Nada

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.

Aktuell information om 2D1240, Numeriska metoder gk2 för E2

-----

Latest news / Senaste nytt

040501 Course evaluation
040122 This course is now finished: good luck for your future career!
040122 Results from the examination 17 Jan 2004 available at Nada's expedition
031110 Please fill-in: course evaluation
030901 Slides in English

Regnbågslinje

Kursprogram hösten 2003

Kursledare och föreläsare: André Jaun (jaun@nada.kth.se.tar-bort).

Övningsledare:
gr1: Michael Hanke (hanke@nada.kth.se.tar-bort)
gr2: Joakim Möller (jmoller@nada.kth.se.tar-bort)
gr3: Erik von Schwerin (schwerin@nada.kth.se.tar-bort)
gr4: André Jaun (jaun@nada.kth.se.tar-bort).

Kursinnehåll

Ideer och begrepp, Matlab, effektiva algoritmer för linjära ekvationssystem, kondition, minstakvadratmetoden för överbestämda linjära system och linjär kurvanpassning, interpolation med polynom, kubiska splines och bezierkurvor, tillförlitlighetsbedömning, extrapolation, derivataskattning, numerisk integration, lösning av ekvationer och ickelinjära system, ickelinjär modellanpassning, ickelinjär minimering, numeriska metoder för ordinära differentialekvationer, begynnelse- och randvärdesproblem.

Kurslitteratur

NAM (40 kr) och exempelsamlingen (40 kr) samt kursbunten nedan (40 kr) kan köpas vid första föreläsningen och därefter på Nadas studentexpedition (exp@nada.kth.se.tar-bort).

Kursbunt

Registrering och kurskatalog

Du måste vara kursvalsregistrerad hos din studievägledning för att få tillgodoräkna nummekursen.
Du måste själv Nadaregistrera dig på kursen genom att fylla i ett formulär Kursanmälan
(eller med res checkin nume03, sedan du först skrivit module add resultat).
Kurskatalogen på elektrodatorerna är /info/kurser/nume/mfiler
Kurskatalogens Matlabfiler finns också tillgängliga härifrån.

Kursuppläggning

Detaljerat schema för E2-kursen finns i kursplanen. Se även KTH:s översiktsschema.
Kortfattat gäller följande: Kursen är schemalagd i period 1 (v36-42) med 11 föreläsningar, 6 salsövningar och 6 datorövningar, tentamen ligger efter period 1.
I period 2 är kursen schemalagd i de två första veckorna (v44-45) med en föreläsning, tre datorövningar samt ett föredragspass som ersätter övningen i v45. Kursen avslutas i tredje veckan av period 2 (v45) med rapportskrivning och ytterligare föredragspass.

Aktivt deltagande: På den här kursen kan du få slutbetyget 6. Kravet är aktivt deltagande med väl utförda laborationer 1 - 4 och högsta betyg på tentamen (skriftlig och muntlig).

Föreläsningar

Slides på Engelska ( F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 )

Laborationer

Laborationerna gäller numeriska tillämpningar med Matlab. Godkänd laborationskurs ger två kurspoäng (av kursens totalt 4 poäng).
Lab1 och lab2 görs i tvåmannagrupper och består av en uppsättning småuppgifter som ska lösas i Matlab med effektiva numeriska metoder. Båda labbarna redovisas muntligt (20 min vardera) med stöd av matlabkod, utskrifter, kurvor och anteckningar. Vardera labben ger två bonuspoäng om den redovisas i tid; sista dag för lab1 är 26 september och för lab2 31 oktober. Bonuspoängen gäller vid läsårets tentor (okt -03 samt jan, april, aug -04).
Lab3 och lab4 är projektuppgifter som kräver tillämpning av flera numeriska algoritmer. Det är tillräckligt att göra en av ( 3.xx, 4.xx) om du nöjer dig med betyg tre eller fyra på kursen, men om du eftersträvar slutbetyg fem eller sex måste du göra både en lab3- och en lab4uppgift. De cirka 40 projektuppgifterna varierar i knepighet och storlek. För betyget sex krävs svåraste lab3 och lab4 (den som du väljer som extralabb görs individuellt).
Redovisning sker med föredrag och välskriven ingenjörsmässig rapport, inlämnad senast tisdag 21 november (gäller den obligatoriska lab3/lab4-uppgiften).
Föredraget på ca 12 minuter håller du tillsammans med din laborationskamrat inför ett dussin intresserade åhörare (övriga föredragshållare under passet samt några lärare). För betygsättningen bedöms om problemet och dess lösning beskrivs lättfattligt och korrekt, om föredraget är väl förberett med trevlig presentation, god tavelteknik och välritade stordiabilder. Bedömningsskalan på rapporter och föredrag går från ett till tre. Här finns anvisningar och en protokoll för din föredragsbedömning.

Tryck här för att hämta bokningslistor:

Hederskodex.

Tentamen (17 Januari 2004, 9-12h)

Salar: E31-36, D31-35

En skriftlig tretimmars tentamen på 35 poäng ligger efter period 1 och 2. Tentan omfattar hela kursinnehållet. För godkänt krävs minst 20 poäng inklusive bonuspoäng (max 4p) från laborationerna 1 och 2 (minst 20p ger betyg tre, minst 28p fyra, minst 34p möjlighet till betyg fem eller sex).
Slutbetyget får man genom att summera betygen på tentan, föredraget och rapporten, dividera med två och eventuellt avrunda uppåt. För att kunna erhålla slutbetyg 5 eller 6 måste man göra en kompletterande muntlig tentamen (cirka en halvtimme) samt uppfylla de krav på laborationerna som anges ovan.
Eventuell extralabb redovisas med en minirapport med utskrift av kod, resultat och figurer. Man ska presentera sitt arbete för kursledaren senast 12 december.

-----

Kursutvärdering

I slutet av kursen görs en kursenkät. Den är viktig för att kursledaren ska få en god uppfattning om hur kursen har fungerat ur studentsynpunkt. Den ger också besked om vilka förbättringar som ska göras. Vi eftersträvar god kvalitet på våra kurser i numeriska metoder.
Kursenkäten för E-kursen hösten 2003 finns här.

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.


Sidansvarig: <jaun@nada.kth.se,>
Senast ändrad 22 januari 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>