Nada

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.

Aktuell information om 2D1240 4p, Numeriska metoder gk2 för T2 våren 2003

 

Senaste Nytt

Tentan som gick 21/8 är nu rättad, lydelse och lösning finns här:

Tenta + lösn 030821

Räkneövningar inför omtentan den 21/8 2003.

15/8 13-15.30 i 4523

18/8 13-15.30 i 4523

19/8 13-15.30 i 4523

Rum 4523 ligger på plan 5, Nada


Ang omtentan den 21/8 2003:

Det kommer EJ att vara samma tenta för T som för DEF. Omtentan för T kommer att gå i salarna L52, Q32, Q34, Q35 och ev Q25 och Q31 beroende på hur många som skriver. (I salarna L44 och L51 går tentan för DEF.)


Scannade OHs från FÖ6 finns  här  tack vare Henrik Lanner.

Laboration 1

Laboration 2.

Sista dag för att erhålla bonuspoäng för redovisning av laboration 2 
är senarelagd en vecka till tors. 10 april.

Laboration 3 delades ut på FÖ 11. En av 19 uppgifter skall väljas.
Observera att det finns begränsningar hur många grupper som får välja samma uppgift. Se därför till att boka er på en uppgift genom att boka en föredrags-redovisnings-tid INNAN ni börjar med Laboration 3.

Bokningslistor för redovisning av Laboration 2 och föredragsredovisning av Laboration 3 : 

Föredragsredovisningen av Lab3 bedöms efter ett protokoll, se ps-fil eller pdf-fil .
Rapportredovisningen av Lab3 disponeras lämpligen på följande sätt se ps-fil eller pdf-fil .

Det finns nu en laboration 4 (för betyg 5 och 6 aspiranter).


Tentan är nu rättad och resultatet finns anslaget på plan 3, Nada.


Inför omtentan den 21 augusti kommer vi (om intresse finns) att ha ett antal räkneövningar. Troligtvis blir detta den 15, 18 och 20 augusti. Tider och lokal meddelas senare. Jag (<katarina@nada.kth.se>) vill gärna veta, senast den 11 augusti, om intresse finns för detta.


Även lab 3 rapporten är rättad och finns att hämta på Katarinas rum (1517, plan 5, Nada).


Kursansvarig och föreläsare är Jacob Yström, efter 2003-04-30 övertas kursen av Katarina Gustavsson
Övningsledare är Andreas Atle, Irina Loginova   och Per-Olov Åsen.
Labbhandledare är Andreas Atle, Irina Loginova , Per-Olov Åsen och Jacob Yström.

Kursinnehåll

Kursuppläggning

13 föreläsningar (6 föreläsningar i period 3 och 7 föreläsningar i period 4), 9 salsövningar (4+5). 10  handledda laborationstillfällen (3+7). Ordinarie tentamen i slutet av period 4. En preliminär översiktlig kursplan beskriver vad som skall behandlas vid de olika undervisningstillfällena. Nyhet: Tretimmarstentamen (istället för femtimmars).

Kurslitteratur

Laborationer

Godkänd laborationskurs ger två kurspoäng (av kursens totalt 4 poäng). I kursen ingår 3 obligatoriska datorlaborationer laboration 1 - laboration 3 samt en extrauppgift laboration 4 för dom som eftersträvar betyg 5 eller 6. Laborationerna gäller numeriska tillämpningar med Matlab och görs i tvåmannagrupper. Även en del teoretiska uppgifter ingår. För arbetet utanför schemalagd tid är Nadas datorsalar tillgängliga via giltigt kårkort alla tider på dygnet utom bokade tider.  Här finns en sida med hederskodex som gäller för kursen.

Laboration 1 och 2: De båda första laborationerna redovisas muntligt (ca 20 min vardera) med stöd av lösningar till uppgifterna (utskrifter, kurvor och anteckningar) och Matlabprogram. Båda i laborationsgruppen ska kunna redogöra för teori och algoritmer.  Två bonuspoäng som tillgodoräknas på tentan utdelas om laboration 1 blir godkänd senast torsdagen 20 mars och två bonuspoäng om laboration 2 är godkänd senast torsdagen 3 april. Bonuspoängen gäller vid ordinarie tentan samt vid de två närmast följande omtentamenstillfällena (juni, aug och jan). Laboration 3 utgörs av en större tillämpningsuppgift där du ska dra nytta av dina kunskaper i numeriska metoder och Matlab. Det finns många uppgifter att välja mellan. Vissa är något svårare (och kanske roligare). Den som eftersträvar betyg 6 måste välja en sådan uppgift. Laborationen redovisas med en rapport samt ett föredrag. Rapporten skall vara välskriven och fullständig. Föredraget på 12 - 15 minuter håller du tillsammans med din laborationskamrat inför ett dussin intresserade åhörare (övriga föredragshållare under passet samt några lärare). Sista rapportinlämningsdag är onsdag 28 maj. Rapport och föredrag kommer att bedömas var för sig med betyg på skalan 1-3. Den som eftersträvar betyg 5 eller 6 skall även utföra en extra laboration 4. Den redovisas muntligt för kursledaren på samma sätt som Laboration 1 och 2 senast onsdag 28 maj.

Datorinitiering, registrering och kurskatalog

Du måste vara kursregistrerad för att få tillgodoräkna kursen. För att få tillgång till kurskatalogen och annat kursspecifikt ska du ge kommandot course join numt03.Nadaregistrera dig med kommandot res checkin numt03.Tänk på att göra ovanstående kommandon på ditt eget dator-konto, och inte bara på din labb-kompis konto. Kurskatalogen på Nadas datorer är /info/numt03 och kurshemsidan är www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1240/02-03/T/index.html När du är klar med kursen ska du ge kommandot course leave numt03

Examination

En tretimmars skriftlig tentamen på 35 poäng äger rum måndag den 2 juni kl. 8-11 i D31-35,41. Tentan omfattar kursinnehållet till och med föreläsning 13, övning 8 samt laborationerna 1 och 2. Tentan består av en teoridel utan hjälpmedel samt en problemdel med rosa formelsamlingen som enda hjälpmedel. För godkänt krävs minst 20 poäng inklusive bonuspoäng (max 4p) från laborationerna 1 och 2 (minst 28p ger betyget fyra, minst 32p ger möjlighet till femma, 35p möjlighet till sexa). Slutbetyget får man genom att summera betygen på tentan, föredraget och rapporten, dividera med två och eventuellt avrunda uppåt.

Kursutvärdering

I slutet av kursen görs en kursenkät. Den är viktig för att kursledaren ska få en god uppfattning om hur kursen har fungerat ur studentsynpunkt. Den ger  också besked om vilka förbättringar som ska göras. Vi eftersträvar god kvalitet på våra kurser i numeriska metoder.

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.


Sidansvarig: <yxan@nada.kth.se>
Senast ändrad 3 februari 2003.
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>