Nada

^ Upp till Aktuell information om kursen.

Kursanalys för 2D1240, Numeriska metoder gk2, för T2, våren 2004

Kursdata

Tid: period 3,(4) läsåret 03/04, januari - juni 2004.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tentamen 2 poäng.
Tentamen: ordinarietenta efter period 4 (1 jun), omtenta efter sommaren (19 aug).
Föreläsningar: 24 timmar.
Övningar: 20 timmar.
Laborationer: två vanliga (labA) samt en av projektkaraktär (labB), 20 timmar schemalagd tid. Projektet redovisas med rapport och föredrag.

Kursledare och föreläsare: Olof Runborg
Övningslärare: : Andreas Atle, Alexei Loubenets, Per-Olof Åsén
Antal registrerade elever: 89 (= antal som redovisat lab 1 eller lab 2).
Kurslitteratur: Scientific Computing with MATLAB av Quarteroni & Saleri,

Avklarade moment till och med augusti 2004:

          datum antal godk  andel        poäng
Efter 1 tentamen  040601   49    55% av de 89 reg. (2p)
Efter 2 tillfällen 040819   53    60%
        LabA      83    93%        (1p)
        LabB      79    89%        (1p)
   Examinationsgrad:          60%
   Prestationsgrad:          75%
   Avhoppade ca:       3 (antal som gjort lab 1 och inget mer)

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursutvärderingen visade bland annat följande:

Förändringar sedan förra kursomgången

Vi hade en ny kursbok. Jag la lite mer vikt vid differentialekvationer på bekostnad av interpolationsavsnittet. Systemet med extralab för att få femma togs bort; betyget bestäms nu helt av tentan inklusive bonuspoäng.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Ingen mer kursomgång kommer att ges. Kursen ersätts av 2D1212.

^ Upp till Aktuell information om kursen.


Sidansvarig: <olofr@nada.kth.se,>
Senast ändrad 25 augusti 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>