Nada

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.

Aktuell information om 2D1240, Numeriska metoder gk2 för F2

-----

Senaste nytt

Regnbågslinje

Kursprogram våren 2004

Kursansvarig och föreläsare är Gerd Eriksson (gerd@nada.kth.se).

Övningsledare:
gr1: Andreas Atle (atle@nada.kth.se)
gr2: Jesper Carlsson (jesperc@nada.kth.se)
gr3: Örjan Svensson (osv@nada.kth.se)

Handledare i datorsal är Andreas, Jesper, Örjan, Gerd samt Max Bennedich (maxben74@kth.se).

Kursinnehåll

Idéer och begrepp, Matlab, effektiva algoritmer för linjära ekvationssystem, kondition, minstakvadratmetoden för överbestämda linjära system och linjär kurvanpassning, interpolation med polynom, kubiska splines och bézierkurvor, tillförlitlighetsbedömning, extrapolation, derivataskattning, numerisk integration, lösning av ekvationer och ickelinjära system, ickelinjär modellanpassning, minimering i en variabel, numeriska metoder för ordinära differentialekvationer, begynnelse- och randvärdesproblem.

Kurslitteratur

NAM (50 kr), exempelsamlingen (40 kr) samt kursbunten nedan (10 kr) kan köpas på Nadas studentexpedition (exp@nada.kth.se).

Kursbunt

Datorinitiering, registrering och kurskatalog

Du måste vara kursregistrerad vid kansli DEF för att få tillgodoräkna kursen. För att få tillgång till kurskatalogen och annat kursspecifikt ska du ge kommandot course join numf04
Nadaregistrera dig med kommandot res checkin numf04
När du är klar med kursen ska du skriva course leave numf04

Kurskatalogen på Nadas datorer är /info/numf04
Kurskatalogens Matlabfiler finns också tillgängliga härifrån.

Kursuppläggning

Detaljerat schema för F2-kursen finns i kursplanen. Se även KTH:s översiktsschema.
Kortfattat gäller följande: Kursen är schemalagd i period 3 (v4-10) med elva föreläsningar, sex salsövningar och sex datorövningar, tentamen ligger efter period 3.
I period 4 är kursen schemalagd i de två första veckorna (v12-13) med en föreläsning, tre datorövningar samt ett föredragspass som ersätter övningen i v13. Kursen avslutas i tredje veckan av period 4 (v14) med rapportskrivning och ytterligare föredragspass. För arbetet utanför schemalagd tid är Nadas datorsalar tillgängliga via giltigt kårkort alla tider på dygnet utom bokade tider. Allmänhandledning finns vissa tider.

Laborationer

Laborationerna gäller numeriska tillämpningar med Matlab. Godkänd laborationskurs ger två kurspoäng (av kursens totalt 4 poäng).
Lab1 och lab2 görs i tvåmannagrupper och består av en uppsättning småuppgifter som ska lösas i Matlab med effektiva numeriska metoder. Båda labbarna redovisas muntligt (20 min vardera) med stöd av matlabkod, utskrifter, kurvor och anteckningar. Vardera labben ger två bonuspoäng om den redovisas i tid; sista dag för lab1 är 13 februari och för lab2 8 mars. Bonuspoängen gäller vid läsårets tentor (mars, april, augusti samt januari-05).
På datorövningarna kommer vi att använda SimaManager för hjälpkölistan.
Tryck här för att hämta bokningslistor:

Lab3 och lab4 är projektuppgifter som kräver tillämpning av flera numeriska algoritmer. Det är tillräckligt att göra en av Lab3, Lab4. om du nöjer dig med betyg tre eller fyra på kursen. Om du eftersträvar slutbetyg fem måste du göra både en lab3- och en lab4uppgift. De drygt 40 projektuppgifterna varierar i knepighet och storlek.
Anvisningar för Lab3/Lab4.
Redovisning sker med föredrag och välskriven ingenjörsmässig rapport, inlämnad senast 5 april (gäller den obligatoriska lab3/lab4-uppgiften).
Föredraget på 10-12 minuter håller du tillsammans med din laborationskamrat inför ett dussin intresserade åhörare (övriga föredragshållare under passet samt några lärare). För betygsättningen bedöms om problemet och dess lösning beskrivs lättfattligt och korrekt, om föredraget är väl förberett med trevlig presentation, god tavelteknik och välritade stordiabilder. Bedömningsskalan på rapporter och föredrag går från ett till tre.
Hederskodex.

Examination

En tretimmars skriftlig tentamen på 35 poäng ligger efter period 3, lördag 13 mars kl 14-17 i salarna D31-35, D41.

Tentan omfattar kursinnehållet till och med föreläsning 11, övning 6 samt laborationerna 1 och 2. Tentan består av en teoridel utan hjälpmedel samt en problemdel med rosa formelsamlingen som enda hjälpmedel. För godkänt krävs minst 20 poäng inklusive bonuspoäng (max 4p) från laborationerna 1 och 2, övriga betygsgränser är 27p för fyra och 33p för femma.

Slutbetyget får man genom att summera betygen på tentan, föredraget och rapporten, dividera med två och eventuellt avrunda uppåt. För slutbetyg 5 krävs enligt ovan en extralabb - lab3 för den som gjort lab4 tidigare (och tvärtom) - samt en kompletterande munta. Redovisning av extralabben kombineras med muntan och beräknas ta en halvtimme.

-----

Kursutvärdering och kursanalys

I slutet av kursen görs en kursenkät. Den är viktig för att kursledaren ska få en god uppfattning om hur kursen har fungerat ur studentsynpunkt. Den ger också besked om vilka förbättringar som ska göras. Vi eftersträvar god kvalitet på våra kurser i numeriska metoder.
Kursenkät för nummekursen för F2 vt-04:

Här finns kursanalys för förra årets kurs.

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.


Sidansvarig: <gerd@nada.kth.se,>
Senast ändrad 8 oktober 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>