Kursanalys 2D1240 Open vt 06

Tid:     Period 3,4 lsret 05/06

Pong: 4 (LAB1: 1, LAB2: 1, TEN1: 2)

Tentamen: 8/3, 21/4, 22/5, 8/6, och 2/9

Kursledare: J.Oppelstrup/D.Appel/B.Frock

vningsledare: D.Appel, J.Lindqvist, JO

Lab-handledare: DA, JO, JL, T.Sundstrm, AK Jremo, mfl.

Frelsningar 24h & rknevningar 12h

Laborationer: Tv mindre, redovisas muntligt, ett strre project, muntligt och skriftligt.

Kurslitteratur: P. Pohl, Grundkurs i Numeriska Metoder, Liber 2005

 

Antal stud: 98

Prestationsgrad per 5/9:

lab1   lab2  lab3   tenta     totalt

98      84     71       49        65

(ladok momenten r LAB1 = lab1 & lab2, LAB2 = lab3, och TEN1 = tenta)

 

Ml (kopia av studiehandbokstext)

Kursens ml r att ge

            kunskap om numeriska metoder fr naturvetenskapliga och tekniska problem,

            vana vid att anvnda Matlab fr att lsa sdana problem

fr att studenterna ska kunna

            formulera, analysera och anvnda numeriska metoder vid datorberkningar,

            presentera problem och resultat p ett lttfrsteligt stt.

 

Faktiskt innehll

Enligt plan; kursens web-sida ger detaljer.

 

Studenters synpunkter, kursledarens kommentarer

Nrvaron p frelsningarna gick ned kraftigt. Frelsningarna vertogs av D.Appel och B.Frock i slutet av februari, fr att f studenterna att komma (tillbaka). Nrvaron frbttrades, s tgrden var motiverad. Nsta r kommer B.Frock att ha kursen.

Lab-arbetet och redovisningarna gick mycket bra. studenterna la ner mycket energi fr att bli frdiga i tid. Intervjuer om antal nedlagda timmar gav viss spridning: LAB1+LAB2 tog ngot mer n de 80 h som de 2p motsvarar.

Tentamensresultaten har varit svaga. Bara ngra f gick upp p tentan 8/3, fr fysiker mfl. Tentor ordnades sedan (efter samrd med studenterna) 0421, 0522, 0608 och 0902, med mycket svalt intresse fr de senaste tv.

 

Infr nsta omgng

Studenterna anger samordning med matematik-kursen som frbttringstgrd. De var mycket njda med matematiklraren, men kunskaperna och frdigheterna har inte haft tid att mogna innan de anvnds i numme-kursen. Det r ur den synpunkten att fredra att ha nummekursen i K 2 istllet, som F, E, D, etc. har.

Vid lab-tillfllen nra dead-line fr redovisning med bonuspong br antalet lab-assistenter kas s hjlpklngden minskar. Man kan vervga att anvnda annan kursbok; Programmen D och E anvnder ett kurs-anpassat kompendium (G.Eriksson).

 

Srskild tgrd fr rets kull

Uppsamlingsheat med projektlab-handledning och tentamensfrberedelse kommer att anordas i anslutning till ord. eller om-tentamen fr D, E och F, troligen Jan. 2007.