2D1240 Numeriska metoder gk2 för F

Resultat av kursutvärdering våren 2003


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 3% (1 st) Mycket lätt.
  2. 42% (15 st) Ganska lätt.
  3. 50% (18 st) Medel.
  4. 6% (2 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 86% (31 st) Ja.
  2. 14% (5 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 50% (18 st) Ja, mycket.
  2. 44% (16 st) Ja.
  3. 6% (2 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Förkunskapskraven för nummekursen är ettans data- och mattekurser. Tycker du att dina förkunskaper har varit tillräckliga?

  1. 94% (34 st) Ja.
  2. 3% (1 st) Tveksam.
  3. 3% (1 st) Nej.


 5. Vad tycker du om läroboken av Heath: Scientific Computing?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 3% (1 st) Bra.
  3. 3% (1 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 94% (34 st) Har inte använt den.

  --- Lite onödigt dyrt köp, då den ej behövdes...
  --- köpte den för 700:-. helt onödigt. Gerds bok va fullt tillräcklig.
  --- Känns kanske lite överflödig i denna kurs, men säkert bra vid fortsatta kurser


 6. Vad tycker du om Gerds bok: Numeriska algoritmer med Matlab (NAM)?

  1. 31% (11 st) Mycket bra.
  2. 64% (23 st) Bra.
  3. 6% (2 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 0% (0 st) Har inte använt den.

  --- Med en eventuell utveckling av NAM kan man nog slopa Heath helt för den här kursen, behålla som referenslitteratur.
  --- Bra med en tunn bok som ändå beskriver mycket.
  --- Lite underligt upplagt på vissa ställen. Kapitlet om splines är inte så tydligt.
  --- Kort, koncis och heltäckande
  --- Bra mix av teori och exempel. Hellre en kort bok med det viktiga koncentrerat än en lång som man inte orkar ta sig igenom. Om jag skulle beskriva boken med ett ord skulle det nog bli "trevlig".
  --- Möjligen lite tunn, men det är kanske meningen.
  --- Bra med bra förklaringar och tydliga exempel.
  --- Tycker den är både omfattande och kortfattad med bra exempel. Inga utsvävningar och onödigt blaj. Perfekt pluggbok m a o. Fungerar också som uppslagsbok när man sitter och "nummar".
  --- Ett mycket bra kompendium som jag börjat använda i många sammanhang. Alldeles perfekt lagom koncist, inget tjafs, får bra överblick över numeriska metoder.
  --- Utsökt! Kortfattad, men samtidigt relevant. Innehåller bra exempel som kompletterar i förståelsen av vissa moment.


 7. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 50% (18 st) Mer än 80%.
  2. 19% (7 st) 60-80%.
  3. 11% (4 st) 40-60%.
  4. 8% (3 st) 20-40%.
  5. 11% (4 st) Mindre än 20%.


 8. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 36% (13 st) Mycket bra.
  2. 56% (20 st) Bra.
  3. 3% (1 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 6% (2 st) Har inte deltagit.

  --- Mindre exempel på tavlan, men gärna matlabprogram via dator på storbild.
  --- Gör gärna OH-bilderna, som visas på föreläsningarna, tillgängliga på nätet i form av pdf-filer eller liknande. Man hinner inte hänga med på dem under föreläsningarna och då går informationen på dem förlorad.
  --- Det är alltid ett vågspel att använda OH-bilder. Om sådana ändå måste användas gäller det att de inte tar åhörarnas koncentration från det som sägs på föreläsningen. Oftast fungerade det bra, men det går kanske att dra ner antalet OH-bilder till nästa år.
  --- Bra föreläsningar! roliga och intressanta och gå på, men oftast inte nödvändiga att gå på eftersom man kan plugga in teorin snabbt m h a boken.
  --- Går inte på många föreläsningar men dom jag gick på i numme var givande. Musikinslag - Trevligt! Inget att tillägga av det jag sett.
  --- Lite väl stor vikt läggs på bezierkurvor.


 9. Hur stor del av salsövningarna har du varit på?

  1. 31% (11 st) Mer än 80%.
  2. 8% (3 st) 60-80%.
  3. 8% (3 st) 40-60%.
  4. 17% (6 st) 20-40%.
  5. 36% (13 st) Mindre än 20%.


 10. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett? (Talar och skriver läraren tydligt? Förklaras övningsexemplen begripligt? Är kontakten lärare/studenter bra?)

  1. 14% (5 st) Mycket bra.
  2. 33% (12 st) Bra.
  3. 17% (6 st) Acceptabelt.
  4. 6% (2 st) Mindre bra.
  5. 3% (1 st) Dåligt.
  6. 28% (10 st) Har inte deltagit.

  --- De övningar jag var på var bra, men eftersom boken har bra lösningar kändesövningarna inte nödvändiga.
  --- De övningar jag varit på har i och för sig varit bra, men jag tycker personligen att övningar inte alls ger så mycket som den tid de tar upp. Lär mig mycket mer att sitta ner själv och tänka igen uppgifterna.


 11. Får du den hjälp du behöver på datorövningarna?

  1. 47% (17 st) Alltid.
  2. 39% (14 st) Oftast.
  3. 6% (2 st) Sällan.
  4. 3% (1 st) Aldrig.

  --- Handledarna brukar vara bra.
  --- Har bara frågat en gång och fick då ett klart svar.
  --- Jättebra! Pedagogiska och tjänstvilliga!
  --- Mycket vänliga handledare på datorövningarna!
  --- Mycket hjälpsamma och trevliga assar.
  --- Handledarna har varit kanontrevliga och tillmötesgående! En stor eloge till dem! Särskilt grabbarna från data och den skånska killen var mycket hjälpsamma.
  --- Blandade kunskaper hos de olika assarna. stor skillnad på doktoranderna och de som hade läst kursen en terrmin innan oss.
  --- Handledarna har varit mycket bra coh hjälp har funnits när det har behövts.


 12. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 1?

  1. 31% (11 st) Mindre än 10 tim.
  2. 39% (14 st) 10-15 tim.
  3. 19% (7 st) 15-20 tim.
  4. 8% (3 st) Mer än 20 tim.

  --- Jag tycker att lab 1 var lite för omfattande och tog för mycket tid.
  --- Den var bra pedagogiskt upplagd, övingsuppgifterna var mycket bra att starta med, men den tog oerhört mycket tid! Det var väldigt mycket att göra.
  --- Bra startlaboration för att få koll på verktyget så att säga.
  --- Bara bra synpunkter... suveränt med dom små programmen så att man kommer igång med matlab.


 13. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 2?

  1. 19% (7 st) Mindre än 10 tim.
  2. 50% (18 st) 10-15 tim.
  3. 19% (7 st) 15-20 tim.
  4. 8% (3 st) Mer än 20 tim.

  --- Jag tycker att lab 2 var för omfattande och tog för mycket tid.
  --- Denna var rätt knepig, många småsaker som kunde gå fel och bråka, tog också en massa tid.
  --- Även denna labb var bra. Man lär sig de verktyg och metoder som är meningen.


 14. Bedöm hur lång tid du lägger ner på obligatoriska tillämpningslabben (inkl rapport och föredrag):

  1. 17% (6 st) Mindre än 15 tim.
  2. 17% (6 st) 15-20 tim.
  3. 33% (12 st) 20-25 tim.
  4. 28% (10 st) Mer än 25 tim.

  --- Den labben tycker jag var lagom omfattande.
  --- Kanske hade kunnat göra detta snabbare, men vi fastnade i en massa detaljer när vi försökte förbättra koden hemma (ej under laborationstillfällena).
  --- Kul och bra att få öva på att hålla föredrag för en gångs skull.
  --- Det var kul, men det var svårt att veta hur mycket som krävdes för att få ett bra betyg på rapporten.
  --- Roligt att få använda nästa alla delar man lärt sig tidigare.
  ---


 15. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 14% (5 st) Mycket bra.
  2. 42% (15 st) Bra.
  3. 33% (12 st) Hyfsat.
  4. 6% (2 st) Mindre bra.
  5. 3% (1 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Tentade inte.


 16. Nyhet för i år är tretimmarstenta (plus eventuell halvtimmesmunta), vad tycker du om det:

  1. 19% (7 st) Bra.
  2. 61% (22 st) Acceptabelt.
  3. 17% (6 st) Dåligt.

  --- Jag kände mig stressad pga tidspressen på nummetentan fast jag aldrig brukar göra det på tentor annars. Om inte tidspressen är menat som en extra svårighet på tentan borde den vara längre. Bra att man fick ut både teori och problemdelen i början då kunde man planera tiden bättre.
  --- Dåligt med tid på tentan
  --- Jag tror att många upplevde tidsbrist på den skriftliga tentamen. Normalt brukar man hinna med att ge en lösning på alla frågor, men här hann man inte med riktigt alla uppgifter. Å andra sidan var inte tentan särskilt svår, så snabbheten kanske blev avgörande för betygsättningen.
  --- Jag tycker 3 timmar är för kort tid. Det leder till att man stressar sig igenom uppgifterna.
  --- Lite för stressigt.
  --- Det är jättesvårt att skriva kod på papper!
  --- Svårt att hinna med. Svårt att skriva matlabkod på papper
  --- Det blev väldigt stressigt då man ska hinna med både teoridel och problemdel på de 3 timmarna. Problemdelen var lite väl omfattande i proportion till tiden.
  --- Jag tycker att det var stor skillnad i svårighetsgrad mellan årets tenta och den tretimmarsextenta vi hade fått ut. Problemet var dock inte att frågorna var svåra, utan att det vi hade för kort tid på oss för frågor av den svårighetsgraden. Jag hann inte riktigt färdigt, och jag är inte den som vanligtvis drabbas av tidsnöd, när jag tenterar.
  --- Stressigt!
  --- Jag ser ingen som helst poäng i att ha en tretimmarstenta, när kth-standard (åtminstone på fysik) är fem timmar. Det viktigaste är väl att man ska kunna lösa problem, inte att man ska ha löst så många problem att saker sitter i ryggmärgen. Nej, matte som sprintlopp fick jag nog av vid gångertabellstesten i mellanstadiet! Jag tycker att ni på nada kunde göra en mer avancerad femtimmarstenta, då skulle det ju inte behövas någon munta.
  --- Lite väl kort tid, fyra timmar hade behövts.
  --- Det var fruktansvärt stressigt. Jag hann inte med att lösa alla talen. Och hann verkligen inte med att kolla igenom tentan innan jag lämnade in den. Ett alternativ är ju att lägga teorin typ vid annat tillfälle, eller ge oss mer tid.
  --- Blev lite för stressigt med bara 3 timmar.
  --- Vi kunde ha fått mera detaljerade råd om rapportskrivningen och den muntliga presentationen (vilka saker Gerd uppskattar). Vi trodde att vi hade skrivit en grundlig rapport, men tydligen ur en för teoretisk synpunkt. När jag läste kritiken vi hade fått så förstod jag att vi kunde ha refererat till själva uppgiften och koden lite oftare, vilket jag inte trodde var meningen eftersom man fick referera till läroboken vad gällde detaljerade beskrivningar av metoder.
  --- Jag tyckte det var lite för dåligt med tid. Fyra timmar skulle vara bättre.
  --- Tre timmar för att lösa teori problemdel är för knappt. Känns inte som resultatet speglar kunskaperna när det handlar om vara snabb
  --- Lite stressigt på tentan... med tanke på att man skriver matlabkod vill man gärna ha lite extra tid att skriva rent då det brukar bli ganska kladdigt med pilar och så...


 17. Hur stor del av din totala studietid under period 3 ägnade du åt nummekursen?

  1. 0% (0 st) Mindre än 15%.
  2. 22% (8 st) 15-30%.
  3. 53% (19 st) 30-50%.
  4. 17% (6 st) 50-70%.
  5. 6% (2 st) Mer än 70%.


 18. Kursen är på 4p (2p för tentan och 2p för labbkursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 33% (12 st) Lagom med 4p.
  2. 39% (14 st) Borde vara 5p.
  3. 22% (8 st) Borde vara 6p.
  4. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 19. Något mer att tillägga om årets nummekurs?

  --- Fantastiskt vad fort tentan blev rättad, det uppskattas verkligen!
  --- Mycket bra kurs; intressant med bra föreläsningar och bra laborationer. Men den har varit relativt tidskvävande och kanske tagit studietid från andra kurser, eftersom den under hela terminen har mer eller mindre obligatoriska moment som kräver att man lägger ner en hel del tid. Jag tycker därför att den borde vara värd några fler poäng, inte på grund av svårighetsgrad eller den mängd kunskaper som man inhämtar, utan p.g.a. den tid som man faktiskt lägger ner (om man gör alla laborationer).
  --- Det är roligt!
  --- Mycket meningsfull och intressant!
  --- Jag tycker att det är alldeles för mycket arbete med den här kursen med tanke på att den bara är 4p. Detta ser man också på att den omfattar alla möjliga tentamensformer som existerar; 3-4 labbar, skriftlig tenta med både teori och problem, munta, rapportskrivning och muntlig redovisning. Lite väl många anser jag. Ett förslag vore att endast ha tenta samt labbar utan rapport, eller bara labbar med rapport och muntlig redovisning men ingen tenta.
  --- En av de roligaste kurserna hittills på fysik!
  --- Kommentar till fråga 18: De algoritmer man lär sig motsvarar väl fyra poäng (och kanske inte ens det). Däremot allt kringjobb... Om alla kurser krävde föredrag och rapporter som betydde så mycket för betygen så skulle det vara helt outhärdligt att gå på teknis! Och en fjärde labb för att få femma!! Och en munta!!! Om man slitit så man kan alla algoritmerna och fått femma på tentan så vill man ju gärna ha det i betyg, i synnerhet som det räcker med trea på tentan och hyfsad rapport och föredrag för att få fyra! Om man ska lägga ned så mycket tid så vill man ju åtminstone lära sig nya vettiga algoritmer och inte traggla med gammal skåpmat!
  Summering: Numme är egentligen en vettig kurs med en bra och engagerad föreläsare, tyvärr fläckas den av att det är vansinnigt mycket att göra efter tentan. Dessutom är det irriterande att limes gapet mellan fyra och femma->oändligheten. Om inte schemaläggarna gjort så att vi hade sex tentor den här terminen hade det här inlägget gått betydligt mer i dur!

  --- I förhållande till hur mycket arbete som behövs i denna kurs jämfört med andra kurser på mer poäng tycker jag att nummekursen borde ge mer poäng än fyra.I övrigt så tycker jag att det varit en bra och givande kurs.
  --- Lite väl subjektiv bedömning.
  --- Jag tyckte den var väldigt rolig och intressant.
  --- Helt klart bästa kursen jag gått hittills... roliga labbar, bra föreläsningar, bra att man får jobba i grupp med muntliga och skriftliga redovisningar, och bra tenta. Det enda som kanske kan förbättras är icke-teoridelen av tentan. Det är svårt att skriva matlabkod på papper men jag vet inte hur man skulle kunna lösa det. En annan sak att man måste lämna in teoridelen innan man får börja med andra delen ger upphov till mycket stress! Inte bra! Kanske kunde man ha två deltentor? Eller ha teoridelen som KS som ger bonuspoäng? Iallafall klart inspirerande kurs, bra jobbat!
  --- Numerisk analys känns som om det är ett ämne man kommer att ha stor användning av. Kursen gav en väldigt bra introduktion till ämnet.


gerd@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.