Kursplan 2D1240, Numeriska metoder gk2 för T2, våren 2004


Disposition av föreläsningar, övningar och laborationssessioner ges av tabellen nedan. QS är kursboken, av Quarteroni-Saleri. ENM är exempelsamlingen. Information om räkneövningsuppgifter läggs upp löpande.

Notera flyttade lektioner 29/1 och 2/2. Extra terminalövning inlagd fredag 20/2 kl 13-15 i Röd sal. Extra terminalövning inlagd fredag 26/3 kl 13-15 i Röd sal.

Terminalövningen 19/5 flyttas till 17/5 kl 10-12 i Brun, Gul och Orange sal. Föreläsningen FÖ13 som låg denna tid (17/5, 10-12) utgår.
 
Vecka
Dag    Tid
Lektion
Lokal
Innehåll
Läsanvisningar
4
Ons 21/1
8-10
FÖ1
K1
Introduktion, flyttal, fel, stabilitet, störningsanalys, komplexitet, Matlab QS Kap 1, MÖ-uppgifter,
Matlab-handledning

Tor 22/1
10-12
FÖ2
D2
Olinjära skalära ekvationer, intervallhalvering, Newtons metod, fixpunktiteration, sekantmetoden
QS Kap 1.4-1.4.1, 2
5
Tor 29/1
8-10
Ö1
D31, D32, D34
  ENM 2.10, 2.15, 2.16, 2.18, 2.22a, QS 2.7, 2.11
 
Tor 29/1
10-12
FÖ3
D2
Linjära ekvationssystem, vektor- och matrisnormer, LU-faktorisering
QS Kap 1.3, 5-5.1, (5.2)
6
Mån 2/2
10-12
L1
Gul, Orange, Röd
Arbeta med Matlab-uppgifter, Lab 1

 
Ons 4/2
8-10
FÖ4
K1
Linjära ekvationssystem, konditionstal, glesa matriser, iterativa metoder
QS Kap 5.3-5.5
 
Tor 5/2
10-12
Ö2
V21, V22, V33

ENM 3.2, 3.4, 3.6, QS 5.4, 5.5
7
Mån 9/2
10-12
L2
Gul, Orange, Röd
Arbeta med Lab 1


Ons 11/2
8-10
FÖ5
K1
Egenvärden, potensmetoden, system av olinjära ekvationer
QS Kap 6.1, (6.2) + extramaterial
 
Tor 12/2
10-12
Ö3
E31, E32, E36

QS Prob 6.1 (s 137), Ex. 6.1, ENM 3.9, 3.13
8
Ons 18/2
8-10
FÖ6
K1
Interpolation, minstakvadratmetoden
QS Kap 3-3.4 + extramaterial

Tor 19/2
15-17
Ö4
Q21, Q22, Q25

ENM 4.3, 4.11, 5.5, 5.7, QS 3.7, 3.11

Fre 20/2
13-15
Extralab
Röd
Arbeta med Lab 1
9
Mån 23/2
10-12
L3
Gul, Orange, Röd
Arbeta med Lab 1
10


11

TENTA-
VECKA
  TENTAVECKA  TENTAVECKA
12
Tis 16/3
13-15
FÖ7
D2
Numerisk derivering, numerisk integration, noggrannhetsordning
QS Kap 4.1, 4.2
 
Ons 17/3
8-10
Ö5
D31, D32, D34

ENM 6.1, 6.4c, 6.6, 6.9, QS 4.3c, 4.4, 4.10 (se upp för fel i 4.3c och 4.4)
 
Tor 18/3
13-15
L4
Brun, Gul, Orange
Arbeta med Lab 2
13
Tis 23/3
13-15
FÖ8
D2
Ordinära differentialekvationer, Euler framåt/bakåt, konvergens, system av ekvationer QS Kap 7-7.2, 7.8-9
 
Ons 24/3
8-10
Ö6
D31, D32, D34

ENM 7.4, 7.10, 7.11, QS 7.1, 7.4, 7.20
 
Tor 25/3
13-15
L5
Brun, Gul, Orange
Arbeta med Lab 2

Fre 26/3
13-15
Extralab
Röd
Arbeta med Lab 2
14 Tis 30/3
13-15
FÖ9
D2
Ordinära differentialekvationer, absolutstabilitet, implicita vs explicita metoder QS Kap 7.3-7.5 (7.5.1)

Ons 31/3
8-10
Ö7
D31, D32, D34
QS 7.3, 7.6, 7.9, 7.17, ENM 7.6, 7.9, 7.12
  Tor 1/4
13-15
L6
Brun, Gul, Orange Arbeta med Lab 2
15-17
 
PÅSK   PÅSK PÅSK
18
Tis 27/4
13-15
FÖ10
D2
Ordinära differentialekvationer, högre ordnings metoder QS Kap 7.6

Ons 28/4
8-10
Ö8
D31, D32, D34

ENM 7.16, 7.15, 7.14, (3.2), QS 8.5, 8.7

Tor 29/4
13-15
L7
Brun, Gul, Orange Arbeta med Lab 3
19
Tis 4/5
13-15
FÖ11
D2 Randvärdesproblem, finita differenser, finita element QS Kap 8-8.1

Ons 5/5
8-10
Ö9
D31, D32, D34
"Pilbågen", 4.8 (exempel på Lab 3-uppgift)

Tor 6/5
15-17
L8
Brun, Gul, Orange Arbeta med Lab 3
20
Tis 11/5
13-15
FÖ12
D2 Sammanfattning, repetition


Ons 12/5
8-10
Ö10
D31, D32, D34
Tentaräkning

Tor 13/5
15-17
L9
Brun, Gul, Orange Arbeta med Lab 3
21
Mån 17/5
10-12
FÖ13
- (utgår och ersätts med lab L10)


Mån 17/5
10-12
L10
Brun, Gul, Orange Arbeta med Lab 3
22


TENTA-
VECKA 

TENTAVECKA  TENTAVECKA 
23
Tis 1/6
14-17
TENTA
E31-36