Nada

^ Upp till Aktuell information om kursen.

Kursanalys för 2D1240, Numeriska metoder gk2 och 2D1242 Numerisk Analys för F2, våren 2006

Kursdata

Tid: period 3, 4 läsåret 05/06, januari - maj 2006.
Poängantal
2D1240: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tentamen 2 poäng.
2D1242: 1, laborationer och muntlig tentamen, endast i samband med 2D1240.
Tentamen: ordinarie tenta efter period 3 (8/3), omtentor (21/4, 22/5).
Föreläsningar: 24 timmar. (+2 för 2D1242)
Övningar: 12 timmar.
Laborationer: två små med flera deluppgifter (labA), en gruppuppgift med flera sammanhängande deluppgifter,samt en av projektkaraktär (labB), 16 timmar schemalagd tid. Projektet redovisades med rapport och föredrag. För betyg fem på kursen krävdes ytterligare en tillämpningsuppgift samt en liten kompletterande munta.

Kursledare och föreläsare: Bengt Lindberg.
Övningslärare och handledare i datorsal: Erik von Schwerin, Alexei Loubenets.
Övrig handledare i datorsal: Tommy Sundström.
Antal registrerade elever, som redovisat minst en labb, från F-04 85
Kurslitteratur: Numeriska algoritmer med MATLAB (NAM) av Gerd Eriksson.
Scientific Computing, an Introductory Survey av M.T.Heath.

Avklarade moment till och med 20 maj 2005 (Stat för F-04):

          datum antal godk  andel      poäng
Efter tentamen  060620    76   89% av 85 reg. (2p)
        LabA      76   89%       (1p)
        LabB      80   94%       (1p)
   Prestationsgrad:          91%
  Examinationsgrad:          76%
Studenterna i 2D1242 ingår i ovanstående statistik. Ca 12-15 studenter deltog i undervisningen för 2D1242; av dessa fullgjorde 5 teknologer kraven för den kursen (alla med betyg 5), övriga valde att göra delar av kursen eller satsade på betyg fem i 2D1240.

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Under kursen har fyra studenter och kursledaren lunchat tillsammans och diskuterat kursen. Synpunkter från övriga kursdeltagare hade då samlats in av de fyra på olika sätt. Kursen har liksom tidigare år mottagits positivt och har ansetts vara intressant och meningsfull.
Föreläsningarna var tämligen välbesökta. De schemalagda datorövningarna fungerade bra med god närvaro och trevlig stämning mellan handledare/studenter.

Labbarna ansågs lärorika och roliga. Extralabben för högre betyg och arbetet med labbar i 2D2142 verkar har fungerat bra. Speciellt studenterna som följt 2D1242 och examinerats var mycket nöjda.
Ordinarietentan i mars speglade kursinnehållet bra.

Förändringar sedan förra kursomgången

Omfördelning inom labbarna. Dessa labbar har minskat i omfång, för att bereda tid för lab 3-- Gruppuppgift för upp till 6 samarbetande studenter.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Mer slagkraftig presentation av examinationskraven, med bl.a. mina förväntningar på studenterna, och formerna för redovisningar. Jag skall instruera assistenterna bättre så examinationen blir mer enhetlig och personoberoende. Samarbete med Fysikens matematiska metoder planeras; vi kommer att introducera finita elementmetoden i vår kurs och samarbeta om en labuppgift inom området partiella differentialekvationer, värmeledning. Detta kommer att innebära stora förändringar av labinnehåll och undervisning.
Vid första föreläsningen i kursen skall kursupplägg och studenternas erfarenheter från årets kursomgång förmedlas till de nya teknologerna.

^ Upp till Aktuell information om kursen.


Sidansvarig: <bengtl@nada.kth.se,>
Senast ändrad 21 juni 2006
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>