2D1240 Numeriska metoder gk2 för E2

Resultat av kursutvärdering ht-05


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 24% (5 st) Ganska lätt.
  3. 62% (13 st) Ganska svår.
  4. 14% (3 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 29% (6 st) Ja.
  2. 67% (14 st) Tveksam.
  3. 5% (1 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 33% (7 st) Ja, mycket.
  2. 48% (10 st) Ja.
  3. 10% (2 st) Inte särskilt.
  4. 10% (2 st) Nej.


 4. Tycker du att dina förkunskaper har varit tillräckliga?

  1. 81% (17 st) Ja.
  2. 14% (3 st) Tveksam.
  3. 5% (1 st) Nej.


 5. Vad tycker du om NAM (dvs Gerds bok: Numeriska algoritmer med Matlab)?

  1. 33% (7 st) Mycket bra.
  2. 52% (11 st) Bra.
  3. 14% (3 st) Mindre bra.
  4. 0% (0 st) Dåligt.

  --- Det var den boken jag läste i, den är mycket bra. En eloge till Gerd. Boken räcker gott och väl.
  --- Prisvärd
  --- LaTeX rockar!
  --- Fylla ut lite mer på gyllenesnittmetoden, väldigt kort beskrivet utan exempel. Exemplen tar bort en hel del frågetecken som uppstår när man läser.
  --- En av de bästa böcker jag stött på på KTH faktiskt. Tack Gerd!


 6. Som fördjupning föreslogs Molers bok eller Heaths bok:

  1. 0% (0 st) Köpt Moler och läst en del.
  2. 5% (1 st) Köpt Moler men knappt använt den.
  3. 5% (1 st) Köpt Heath och läst en del.
  4. 0% (0 st) Köpt Heath men knappt använt den.
  5. 81% (17 st) Klarat mig utan extralitteratur.

  --- Siså där, inte använt tillräckligt för att bedöma.


 7. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 29% (6 st) Mer än 80%.
  2. 24% (5 st) 60-80%.
  3. 10% (2 st) 40-60%.
  4. 24% (5 st) 20-40%.
  5. 14% (3 st) Mindre än 20%.


 8. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 19% (4 st) Mycket bra.
  2. 43% (9 st) Bra.
  3. 19% (4 st) Mindre bra.
  4. 10% (2 st) Dåligt.
  5. 10% (2 st) Har inte deltagit.

  --- En av de bästa jag har haft helt klart, inget att säga mer än tack för din pedagogik!
  --- Ganska svårt att hänga med, rörigt, mkt prat. Jag har lärt mig mest av övningar och labbar. Det skulle uppfattas mindre rörigt om det allra grundligaste gick igenom ännu noggrannare innan fördjupningarna.
  --- Gerd är verkligen duktig på att förklara konkret. Bra med konkreta exempel och tydliga figurer. Det är mycket mer värdefullt än att bara någon rakt upp och ned härleder formler.
  --- Jobbigt och förvirrat.
  --- En del av overheaden ganska oläsliga. Gick ibland för fort fram för att täcka "allt". Bättre att koncentrera sig på färre delar och lämna resten till eleverna att läsa in.
  --- Tappade intresset.


 9. Hur stor del av salsövningarna har du varit på?

  1. 24% (5 st) Mer än 80%.
  2. 19% (4 st) 60-80%.
  3. 10% (2 st) 40-60%.
  4. 19% (4 st) 20-40%.
  5. 29% (6 st) Mindre än 20%.


 10. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett? (Förklaras övningsexemplen begripligt? Är kontakten lärare/studenter bra?)

  1. 5% (1 st) Mycket bra.
  2. 57% (12 st) Bra.
  3. 10% (2 st) Mindre bra.
  4. 5% (1 st) Dåligt.
  5. 24% (5 st) Har inte deltagit.

  --- Jag hade Anders Nordengrim han var grymt bra, trevlig och hjälpsam.
  --- Anders N, lite stressigt, men bra förklaringar och alltid bra hjälp när man frågar om ngt.


 11. Har du fått önskad hjälp under datorsalspassen?

  1. 5% (1 st) Alltid.
  2. 62% (13 st) Oftast.
  3. 10% (2 st) Sällan.
  4. 24% (5 st) Aldrig.

  --- De var snälla men när man gjorde lab 3 så var ledtrådana man fick lite väl luddiga så det tog sin tid att lösa. Kunde hjälpa till när det var minifel som jag inte såg.
  --- Labbassarna verkar ha det stressigt när det är många i kölistan, då blir hjälpen sämre.
  --- Har inte varit i datorsalen, utan jobbat själv hemma uppkopplad med X-windows över SSH.
  --- Otroligt lång väntan på hjälp ibland.
  --- Har inte frågat om hjälp.
  --- Kunniga, vänliga men ej lättillgängliga.


 12. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 1?

  1. 5% (1 st) Mindre än 10 tim.
  2. 38% (8 st) 10-15 tim.
  3. 33% (7 st) 15-20 tim.
  4. 24% (5 st) Mer än 20 tim.

  --- Den var bra men något jobbig.
  --- Bra, men för lång.
  --- Onödigt lång, en del meninglösa uppgifter bara för sakens skull.


 13. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 2?

  1. 5% (1 st) Mindre än 10 tim.
  2. 14% (3 st) 10-15 tim.
  3. 43% (9 st) 15-20 tim.
  4. 38% (8 st) Mer än 20 tim.

  --- Den är på tok för jobbig, lite mindre uppgifter kanske svårighetsgraden är bra som den är, absolut inte svårare.
  --- Genomgång av teorin för de sista talen kom lite för sent, jag satt därför och spenderade en massa tid på uppgifterna innan jag kunde teorin.
  --- Bra, men alldeles för lång.
  --- Avsätt mer än 20 minuter per grupp för redovisning. Som det var nu drog varje grupp över och vi fick vänta en dryg timma på redovisa.


 14. Bedöm hur lång tid du lägger ner på laboration 3 (inkl rapport och föredrag):

  1. 10% (2 st) Mindre än 15 tim.
  2. 14% (3 st) 15-20 tim.
  3. 19% (4 st) 20-25 tim.
  4. 52% (11 st) Mer än 25 tim.

  --- Fastnade på något lätt men jag fick inte den hjälp jag ville, synd.
  --- Lagom svårighet, hade förmodligen varit mer motiverande om den kom innan tentan, samt gav bonus till denna. Blir lätt underprioriterad nu när man läser flera nya kurser parallellt.
  --- Alldeles för mycket jobb för denna kurs. Mycket svårt att lösa uppgiften och handledarna är inte tillgängliga eller ger inte nödvändig hjälp.
  --- Lång väntetid innan man fick hjälp på datorövningarna, ibland inget alls. Kanske kunde man ha haft flera assistenter.
  --- Jag tycker Labb 3 i sig har varit bra, men det känns faktiskt som att ni lagt den här bara för att jävlas med oss. Om vi har skrivit en två-delad tenta och redovisat 18 labbuppgifter, vad är då vitsen med detta? Om det är rapporten och redovisningsmoment ni vill ha med så behåll då denna labb och korta ner Labb 1 och 2 till en tredjedel.
  --- Lade säkerligen ner över 40h.
  --- Väl omfattande uppgift för 1p. men rolig och givande. Labben borde vara innan tentan!


 15. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 14% (3 st) Mycket bra.
  2. 52% (11 st) Bra.
  3. 29% (6 st) Mindre bra.
  4. 0% (0 st) Dåligt.
  5. 5% (1 st) Tentade inte.


 16. Hur stor del av din totala studietid under period 1 ägnade du åt nummekursen?

  1. 5% (1 st) Mindre än 15%.
  2. 19% (4 st) 15-30%.
  3. 48% (10 st) 30-50%.
  4. 24% (5 st) 50-70%.
  5. 0% (0 st) Mer än 70%.


 17. Kursen är på 4p (2p för tentan och 2p för labbkursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 24% (5 st) Lagom med 4p.
  2. 43% (9 st) Borde vara 5p.
  3. 33% (7 st) Borde vara 6p.
  4. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 18. Något mer att tillägga om årets nummekurs?

  --- Tycker det är dåligt att man måste göra en till labb3-uppgift för att kunna få betyget 5. Man blir ju tvungen att lägga ner mer tid än övriga utan att få mer poäng för kursen.
  --- En rolig kurs men lite väl snålt med poäng mad tanke på hur pass krävande den är annars var allt bra. Tack Gerd för att ha gjort kursen så rolig.
  --- För kort tid på tentan, hann inte klart med en av uppgifterna.
  --- Jag är glad att jag tog tentan efter 11 år... Pust! jag blev riktigt lycklig när jag såg på listan att jag fått godkänt.
  --- Ytterligare ett bottennapp från nada-institutionen. Alldeles för många och jobbiga delmoment. Kursen borde ge mycket mer än 4 kurspoäng.
  --- Kursen har varit mycket bra både pedagogiskt och innehållsmässigt, men ni måste verkligen tänka igenom upplägget. Jag har lagt ca 60 timmars arbete bara på labbarna, vilket är minst 40 för mycket. Man måste kunna få anpassa arbetsbördan efter egen förmåga - jag tyckte inte nummen var en svår kurs, men ändå tvingades jag lägga ca 70% av studietiden under period 1 på den. Detta på bekostnad av TETen som vi läste parallellt, som ÄR en svår kurs och som kom i kläm rejält bara för att ni inte lät oss anpassa studietiden efter det vi själva känner att vi behöver arbeta med.
  --- Otroligt jobbig (men medelsvår) och utdragen kurs. Jag vill tacka för alla ämnen som startade efter nummetentan som jag nu ligger efter i tack vare den onödiga processen med ytterligare en laboration och redovisning och rapport efter tentamen. Värdelöst.
  --- Rolig. Kommer att gå fortsättningskursen!
  --- Lade ner totalt 196 h på kursen.


gerd@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.