2D1240 Numeriska metoder gk2 för D2, ht 2002

Resultat av kursutvärdering


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 3% (2 st) Mycket lätt.
  2. 16% (12 st) Ganska lätt.
  3. 63% (46 st) Medel.
  4. 12% (9 st) Ganska svår.
  5. 6% (4 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 74% (54 st) Ja.
  2. 16% (12 st) Tveksam.
  3. 10% (7 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 41% (30 st) Ja, mycket.
  2. 49% (36 st) Ja.
  3. 8% (6 st) Neutral.
  4. 1% (1 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Förkunskapskraven för nummekursen är ettans data- och mattekurser. Tycker du att dina förkunskaper har varit tillräckliga?

  1. 92% (67 st) Ja.
  2. 7% (5 st) Tveksam.
  3. 1% (1 st) Nej.


 5. Vad tycker du om läroboken av Heath: Scientific Computing?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 5% (4 st) Bra.
  3. 4% (3 st) Hyfsad.
  4. 3% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 88% (64 st) Har inte använt den.

  ---Bra att veta innan att den var valfri (billiga kurser uppskattas)
  --- NAM var mer än tillräcklig.
  --- Har inte använt den så mycket, men det är alltid bra att ha ett komplement till föreläsarens anteckningar. Den är också välskriven och detaljerad med bra exempel.
  --- Har iofs tittat lite på den, men inte använt den. verkar bra dock.
  --- Verkade dyr och inte alls nödvändig.
  --- Alldeles för dyr. Räcker med NAM.
  --- För dyr.
  --- Har hört att de skall vara en riktig kanonbok. Typ en sån som alla dataloger borde ha i bokhyllan, har köpt men inte tittat i den.
  --- Har läst väldigt lite i denna.
  --- Jag hade lånat boken, men behövde aldrig använda den.
  --- Onödigt att ha den boken när det fanns en tunn och billig bok.


 6. Vad tycker du om Gerds bok: Numeriska algoritmer med Matlab (NAM)?

  1. 48% (35 st) Mycket bra.
  2. 48% (35 st) Bra.
  3. 3% (2 st) Hyfsat.
  4. 1% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte använt det.

  --- Mycket trevligt med alla algoritmer så lätt åtkommliga.
  --- Väldigt bra bok, den var lättläst, sammanfattade väl och var som en bonus väl integrerad med kursen.
  --- Bra eftersom den är skräddarsydd för kursen.
  --- Förklarar på ett enkelt, men uttömmande sätt. Utmärkt!
  --- Väldigt bra initiativ av föreläsaren att ge ut en bok med det viktigaste, detta gör ju också att man kan prioritera i Heaths bok. Också denna bok är väldigt bra skriven med många bra exempel.
  --- Kort, koncis och billig =)
  --- Passar ju naturligtvis mycket bra ihop med föreläsningar och labbar.
  --- Jättebra innehåll, men något "ostrukturerad" layout, det är lite för tättskrivet på några ställen.
  --- Bra att den går rakt på sak och inte babblar en massa. Kan ibland dock vara lite väl kortfattad. Relevant text.
  --- Innehåller allt man behöver.
  --- Mycket bra, relevant bok.
  --- Bästa boken än så länge..inte en massa ovesäntligheter utan man hittade det man letade efter direkt.
  --- Mycket bra att det räcker att läsa den för att kunna klara av tentamen.
  --- Bra bok.
  --- Har räckt för att lösa uppgifterna.
  --- Det enda var att det ibland var lite svårt att förstå vad figurerna visade eller vilken figur som åsyftades.
  --- Mycket bra bok med undantaget att man kunde ha något djupare förklaringar här och var.
  --- Superbra, kort bra beskrivning av saker som gås igenom så att man inte tröttnar innan man läst färdigt kapitlet. Bra att ha som referens vid senare behova av nån numerisk metod. Kommer att behålla boken länge!
  --- Har ovan svarat att mina mattekunskaper var tillräckliga, anser detta då jag klarade denna kurs. Dock skulle jag behövt bättre, kanske mycket bättre mattekunskaper för att kunna nå de högre betygen enbart med hjälp av NAM. Upplever den således ibland kortfattad, men å andra sidan, matteböcker finns att tillgå. :-)
  --- Bra när föreläsaren vet exakt vad som står i boken och man kan repetera mycket genom att slå upp boken.
  --- Den var lagom för att läsa in till tentan.
  --- Det var synnerligen praktiskt att föreläsningarna följde boken (eller tvärtom), så man kunde markera i boken istället för att skriva av. På så sätt spar man en massa tid, och kan koncentrera sig på att lyssna istället. Nackdelen är att man bara får en synvinkel. Annars kompletterar ofta en bok och föreläsningsanteckningar varandra.


 7. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 73% (53 st) Mer än 80%.
  2. 16% (12 st) 60-80%.
  3. 6% (4 st) 40-60%.
  4. 1% (1 st) 20-40%.
  5. 4% (3 st) Mindre än 20%.


 8. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 30% (21 st) Mycket bra.
  2. 58% (41 st) Bra.
  3. 10% (7 st) Acceptabelt.
  4. 1% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 1% (1 st) Har inte deltagit.

  --- Kändes ofta enkla men det kanske måste vara så för att något ska sjunka in.
  --- Gerd är bäst!
  --- Gerd har en otrolig förmåga att ta fram det viktigaste och hitta de perfekta exemplen hela tiden, klart en av de bästa föreläsare jag haft!!! Gerd utstrålar också en väldig glädje och det märks att hon gillar det hon gör, en sak som förstås gör det lättare och roligare för oss elever att ta till oss kunskap.
  --- De bästa föreläsningarna jag varit på under alla de år jag studerat.
  --- Gerd rockar =)
  --- En sak som är bra: Föreläsningarna innehåller precis det som NAM innehåller, och eftersom jag är med i mottagningen var det två föreläsningar jag missade i början. De var enkla att ta igen, eftersom det bara var att läsa i NAM.
  --- Klockrent med "innehållsdeklaration" på tavlan, då kan man se vad man ska tala om och hänger med på ett annat sätt. Henrik får gärna "riffa" lite på banjon igen!
  --- Ibland lite rörigt och svårt att förstå anteckningar. Ta gärna upp exempel som inte finns i NAM så att man får fler exempel än de man kan läsa om i boken. Talar högt, tydligt och är smittande glad. Roligt med små avbrott i form av sketcher.
  --- Föreläsaren får gärna sätta igång diskussion med åhörarna.
  --- Föreläsningarna gav definitivt något, till skillnad från vissa andra ämnen.
  --- Det var roligt att gå på föreläsningar, och det är MYCKET viktigt. Det var verkligen toppen när Henrik kom in och spelade banjo.
  --- Ibland lite ostrukturerat på tavlan.
  --- Lite mycket "lågstadiepedagogik". Det har kännts som om man inte blivit tagen på allvar.
  --- Jag tyckte det var svårt att hänga med på föreläsningarna, men på den här kursen så gick det betydligt bättre än på andra mattekurser. Bästa matteläraren på KTH punkt slut.
  --- Jag tycker att det är bättre att du inte säger exakt det som finns i boken, utan utvidgar det mer. För annars känns det onödigt att gå på föreläsningarna när allt du säger finns nästan ordagrannt i boken.
  --- Mycket bra upplägg på föreläsningarna och jag kommer inte på något som behöver ändras.
  --- De grafiska förklaringarna av metoder som Newtons metod, intervallhalveringsmetoden, fixpunktsiteration o dyl till mycket stor hjälp.
  --- Gerd slår an alla strängar på inlärningens gitarr. Predikar, visar OH, skriver på tavlan, tar fram elever som får hjälpa till vid praktiska förevisningar. Tar t.o.m maken till hjälp för att spela gitarr. Kul! För att förbättra något kanske de exempel som tas på föreläsning bör vara andra än de som står i NAM, inte svårare, inte lättare, bara andra för att få ytterligare en dimension.
  --- Gerd pratar klart och tydligt och visar bra på tavlan. Hon är dessutom alltid på ett strålande humör, vilket gör att åtminstone jag är uppmärksam och inte tycker det är jobbigt att gå till föreläsningen! Ibland dyker små roligheter upp också, vilket gör att man håller humöret uppe.


 9. Hur stor del av salsövningarna har du varit på?

  1. 37% (27 st) Mer än 80%.
  2. 21% (15 st) 60-80%.
  3. 18% (13 st) 40-60%.
  4. 8% (6 st) 20-40%.
  5. 15% (12 st) Mindre än 20%.


 10. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett? (Talar och skriver läraren tydligt? Förklaras övningsexemplen begripligt? Är kontakten lärare/studenter bra?)

  1. 14% (10 st) Mycket bra.
  2. 42% (30 st) Bra.
  3. 23% (16 st) Acceptabelt.
  4. 4% (3 st) Mindre bra.
  5. 1% (1 st) Dåligt.
  6. 14% (10 st) Har inte deltagit.

  --- Betyget gäller Per eftersom jag alltid varit på hans övningar.
  --- Har varit hos Gerd.
  --- Andreas Atle är bäst!!!
  --- Mycket bra, eftersom övningsassistenten var Gerd själv och då kan det bara bli mycket bra!!
  --- Gerd var bäst, men Atle var också helt ok, men lite vimsig. de andra vet jag inte.
  --- Jag var hos Per och han var jättebra.
  --- Eftersom övningarna ska skrivas i matlab gör assen sällan klart hela uppgiften utan nöjer sig med att ge fingervisningar. Det blir svårt att förstå då.
  --- Hade tofskillen, han var lite skum på nåt sätt.
  --- Lite osäkert och stundtals rörigt, lite svårt att hänga med i lösningsgången
  --- Har varit hos två olika. Båda var helt ok.
  --- Jag var bara på 2 övningar, det var i princip bara avskrivning av facit i exempelsamlingen.
  --- Andreas var bra!
  --- Det märktes tyvärr att Gerd var den som kunde mest av övningsassistenterna. Men Gerd var mycket bra, de andra hyfsade.
  --- För egen del upplevde jag att jag lärde mig mer på att själv sitta med övningshäftet vid datorn och köra alla exemplen i matlab.
  --- Det var för få övningar.


 11. Får du den hjälp du behöver på datorövningarna?

  1. 26% (19 st) Alltid.
  2. 45% (33 st) Oftast.
  3. 10% (7 st) Sällan.
  4. 10% (7 st) Aldrig.

  --- Jag gick aldrig på datorövningarna, jobbade hemma. (För mycket folk i skolan)
  --- När jag väl får hjälp så är den bra. Skandal att man får vänta 140 min på hjälp! Det är bara för NADA att hosta upp mer pengar och anställa fler assar.
  --- Gick aldrig på nån datorövning.
  --- Jag ser alltid till att Gerd hjälper mig och hon är väldigt kunnig och vänlig, men det är klart att kön kan vara lång ibland.
  --- Inte tillräckligt många assistenter, för lite tid bokat för datorövningar.
  --- Jag (vi) har haft tur då Gerd har kommit till oss tre av de fyra gånger vi hade problem. Ena gången kom en kille som såg rätt förvirrad ut och hasplade ur sig något svar och gick därifrån. Detta var visserligen en lab3-uppgift, och det måste vara ganska svårt att kunna svara på allt i alla uppgifter.
  --- Det tog för lång tid att få hjälp. Det borde funnits fler assar. Det skulle underlättat om assarna var mer pålästa om labb3
  --- Dåligt att det fanns så få assar mot slutet av kursen i förhållande till antal som behövde hjälp. Att vänta 60 min på hjälp är inte acceptabelt!
  --- Tyvärr får man vänta väldigt länge på att få hjälp. Resursbrist antar jag.
  --- Inte frågat om hjälp mer än 2-3 gånger men då fått det.
  --- Har inte behövt hjälp. Så Aldrig/Alltid.
  --- Har bara behövt en gång men det tog tid att få det... löste problemet innan assen kom, men fick hjälp med en annan sak.
  --- Har aldrig frågat om hjälp.
  --- Vi fick alltid hjälp, men det tog lång tid.
  --- För lång kö.
  --- Ibland var det många som behövde hjälp och då kunde det vara svårt att hinna få en handledare.
  --- En del kunde inte lika mycket som de andra. Alla var vänliga och man förstod väldigt bra när de förklarade.
  --- Svårt att svara på frågan då jag inte utnyttjat hjälp någon gång. Kanske borde lägga till ett sådant svarsalternativ.
  --- Kunniga, lättillgängliga & vänliga. :-)
  --- Det har varit de bästa handledarna på denna kurs.
  --- Jag gick inte på så många schemalagda datorövningar, men då jag gjorde det fanns handledarna till hands och kunde sina saker väl.
  --- För få handledare gör att de som finns får springa runt för mycket och ofta inte hinner sätta sig in i problemet ordentligt. Gerd försöker hinna med allt men det vore bättre om det fanns fler kunniga handledare.


 12. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 1?

  1. 21% (15 st) Mindre än 10 tim.
  2. 40% (29 st) 10-15 tim.
  3. 26% (19 st) 15-20 tim.
  4. 11% (8 st) Mer än 20 tim.

  --- Varken för svår eller för lätt, lagom helt enkelt. Problemen var också bra och roliga att hålla på med.
  --- Jag gick inte i Matlabkursen som hölls på vårterminen i ettan. Laboration 1 tillsammans med övningsuppgifterna fungerade som en bra start.
  --- Kul labbar, det är sånt man sitter och filosoferar över på krogen ibland... :-) Dock lite ogenomtänkt att schemalägga en massa processorätande labbar till en sal med tunna klienter.
  --- En del av tiden ägnades åt latex också.
  --- Kul.
  --- Bra att komma in i matlab med (förutom MÖ-uppgifterna).
  --- Bra med många småuppgifter, så att man lär sig Matlab ordentligt.


 13. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 2?

  1. 16% (12 st) Mindre än 10 tim.
  2. 45% (33 st) 10-15 tim.
  3. 25% (18 st) 15-20 tim.
  4. 12% (9 st) Mer än 20 tim.

  --- Lagom, möjligen lite för mycket integralberäknande i början, man kunde ha spridit ut tillämpningarna lite jämnare.
  --- Kul men svår.
  --- Här lärde man sig det lite svåra i matlab....lärorikt!


 14. Bedöm hur lång tid du lägger ner på tillämpningslabben (inkl rapport och föredrag):

  1. 19% (14 st) Mindre än 15 tim.
  2. 21% (15 st) 15-20 tim.
  3. 26% (19 st) 20-25 tim.
  4. 32% (23 st) Mer än 25 tim.

  --- Labben tog 2,5 h att göra, rapporten ca 2 att skriva. Att öva in det muntliga tror jag inte kommer att ta mer än en h. Så totalt: 5,5-6 h.
  --- Labben var ganska svår (åskledaren), men den löste sig efter lite hjälp från Gerd. Svårighetsgraden var acceptabel med tanke på att den var stjärnmarkerad. Rapport och föredrag var det inga problem med alls.
  --- Labben (Havsytan) var lite väl beräkningsintensiv, ~1,5 h i skolan.
  --- Kul grepp med rapport och föredrag. Upplevde dock att det trycktes mkt hårdare på vad ett föredrag skulle innehålla och inte än vad som väl sedan bedömdes. Även om ett föredrag innehåller allt så behöver det ju inte vara bra. Men hur ett föredrag kan bli toppbetygsatt trots att det saknar de delar som belystes som viktiga, hålla tiden, visa på tydlig disposition etc, är anmärkningsvärt.
  --- Labbarna är väl värda sina 2 kurspoäng.
  --- Mycket arbete.


 15. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 12% (9 st) Mycket bra.
  2. 58% (42 st) Bra.
  3. 16% (12 st) Hyfsat.
  4. 4% (3 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 8% (6 st) Tentade inte.


 16. Nyhet för i år är tretimmarstenta (plus eventuell halvtimmesmunta), vad tycker du om det:

  1. 55% (40 st) Bra.
  2. 33% (24 st) Acceptabelt.
  3. 11% (8 st) Dåligt.

  --- Kul att det var så pass enkelt så man hann med det på de 3 timmarna.
  --- Nej till halvtimmesmunta. Inga andra kurser har extra tentor för högre betyg, varför skall då den här ha det? Räcker gott och väl med extralabb, det är "straff" nog.
  --- Att tentan var på tre timmar var bra, det räckte alldeles utmärkt. Men ytterligare en munta för att kunna få högre betyg tycker jag är dåligt!
  --- Teorifragorna borde ha reducerats till 6-8 poang. De utgjorde en for stor del av tentans poang.
  --- Bra med 3-timmarstenta, eftersom tentan ligger redan efter 7 veckor, en 5-timmars större tenta skulle knappast på denna tid vara proportionell mot bara 2 poäng. Muntlig tenta är bra, eftersom högre betyg ska ställa högre krav, krav som då inte de som satsar på lägre betyg behöver infria.
  --- För kort tid på tentan!
  --- Jag tycker genuint illa om mastodonttentor, så det kändes bra med den här.
  --- Tiden för tentan skulle behövt vara lite längre -kanske 1 timme till.
  --- Halvtimmes munta för att få fem är inte bra.
  --- Jag tycker det är dåligt med munta. Det var bättre för med endast skriftligt examination.
  --- Jag tyckte inte årets tenta var särskilt nerkortad som Gerd sa att hos skulle göra.
  --- Verkar lite med bara 3 timmar. Det borde inte spela nån roll hur snabb man är, det viktiga är kunskaperna. (Jag har inte tentat än, så jag vet inte hur tentan är).
  --- Trevligt, man kan dra i sig en Red Bull i början och skriva klart tentan innan effekten avtar!
  --- Aningen stressat.
  --- Eftersom man inte visst hur stor tentan var blev iaf jag stressad över att lösa teoridelen snabbt. Sedan satt jag med tid över, men kunde inte kontrollera teoridelen, faktiskt dåligt.
  --- Tentan var svår för att vara på 2 poäng.
  --- Mycket bra! En femtimmarstenta är ofta stressig.
  --- Det var svårt att veta hur mycket tid man kunde lägga på första delen, när man inte visste hur "lättad" andra delen hade blivit.
  --- Lagom lång tid för tentan.
  --- Behöver inte vara tyngre än 3 timmar, men gott om tid hade jag inte.
  --- Bra med 3 timmar, man blir lätt väldigt trött på en 5 timmar lång tenta.
  --- Eftersom tentan blev mindre så blev det på något sätt svårare. Eftersom det var färre uppgifter kunde man inte skrapa ihop så många delpoäng. Den blev inte så lätt som det lät.
  --- Lagom många uppgifter för 3 timmar.
  --- Jag har ändå aldrig setat mer än 3h på en tenta någonsin så det var helt ok. (har väl tentat en 20 tentor iaf).
  --- Man hade inte alls tid! Man fick stressa väldigt mycket! Jag brukar hinna gå igenom tentan igen så jag inte gjort några slarvfel men det hann jag inte alls med. Mycket bättre att ändra tillbaks som det var tidigare. Vi ska inte få offra för att KTH ska kunna tjäna in lite pengar, det får de fixa på annat sätt.
  --- Muntliga delen onödig, eller så skulle den läggas tidigare, inte slutet av nästa period.
  --- För få uppgifter och för mycket poäng per uppgift.
  --- Jag hade svårt att hinna med allt, och hade fått ett högre betyg om jag haft en timme till.
  --- Det kändes lagom eftersom det ändå är mycket labbande i kursen och en stor del av examinationen är utförandet av dem.


 17. Hur stor del av din totala studietid under period 1 ägnade du åt nummekursen?

  1. 3% (2 st) Mindre än 15%.
  2. 12% (9 st) 15-30%.
  3. 44% (32 st) 30-50%.
  4. 29% (21 st) 50-70%.
  5. 11% (8 st) Mer än 70%.


 18. Kursen är på 4p (2p för tentan och 2p för labbkursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 42% (31 st) Lagom med 4p.
  2. 36% (26 st) Borde vara 5p.
  3. 21% (15 st) Borde vara 6p.
  4. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 19. Något mer att tillägga om årets nummekurs?

  --- Mycket bra kurs, men jag gillar inte kravet på extratenta för högre betyg.
  --- Ytterligare en gång vill jag påpeka att det är totalt värdelöst att det ska ta så extremt lång tid att få hjälp på labbtiderna. Sist gick vi ut Sima-kön klockan 15:00 eftersom nästa föreläsning/övn. började 15:15. De som stod längst upp i kön (sex namn före oss) hade då väntat i hela 140 minuter!
  --- En mycket väl planerad och genomförd kurs.
  --- Kursupplägget är utmärkt som det är. Jag vill, för de elevers skull som läser nästa år, att man behåller Gerd som föreläsare. Hon behövs verkligen i den här kursen, som ju inte är helt trivial.
  --- Väldigt mycket mer jobb för betyg 5 och 6 i numme jämfört med i andra kurser.
  --- Klart bästa föreläsaren hittills. Kursen blev intressantare än jag trodde den skulle bli och kan tänka mig läsa ngn fortsättningskurs.
  --- Det har varit trevligt!
  --- Dåligt att man ska behöva göra en munta för att erhålla betyget 5. Ok, om det är för betyget 6 som ska ju vara lite extra, men för 5 är det överdrivet mycket. Alldelles för mycket jobb för en 4poängs kurs.
  --- Vore bättre om man gjorde inlämningsuppgifterna individuellt istället för i grupp, det är nästan oundvikligt att den ena gör mer jobb än än den andra. Dessutom lär man sig bättre om man jobbar individuellt.
  --- Bravo! Gerd är en klippa vid tavlan och assarna sköter sig klockers! Se bara till att undvika Sunraysalarna till labbandet så blir allt perfekt!
  --- På tok för höga krav. Om man vill ha en femma borde det räcka med lab1 och 2, en tenta och möjligen en lab3 med rapport och föredrag. Som det är nu måste man göra: lab 1 och 2(20 min redovisn vardera), tenta, lab 3(rapport och föredrag), lab 4 samt en muntlig tenta! Det räcker väl att vi visar vad vi kan med en tenta och 2 labbar? Eller?
  --- Mycket bra upplägg, men lab3 krockar lite med övriga kurser.
  --- Alltså, för lite poäng! Man sliter och sliter, den tar aldrig slut.
  --- Laborationer tar mycket tid. Dessutom är tentan större än tex digitalelen som även den motsvarar 2 poäng.
  --- Riktigt rolig kurs! Jag har svårt för torra mattekurser, men Gerd gjorde denna kurs intressant och kul med hjälp av exempel från verkligheten, fantasi och inlevelse. Tack så mycket!
  --- Bra kurs!
  --- Det känns som att man suttit till 7-8 varje dag i skolan de senaste månaderna för att labba numme.
  --- Rolig, praktisk kurs!
  --- Bristfällig info om rapporten, vart skulle man lämna den, när får man svar... speciellt viktigt då man aldrig träffar kursansvarige längre.
  --- Onödigt med betyg 3-6, blir för mycket betygsfokus. Bättre att alla gör samma uppgifter och att bra resultat ger hög poäng (3-5).
  --- Keep up the good work!
  --- Hoppas du fortsätter med att ge kursen för våra yngre sektionsmedlemmar.
  --- Ibland kändes Gerd lite subjektiv i sin bedömning. Man fick intrycket av att det var lättare att få 6:a om man satt på de främsta raderna och ställde mycket frågor. Som att "smör" skulle löna sig i kursen. Hon borde kanske tänka på det så att man inte får det intrycket. (För då känns det mer orättvist när betygen sätts).
  --- Kursen fortsätter ju i all evinnerlighet (i alla fall fram till jul).
  --- Mycket rolig kurs med bra lärare. Dock väldigt mycket jobb för futtiga fyra poäng.
  --- Lite svårövergripligt att se exakt vad som krävs för de olika betygen. En enkel tabell på kurshemsidan vore bra. Annars har allt fungerat väldigt bra.
  --- Det var väldigt mycket man skulle ha gjort till denna kurs. Antingen så är den värd mer poäng eller kanske minska lite på antal uppgifter som behövs göra. Det var lagom för att få trea och fyra, sen för femma var det lite väl mycket med muntligtenta också. Det kan tänkas för en sexa. Man borde få vara två på extralabben för att få femma på kursen, och själv ifall man ville ha en sexa
  --- Bra idé det där med att alla som inte hade någon att labba med skulle ställa sig i hörnet.
  --- Mycket bra, jag är glad att jag har fått gå den och vet att jag kommer att ha mycket nytta av kunskaperna. Keep up the good work.
  --- En intressant kurs som känns relevant med tanke på vår inriktning!


gerd@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.