Nada

^ Upp till Aktuell information om kursen.

Kursanalys för 2D1240, Numeriska metoder gk2, för E2, hösten 2003

Kursdata

Tid: period 1,(2) läsåret 03/04, september - november 2003.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tentamen 2 poäng.
Tentamen: ordinarietenta efter period 1 (25 okt), omtenta efter jul (17 jan).
Föreläsningar: 24 timmar.
Övningar: 14 timmar.
Laborationer: två vanliga (labA) samt en av projektkaraktär (labB), 18 timmar schemalagd tid. Projektet redovisas med rapport och föredrag. För betyg fem eller sex på kursen krävs ytterligare en tillämpningsuppgift.

Kursledare och föreläsare: André Jaun
Övningslärare: Michael Hanke, Joakim Möller, Erik von Schwerin, Andre Jaun.
Antal registrerade elever: 115 (som redovisat minst labA).
Kurslitteratur: Numeriska algoritmer med MATLAB av Gerd Eriksson.
Scientific Computing, an Introductory Survey av M.T.Heath.

Avklarade moment till och med januari 2004:

          datum antal godk  andel        poäng
Efter 1 tentamen  031025   51    44% av de 115 reg. (2p)
Efter 3 tillfällen 040316   70    61%
        LabA      104    90%         (1p)
        LabB      103    89%         (1p)
   Prestationsgrad:          75%
   Avhoppade ca        12

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

From the course evaluation and the discussions during the breaks, it appears that the students prefer derivations on the black board rather than slides. Despite a democratic choice made by the class that Andre should speak English during the lectures, several students suggested that this turned out to a bad choice -- the limitations in Andre's Swedish (when he expressed himself during the labs) being judged as less severe than the students own limitations of following English lectures.

It is generally thought that the laborations require too much work (between 15-25 hours) to justify 4 credit points, particularly for those students who want to achieve the highest grades 5 and 6. Nevertheless, the course was percieved in a positive manner by most, judging that it rich in the learning and reasonably difficult.

Most of the students used the material distributed internally (NAM + slides) as a support -- judging that the book by Heath was too broad and too expensive for a 4 credit points course.

Förändringar sedan förra kursomgången

About half way through, Andre operated a switch from slides to mainly black board lectures -- on request from a part of the students.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Lectures will be given entirely in Swedish (although still writing in Swedish) and mainly on the black board. The grading will be changed so as not to ask for much extra work (only quality!) to reach the highest grades.

^ Upp till Aktuell information om kursen.


Sidansvarig: <jaun@nada.kth.se,>
Senast ändrad 25 augusti 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>