next up previous
Nästa: Om detta dokument...

Jacob Yström
NADA
2002-02-04

2D1240 Numeriska metoder gkII


LABORATION 1 - Korrigering4. En ickelinjär ekvation. Deluppgift 4b)

DET STÅR


DET KALL STÅ

Jacob Yström
2002-02-04