Nada

^ Upp till Aktuell information om kursen.

Kursanalys för 2D1240, Numeriska metoder gk2, för E2, hösten 2002

Kursdata

Tid: period 1,(2) läsåret 02/03, september - november 2002.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tentamen 2 poäng.
Tentamen: ordinarietenta efter period 1 (19 okt), omtenta efter jul (11 jan).
Föreläsningar: 28 timmar.
Övningar: 14 timmar.
Laborationer: två vanliga (labA) samt en av projektkaraktär (labB), 18 timmar schemalagd tid. Projektet redovisas med rapport och föredrag. För betyg fem eller sex på kursen krävs ytterligare en tillämpningsuppgift.

Kursledare och föreläsare: André Jaun
Övningslärare: Mikael Huss, André Jaun, Erik von Schwerin, Pål Westermark.
Antal registrerade elever: 122 (som redovisat minst en labb).
Kurslitteratur: Numeriska algoritmer med MATLAB av Gerd Eriksson.
Scientific Computing, an Introductory Survey av M.T.Heath.

Avklarade moment till och med januari 2003:

          datum antal godk  andel        poäng
Efter 1 tentamen  021019   64    52% av de 122 reg. (2p)
Efter 2 tillfällen 030111   82    67%       
        LabA      114    93%         (1p)
        LabB      104    85%         (1p)
   Prestationsgrad:          78%
  Examinationsgrad:          65%

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Det var meningen att elektrosektionens webbkursvärdering skulle användas liksom förra kursomgången men så tycks tyvärr inte ha skett. Kursen har liksom förra året mottagits positivt. Den har ansetts som medelsvår, intressant och meningsfull och nästan alla tyckte att de hade tillräckliga förkunskaper. Boken NAM fick genomgående högt betyg, medan läroboken av Heath fick mer blandade omdömen; de flesta skaffade aldrig boken. Föreläsningarna var blandad på Engelska och Svenska och var inte så välbesökta. Salsövningarna fungerade bra och hade ganska hög närvaro.

Laborationerna anses allmänt som mycket givande men många tycker att de tar för lång tid att göra--mellan tio och femton timmar för de flesta. Projektlabben med rapport och föredragsförberedelser har mestadels krävt 15-25 timmar. Labbarna ansågs vara lärorika och roliga. Tentan har från och med detta läsår blivit en tretimmars tenta; resultatet var sämre än vanligt.

Förändringar sedan förra kursomgången

Ny kursledare men oförändrat innehåll. Slides har skrivits på Engelska. En viktig nyhet är att den obligatoriska skriftliga tentan nu är på tre timmar i stället för fem. Den som önskar slutbetyg 5 eller 6 kompletterar med en extralabb och en liten munta.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Förutom den ständigt pågående utvecklingen av nya labbar planeras inga förändringar.

^ Upp till Aktuell information om kursen.


Sidansvarig: <jaun@nada.kth.se,>
Senast ändrad 11 juni 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>