2D1240 Numeriska metoder gk2 för F, vt04

Resultat av kursutvärdering


 • Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 60% (27 st) Ganska lätt.
  3. 38% (17 st) Ganska svår.
  4. 0% (0 st) Mycket svår.


 • Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 64% (29 st) Ja.
  2. 27% (12 st) Tveksam.
  3. 7% (3 st) Nej.


 • Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 53% (24 st) Ja, mycket.
  2. 40% (18 st) Ja.
  3. 4% (2 st) Inte särskilt.
  4. 0% (0 st) Nej.


 • Förkunskapskraven för nummekursen är ettans data- och mattekurser. Tycker du att dina förkunskaper har varit tillräckliga?

  1. 96% (43 st) Ja.
  2. 2% (1 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 • Vad tycker du om NAM (dvs Numeriska algoritmer med Matlab)?

  1. 40% (18 st) Mycket bra.
  2. 53% (24 st) Bra.
  3. 4% (2 st) Mindre bra.
  4. 0% (0 st) Dåligt.

  ---NAM är mycket bra, välskriven och kompakt. Kanske skulle man lägga in ytterligare exempel, man skulle då slippa köpa exempelsamlingen.
  --- Köpte ej Heaths. Den behövs ej om man inte vill fördjupa sig väldigt mycket.
  --- Både NAM och Heath var mycket trevliga att läsa. Att kombinera Heath och NAM gav ökad förståelse.
  --- Bra, lite väl kortfattad här och var bara. Ibland är uppgifterna på lab1 och lab2 lite väl lika examplen i boken som då nästan kan användas rakt av, vilket är lite synd.
  --- Om man inte går på föreläsningarna (vilket jag gjorde!) blev den lite abstrakt.
  --- Kort och koncist, lätt att hitta i. Bra!
  --- Lite för kortfattad.
  --- NAM är bra, men lite tunn. Heath å andra sidan är mycket "matig", men är inte värd priset i förhållande till hur lite den används. I praktiken går man till NAM för att förstå algoritmerna. Mitt förslag är att utöka NAM så att den går in djupare på teoridelarna, som jag anser är viktiga för förståelsen.
  --- NAM var kortfattad och trevligt upplagd. Bra att titta i om man körde fast. Skönt med en bok som inte breder ut sig i det oändliga.
  --- Har inte läst Heaths bok, men tycker att NAM boken fungerade utmärkt.
  --- en liten uppdatering så kan man slopa Heath helt å hållet...
  --- Det viktigaste väl sammanfattat! (NAM)
  --- NAM är överskådlig och bra, Heaths kompletterar NAM bra.
  --- Dåligt att ens ge Heath som kurslitteratur. Det är kanske inget fel på den, vad vet jag, för jag har inte öppnat den. Den är helt onödig för kursen. Om något ändå skulle saknas i NAM, lägg till det då, stryk Heath ur kurslitteraturen och bespara oss studenter en stor och onödig utgift.
  --- En riktigt bra sammanfattning av ämnet. Jag använde aldrig Heath utan tyckte att NAM innehöll allt jag behövde för att kunna ta till mig kursens innehåll.
  --- Boken var helt underbar då den på ett begripligt sätt förklarade allt som behövdes utan att grotta ned sig i onödiga detaljer. Trots sin ringa längd fanns allt väsentligt minus allt oväsentligt som fanns i Heaths. Ett klart föredöme för studielitteratur!


 • Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 44% (20 st) Mer än 75%.
  2. 18% (8 st) 50-75%.
  3. 2% (1 st) 25-50%.
  4. 33% (15 st) Mindre än 25%.


 • Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 20% (9 st) Mycket bra.
  2. 47% (21 st) Bra.
  3. 2% (1 st) Mindre bra.
  4. 0% (0 st) Dåligt.
  5. 29% (13 st) Har inte deltagit.

  --- Gerd är engagerad och tydlig, det uppskattas.
  --- Jag skulle gärna se att man före/under föreläsningarna nämner vilka teorifrågor man kommer att behandla under föreläsningen, då detta underlättar avsevärt vid studier inför tentan.
  --- Gerd är en typisk datalog; en bra problemlösare, men så fort det kommer till utlärning och tavelteknik så blir det mer förvirrat. Hon glömmer ibland rubriker och glider över i de olika punkterna som står på tavlans vänstra hörn oförvarnat.
  --- Det är bra med rutan med dagens ämnen. Det ger en kontinuitet och ger bra anteckningar. Lite ovant i början med att se så mycket siffror, fysiker i allmänhet räknar mest med bokstäver. :)
  --- Gå gärna in djupare på teorin för avsnitten.
  --- Trevliga föreläsningar. Lagom nivå, man förstod allt. Bra upplägg, man hade utan problem snygga föreläsningsanteckningar med sig därifrån.
  --- Gerd kan sina saker och förmedlar dem på ett trevligt sätt.
  --- Boken råkade vara så bra att föreläsningarna nästan blev onödiga.


 • Hur stor del av salsövningarna har du varit på?

  1. 4% (2 st) Mer än 75%.
  2. 16% (7 st) 50-75%.
  3. 16% (7 st) 25-50%.
  4. 62% (28 st) Mindre än 25%.


 • Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett? (Talar och skriver läraren tydligt? Förklaras övningsexemplen begripligt? Är kontakten lärare/studenter bra?)

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 16% (7 st) Bra.
  3. 22% (10 st) Mindre bra.
  4. 2% (1 st) Dåligt.
  5. 58% (26 st) Har inte deltagit.

  --- Jag upplevde det inte som nödvändigt att delta i dessa övningar, eller att använda övningshäftet.
  --- Tycker nästan att man kunde lagt övningstimmarna på extra labbtid/föreläsningar.
  --- Eftersom jag låg efter hela tiden var övningsledarens Matlabkod rena grekiskan för mig.
  --- Jag var runt hos alla assar och över lag så har jag fått känslan av att assarna ofta väljer den lätta vägen på ett problem, dvs att de bara plankar matlabkoden i facit istället för att gå igenom teorin eller komma med egna "lösningsförslag". Det finns dock undantag. Att assarna sedan gör matematiska fel får man väl se lite som scenskräck mer än okunskap...
  --- Assarna får gärna sätta egen touch på övningarna. Det är inte lika viktigt att hinna med alla rekommenderade tal som att ge tips och råd vid olika problemställningar.
  --- Den assistent jag besökte sade redan i början att han var ringrostig. Att han höll sig för mycket till de enkla exemplen är en vanlig kommentar jag hört, och då ger givetvis övningarna inte så mycket. Det är de svårare exemplen man vill få se nya infallsvinklar på, för att öka förståelsen.
  --- De övningar jag var på gav inte särskilt mycket. Hade kanske hellre sett att de räknat tentatal, lämpligtvis från de tentor som vi inte fick ut. Ibland gick halva övningstiden åt att assen stod och räknade huvudräkning och det hjälpte ju inte någon.
  --- Gärna mer bakomliggande teori och mindre kod på övningarna, för att det inte bara ska bli en kurs i matlab.


 • Får du önskad hjälp på datorövningarna?

  1. 22% (10 st) Alltid.
  2. 51% (23 st) Oftast.
  3. 2% (1 st) Sällan.
  4. 2% (1 st) Aldrig.

  --- Alla handledare har verkligen varit toppen! Alltid glada, trevliga och hjälpsamma.
  --- Handledarna är alltid tillmötesgående och verkar kunniga. De kan ju inte alltid svara på alla frågor om de problem man har vilket är förståligt, det kan ju inte vara lätt att sätta sig in i alla gruppers spaghettikod och förstå vad de har gjort. Oftast har det dock hjälpt att man försökt, med hjälp av sin kod, förklara sitt problem för en asse och så kommer man på felet själv.
  --- Assarna vet ibland inte hur man ska lösa problemen, de är mer frågvisa än oss, därför är det bäst att fråga Gerd. Men de är ju schyssta och många gånger har jag fått en knuff i rätt riktning.
  --- Har inte varit på så många övningar, men de jag har varit på har gett mig den hjälp jag behövt.
  --- Däremot har det varit lite för få datorövningar för lab3.
  --- Trevligt och bra. Inte störande lång kö på Sima heller.
  --- På lab 3/4 var assarna mindre insatta i uppgifterna men på de första två labbarna fick jag den hjälp som behövdes.


 • Hur mycket tid ägnade du åt laboration 1?

  1. 18% (8 st) Mindre än 10 tim.
  2. 49% (22 st) 10-15 tim.
  3. 27% (12 st) 15-20 tim.
  4. 4% (2 st) Mer än 20 tim.

  --- Otydligt i uppgiften om "fusksplines" hur man skulle hantera ändlutningarna.
  --- Laborationerna är bra. De kräver mycket tid, men man lär sig samtidigt mycket.
  --- Labbarna är ganska omständiga, men samtidigt väldigt lärorika.
  --- Det är bra att man får redovisa muntligt under avslappnad form. Det visar tydligt om man förstått och ger en bättre feedback.
  --- Assistenterna verkar vara ganska olika hårda vid redovisningen, efter vad jag hört.
  --- Väldigt bra med MÖ-uppgifterna, verkligen guld! Bra labb! Lagom stora problem, inget var omöjligt att övervinna. Redovisningsformen mycket bra. Lagom svårt, och man var noga med att förbereda sig och lära sig allt ordentligt.
  --- Bra snabb redovisning med syfte att se om vi förstod helheten och inte om vi gjort små fel.
  --- Gerd är möjligen lite petig i överkant då det gäller redovisningen. Bra uppgifter dock!


 • Hur mycket tid ägnade du åt laboration 2?

  1. 22% (10 st) Mindre än 10 tim.
  2. 31% (14 st) 10-15 tim.
  3. 31% (14 st) 15-20 tim.
  4. 11% (5 st) Mer än 20 tim.

  --- Tyvärr ganska struligt vid redovisningarna i och med att folk drog över på tiden. Detta ledde till väntetider och att grupper fick redovisa tillsammans. Jag tror att man som "rättare" av labben måste kunna säga åt folk som har gjort allvarliga fel att "gör om, gör rätt" och kom tillbaka i morgon och redovisa, istället för att trassla sig igenom all deras kod och hitta alla småfel.
  --- Deluppgifterna i labbarna gör att man känner att man kommer någonstans.
  --- För många uppgifter.
  --- Helt klart mer jobb, men också bra!
  --- Lite för inriktad på detaljer.


 • Bedöm hur lång tid du lägger ner på tillämpningslabben inkl rapport och föredrag:

  1. 7% (3 st) Mindre än 15 tim.
  2. 27% (12 st) 15-20 tim.
  3. 38% (17 st) 20-25 tim.
  4. 27% (12 st) Mer än 25 tim.

  --- Denna uppgift skulle vara klar på tok för snabbt, man fick stressa som ett djur för att hinna!
  --- När man skall göra detta moment märker man att man har lärt sig mycket. Men man märker också vissa brister i kursupplägget: det är svårt att veta hur man skall behandla fel som uppstår och hur man skall avgöra resultatens noggranhet. Detta gör att laborationen tar lång tid. Dessutom oklart hur noga man skall göra laborationen, man vet inte helt enkelt inte vilka krav som ställs.
  --- Den tog mycket tid. Muntlig redovisning är jättebra, det finns alldeles för lite såna på fysik. Kan kännas lite konstigt bara att den blir en så stor del av betyget.
  --- Jag upplever att betygssättningen av muntliga redovisningen skiljer sig mycket från examinator till examinator. Varför ha betygssteg när det verkar så godtyckligt? Bättre vore att momentet enbart har G/IG, men att ordentlig feedback ges efteråt.
  --- Helt onödig labb! Endast repetition av de två första labbarna vilket kändes onödigt eftersom vi precis skrivit tentan!
  --- Ett sant nöje att göra labben om det inte vore för rapporten, fast den är nog nyttig den också.


 • Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 18% (8 st) Mycket bra.
  2. 69% (31 st) Bra.
  3. 9% (4 st) Mindre bra.
  4. 0% (0 st) Dåligt.
  5. 2% (1 st) Tentade inte.


 • Hur stor del av din totala studietid under period 3 ägnade du åt nummekursen?

  1. 4% (2 st) Mindre än 15%.
  2. 33% (15 st) 15-30%.
  3. 38% (17 st) 30-50%.
  4. 16% (7 st) 50-70%.
  5. 7% (3 st) Mer än 70%.


 • Kursen är på 4p (2p för tentan och 2p för labbkursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 42% (19 st) Lagom med 4p.
  2. 33% (15 st) Borde vara 5p.
  3. 20% (9 st) Borde vara 6p.
  4. 2% (1 st) 4p är för mycket.


 • Något mer att tillägga om årets nummekurs?

  --- Det är för enkelt att få betyg 4 och 5. Mer vikt borde läggas på tentamen, det är den som verkligen visar vilka kunskaper man har.
  --- Det enda negativa man kan säga är att den som rättade tentan ibland lagt till sarkastiska kommentarer, troligen för att vara rolig. Tänk lite mer på hur kommentarerna uppfattas i efterhand, speciellt när man hade så'n extrem tidsbrist på tentan. Annars tycker jag kursen varit lärorik och mycket bra upplagd. Extra plus för att laborationerna och "inlärningen" av MATLAB varit mycket mer pedagogiskt upplagda jämfört med exempelvis JAVAkursen. MÖ-uppgifterna fyller verkligen en viktig funktion!
  --- Tentatiden borde vara längre. Många man har pratat med tycker att de presterade sämre på grund av den extra tidspressen.
  --- Varför ska tentan vara i kodform, det viktiga är ju att lösa problem och beskriva algoritm. Gerds betygsättning på redovisningarna (den muntliga för lab3/4) är mkt tveksam. Ett föredrag som höll på i 20 min och var väldigt ostrukturerat fick 2, men då en elev sade att han tyckte dem var bra så höjdes betyget utan vidare tíll 2,5. Kul dock med en kvinnlig föreläsare för första gången på min tid på KTH. Hon är bra och har höga krav på sina elever.
  --- Gör någonting åt den korta tentatiden
  --- Tretimmarstenta är väl det stora diskussionsämnet i den här kursen. Jag är lite delad i frågan. På ett sätt var det skönt att man inte hann sitta och fundera så mycket på det man inte kunde, det brukar bara bli konstigt. Men om man verkligen ska hinna göra bra ifrån sig på alla frågor blir det ont om tid. Sammanfattningsvis så tror jag på konceptet tretimmarstenta, men med en mindre tenta. Tycker att det har varit en av de roligaste kurserna hittills på KTH!
  --- Labbarnas omfattning gör att man lägger ned väl mycket tid i förhållande till hur mycket man lär sig. Mängden saker att lära sig är på sin höjd värt 4 poäng, men arbetsinsatsen är värd mer. Dåligt att man för att få 5 inte bara behöver lära sig kursen tillräckligt bra, utan dessutom måste lägga ned en massa extra tid. Betyget ska man få efter hur bra man lärt sig kursen och inte efter hur mycket man redovisar det.
  --- En bra kurs som man fick ut mycket av!
  --- Betygssystemet är rörigt, det skapar missnöje och skitsnack. Förenkla det! Väldigt många tycks per automatik få en fyra, men för femma måste vissa få bra på redovisningen, som är väldigt godtyckligt bedömd. Tentan borde vara fem timmar! Väldigt många stressade igenom tentan och kunde inte prestera så bra som de egentligen kan. Ibland upplevde jag att kursens mål blev lite otydliga. Vilken relevans har t.ex Bezierkurvor för oss? I stort är jag nöjd med kursen, jag har lärt mig mycket och är sugen på att kasta mig över lite problemlösning med hjälp av de kunskaper jag tillägnat mig! Det har varit roligt! Tack för den här gången, jag ser fram emot att ta någon fortsättningskurs!
  --- Tretimmarstenta är för kort om tid! Jag tycker inte att det enbart ska vara tiden som avgör vilket betyg man får. För mycket jobb för 4 poäng, bara det att samtliga examinationsformer är inblandade. Föredragen bedömdes kanske väl godtyckligt. Slutligen beröm: Att inleda med MÖ-uppgifterna är väldigt, väldigt bra! En utmärkt introduktion till MATLAB! Superbra! :D
  --- För kort tid på tentan, som det är nu törs man inte sitta och klura på ett tal, utan om man inte kommer på hur talet ska lösas direkt måste man genast försöka på nästa och sedan gå tillbaka om det finns tid kvar.
  --- Kursen var tuff, men helt OK!
  --- Tycker upplägget var bra. Det känns överlag som lite snålt med poängen på KTH och kanske i synnerhet teknisk fysik. Men examen är 180p och "allt" ska väl få plats inom den ramen. 10p på universitetet kan dock vara mindre arbetsbörda än 4p på KTH. Så ur den synvinkeln borde kursen ge mer än 4p. Tack för en bra kurs som jag lärt mig mycket på, och som jag känner att jag kommer ha (och redan har!) nytta av.
  --- Tentamen väger för lite i förehållande till laborationerna. Muntan och sista laborationen borde inte vara med i kursen då den blir utdragen. Det hade varit bättre med en svårare eller mer omfattande tentamen.
  --- En mycket bra och givande kurs som känns som om man verkligen kommer att få nytta av.
  --- Att man bara får 4p tycker jag är synd då man lagt ner oerhört mycket tid på denna kurs. Detta har drabbat andra kurser man läst parallellt. För att få en femma har det varit ännu jobbigare.


  gerd@nada.kth.se

  Denna sammanställning har genererats med ACE.