2D1240 Numeriska metoder gk2 för D2

Resultat av kursutvärdering ht-04


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 4% (2 st) Mycket lätt.
  2. 37% (21 st) Ganska lätt.
  3. 54% (31 st) Ganska svår.
  4. 5% (3 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 81% (46 st) Ja.
  2. 16% (9 st) Tveksam.
  3. 4% (2 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 47% (27 st) Ja, mycket.
  2. 49% (28 st) Ja.
  3. 4% (2 st) Inte särskilt.
  4. 0% (0 st) Nej.


 4. Förkunskapskraven för nummekursen är ettans data- och mattekurser. Tycker du att dina förkunskaper har varit tillräckliga?

  1. 86% (49 st) Ja.
  2. 14% (8 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 5. Vad tycker du om NAM (dvs Numeriska algoritmer med Matlab)?

  1. 44% (25 st) Mycket bra.
  2. 53% (30 st) Bra.
  3. 4% (2 st) Mindre bra.
  4. 0% (0 st) Dåligt.

  --- NAM är för kortfattad. Svårt att läsa i NAM utan att gå på föreläsningarna.
  --- Lätt att förstå jämfört med andra ämnen.
  --- Mycket bra med ett undantag -- och det är delen om Bezierkurvor som var lite väl kort och övergriplig.
  --- I alla fall i början (tillförlitlighet och sånt) alldeles för kortfattad. Sedan blir den bättre. Intressant när den kommer till kurvanpassning och interpolation, och den har bra exempel!
  --- Kortfattad på ett föredömligt sätt. De djupare kunskaperna fick man i Heth. Boken var ett måste vid labbarna.
  --- Boken är bra som algoritmbok för matlab, men för det teoretiska är heath mycket bättre.
  --- Mycket bra algoritmbeskrivningar.
  --- Kanon med en bok specialdesignad för kursen.
  --- Det var en fördel att boken följde föreläsningarna.
  --- Mycket bra bok, väldigt skönt att ha istället för en dyr bok som i min mening inte skulle kunna förklara ämnet bättre än vad denna bok gjort.
  --- Bra exempel på många övningar.
  --- Väldigt enkel o bra skriven, tar inte upp några onödigheter.
  --- NAM förutsätter lite för mycket grundkunskaper och kunde vara lite mer ingående i vissa avsnitt...
  --- Lätt att slå i den och finna de olika metoderna.


 6. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 54% (31 st) Mer än 80%.
  2. 14% (8 st) 60-80%.
  3. 9% (5 st) 40-60%.
  4. 11% (6 st) 20-40%.
  5. 12% (7 st) Mindre än 20%.


 7. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 49% (28 st) Mycket bra.
  2. 40% (23 st) Bra.
  3. 4% (2 st) Mindre bra.
  4. 0% (0 st) Dåligt.
  5. 7% (4 st) Har inte deltagit.

  --- Bra med exempel som man kan relatera till ex: Hobbes svans.
  --- Använd tavlan mer, mindre OH.
  --- Ingenting behöver ändras!
  --- Tycker att Gerd har vart en "superföreläsare". Medveten om studenterna och har visat stor inspiration. Imponerande efter att ha haft kursen så många gånger. Gillade "EulerMacLaurinsången".
  --- Gerd är en av de bästa föreläsare jag haft.
  --- Gerd Eriksson är en mycket pedagogisk lärare, man känner en trygg stämning och lärandet blir mycket enklare.
  --- Fantastisk. Trots att min svenska inte är så himla bra har jag aldrig känt det svårt att förstå läraren. Hon har pratat mycket tydlig och klart.
  --- Mellan steget "Bra" och "Mycket Bra" egentligen.
  --- Anledning till att jag inte deltagit är att det krockade, inte att passen var dåliga.
  --- Har inte varit på allt för många föreläsningar. Tyckte att det var bättre att sitta i datasalarna och hålla på med labbarna.
  --- Föreläsningarna var bra, men att läsa både boken och gå på föreläsningar blev överflödigt, det ena eller det andra räckte.


 8. Hur stor del av salsövningarna har du varit på?

  1. 47% (27 st) Mer än 80%.
  2. 12% (7 st) 60-80%.
  3. 9% (5 st) 40-60%.
  4. 12% (7 st) 20-40%.
  5. 19% (11 st) Mindre än 20%.


 9. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett? (Talar och skriver läraren tydligt? Förklaras övningsexemplen begripligt? Är kontakten lärare/studenter bra?)

  1. 28% (16 st) Mycket bra.
  2. 42% (24 st) Bra.
  3. 9% (5 st) Mindre bra.
  4. 4% (2 st) Dåligt.
  5. 16% (9 st) Har inte deltagit.

  --- Gerd var bra.
  --- Det kändes stressigt, och jag skulle fått ut mer av övningarna om de hade varit längre. Jag hade Gerd som övningsledare.
  --- Gerd är en av de bästa övn. ass. jag haft.
  --- Mycket visa kod på OH utan att förklara.
  --- Jag har personligen endast varit på Gerds övningar och tycker att det varit mycket givande och pedagogiskt. Man har fått handfasta exempel som gjort det hela mycket enklare att förstå.
  --- Min övningslärare var själva Gerd.
  --- Besökte lite olika assar, för mycke användning av OH-bilder. Jag skulle vilja sett mer räkning på tavla, men ej som MatLab-kod.
  --- Gerd Eriksson. Det skrevs "för ötförlig" matlab kod, skulle räcka med en pseudo-variant, för att istället ägna mer tid åt att lösa fler uppgifter.
  --- Jag vet att det är mycket man ska lära sig under den här kursen, men många assar går igenom saker som om det vore repetition... det går FÖR snabbt. Man hänger inte med för 5 öre, det vore bra om de saktade ner en aning så man hann tänka efter i nån sekund lr två och inte bara skriva så pennan glöder.
  --- Endast Gerd bra, de andra för osäkra.
  --- Dessa gav nästan ingenting. Byt ut dem mot laborationer med assar i datasalarna istället.


 10. Har du fått önskad hjälp under datorövningarna?

  1. 40% (23 st) Alltid.
  2. 44% (25 st) Oftast.
  3. 7% (4 st) Sällan.
  4. 5% (3 st) Aldrig.

  --- Alla var ovanligt hjälpsamma! (jämfört med alla andra kurser jag läst)
  --- För få handledare.
  --- Det var bra handledare som tog sig tid att sätta sig in i diverse problem.
  --- Lite många på sima-kön ibland och för få assar, men i det stora hela har det varit helt okay.
  --- Det var bra med hjälp om man i huvudtaget fick det. Det var alldeles för få assistenter och ibland köer på över en timme.
  --- Va kaos. man visste inte vilka som va övningslärare så man visste inte vilken man skulle fråga. Sades att Simmanager skulle användas men de gjorde de tydligen inte ändå. va ingen lärare som sa till de andra i datorsalarna att de va labb där så det fanns aldrig någon dator.
  --- Lång väntetid ibland. Mest Gerd som kunde hjälpa.
  --- Lite varierande kunskapsnivå på assarna. Klart varierande nivå på hur mycket hjälp de var villa att ge dessutom. Det är bättre att faktiskt se till att den man hjälper kommer förbi det denne fastnat på än att säga "använd den eller den metoden" och sen gå där ifrån.
  --- Kunniga, hjälpsamma!


 11. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 1?

  1. 21% (12 st) Mindre än 10 tim.
  2. 39% (22 st) 10-15 tim.
  3. 26% (15 st) 15-20 tim.
  4. 14% (8 st) Mer än 20 tim.

  --- Jag tycker inte att övningarna ska bero på tidigare lösta uppgifter.
  Ifall man gör fel i 1a uppgift och sedan ta framräknade värden och räknar med dem i 2a uppgiften. måste man i så fall korrigera båda uppgifterna.
  gäller även lab2.

  --- Inte så intressant men lagom svårighetsgrad.
  --- Mycket tid lades åt att komma in i kodningen. Skulle vara bra om man kanske utökade föreläsningarna med 1-2 ggr , för en mer grundläggande kodförståelse. MÖuppgifterna var bra, men inte tillräckliga.
  --- Både laboration 1 och 2 avspeglar kursens innehåll väldigt bra.
  --- Jättebra labbar, täckte hela boken och allt man behövde lära sig.
  --- Ganska svår. Tog väldigt lång tid att göra.


 12. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 2?

  1. 11% (6 st) Mindre än 10 tim.
  2. 32% (18 st) 10-15 tim.
  3. 33% (19 st) 15-20 tim.
  4. 25% (14 st) Mer än 20 tim.

  --- Intressantare än lab1. Lagom svår också.
  --- Lite för många uppgifter. Skulle räcka med max 10st.
  --- Väldigt bra labbuppgifter. Gäller både labb 1 och 2. täckte allt man behövde lära sig, hela boken. Jag gjorde bara labbarna, då lärde man sig allt man behövde till tentan.
  --- Något stor i jämförelse med labb1.
  --- Ännu svårare, tog ännu längre tid att göra.
  --- Det var lite för många uppgifter så det var svårt att komma ihåg hur man hade gjort på alla under redovisningen, men blandade ihop uppgifterna.


 13. Bedöm hur lång tid du lägger ner på tillämpningslabben (inkl rapport och föredrag):

  1. 11% (6 st) Mindre än 15 tim.
  2. 21% (12 st) 15-20 tim.
  3. 33% (19 st) 20-25 tim.
  4. 33% (19 st) Mer än 25 tim.

  --- Svår uppgift!
  --- Svårtolkat. En mer utförlig beskrivning i detalj på vad som skulle göras vore önskvärt. I övr helt ok. Man fick gå tillbaka och se vad man lärt sig och omsätta de i "verkligheten".
  --- Det var nyttigt att få betyg på redovisningen, då man har en viss ovana att lägga ner mer arbete på rapporten
  --- Vi kunde ha lagt ned betydligt mindre tid, om vi inte hade bestämmt oss för att få Inskjutningsmetoden att fungera upp till 90A i Glödtråden.
  --- Lärorikt att hålla föredrag samt att skriva en rapport, något man kommer ha nytta för i framtiden.
  --- Tycker labb 3 var onödig. sina kunskaper hade man redan visat i labb1 o 2.
  --- Var lite lättare än de tidigare labbarna (iofs så hade man ju lärt sig en hel del på de tidigare som man kunde använda nu, så det är inte helt jämförbart). Ställde större krav på att man gjorde allting strukturerat pga redovisningsformen, vilket tog tid.
  --- Pust!


 14. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 39% (22 st) Mycket bra.
  2. 47% (27 st) Bra.
  3. 4% (2 st) Mindre bra.
  4. 0% (0 st) Dåligt.
  5. 11% (6 st) Tentade inte.


 15. Hur stor del av din totala studietid under period 1 ägnade du åt nummekursen?

  1. 4% (2 st) Mindre än 15%.
  2. 23% (13 st) 15-30%.
  3. 40% (23 st) 30-50%.
  4. 32% (18 st) 50-70%.
  5. 2% (1 st) Mer än 70%.


 16. Kursen är på 4p (2p för tentan och 2p för labbkursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 26% (15 st) Lagom med 4p.
  2. 40% (23 st) Borde vara 5p.
  3. 33% (19 st) Borde vara 6p.
  4. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 17. Något mer att tillägga om årets nummekurs?

  --- Rolig och intressant och det har gjort att det troligen blir en fortsättningskurs nästa år. Trots att jag hade 18p på tentan och får göra om den i januari :)
  --- Fler övningar!
  --- Har insett att det är numeriker man skall bli.
  --- Vacker sång!
  --- Mycket intressant och rolig kurs!!
  --- Vill bara säga att jag tyckte det var en rolig, givande och mycket bra kurs. Med bra lärare och bra utlärningsteknik.
  --- Kursen tar ju aldrig slut. Kändes som om 4 poäng var lagom efter tentan. Men då tillkommer ju en stor uppgift och redovisning, samt en till uppgift och munta om man vill ha femma..
  --- Jag tycker att det är väldigt bra att ha en bok som innehåller allt som behövs för att klara kursen. Dessutom är den skriven väldigt tydligt och även lättläst samtidigt med en flytande svenska. Grattis Gerd!
  --- Mycket bra upplägg på kursen men möjligen lite väl mycket jobb för 4 poäng.
  --- Jag tycker att man skall kunna få femma utan att behöva göra någon extra uppgift. Det framgår nog rätt bra efter en tenta och en uppgift med redovisning och rapport för att avgöra om någon är värd betyget fem. Den fjärde labben är alltså överflödig.
  --- Jag tycker att det är mycket jobb för få poäng med tanke på labbarnas storlek och tentans svårighetsgrad.
  --- De var väldigt mycket arbete för en grundkurs. Tycker de hade räckt med 2 labbar. de labbarna tog tid nog. Onödigt att kursen går in i period 2. Kursen hade kunnat ta slut efter labb2 och tentan. Boken var jättebra.
  --- Kursen har varit mycket tidskrävande. Antal poäng står definitvt inte i proportion till antal studietimmar kursen krävt.
  --- Toppenkurs!
  --- Motsvarande ansträngning i en annan kurs hade givit klart mer än 4 poäng.
  --- Krävande men givande!
  --- Ganska svår, men givande!
  --- Jättemycket jobb och egentligen få koncept. En väldigt arbetstung kurs men inte så mycket teori.
  --- Jag tyckte att det var alldeles för lite tid på tentan. Jag hade gärna spenderat en timme till och tycker att det tråkigaste som finns är när man gör dåligt ifrån sig på grund av tidsbrist.
  --- Bra kurslitteratur, ungefär samma klass som linjär algebra vilket betyder bättre än matstat och kanske strax sämre än diff int del 1.
  --- Toppenkurs!


gerd@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.