas här ca. 16/8. Ingen förhandsanmälan.

060529

 • Tentan rättad, tentander har fått e-brev, anslag finns Nada plan 2.
 • Tenta-lydelse för komplettander pdf här. Lämna in lösning till P1-P4 snarast till J.Oppelstrup, dead-line 060605.

060524

 • Redovisningstider; 24/5 16-17 i 1537, 30/5 15-17 i 1537, 5/6 9-11 och 13-15 i 4523, 16-18 i 1537. Bokningspärm finns nu. 4523 och 1537 Osquars B. 2, pl. 5.

060517

 • Tenta 22/5 13-16 Sal E51-53

 • Lösningsförslag tenta060421 pdf här
 • Tentamensräkneövning To 18/5 15-? (troligen) i E35, lapp kommer att finnas på glasdörren Nada Osquars b. 2 pl. 5
 • Efter omtentan tar vi tag i lab-redovisningar igen. Bokningspärm i grått skåp Nada pl. 4. Tider 23/5 9-12 och 13-16, 24/5 16-, och 30/5 - ej klart, se pärm.

060427

 • Tenta 060421, lydelse pdf här. Lösningsförslag publiceras först efter dead-line för ev. kompletteringar.
 • Nu har 62 kursdeltagare lämnat in rapport (och godkänts). Återstår alltså:
  15 pers. Lab2
  20 pers. muntlig redovisning
  33 pers. rapporter
  

060410

 • Återlämnade Lab3 nu utanför (Nada) expedition Delfi, Plan 2, Osquars B. 2. 75 pers. har redovisat Lab3., 31 pers. har lämnat in rapport.
 • Tentamen 21/4 13-16 i E31, E36, L51, L52
 • Tenta-övning 19/4 15-17 Sal E2 , Osquars B. 2. Repetition, gammal tenta.
 • Tenta-övning 20/4 15-17 Sal E2 , Osquars B. 2. Q&A-tillfälle! Ladda upp med egna frågor, annars blir det ytterligare en gammal tenta.

060403

  Nu har 69 studenter redovisat Lab3 med mycket bra resultat. Nästa redovisningstillfälle: Fre 7/4 16-19 i rum 1537, Osq. B 2, plan 5 Boka tid i pärm i grått skåp med glasdörr längst in i korridoren Nada, plan 4; tag ett ex av anvisningarna i pärmen. Obs: Lämna in skriftliga rapporten Lab 3 senast Må 10/4 så får ni tillbaka dem med kommentarer 18/4.
 • Extra tentamensförberedande övning On 19/4 15-- och To 20/4 15--, sal meddelas senare

060322

 • Anvisningar till redovisning lab 3 pdf här
 • För hjälp lab2 & 3 kommer extra handledning att finnas i röd - brun
  • On 22/3 14 - 16 (ca) och efter 17
  • To 23/3 13 - 15 och vid behov efter 17
 • Övningen 27/3 13 - 15 (E34 mfl) också för hjälp lab 3
 • Lab-tider 28/3 och 30/3 för bl a redovisning Lab1 och Lab2 och jobb Lab3

060315

 • Tenta i slutet av kursen, 21/4 13-16, salar meddelas snarast här.
 • ABSOLUT sista bonustillfälle Lab2 Ti 21/3 (obs ! mars!) 13-15 !
 • Observera att LAB3 ska redovisas v 13 --- dags att välja uppgift och sätta igång!

Om tentan: Det blir tentamenstillfälle för OPEN i slutet av kursen. Tid överenskoms med studenterna nästa föreläsning. OPEN får gärna tentera On 8/3 också, men den tiden synes krocka med annan undervisning.

 • 060221: De återstående föreläsningarna ges av Beatrice Frock, Numme-lärare med mångårig erfarenhet av Numme-grundkurser.
 • 060214: Nu har 77 teknologer (81%) redovisat Lab 1 med bonus! Bra jobbat!

 • 060214: Ex-tentor nu tillgängliga, se nedan.
 • 060214: Föreläsningsanteckningar till Daniel Appelös Föreläsning 7 här: pdf-fil
 • 060214: Föreläsning 8 t.o.m 11 hålls av Beatrice Frock.
 • 060214: Clyde Robson kommer att hjälpa till på terminalövningar och redovisningar.
 • 060214: Teorifrågor som kan komma på tentan ser du här
 • 060213: Föreläsningen tisdag 14/2 kl 13-15 i V1 ges av Daniel Appelö och handlar om minsta kvadratmetoden och numerisk integration, vilket är temat för deluppgifter i nästa datorlaboration.
 • 060210: En övningsgrupp (JO) ställs in, Daniel och Jan fortsätter enligt plan.
 • 060210: Ordinarie tenta är On 8/3 10-13 i E31 etc. En omtentamen för OPEN kommer att anordnas i anslutning till kursslutet, tid och plats bestäms senare.
 • 060120: Facit till MÖ-uppgifter pdf här, några kopior finns i lab-sal 060120 15-17.
 • 060120: Till Lab 1 hör också dessa Matlab-övningsuppgifter: pdf . Kopior delas ut vid labtillfället.
 • 060119: pdf of intro lecture here The
   res checkin numo06 
  command will work. Also do
   course join 
  .
 • Almost finished construction, first lecture

  Wed. Jan. 18. 10-12, Room L1


Regnbågslinje

Kursprogram våren 2006

Kursansvarig och föreläsare är Jesper Oppelstrup (jespero@nada.kth.se).

Övningsledare och handledare i datorsal är Daniel Appelö, Jan Lindquist, AnnaKarin Järemo och Tommy Sundström.

Kursinnehåll

Idéer och begrepp, Matlab, effektiva algoritmer för linjära ekvationssystem, kondition, minstakvadratmetoden för överbestämda system och linjär modellanpassning, interpolation med polynom, kubiska splines och bézierkurvor, tillförlitlighetsbedömning, extrapolation, derivataapproximationer, finitadifferensmetoden, numerisk integration, lösning av ekvationer och ickelinjära system, ickelinjär modellanpassning, ickelinjär minimering, numeriska metoder för ordinära differentialekvationer, begynnelse- och randvärdesproblem.

Kurslitteratur

Lab3-texterna är ganska många sidor. Du behöver inte skriva ut alla. Ett antal kopierade ex kommer att finnas på NADA exp. Exempelsamlingen (40 kr) och Matlab-häftet (20 kr) finns att köpa på Nadas studentexpedition (exp@nada.kth.se).
För fördjupning rekommenderas följande böcker (som även använts i fortsättningskursen 2D1220 Tillämpade numeriska metoder 1):

Datorinitiering, registrering och kurskatalog

Du måste vara kursvalsregistrerad på 2D1240 för att få tillgodoräkna kursen. För institutionens bokföring i RES-systemet av labbar och tenta är det viktigt att du Nadaregistrerar dig med kommandot res checkin numo06
För att få tillgång till kurskatalogen och annat kursspecifikt ska du ge kommandot course join numo06
När du är klar med kursen ska du skriva course leave numo06

Kurskatalogen på Nadas datorer är /info/numo06
Kurskatalogens Matlabfiler finns också tillgängliga härifrån.

Kursuppläggning

Schema här nedan
V#  dag tid  vad  sal         vem
================================================
V3 18/1 10-12 F1  L1         JO
  19/1 13-15 F2  L1         JO
  20/1 10-12 L1A  GulBrun      DA,JL,JO,n.n
  20/1 15-17 L1B  GulBrun4      DA,JL,JO,n.n
V4 24/1 10-12 F3  V3         JO
  25/1 10-12 Ö1  Q11,Q12,Q13    DA,JL,JO
  26/1 13-15 L2A  GulBrun      DA,JL,JO,n.n
  27/1 13-15 L2B  GulBrun      DA,JL,JO,n.n
V5 31/1 10-12 F4  F2         JO
   1/2 10-12 Ö2  Q11,Q12,Q13    DA,JL,JO 
   2/2 13-15 F5  L1         JO
   3/2 15-17 L3A  GulBrun RedovisL1 DA,JL,JO,3xn.n  
V6  6/2 13-15 L3B  GulBrun RedovisL1 DA,JL,JO,3xn.n  
   7/2 10-12 F6  F2         JO
   9/2 13-15 Ö3  V01,V11,V23    DA,JL,JO
  10/2  8-10 L4A  GulBrun RedovisL1 DA,JL,JO,3xn.n  OBS tid!
V7 13/2 13-15 L4B  GulBrun RedovisL1 DA,JL,JO,3xn.n  
  14/2 13-15 F7  V1         JO
  15/2 10-12 Ö4  Q11,Q12      DA,JL
  17/2  8-10 L5A  GulBrun      DA,JL,JO,n.n  
V8 20/2 13-15 L5B  GulBrun      DA,JL,JO,n.n  
  21/2 10-12 F8  V2         JO
  22/2  8-10 Ö5  Q11,Q12      DA,JL
  24/2  8-10 L6A  RödOran RedovisL2 DA,JL,JO,3xn.n  OBS sal!
V9 27/2 13-15 L6B  GulBrun RedovisL2 DA,JL,JO,3xn.n  
  28/2 10-12 F9  V2         JO
   2/3 13-15 Ö6  Q21,Q22      DA,JL
   3/3 13-15 F10  D2         BF
V10 8/3 10-13 - första möjliga tentatillfälle - 
V11 16/3 13-15 F11  D2         BF
  17/3 10-12 L7A  GulBrun RedovisL2 DA,JL,JO,3xn.n  
  17/3 15-17 L7B  RödOran RedovisL2 DA,JL,JO,3xn.n  
V12 20/3 13-15 L8A  RödOran      DA,JL,JO,n.n
  21/3 13-15 L8B  RödOran      DA,JL,JO,n.n  
V13 27/3 13-15 Ö7  E34,E35,E36    DA,JL,JO
  27/3 15-17     x   RedovisL3 meddelas senare
  28/3 13-15 L9A  GulBrun RedovisL3 -"- 
  28/3 13-15     y   RedovisL3 -"- 
  29/3  8-10     z   RedovisL3 -"- 
  29/3 10-12     w   RedovisL3 -"- 
  29/3 15-17     u   RedovisL3 -"- 
  30/3 15-17 L9  GulBrun RedovisL3 -"- 
  30/3 15-17     v   RedovisL3 -"- 
Detaljerat schema för OPEN-kursen finns i kursplanen (pdf). För arbetet utanför schemalagd tid är Nadas datorsalar tillgängliga via giltigt kårkort alla tider på dygnet utom bokade tider. Allmänhandledning finns vissa tider.

Laborationer

Laborationerna gäller numeriska tillämpningar med Matlab. Godkänd laborationskurs ger två kurspoäng (av kursens totalt 4 poäng).
Lab1 och lab2 görs i tvåmannagrupper och består av en uppsättning småuppgifter som ska lösas i Matlab med effektiva numeriska metoder. Båda labbarna redovisas muntligt (15-20 min vardera) på lab-tillfällena, se schema. med stöd av matlabkod, utskrifter, kurvor och anteckningar. Vardera labben ger två bonuspoäng om den redovisas i tid; sista dag för lab1 är 13/2 Bonuspoängen gäller vid läsårets tentor.
På datorövningarna kommer vi eventuellt att använda SimaManager för hjälpkölistan.

Lab3 består av en projektuppgift som kräver tillämpning av flera numeriska algoritmer. Det är tillräckligt att göra en av Lab3B om du nöjer dig med betyg tre eller fyra på kursen. Om du eftersträvar slutbetyg fem måste du göra ytterligare en uppgift som bestäms i samråd med kursledaren. De drygt 40 projektuppgifterna varierar i knepighet och storlek.
Anvisningar för Lab3.
Redovisning av den obligatoriska lab3-uppgiften sker med föredrag och ingenjörsmässig rapport. Senaste inlämningsdag meddelas senare.
Föredraget på 10-12 minuter håller du tillsammans med din laborationskamrat inför ett dussin intresserade åhörare (övriga föredragshållare under passet samt några lärare). För betygsättningen bedöms om problemet och dess lösning beskrivs lättfattligt och korrekt, om föredraget är väl förberett med trevlig presentation, god tavelteknik och välritade stordiabilder. Bedömningsskalan på rapporter och föredrag går från ett till tre.
Hederskodex.

Examination

En tretimmars skriftlig tentamen på 35 poäng ligger On 8/3 10-13. Salar meddelas senare.
Tentan består av en teoridel utan hjälpmedel samt en problemdel med rosa formelsamlingen som enda hjälpmedel. Poänggränserna nedan är ungefärliga!
För godkänt krävs 20p inklusive bonuspoäng (max 4p) från laborationerna 1 och 2, övriga betygsgränser är 27p för fyra och 33p för femma.

Slutbetyget får man genom att summera betygen på tentan, föredraget och rapporten, dividera med två och eventuellt avrunda uppåt. För slutbetyg 5 krävs dock enligt ovan en extralabb samt en kompletterande munta. Redovisning av extralabben kombineras med muntan och beräknas ta en halvtimme. Extentor:jan06 (ingen lösning)
okt05 lösning
okt04 lösning
mars04 lösning
okt03 lösning

-----

Kursutvärdering och kursanalys

I slutet av kursen görs en kursenkät. Den är viktig för att kursledaren ska få en god uppfattning om hur kursen har fungerat ur studentsynpunkt. Den ger också besked om vilka förbättringar som ska göras. Vi eftersträvar god kvalitet på våra kurser i numeriska metoder. Fvr vt06 finns kursanalys här

Extentor

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.


Sidansvarig: <jespero@nada.kth.se>
Senast ändrad 6 september 2006
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>