2D1240 Numeriska metoder, gk II för T2

Resultat av kursutvärdering


  Allmänt om kursen

 1. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 48% (13 st) Ja
  2. 48% (13 st) Tveksam
  3. 4% (1 st) Nej

 2. Har kursen uppfyllt uppställda mål?

  1. 56% (15 st) Ja
  2. 41% (11 st) Tveksam
  3. 4% (1 st) Nej

 3. Upplevde du kursen som lätt eller svår?

  1. 4% (1 st) Mycket lätt
  2. 0% (0 st) Lätt
  3. 33% (9 st) Medel
  4. 52% (14 st) Ganska svår
  5. 11% (3 st) Mycket svår

 4. Var kursen intressant och meningsfull?

  1. 26% (7 st) Ja, mycket
  2. 52% (14 st) Ja
  3. 22% (6 st) Inte särskilt
  4. 0% (0 st) Nej

 5. Förkunskapskraven för kursen är ettans data- och matematikkurser. Tycker du att dina förkunskaper har varit tillräckliga?

  1. 67% (18 st) Ja
  2. 22% (6 st) Tveksam
  3. 11% (3 st) Nej


  Kurshemsidan

 6. Hur användbar var kursens hemsida?

  1. 33% (9 st) Mycket bra
  2. 41% (11 st) Bra
  3. 15% (4 st) Hyfsad
  4. 11% (3 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dålig
  6. 0% (0 st) Har inte använt den

  Kommentar om kurshemsidan:

  Där står allt,utom väl synlig länk till tentan
  ---
  Bra info om labbarna
  ---
  Lite rörig
  ---
  Bra information och FAQ om labbarna
  ---
  blod
  ---
  Lite taffligt interface


  Kurslitteratur

 7. Vad tycker du om kursboken Scientific Computing with Matlab (Q&S)?

  1. 11% (3 st) Mycket bra
  2. 15% (4 st) Bra
  3. 7% (2 st) Hyfsad
  4. 15% (4 st) Mindre bra
  5. 19% (5 st) Dålig
  6. 33% (9 st) Har inte använt den

  Kommentar om Q&S (och om det utdelade extramaterialet):

  Har ej köpt boken.
  ---
  Lite halvdan bok. Boken tar inte upp allt som gås igenom. Det utdelade extramaterialet var dock mycket bra. Jag saknar däremot möjligheten att ladda ner extramaterialet från hemsidan. För övrigt tycker jag att det kompendium som finns att köpa för 50:-, exempelsamling i numeriska metoder, borde läggas till i rekomenderad litteratur. Detta är ett utmärkt kompendium som jag haft stor nytta av.
  ---
  Den är svår att jobba med, för kortfattad i avsnitt om metoder och liknande.
  ---
  svett
  ---
  man hade knappt nån andvändning av den, borde finnas böker som är bättre
  ---
  Extramaterialet har varit bra, men boken av QS är alldeles för omständig. Den lilla boken på svenska (minns tyvärr inte vad den heter, men den liknar ENM i färg och storlek)som nada gett ut är mycket bättre.

 8. Vad tycker du om exempelsamlingen (ENM)?

  1. 15% (4 st) Mycket bra
  2. 30% (8 st) Bra
  3. 15% (4 st) Hyfsad
  4. 7% (2 st) Mindre bra
  5. 4% (1 st) Dålig
  6. 30% (8 st) Har inte använt den

  Kommentar om exempelsamlingen:

  Den är bra att räkna i
  ---
  tårar


  Föreläsningarna

 9. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 7% (2 st) Mindre än 20%
  2. 4% (1 st) 20-40%
  3. 11% (3 st) 40-60%
  4. 15% (4 st) 60-80%
  5. 63% (17 st) Mer än 80%

 10. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Är undervisningstakten lagom?)

  1. 19% (5 st) Mycket bra
  2. 33% (9 st) Bra
  3. 37% (10 st) Acceptabelt
  4. 0% (0 st) Mindre bra
  5. 11% (3 st) Dåligt
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  För stressiga, föklarar inte tillräckligt bra för en som har svårt för dessa typer av ämnen..
  ---
  Ibland går det lite väl snabbt..
  ---
  Där går det igennom allt väldigt teoretiskt
  ---
  Mycket nöjd med föreläsningsanteckningarna. De är väldigt lätta att titta på i efterhand. Det ger mycket.
  ---
  Talar bra. Lagom takt. Hög lägstanivå, låg högstanivå
  ---
  Gillar att han skriver mycket, dock har hela klassen enligt min mening haft för mycket att göra för att kontinuerligt följa med i undervisningen.
  ---
  ibland går det väldigt fort och stressigt, sen så var inte förel och labbar i fas vilket är dåligt
  ---
  Lite opedagogisk ibland, dock inte så farligt. Det som var värst var att folk hela tiden satt och pratade. Anteckningarna som man tog visade sig vara väldigt bra senare under kursen, tex vid labb, så det som skrevs på tavlan var bra.

 11. Hur var föreläsningarnas innehåll?

  1. 15% (4 st) Mycket bra
  2. 41% (11 st) Bra
  3. 33% (9 st) Acceptabelt
  4. 4% (1 st) Mindre bra
  5. 7% (2 st) Dåligt
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Två av dessa var det svårt att hänga med på. fick sitta efteråt och gå igenom det själv för att förstå.
  ---
  Väldigt teoretiska, men det är kanske svårt att komma ifrån. Mer exempel om när och hur saker är bra kan lätta upp lite
  ---
  Det är svårt att få teori att verka jätteinteressant i en stor föreläsningssal, i synnerhet när det är sol, varmt och vår ute...
  ---
  Ibland lite väl teoretiskt...


  Övningarna

 12. Hur stor del av salsövningarna har du varit på?

  1. 4% (1 st) Mindre än 20%
  2. 4% (1 st) 20-40%
  3. 7% (2 st) 40-60%
  4. 19% (5 st) 60-80%
  5. 67% (18 st) Mer än 80%

 13. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett? (Talar och skriver läraren tydligt? Går läraren igenom övningsexemplen begripligt? Är kontakten lärare/studenter bra? Är undervisningstakten lagom?)

  1. 67% (18 st) Mycket bra
  2. 22% (6 st) Bra
  3. 7% (2 st) Acceptabelt
  4. 0% (0 st) Mindre bra
  5. 4% (1 st) Dåligt
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit

 14. Hur var övningarnas innehåll

  1. 48% (13 st) Mycket bra
  2. 41% (11 st) Bra
  3. 7% (2 st) Acceptabelt
  4. 0% (0 st) Mindre bra
  5. 4% (1 st) Dåligt
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit

  Ev. kommentar (tex vilken övningsassistent det gäller):

  Fråga 13: den bästa övningsassistenen var i grupp 3, det var den ända gruppen som man kunde gå till för att förstå!
  Tyvärr nästan alltid fullt!

  ---
  Jag hade den "lång-håriga" killen. Skitbra på alla sätt och vis! Tackar!!!!
  ---
  Övningsledaren i grupp 3 var jättebra, förklarade allt på ett utmärkt sätt. På övningarna förstog jag allt som han tog upp.
  ---
  Det vore bra med salar med större tavlor. Talen blir ibland väldigt långa, och det kan vara svårt att få bra struktur på så små tavlor.
  ---
  Per-Olov Åsén, mkt bra, fick mig att förstå i alla fall =)
  ---
  Per-Olov Åsén
  ---
  P-O
  ---
  Det tog ett tag innan man hängde med Alexei men efter det har det inte varit några problem förutom att övningarna låg helt fel i tid med tanke på hur vårat schema såg ut.
  ---
  (Han med långt hår)
  Det är här man maler ner all teori och använder sina kunskaper, det är här man lär sig kursen.

  ---
  P-O Åsén! Mycket bra lärare. Förklarar bra, man märkar att han kan mycket. Framförallt förstår han att man aldrig läst detta förut vilket hjälper mycket!
  ---
  Han med det långa håret, en av de bästa assarna jag har haft.
  ---
  bra blandning av mat lab kod och teori
  ---
  Var hos PO. Han har varit väldigt duktig på att svara på mail om man haft frågor. Något som väldigt få förstått är viktigt.


  Laborationer

 15. Hur var innehållet i laborationerna?

  1. 30% (8 st) Mycket bra
  2. 59% (16 st) Bra
  3. 11% (3 st) Bör förbättras
  4. 0% (0 st) Inte alls bra

  Synpunkter på laborationerna (tex vilka moment som var lätta/svåra/givande/etc.)

  För första gången har jag tyckt om labbar i NADA-salarna. Mycket bra tillgång till hjälp, trots att köerna ibland var lite väl långa. Fick dock inte "mycket bra" då jag tyckte de var alltför omfattande. Kanske borde labbarna ge "G" i kursen och sen var tentan till för högre betyg?
  ---
  Vissa , labbar tog lit för lång tid att genomföra trots att dem var lätta, lärorika.
  ---
  Lite för mycket jobb... tog för lång tid för att kännas givande! Visst ska man öva på allt men det behöver inte vara så omständiga övningar.
  ---
  De flesta momenten var lite småtrassliga, men med hjälp av "vanliga frågor" löste sig det mesta. De är dock ganska tidskrävande. Datorerna på våning 4 i E-huset är dock väldigt långsamma, och man drar sig för att gå dit då man inte är van vid operativsystemet. Det vore kanske bra att gå över till Windows och göra en ombyggnad likanande Fylke?
  ---
  Det mesta var givande,
  ---
  Dom första två laborationerna gav övning på dom viktigare avsnitten. Den sista (i mitt fall 14.4) va ganska ensidig då lösningen erhålls mer eller mindre direkt ur en metod. Sjalva programeringen va en större utmaning än lösningsmetoden.
  ---
  Att första laborationen handlade väldigt mkt om teori var inte självklart till en början men det berodde mest på att texten inte tolkades så bra av mig.
  ---
  Den första var svår, dock berodde detta förmodligen på egna dåliga förkunskaper.
  ---
  Bra uppgifter men alldeles, alldeles fär LITE schemalagd handledningstid. NADAs allmänhandledning var i princip värdelös.

 16. Tycker du att tiden för laborationerna var tillräcklig?

  1. 30% (8 st) Nej, alldeles för lite tid
  2. 67% (18 st) Ja
  3. 4% (1 st) För mycket tid

 17. Har du fått den hjälp du behöver på datorövningarna (är handledarna kunniga, lättillgängliga, vänliga)?

  1. 33% (9 st) Ja, absolut
  2. 15% (4 st) Till en del
  3. 30% (8 st) Acceptabelt
  4. 19% (5 st) Sällan
  5. 4% (1 st) Aldrig

 18. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 1?

  1. 15% (4 st) Mindre än 10 tim.
  2. 30% (8 st) 10-15 tim.
  3. 30% (8 st) 15-20 tim.
  4. 22% (6 st) Mer än 20 tim.

 19. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 2?

  1. 4% (1 st) Mindre än 10 tim.
  2. 44% (12 st) 10-15 tim.
  3. 30% (8 st) 15-20 tim.
  4. 15% (4 st) Mer än 20 tim.

 20. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 3, inkl rapport och föredrag?

  1. 22% (6 st) Mindre än 15 tim.
  2. 19% (5 st) 15-20 tim.
  3. 37% (10 st) 20-25 tim.
  4. 15% (4 st) Mer än 25 tim.

  Synpunkter på redovisningsformen av lab 3 (föredrag+rapport)

  för lite information om vad föredraget och rapporten skulle gå ut på. Borde förklaras tydligare.
  ---
  Svårt att veta vad som egentligen ska vara med i rapporten.
  ---
  Intressant att få välja labb här eftersom det skall vara kul att redovisa sedan.
  ---
  Den ger en bred förståelse över vad vi håller på med och varför vi gör detta.
  ---
  Mycket bra! Roligt att hålla föredrag!
  ---
  Mycket trevlig redovisningsform. Muntliga presentationer är något jag anser saknas här på KTH. Detta är en så viktig redovisningsform senare i livet att det är underligt att den inte praktiseras mer. Rapporter är även de ytterst underskattade anser jag. Man lär sig inte bara ämnet bättre, man lär sig även skrivteknik samt blir bättre på att formulera sig i ord.
  ---
  Mycket bra.
  ---
  Väldigt bra.
  ---
  Lab3 skulle jag vilja ha mer omfattande, eller åtminstone större...eller nåt. Det jag skulle vilja se är att man får fram bra resultat i slutändan och kan redovisa dessa. Om man ska redovisa något på 10-15 minuter vill man ha något vettigt att komma med, inte bara redovisa kod och metoder som alla redan kan ändå.

  Sammanfattning:
  Antingen kortar man ner redovisningarna (om man har kvar samma labbar) och understryker att man ska redovisa ett resultat och inte så mycket tillvägagångssätt (tillvägagångsätt är inte så intressant att redovisa, låt detta redovisas i rapporten endast!).
  Eller så gör man större uppgifter

  ---
  Tar mycket tid i en period då vi ändå är översvämmade av tentor. Man var osäker på hur rapporten skulle skrivas, hur redovisningen skulle gå till, vad man skulle ta upp. Förstår fortfarande inte varför jag bara fick 4 p till tentan istället för 5...
  ---
  Bra.
  ---
  synd att flera grupper fick hålla om samma sak, en annan variant vore kanske att man samlas alla som gjort samma och diskuterar skilnader i lösningar av samma problem
  ---
  Helt ok


  Övrigt

 21. Hur stor del av din totala studietid under period 1 och 2 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 7% (2 st) Mindre än 15%
  2. 48% (13 st) 15-30%
  3. 26% (7 st) 30-50%
  4. 15% (4 st) 50-70%
  5. 4% (1 st) Mer än 70%

 22. Kursen är på 4p (2p för tentan och 2p för laborationskursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 41% (11 st) Lagom med 4p
  2. 26% (7 st) Borde vara 5p
  3. 30% (8 st) Borde vara 6p
  4. 0% (0 st) 4p är för mycket

 23. Ytterligare kommentarer om kursen och förslag till förbättringar:

  Om lab 1 och 2 ska ha samma mängd innehåll som de gjorde nu, borde man ha fler lab-tillfällen, eftersom köerna till hjälp var för långa!Varpå man inte hann långt när man fastnat.
  ---
  Kan ej besvara fråga 22. Just nu är det för LITE med 4 p pga att labbarna tar för mycket tid. Skulle labbarna ge mer, typ godkänt i kursen, skulle 4 p vara lagom rent innehållsmässigt i kursen.
  ---
  Eventuellt 1poäng för varje lab och en poäng för teoridelen
  ---
  Jag har hållit reda på hur mycket tid jag lagt på de olika kurserna under period 4 och kommit fram till att jag hittills (före tentapluggande) lagt ner lika mycket tid på Mat-Stat (4p) som på Diff-Trans(3p) som på Numme (2p). Observera att detta är endast denna period. Jag har dock inte koll på förra perioden, men jämför man tidsåtgången är den mycket större för nummen. Antagligen har det mycket att göra med att man inte alltid löser laborationsuppgifterna direkt. Gällande vad som är lämpligt poängantal för kursen kan jag bara jämföra med andra kurser, och då ger antingen de för mycket poäng (Mat-Staten är lätt, så det kan möjligtvis stämma för denna kurs, men Diff-Transen är allt annat än lätt) eller nummen för lite.
  ---
  Kursen blev bättre och bättre faktiskt, kanske för att jag började förstå vad vi pysslade med, men den var roligare än vad jag först trodde!
  ---
  Mer övningar.
  ---
  Kursen går för sakta! Den borde läsas intensivare under en period i stället för utdragen över två perioder. Det som lästes i inledningen av kursen är inte aktuellt i minnet i slutet.
  ---
  Dåligt med poäng för den tid man lägger ned på kursen!
  ---
  Mera labtider som sagt, bättre instruktioner för hur man ska få alla bonuspoäng dvs VAD rapporten ska innehålla, HUR presentationen ska gå till. Jag menar; det viktigaste Olof tryckte på när man frågade om redovisningen var att den absolut inte fick vara för lång. MAX tio minuter. Sen går man och bara får 4 p, känns bittert...
  ---
  labbarna är väldigt omfattande för det lilla dom ger
  ---
  Tiden att skriva tentan tyckte jag var lite kort. Dessutom verkar det inte vara teori- och problemdelar, det var blandat lite hur som helst var intrycket jag fick. Kunde varit bra med siffersvar på de teoriuppgifter där siffersvar skulle ges.
  ---
  Tack


olofr@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.