2D1240 Numeriska metoder gk2 för D2

Resultat av kursutvärdering ht 2003


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 30% (20 st) Ganska lätt.
  3. 67% (44 st) Ganska svår.
  4. 2% (1 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 71% (47 st) Ja.
  2. 23% (15 st) Tveksam.
  3. 5% (3 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 52% (34 st) Ja, mycket.
  2. 39% (26 st) Ja.
  3. 6% (4 st) Inte särskilt.
  4. 2% (1 st) Nej.


 4. Förkunskapskraven för nummekursen är ettans data- och mattekurser. Tycker du att dina förkunskaper har varit tillräckliga?

  1. 85% (56 st) Ja.
  2. 8% (5 st) Tveksam.
  3. 6% (4 st) Nej.


 5. Vad tycker du om NAM (dvs Numeriska algoritmer med Matlab)?

  1. 33% (22 st) Mycket bra.
  2. 55% (36 st) Bra.
  3. 9% (6 st) Mindre bra.
  4. 2% (1 st) Dåligt.

  Kommentarer:

  --- Den är lite väl ytlig...samtidigt som den räcker för att klara kursen så man köper inte Heath.
  --- Mycket bra upplägg på NAM. Väldigt lättläst och lätt att hitta det man söker.
  --- Billig också!
  --- Lite väl kortfattad på vissa ställen. Mycket bra med algoritmexempel och konkreta kodexempel.
  --- Heaths bok täcker fler ämnen än NAM. Men den är ganska pladdrig i texten(alltså Heath) och har väldigt concisa matematiska beskrivningar (med andra ord är den väldigt opedagogisk). Jag köpte Heath för 150 kr och det var den värd. Trevligt tillägg till bokhyllan men NAM boken använder 95% av tiden. NAM äger!
  --- NAM är nästan för bra, med tanke på att labbarna i princip finns lösta där i.
  --- Svårt att hitta en del svar på teorifrågorna.
  --- Skitbok.
  --- I vissa fall skulle man vilja ha lite mer ingående diskussion om den bakomliggande matematiken, exempelvis i stycke 3.3.1 om Hermiteinterpolation tänka sig en diskussion om varför uttrycket ser ut som det gör. Det gör det alltid lättare att förstå om man kan "se igenom" utrycket och inte bara ett utryck som vet att så ska det vara.
  --- Bra sammanfattning av alla metoder.
  --- Nam är en mycket bra, välskriven och lättanvänd bok.
  --- NAM är en mkt bra bok. Lätt att slå upp saker i och bra exempel.
  --- Nam är bra, lättläst och ofta rakt på sak. Också bra med mycket kodexempel.
  --- Kanske skulle ha lite mer bakrgrund kring lösningar och liknande...
  --- Inte så mycket illustrerande figurer som det kunde ha varit. Heaths bok är fin.
  --- Lagom tjock och lätt bok som bara innehöll det som man behövde och inte ett ord utöver det. Föredömligt.
  --- Lättbegriplig och kompakt utan en massa krusiduller. Och billig!
  --- Ibland känns den för kortfattad. Dock inte tillräckligt ofta för att motivera ett köp av Heaths bok.


 6. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 62% (41 st) Mer än 80%.
  2. 14% (9 st) 60-80%.
  3. 8% (5 st) 40-60%.
  4. 9% (6 st) 20-40%.
  5. 5% (3 st) Mindre än 20%.


 7. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 35% (23 st) Mycket bra.
  2. 52% (34 st) Bra.
  3. 8% (5 st) Mindre bra.
  4. 2% (1 st) Dåligt.
  5. 3% (2 st) Har inte deltagit.

  Kommentarer:

  --- Gerd är en begåvad föreläsare som gör svåra saker enkla att förstå.
  --- Trevligt med en föreläsare som inte bara står och maler på utan slänger in lite andra aktiviteter för att illustrera matematikens underbara värld. Kan ju tillägga att jag aldrig haft en föreläsare som varit på så genomgående bra humör, jag visste inte att det var så kul att lära ut.
  --- Lite många OH-bilder, känns mer konstruktivt med lösningar direkt på tavlan.
  --- Det enda riktiga felet var alla OH-bilder. Inlärning är lika mycket att skriva ned egna anteckningar som att lyssna. Alltså, folk skulle snappa upp saker snabbare om du skrev mer på tavlan. Att slänga på en OH-bild i två minuter och tycka att man nu "gått igenom" den delen av kursen duger inte.
  --- Meycket bra och pedagogisk lärare.
  --- Kändes som man kunde läsa precis samma sak i boken.
  --- Väldigt dålig föreläsare. Mumlar för mycket. Kan inte förklara koncepten bra. För mycket onödigt snack. "Oorganiserat".
  --- Gärna fler rubriker vid varje ämne. Kändes som om det ibland påbörjades någonting utan att det fanns en riktig rubrik att sätta till den.
  --- Jag vet att Gerd är väldigt förtjust i overhead, särskilt handritade, men jag tycker inte det är så bra. Anledningen är att när man antecknar så finns det i allmänhet inte en chans att hinna rita av oh-bilderna om man ska hänga med i diskussionen. Det resulterar i att det är logiska luckor i anteckningarna om man sedan bygger ett resonemang på tavlan baserat på oh-bilder. Det gör anteckningarna mindre värdefulla när man sedan vill gå tillbaka för att repetera. Därför tycker jag att så mycket material som möjligt ska presenteras på tavlan.
  --- Genomtänkt och sansat tempo.
  --- Tillämpningarna var tidvis oklara. Att visa hur de olika metoderna kan användas är ingen dålig ide. I övrigt mycket bra, roliga och trevliga föreläsningar.
  --- Ofta väldigt inriktat på matlab, detta på gott och ont.
  --- Gerd får (på samma sätt som Henrik) det man går igenom att verkar lätt och självklart. Det blir såklart svårare när man gör det själv men det mesta är ändå bra förklarat från början.
  --- Lite låg nivå, kändes lite gymnasie. Vikten lades t ex vid räknelagar och inte problemen.
  --- Väldigt lika NAM (kanske inte så konstigt). Lite för lätt att följa med, lätt att slarva med anteckningarna då.


 8. Hur stor del av salsövningarna har du varit på?

  1. 45% (30 st) Mer än 80%.
  2. 9% (6 st) 60-80%.
  3. 15% (10 st) 40-60%.
  4. 6% (4 st) 20-40%.
  5. 23% (15 st) Mindre än 20%.


 9. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett? (Talar och skriver läraren tydligt? Förklaras övningsexemplen begripligt? Är kontakten lärare/studenter bra?)

  1. 15% (10 st) Mycket bra.
  2. 47% (31 st) Bra.
  3. 14% (9 st) Mindre bra.
  4. 3% (2 st) Dåligt.
  5. 20% (13 st) Har inte deltagit.

  Kommentarer:

  --- Det går lite för långsamt och det är svårt att ta till sig uppgifter som bara löses till halva vägen.
  --- Jag har varit hos tre olika övn.ass. Han som sysslade med AI och sånt var helt OK om något nervös. Jag gick tillslut hela tiden hos Gerd.
  --- Jag testade tre övn.assar, av dem var Marco bäst, han har en härligt soft approach...
  --- Marco hade ett utmärkt sett att förklara problemen och lösningarna på annat sätt än att slänga upp en OH med matlab kod.
  --- Gerds övningar var mycket bra! De övriga OK.
  --- Bra, bortsett från en asse som tappade bort sig och undrade om någon av oss kunde förklara det han inte kunde förklara. så ska det ju inte vara. jag gick därifrån.
  --- Gerds övningar var bra, de andra hade inte samma fokusering på kod utan mer på matematiska bevis.
  --- Jag skulle tro att jag prövade på alla. Den enda övningen som var bra var den Gerd hade. Men det var alltid fullt där. Tycker att alla andra assar var usla.
  --- Enda smolket är att någon gång så upplevde jag handledaren som dåligt förberedd.
  --- Kunde ha räknat färdigt ibland istället för att hoppa till nästa tal när vi räknat så lånt att man ser lösningen. vist det tar mer tid men hjälper mera när man går igenom övningen på egen hand!
  --- Det var väldig skillnad beroende på vilken asse man valde. Assarnas kunskaper var det inget fel på, utan det var pedagogiken som var bristande.
  --- Gerd (vars övningar jag besökte) gav de andra assarna tuff konkurrens.


 10. Får du önskad hjälp på datorövningarna?

  1. 44% (29 st) Alltid.
  2. 44% (29 st) Oftast.
  3. 2% (1 st) Sällan.
  4. 0% (0 st) Aldrig.

  Kommentarer om handledarna:

  --- Assarna var bra.
  --- Gick inte på datorövningarna.
  --- Mycket bra assar!!
  --- helt ok.
  --- Tidvis lång kö till ass.
  --- Ibland var det lite si och så med kunnigheten
  --- Somliga handledare hade problem att hjälpa på lab3/4
  --- Bad bara om hjälp två gånger och de båda gångerna fick jag faktiskt hjälp snabbt, även fast det var mycket folk i datasalarna.
  --- Tycker att samtliga assar varit väldigt bra på att hjälpa till samt ställa ledande frågor när det har behövts på datorövningarna.
  --- Mycket trevliga och hjälpsamma.


 11. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 1?

  1. 18% (12 st) Mindre än 10 tim.
  2. 42% (28 st) 10-15 tim.
  3. 33% (22 st) 15-20 tim.
  4. 5% (3 st) Mer än 20 tim.

  Synpunkter på laboration 1:

  --- Samtliga labbar krävde lite för mycket arbete!
  --- Den är lättare att göra när materialet täcktes under föreläsningarna.
  --- Bra labb även om det kändes jobbigt när man gjorde den.
  --- Mycket lärorik... Det vore bra att påpeka hur stora dessa labbar faktiskt är.
  --- Väldigt intresant och en bra introduction till numeriska metoder
  --- Mycket nytt att lära sig... lite väl tidskrävande.


 12. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 2?

  1. 15% (10 st) Mindre än 10 tim.
  2. 36% (24 st) 10-15 tim.
  3. 39% (26 st) 15-20 tim.
  4. 8% (5 st) Mer än 20 tim.

  Synpunkter på laboration 2:

  --- Väl lite diffekvationer.
  --- Mycket bra labb också, men tog mycket tid.


 13. Bedöm hur lång tid du lägger ner på tillämpningslabben (inkl rapport och föredrag):

  1. 9% (6 st) Mindre än 15 tim.
  2. 29% (19 st) 15-20 tim.
  3. 35% (23 st) 20-25 tim.
  4. 26% (17 st) Mer än 25 tim.

  Kommentarer:

  --- Roliga uppgifter dock kan det vara svårt att hitta alla frågon som faktiskt ska besvaras från problem texten. Typ vore bra med kanske ett par punkter för varje uppgift: *Plotta funktionen; *Utför exprimentiell störningsanalys; *etc...
  --- Lättare än de övriga två labbarna men det är fortfarande grymt mycket tid som man måste spendera.
  --- Jag har lärt mig mycket!
  --- Rolig och lärorikt uppgift.
  --- Mycket jobb för 1 poiäng men desto lärorikare!
  --- Intressant och roligt.
  --- Det var ganska roligt!
  --- Tillsammans med extralabben var den här delen så omfattande att den kändes som en helt egen kurs.
  --- Roligt arbetssätt, men mycket slit.


 14. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 18% (12 st) Mycket bra.
  2. 64% (42 st) Bra.
  3. 6% (4 st) Mindre bra.
  4. 2% (1 st) Dåligt.
  5. 8% (5 st) Tentade inte.


 15. Hur stor del av din totala studietid under period 1 ägnade du åt nummekursen?

  1. 3% (2 st) Mindre än 15%.
  2. 15% (10 st) 15-30%.
  3. 36% (24 st) 30-50%.
  4. 36% (24 st) 50-70%.
  5. 6% (4 st) Mer än 70%.


 16. Kursen är på 4p (2p för tentan och 2p för labbkursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 35% (23 st) Lagom med 4p.
  2. 45% (30 st) Borde vara 5p.
  3. 17% (11 st) Borde vara 6p.
  4. 2% (1 st) 4p är för mycket.


 17. Något mer att tillägga om årets nummekurs?

  --- Kul kurs.
  --- Eftersom jag är högre årskursare hade jag inte läst matten som var förkunskapskrav, men det gick bra ändå med stor hjälp av NAM-boken.
  --- Hade lite dåliga förkunskaper i matte då jag parallellt med Num läser kompletteringskurs i matematik. Annars har kursen varit bra!
  --- Bara positivt!
  --- Mycket bra kurs. Tyvärr saknade jag en del grundläggande kunskaper i matematik, då jag har börjat "högre årskurs" och just nu läser kompletteringsmatte.
  --- det borde absolut finnas svar till teorifrågorna. man vet ju inte man svarat helt rätt eller inte. Trodde jag svarade tillräckligt på frågon om en unimodal funktion men tappade ett halv poäng.
  --- Höstens roligaste kurs!
  --- Mycket lärorik kurs. Lägger ned mer tid på denna kurs än en annan 4p kurs.
  --- Utöka kursen till 6 p och att man måste göra både en lab 3 och 4 uppgift (gjorde bara en lab 3 uppgift men jag kände att jag lärde mig väldigt mycket på den). Däremot räcker det att redovisa en av dem muntligt.
  --- Man borde lägga upp tentan på annorlunda sätt och då tänker jag på uppdelningen i två delar samt att den bara är på tre timmar. Vad gäller uppdelningen i två delar så ställer det till problem genom att man inte vet hur pass mycket til man ska lägga på varje del. Är man osäker på någon fråga i första delen så kan man inte gå tillbaka och fundera mer på saken om det visar sig att man får tid över. Att tentan är på bara tre timmar tycker jag är alldeles för kort tid. När Gerd gick igenom tentan så pekade hon på många små fällor som hon lagt ut, men jag anser att det fanns ingen tid att fundera på den typen av problem under skrivningen. Principen som gällde var att snabbt som ögat fatta hur man ska lösa uppgiften och sedan skriva så pennan glödde. Det var mitt tillvägagångssätt och då fick jag mindre än fem minuter kvar av skrivtiden. En tenta som den vi hade borde vara minst fyra timmar och dessutom inte uppdelad i två delar. Jag anser inte att det ska vara tiden som sätter gränserna för hur bra det går på tentan. Jag lyckades förvisso bra på tentan, men jag tycker ändå att upplägget borde ändras.
  --- Jag är nöjd, kanske skulle vi ha haft några fler övningar dock!
  --- Kändes inte som 4p, snarare kanske 3. Men visserligen tog labbarna en del tid.
  --- En ovanligt arbetskrävande kurs i förhållande till storleken. Men samtidigt mycket rolig och intressant! Den skulle må bra av en poäng till.
  --- Gillar kursupplägget och den lite närmare kontakt med kursanvarig/föreläsare man får.
  --- Det känns väldigt lite med 4p. Jag vet inte om andra 4p. kurser är för små eller om den här är för stor. Men jag har nog lagt ner lika mycket tid på den här kursen som på de flesta 6p-kurser. lab 1, lab 2, tentan känns det som straxt över 4 p. Men med lab 3, rapporten och redovisningen känns det som 6 p.
  --- Jag tycker inte rapport och föredrag ska väga lika mkt som tentan. Vi har haft en kurs i kommunikation och det är inte min starka sida. Det känns som att jag kan nummen in i minsta detalj men får sämre betyg pga föredrags-/rapportskrivningstekniska detaljer. Annars vill jag bara tacka för bra föreläsningar osv. i en väldigt tillämpbar kurs!
  --- Jag tycker inte att tentan speglar kursinnehållet eftersom den skrivs för hand utan hjälpmedel och dator. I hela kursen har man kunnat använda litteraturen som hjälpmedel samt kunnat tillämpa trial and error när man skriver sin kod. Att helt plötsligt på tentan inte kunna göra detta är en smärre chock.
  --- Jag har redan svarat en gång på tidigare frågor, men kom på en sak i efterhand (när jag fick tillbaka rapporten). Saken är den att även om vi fick mycket och bra kritik i rapporten saknade jag en sammanfattning av vad vi borde tänka på nästa gång vi författar en naturvetenskaplig rapport. Några avslutande ord om vad som är viktigt och mindre viktigt och vad vi skall tänka på till nästa gång. Det är lättare att ta till sig än spridda kommentarer genom en text. Tack för en poängsnål men väldigt lärorik kurs!
  --- Skillnaden i arbetsinsats mellan att få betyg 4 och betyg 5 är omotiverat stor. Om man klarat tentan är det snarast en ansträngning att inte få betyg 4. Tentaresultatet borde sätta det maximala betyget. Jag tror aldrig att jag jobbat så mycket för så få poäng.
  --- Den har varit väldigt givande - och alldeles för tidskrävande. Tyvärr så har jag bortprioriterat många andra kurser pga att vi har haft inlämningar och deadlines i numme-kursen hela tiden. Det är jätte bra med kontinuerliga inlämningar och labbar och deadlines, men ynka fyra poäng för all den ansträngningen känns nästan löjligt.


gerd@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.