Nada

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.

Aktuell information om 2D1240, Numeriska metoder gk2 för E2

-----

Latest news / Senaste nytt

030814 Omtentamen 21 augusti kl 14-17 i sal L44 och L51.
030415 Preliminär kursanalys.
030114 Next edition starting August 2003.
020829 Slides in English

Regnbågslinje

Kursprogram hösten 2002

Kursledare och föreläsare: André Jaun (jaun@nada.kth.se.tar-bort).

Övningsledare:
gr1: Mikael Huss (hussm@nada.kth.se.tar-bort)
gr2: André Jaun (jaun@nada.kth.se.tar-bort)
gr3: Erik von Schwerin (schwerin@nada.kth.se.tar-bort)
gr4: Pål Westermark (paal@nada.kth.se.tar-bort)

Kursinnehåll

Ideer och begrepp, Matlab, effektiva algoritmer för linjära ekvationssystem, kondition, minstakvadratmetoden för överbestämda linjära system och linjär kurvanpassning, interpolation med polynom, kubiska splines och bezierkurvor, tillförlitlighetsbedömning, extrapolation, derivataskattning, numerisk integration, lösning av ekvationer och ickelinjära system, ickelinjär modellanpassning, ickelinjär minimering, numeriska metoder för ordinära differentialekvationer, begynnelse- och randvärdesproblem.

Kurslitteratur

NAM (40 kr) och exempelsamlingen (40 kr) samt kursbunten nedan (20 kr) kan köpas vid första föreläsningen och därefter på Nadas studentexpedition (exp@nada.kth.se.tar-bort).

Kursbunt

Registrering och kurskatalog

Du måste vara kursvalsregistrerad hos din studievägledning för att få tillgodoräkna nummekursen.
Du måste själv Nadaregistrera dig på kursen genom att fylla i ett formulär Kursanmälan

Kurskatalogen på elektrodatorerna är /info/kurser/nume/mfiler
Kurskatalogens Matlabfiler finns också tillgängliga härifrån.

Kursuppläggning

Detaljerat schema för E2-kursen finns i kursplanen. Se även KTH:s översiktsschema.
Kortfattat gäller följande: Kursen är schemalagd i period 1 (v35-41) med tolv föreläsningar, sex salsövningar och sex datorövningar, tentamen ligger efter period 1.
I period 2 är kursen schemalagd i de två första veckorna (v43-44) med två föreläsningar, tre datorövningar samt ett föredragspass som ersätter övningen i v45. Kursen avslutas i tredje veckan av period 2 (v45) med rapportskrivning och ytterligare föredragspass.

Aktivt deltagande: På den här kursen kan du få slutbetyget 6. Kravet är aktivt deltagande med väl utförda laborationer 1 - 4 och högsta betyg på tentamen (skriftlig och muntlig).

Föreläsningar

Slides på Engelska ( F1, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 )

Laborationer

Laborationerna gäller numeriska tillämpningar med Matlab. Godkänd laborationskurs ger två kurspoäng (av kursens totalt 4 poäng).
Lab1 och lab2 görs i tvåmannagrupper och består av en uppsättning småuppgifter som ska lösas i Matlab med effektiva numeriska metoder. Båda labbarna redovisas muntligt (20 min vardera) med stöd av matlabkod, utskrifter, kurvor och anteckningar. Vardera labben ger två bonuspoäng om den redovisas i tid; sista dag för lab1 är 20 september och för lab2 10 oktober. Bonuspoängen gäller vid läsårets tentor (okt -02 samt jan, april, aug -03).
Lab3 och lab4 är projektuppgifter som kräver tillämpning av flera numeriska algoritmer. Det är tillräckligt att göra en av ( lab3, lab4) om du nöjer dig med betyg tre eller fyra på kursen, men om du eftersträvar slutbetyg fem eller sex måste du göra både en lab3- och en lab4uppgift. De cirka 40 projektuppgifterna varierar i knepighet och storlek. För betyget sex krävs svåraste lab3 och lab4 (den som du väljer som extralabb görs individuellt).
Redovisning sker med föredrag och välskriven ingenjörsmässig rapport, inlämnad senast tisdag 12 november (gäller den obligatoriska lab3/lab4-uppgiften).
Föredraget på ca 12 minuter håller du tillsammans med din laborationskamrat inför ett dussin intresserade åhörare (övriga föredragshållare under passet samt några lärare). För betygsättningen bedöms om problemet och dess lösning beskrivs lättfattligt och korrekt, om föredraget är väl förberett med trevlig presentation, god tavelteknik och välritade stordiabilder. Bedömningsskalan på rapporter och föredrag går från ett till tre. Här finns anvisningar och en protokoll för din föredragsbedömning.

Tryck här för att hämta bokningslistor:

Hederskodex.

Examination (lördag 11 jan 8-11h)

Salar: D31-32, E35-36, E51-53

En skriftlig tretimmars tentamen på 35 poäng ligger efter period 2, lördag 11 januari kl 8-11. Tentan omfattar hela kursinnehållet. För godkänt krävs minst 20 poäng inklusive bonuspoäng (max 4p) från laborationerna 1 och 2 (minst 20p ger betyg tre, minst 28p fyra, minst 34p möjlighet till betyg fem eller sex).
Slutbetyget får man genom att summera betygen på tentan, föredraget och rapporten, dividera med två och eventuellt avrunda uppåt. För att kunna erhålla slutbetyg 5 eller 6 måste man göra en kompletterande muntlig tentamen (cirka en halvtimme) samt uppfylla de krav på laborationerna som anges ovan.

-----

Kursutvärdering

I slutet av kursen görs en kursenkät. Den är viktig för att kursledaren ska få en god uppfattning om hur kursen har fungerat ur studentsynpunkt. Den ger också besked om vilka förbättringar som ska göras. Vi eftersträvar god kvalitet på våra kurser i numeriska metoder.
Hur kursenkäten för E-kursen ht-00 var utformad kan du se här:

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.


Sidansvarig: <jaun@nada.kth.se,>
Senast ändrad 14 augusti 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>