KURSUTVÄRDERINGSRESULTAT
Kurs: 2D1240 Numeriska metoder gk2
Omgång: 2002 period 3-4


En enkät delades ut i samband med föredragsredovisningen av laboration 3.


Antal svar på enkät : 60
Antal aktiva på kursen som fått minst en laboration godkänd: 74


Kursansvarig:
Jacob Yström


Övningsassistenter
Marco Kupianien, Claes Holmqvist och Kristian Angele


Lab.handledning
Marco, Claes, Johan Gullman-Strand och Jacob