Nada

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.

Aktuell information om 2D1240 4p, Numeriska metoder gk2 för T2 våren 2002

Senaste Nytt

Sammanställning av kurutvärderingsenkäten är klar. Resultat finns här.
Kursanalys finns här.

Det finns nu en laboration 4 (för betyg 5 och 6 aspiranter); ps-fil eller pdf-fil.
Denna redovisas med en rapport.

Föredragen bedöms efter samma protokoll som för F se ps-fil eller pdf-fil .
Rapporten disponeras lämpligen på följande sätt se ps-fil eller pdf-fil .

Observera

Tänk på att ge dator-initierings-kommandon (se nedan) på ditt eget dator-konto, och inte bara på din labb-kompis konto.

Ett fel har insmugit sig i Laborationslydelse 1. Se korrigering här.

Kursansvarig och föreläsare är Jacob Yström.

Övningsledare är Claes Holmqvist, Marco Kupiainen och Kristian Angele
Labbhandledare är Claes Holmqvist, Marco Kupiainen, Johan Gullman-Strand och Jacob Yström.

Kursinnehåll

Kursuppläggning

6 föreläsningar i period 3 och 7 föreläsningar i period 4.
3 salsövningar i period 3 och 6 salsövningar i period 4.
3 handledda laborationstillfällen i period 3 och 6 tillfällen i period 4.
Tentamen sker i slutet av period 4 (25 maj).
Nyhet: Det finns från och med detta läsår möjlighet att få slutbetyget 6. Kravet är väl utförda laborationer 1 - 4 och betyg 6 på tentan. En preliminär översiktlig kursplan för T2 beskriver vad som skall behandlas vid de olika undervisningstillfällena.

Kurslitteratur

Laborationer

Godkänd laborationskurs ger två kurspoäng (av kursens totalt 4 poäng). I kursen ingår 3 obligatoriska datorlaborationer laboration 1 - laboration 3 samt en extrauppgift laboration 4 för dom som eftersträvar betyg 5 eller 6. Laborationerna gäller numeriska tillämpningar med Matlab och görs i tvåmannagrupper. Även en del teoretiska uppgifter ingår. För arbetet utanför schemalagd tid är Nadas datorsalar tillgängliga via giltigt kårkort alla tider på dygnet utom bokade tider. Följande hederskodex gäller.

Laboration 1 och 2: De båda första laborationerna redovisas muntligt (ca 20 min vardera) med stöd av lösningar till uppgifterna (utskrifter, kurvor och anteckningar) och Matlabprogram. Båda i laborationsgruppen ska kunna redogöra för teori och algoritmer. Anmälningslista med tid och plats för redovisning kommer att finnas på kursens anslagstavla plan 3 i huvudbyggnaden. Två bonuspoäng som tillgodoräknas på tentan utdelas om laboration 1 blir godkänd senast fredag 15 mars och två bonuspoäng om laboration 2 är godkänd senast fredag 19 april. Bonuspoängen gäller vid ordinarie tentan samt vid de två närmast följande omtentamenstillfällena (maj,aug och jan).

Laboration 3 utgörs av en större tillämpningsuppgift där du ska dra nytta av dina kunskaper i numeriska metoder och Matlab. Det finns många uppgifter att välja mellan. Vissa är något svårare (och kanske roligare). Den som eftersträvar betyg 6 måste välja en sådan uppgift. Laborationen redovisas med en rapport samt ett föredrag. Rapporten skall vara välskriven och fullständig. Föredraget på 12 - 15 minuter håller du tillsammans med din laborationskamrat inför ett dussin intresserade åhörare (övriga föredragshållare under passet samt några lärare). Anmälningslista med tid och plats för föredraget kommer att finnas på kursens anslagstavla plan 3 i huvudbyggnaden.. Sista rapportinlämningsdag är mån 20 maj. Rapport och föredrag kommer att bedömas var för sig med betyg på skalan 1-3.

Den som eftersträvar betyg 5 eller 6 skall även utföra laboration 4. Den redovisas med en rapport som presenteras för kursledaren senast mån 20 maj.

Datorinitiering, registrering och kurskatalog

Du måste vara kursregistrerad för att få tillgodoräkna kursen. För att få tillgång till kurskatalogen och annat kursspecifikt ska du ge kommandot
course join numt02
Nadaregistrera dig med kommandot res checkin numt02
När du är klar med kursen ska du skriva course leave numt02
Tänk på att göra ovanstående kommandon på ditt eget dator-konto, och inte bara på din labb-kompis konto.

Kurskatalogen på Nadas datorer är /info/numt02

Tentamen

Tentamen äger rum Lördag den 25 maj 08-13 i Q11-15, Q21-22. Tentan består av en teoridel utan hjälpmedel på 10 poäng och en problemdel på 40 poäng där tillåtna hjälpmedel är formelsamlingen, Matlabhandledningen, Betahandboken samt räknedosa. För godkänt krävs minst 5 poäng från teoridelen och minst 25 poäng totalt med bonuspoängen från laborationerna 1 och 2 inräknade.
Tentamensresultatet anslås efter högst tre veckor på Nadas anslagstavla på plan 3. Klagomål på rättningen lämnas till kursledaren inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits.

Slutbetyg

Slutbetyg på kursen får man genom att summera betygen på tenta, föredrag och rapport, dividera med två. Avrundning görs mot tentamensbetyget. Obs. man kan bara höja tentamensbetyget från tre till fyra samt från fyra till fem.

-----

Kursutvärdering

I slutet av kursen görs en kursenkät. Den är viktig för att kursledaren ska få en god uppfattning om hur kursen har fungerat ur studentsynpunkt. Den ger också besked om vilka förbättringar som ska göras. Vi eftersträvar god kvalitet på våra kurser i numeriska metoder.

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.


Sidansvarig: <yxan@nada.kth.se>
Senast ändrad 29 augusti 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>