Nada

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.

Aktuell information om 2D1240,

Numeriska metoder gk2 för F2

Tryck här för att hämta kursenkäten:
-----

Senaste nytt

Lab 3 rapporterna är rättade.

Vill du ha högre betyg på lab 3? Man får göra en ny laboration 3 som bedöms oberoende av den man redan gjort.

Alla skall göra lab3. Välj en av tillämpningsuppgifterna. Uppgiftslydelser finns här, (pdf-format) och här,(pdf).

För betyg 5 eller 6 skall även lab4 utföras.

Nu finns Errata till den gamla upplagan och till den nya upplagan, samt lösningar till några uppgifter i kursboken.

Aktuellt veckoprogram är veckoprogram för vecka 8-10. Det finns även veckoprogram för vecka 3, vecka 4, vecka 5, vecka 6 och veckoprogram för vecka 7.

Läsanvisningar till gamla upplagan av Heath för laboration 1: 1.2.5, 2.3, 2.4 (uppgift 2), 3.1-3.3.2 (uppgift 3), 5.1.2, 5.2.2, 5.2.3 (uppgift 4), 5.3.2 (uppgift 5) och för laboration 2: 9.1 (uppg 1), 9.3.1, 9.6.2, 8.8 (uppg 2), 9.2.1 (uppg3), 9.3.2, 9.4, 9.5, 9.7 (uppg4).

Regnbågslinje

Kursprogram våren 2002

Kursledare och föreläsare är Gunilla Kreiss (gunillak@nada.kth.se).

Övningsledare är Gunilla Kreiss, Marco Kupiainen, Daniel Appelö och Pål Westermark.

Kursinnehåll

Ideer och begrepp, Matlab, effektiva algoritmer för linjära ekvationssystem, kondition, minstakvadratmetoden för överbestämda linjära system och linjär kurvanpassning, interpolation med polynom, kubiska splines och bezierkurvor, tillförlitlighetsbedömning, derivataskattning, numerisk integration, lösning av ekvationer och ickelinjära system, ickelinjär modellanpassning, ickelinjär minimering, numeriska metoder för ordinära differentialekvationer (ODE), begynnelse- och randvärdesproblem.

Kurslitteratur

Kursbunt

Kursbunten säljs i samband med första föreläsningen, därefter på Nadas expedition.

Varje vecka delas ett veckoprogram ut. Det innehåller detaljerad information om vad som skall göras på övningar samt kompletterande material.

Användarhandledningarna för GnuEmacs och Unix som ingick i kursbunten för ettans datakurs har du nytta av i nummekursen. Betahandboken rekommenderas.

Datorinitiering, registrering och kurskatalog

För att få tillgång till kurskatalogen och annat kursspecifikt på Nadas datorer ska du ge kommandot course join numf02
Registrering på kursen gör du med kommandot res checkin numf02
(Obs, du måste först vara registrerad på kansli DEF för att få gå kursen.)
När du är klar med kursen ska du skriva course leave numf02

Kurskatalogen på Nadas datorer är /info/numf02
Kurskatalogens Matlabfiler finns också tillgängliga härifrån.

Kursuppläggning

Kursen är schemalagd i period 3 med 11 föreläsningar, 7 salsövningar och 6 datorövningar. Tentamen ligger efter period 3. I period 4 är kursen schemalagd i de två första veckorna med 2 föreläsningar, 3 datorövningar samt ett föredragspass som ersätter övningen i vecka 12. En preliminär översiktlig plan för vad som skall behandlas vid de olika föreläsningarna följer här.

Nyhet

Från och med i år finns det möjlighet att få slutbetyget 6. Kravet är minst 50 poäng på tentan samt väl utförda laborationer 1-4.

Laborationer

I kursen ingår 3 obligatoriska datorlaborationer samt en extrauppgift för dom som eftersträvar betyg 5 eller 6. Godkänd laborationskurs ger två kurspoäng (av kursens totalt 4 poäng). Laborationerna gäller numeriska tillämpningar med Matlab och görs i tvåmannagrupper. Även en del teoretiska uppgifter ingår. För arbetet utanför schemalagd tid är Nadas datorsalar tillgängliga via giltigt kårkort alla tider på dygnet utom bokade tider.
Redovisning av laboration 1 och 2: De båda första laborationerna redovisas muntligt (ca 20 min vardera) med stöd av lösningar till uppgifterna (utskrifter, kurvor och anteckningar) och Matlabprogram. Båda i laborationsgruppen ska kunna redogöra för teori och algoritmer. Anmälningslista med tid och plats för redovisning kommer att finnas utanför datorsalarna. Två bonuspoäng som tillgodoräknas på tentan utdelas om laboration 1 blir godkänd senast onsdag 6 februari och två till för laboration 2 med sista redovisningsdag tisdag 26 februari. Bonuspoängen gäller vid ordinarie tentan samt vid de två närmast följande omtentamenstillfällena.
Laboration 3 utgörs av större tillämpningsuppgifter där du ska dra nytta av dina kunskaper i numeriska metoder och Matlab. Det finns många uppgifter att välja mellan. Vissa är något svårare (och kanske roligare). Den som eftersträvar betyg 6 måste välja en sådan uppgift. Den redovisas med en fullständig och välskriven rapport samt ett föredrag. Föredraget på 12 - 15 minuter håller du tillsammans med din laborationskamrat inför ett dussin intresserade åhörare (övriga föredragshållare under passet samt några lärare). Sista rapportinlämningsdag är måndag 29 maj. Rapport och föredrag kommer att bedömas med betyg på skalan 1-3.
Den som eftersträvar betyg 5 eller 6 skall även utföra laboration 4. Den redovisas med en rapport som presenteras för kursledaren senast torsdag 23 maj.

Tentamen

Tentamen ligger redan efter period 3, lö 9 mars kl 8-13, och omfattar kursinnehållet t o m föreläsning 11 och övning 7. Tentan består av en teoridel utan hjälpmedel på 10 poäng och en problemdel på 40 poäng där tillåtna hjälpmedel är formelsamlingen, Matlabhandledningen, Betahandboken samt räknedosa. För godkänt krävs minst 5 poäng från teoridelen och minst 25 poäng totalt med bonuspoängen från laborationerna 1 och 2 inräknade.
Tentamensresultatet anslås efter högst tre veckor på Nadas anslagstavla på plan 3. Klagomål på rättningen lämnas till kursledaren inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits.
Slutbetyg på kursen får man genom att summera betygen på tenta, föredrag och rapport, dividera med två. Avrundning görs mot tentamensbetyget. Obs. man kan bara höja tentabetyget från tre till fyra samt från fyra till fem.

-----

Kursutvärdering

I slutet av kursen görs en kursutvärdering. Den är viktig för att kursledaren ska få en god uppfattning om hur kursen har fungerat ur studentsynpunkt. Den ger också besked om vilka förbättringar som ska göras. Vi eftersträvar god kvalitet på våra kurser i numeriska metoder.

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.


Sidansvarig: <gunillak@nada.kth.se,>
Senast ändrad 7 maj 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>