De scannade bilderna är på format GIF.
Jag reserverar mig från de problem som dessa eventuellt kan skapa vid t.ex. utskrift. /Jacob

 OH1
 OH2
 OH3
 OH4
 OH5
 OH6
 OH7
 OH8
 OH9
 OH10
 OH11
 OH12
 OH13
 OH14
 OH15

Tack återigen Henrik Lanner (hlanner@kth.se) för hjälpen med scanningen.