Nada

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.

Aktuell information om 2D1240, Numeriska metoder gk2 för T2

-----

Senaste nytt

 • Påsktenta: Lördag 2 april 2005, kl 14-17 i salarna D33, D34, D35.

  OBS! Detta är sista tillfället att utnyttja sina bonuspoäng
  från vårterminen 2004.

 • Studenternas kursutvärdering har nu kommit in.

 • Augustitentan är nu rättad. Resultat sitter
  uppsatt på NADAs anslagstavla, plan 3.

 • Augustitenta: Torsdag 19/8 kl 14-17, sal L44, L51, L52.

 • Kursanalysen är klar.

 • Kursutvärderingsenkäten fick 27 svar. Här finns sammanställning.

 • Lösningar till tentan 1 juni 2004 finns här: PDF, PS

Kursprogram våren 2004

Kursansvarig och föreläsare är Olof Runborg (olofr@nada.kth.se).

Övningsledare:

Grupp 1: Andreas Atle (atle@nada.kth.se)
Grupp 2: Alexei Loubenets (alexei@nada.kth.se)
Grupp 3: Per-Olof Åsén (aasen@nada.kth.se)

Kursinnehåll

Ideer och begrepp, Matlab, effektiva algoritmer för linjära ekvationssystem, kondition, egenvärdesproblem, polynominterpolation, minstakvadratmetoden för överbestämda linjära system, lösning av ickelinjära ekvationer (skalära och system), numerisk integration och derivering, numeriska metoder för ordinära differentialekvationer, begynnelse- och randvärdesproblem, stabilitet.

Kurslitteratur

Quarteroni-Saleri finns på Kårbokhandeln. Exempelsamlingen, MATLAB-handledningen och kursbunten nedan kan köpas på Nadas studentexpedition (exp@nada.kth.se). Extramaterial delas ut löpande på föreläsningarna. Allt extramaterial läggs också upp här på hemsidan. (Se listan ovan.)

Kursbunt

Datorinitiering, registrering och kurskatalog

Du måste vara kursregistrerad vid kansli DEF för att få tillgodoräkna kursen.
För att få tillgång till kurskatalogen och annat kursspecifikt ska du ge kommandot course join numt04
Nadaregistrera dig med kommandot res checkin numt04
När du är klar med kursen ska du skriva course leave numt04

Kurskatalogen på Nadas datorer är /info/numt04

Kursuppläggning

Ett detaljerat schema för kursen finns i kursplanen. Notera att kursplanen skiljer sig något från KTHs översiktsschema eftersom ett par lektioner har flyttats.

Vanliga frågor

Vanliga frågor på laborationer etc. samlas och besvaras här.

Laborationer

I kursen ingår tre obligatoriska datorlaborationer. Godkänd laborationskurs ger 2 kurspoäng (av kursens totalt 4 poäng). Laborationerna gäller numeriska tillämpningar med Matlab och görs i tvåmannagrupper. För arbetet utanför schemalagd tid är Nadas datorsalar tillgängliga via giltigt kårkort alla tider på dygnet utom bokade tider. I Nadas datorsalar kan man vissa tider få handledning från Nadas allmänhandledning, se schema.

Laboration 1 och 2

De två första laborationerna (Lab 1, Lab 2) är inriktade på modellproblem som belyser begrepp och teori. Även en del rent teoretiska uppgifter ingår. Laboration 1 och 2 redovisas muntligt (ca 20 min vardera) med stöd av lösningar till uppgifterna (utskrifter, kurvor och anteckningar) och Matlabprogram. Båda i laborationsgruppen ska kunna redogöra för teori och algoritmer. Anmälningslista med tid och plats för redovisning kommer att finnas utanför datorsalarna.

Filer till laboration 1 finns här: trussplot.m, trussanim.m, eiffel1.mat, eiffel2.mat, eiffel3.mat, eiffel4.mat.

Laboration 3, rapport och föredrag

Laboration 3 utgörs av en större tillämpningsuppgift där du ska dra nytta av dina kunskaper i numeriska metoder och Matlab. För laboration 3 ska du välja en av uppgifterna 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.14, 4.15, 4.16, 4.18, 4.19, 4.20 i häftet Lab4 (sic). Se vanliga frågor-sidan för kommentarer till uppgifterna. Uppgiften redovisas dels med en fullständig och välskriven ingenjörsmässig rapport, dels med ett muntligt föredrag. Föredraget på 10-15 minuter håller du tillsammans med din laborationskamrat inför ett dussin intresserade åhörare (övriga föredragshållare under passet samt ett par lärare). Föredragspassen kommer ligga i vecka 21 (17/5-21/5).

Deadlines och bonuspoäng

Bonuspoäng som tillgodoräknas på tentan delas ut enligt följande. Ett bonuspoäng ges om laboration 1 blir godkänd senast 27 februari. Ytterligare ett bonuspoäng ges för laboration 2 om den redovisas senast 5 april. Laboration 3 kan ge 1-3 poäng, beroende på bedömningen av er redovisning. Ett utmärkt föredrag/en bra rapport ger tre poäng. En förutsättning för bonuspoäng är att rapporten lämnas in senast 24 maj. Bonuspoängen gäller vid ordinarie tentan samt vid de två närmast följande omtentamenstillfällena.

Notera också NADAs hederskodex.

Examination

En tretimmars skriftlig tentamen ges tisdag 1 juni kl 14-17 i salarna E31-36. Tentan har en teoridel utan hjälpmedel på 10 poäng och en problemdel på 25 poäng där enda tillåtna hjälpmedel är rosa formelsamlingen. Teoridelen består av fem frågor, som (med små modifieringar) är tagna från den utdelade listan av teorifrågor (se ovan under Kursbunt). För godkänt krävs minst 5 poäng från teoridelen och minst 20 poäng totalt med bonuspoängen (max 5p) från laborationerna inräknade.

-----

Kursutvärdering och kursanalys

I slutet av kursen görs en kursenkät. Den är viktig för att kursledaren ska få en god uppfattning om hur kursen har fungerat ur studentsynpunkt. Den ger också besked om vilka förbättringar som ska göras. Vi eftersträvar god kvalitet på våra kurser i numeriska metoder.

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.


Sidansvarig: <olofr@nada.kth.se,>
Senast ändrad 16 februari 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>