2D1240 Numeriska metoder gk2 för D, hösten -01

Resultat av kursutvärdering


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 2% (1 st) Mycket lätt.
  2. 19% (12 st) Ganska lätt.
  3. 55% (35 st) Medel.
  4. 23% (15 st) Ganska svår.
  5. 2% (1 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 80% (51 st) Ja.
  2. 17% (11 st) Tveksam.
  3. 3% (2 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 47% (30 st) Ja, mycket.
  2. 47% (30 st) Ja.
  3. 3% (2 st) Neutral.
  4. 3% (2 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Förkunskapskraven för nummekursen är ettans data- och mattekurser. Tycker du att dina förkunskaper har varit tillräckliga?

  1. 83% (53 st) Ja.
  2. 16% (10 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 5. Vad tycker du om läroboken av Heath: Scientific Computing?

  1. 3% (2 st) Mycket bra.
  2. 8% (5 st) Bra.
  3. 8% (5 st) Hyfsad.
  4. 3% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 77% (49 st) Har inte använt den.

  Kommentarer om boken:

  --- Allomfattande, bra referenslitteratur
  --- Bra, men den funkar inte utan NAM, där man ser hur metoderna används.
  --- Spenderade en onödigt stor mängd pengar på en bok som jag trodde att jag skulle få användning för. Har tittat i den sammanlagt 5 minuter. NAM är så pass bra att den känns helt onödig.
  --- För dyr och onödig. Bra att vi fick veta att den inte behövdes.
  --- Den är lite dyr, men mycket pedagogisk när man väl börjar läsa den. Ett bra komplement till NAM.
  --- Det funkade alldeles utmärkt med endast Gerds bok (NAM)
  --- Den var ganska dyr.
  --- Borde vara obligatorisk
  --- Den är teoretiskt bra, men eftersom man lade mest tid på labbarna hade inte jag så stor användning av den.


 6. Vad tycker du om Gerds bok: Numeriska algoritmer med Matlab (NAM)?

  1. 45% (29 st) Mycket bra.
  2. 47% (30 st) Bra.
  3. 6% (4 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 2% (1 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte använt det.

  Kommentarer om NAM:

  ---Saknar summering i slutet av varje avsnitt, begreppsförvirring uppstår, fusksplines
  --- Lagom stor.
  --- Mycket meningsfull, fylld med det stoff man behöver men ändå övergriplig. Man kan börja läsa i den och känna att man kan komma igenom den!
  --- Kort koncist, så man vill ha det.
  --- Bra med en kortfattad bok som beskriver allt vi har i kursen, så man slipper en massa (amerikanskt i de flesta fall) ordbajseri.
  --- Allt man behövde, väldigt bra bok, hade kunnat ha en mer omfattande innehållsförteckning.
  --- Jag tror boken skulle bli mycket bättre om man tog sig en titt på en alternativ typografi.
  --- Rakt på sak och inga krussiduller, ett föredöme för andra som skriver läroböcker
  --- En väldigt bra sak var att exempel och dyl. fanns som matlab-kod på hemsida.
  --- Pedagogiskt upplagd, följer kursen och föreläsningarna mycket bra!
  --- Svaren på alla teorifrågor fanns ej med i NAM, vilket de borde göra.
  --- Mycket bra!!! Den går ju igenom allt som ingår i kursen. Vad ska man med en annan bok till?
  --- En bok som är helt anpassad efter kursen. Eller var det tvärt om? I alla fall himla bra!
  --- Avdelningen om interpolation, fusk-splines och naturliga splines skulle nog varit svår att förstå om man inte gått på motsvarande föreläsningar.
  --- Bra format
  --- Ibland är NAM lite för kortfattad. Viss information saknas i den. Då är Heath ett
  bra komplement

  --- Koncis och lättförstådd. Bra med exempelkod.
  --- Väldigt lättöverskådlig, tar upp det man behöver veta för labbar och kursen. När man är van vi amerikanska böcker med 800 sidor känns NAM som en väldigt frisk fläkt. Ända problemet är hur man ska kunna låta bli att bli arg över andra böcker efter att ha använt den.
  --- Där står ju allt man behöver.
  --- Vissa delar, till exempel hermiteinterpolation, borde förklaras bättre.
  --- Konsten att sammanfatta en periods kurs på 100 sidor och samtidigt göra den egentliga kursboken onödig! Kort, bekväm och faktainriktad.
  --- Innehåller ju egentligen allt man behöver...
  --- Får med det viktiga på ett kort och relativt lättbegripligt sätt.
  --- Bra att den var kortfattad.
  --- Svår att slå i märktes att den var tänkt som ett komplement
  --- NAM drar många slutsatser helt utan bevis eller bakomliggande resonemang. Känns som en manual för att klara labbarna snarare än ett hjälpmedel för att förstå...
  --- Lagom stor.
  --- Bra med exempel efter varje teoridel
  --- Lätt att förstå med överskådliga exempel. Man kunde önska att alla kursböcker var så.
  --- Allt man behöver veta står beskrivet på ett lättbegripligt sätt i den.


 7. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 59% (38 st) Mer än 80%.
  2. 16% (10 st) 60-80%.
  3. 16% (10 st) 40-60%.
  4. 2% (1 st) 20-40%.
  5. 6% (4 st) Mindre än 20%.


 8. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 38% (24 st) Mycket bra.
  2. 50% (32 st) Bra.
  3. 9% (6 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 3% (2 st) Har inte deltagit.

  Kommentarer:

  ---Frågor från tidigare föreläsningar bör helst besvaras nästkommande föreläsning.
  --- Väldigt bra, men det är lite svårt att förstå vad det handlar om, man kan bara lära sig ämnet genom att räkna själv
  --- Det var lite väl mycket trollande med olika icke-kursrelaterade saker, såsom att det går tre koner på en cylinder.
  --- Gerd har ofta svårt att svara på frågor vilket är ett minus. Är i övrigt väldigt duktig och pedagogisk.
  --- Gärna lite mer exempel som man kan ha nytta av på labbarna.
  --- Enastående, mycket engagerande.
  --- Det känns som om föreläsaren har hållit kursen så många gånger att hon ibland hoppar över detaljer som känns självklara men som student kan vara förvirrande. Annars mycket tydligt och bra.
  --- Bra, precis som resten av kursen.
  --- Jag stör mig på de handskrivna OH-bilderna i grälla färger. Att lägga till handskrivna formler på utskrivna OH-bilderna känns tråkigt.
  --- Lättfattligt, överskådligt och trevligt
  --- Vissa begrepp kunde ha förklarats grundligare/bättre. Exempelvis extrapolation; fick inte tillräckligt bra känsla för hur/varför det funkar. Föreläsningarna var i allmänhet trevliga och givande att lyssna på.
  --- Man var aldrig ens i närheten av att somna. Och det ska tolkas positivt :-)
  --- Klart bättre än genomsnittet


 9. Vilken assistent har du varit hos mest under salsövningarna?

  1. 14% (9 st) Andreas i Q15
  2. 16% (10 st) Tomas i Q21
  3. 31% (20 st) Anders i Q22
  4. 17% (11 st) Fredrik i Q23


 10. Hur stor del av salsövningarna har du varit på?

  1. 38% (24 st) Mer än 80%.
  2. 14% (9 st) 60-80%.
  3. 9% (6 st) 40-60%.
  4. 11% (7 st) 20-40%.
  5. 28% (18 st) Mindre än 20%.


 11. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett? (Talar och skriver läraren tydligt? Förklaras övningsexemplen begripligt? Är kontakten lärare/studenter bra?)

  1. 13% (8 st) Mycket bra.
  2. 41% (26 st) Bra.
  3. 19% (12 st) Acceptabelt.
  4. 9% (6 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 19% (12 st) Har inte deltagit.

  Kommentarer:

  --- Bra och djupgående lösningar, förklarade mycket.
  --- Jag är inte helt säker på att övningarna behövs. När man arbetar med labbarna ter sig det mesta på övningarna naturligt.
  --- Förstår dock inte riktigt varför övningarna inte övningarna görs med matlab-kod. Handberäkningar förekommer ju ändå inte på tentan....
  --- Assen skrev ju faktiskt pyttelitet, trots att man försökte säga till. Där skulle det kunna ske en förbättring!
  --- Föreläsningstiden var i allmänhet mer givande än övningarna.
  --- Läraren svävade ut lite ibland i matematiska förklaringar som var nog så intressanta men kanske inte så relevanta för kursen. Jag tror att man tydligare behöver klargöra vad som kommer att hända på tentan. Efter övningarna var jag inte speciellt förberedd inför tentan (dvs vilka sorts uppgifter som skulle komma).
  --- Övningstimmar på kth generellt sätt går för mycket ut på att någon annan räknar exempel som vi skriver av och sedan efterapar när vi ska räkna. Detta tycker jag är ett problem eftersom det liknar föreläsningar i alldeles för hög grad.
  --- Provade ett par andra innan Anders, men han var helt klart bäst. Var mycket tydlig och förklarade saker bra!
  --- Hur svårt är det att minstakvadratanpassa med Matlab? Vad kan övningarna användas till, som är meningsfullt? De flesta uppgifter löstes inte PÅ övningen, där presenterades de bara.
  --- (Om jag nu har prickat i rätt asse, minns inte exakt vad han hette och vilken sal det var): Toppenasse; förklarar bra (gick dessutom igenom teorin igen, bra om man inte hade fattat allt på föreläsningen eller inte hade hunnit gå på den alls).
  --- Assen var trevlig och hade ganska pedagogiskt upplägg (gick igenom grundläggande begrepp i början). Själva räknandet var dock medelbra. Svårt att säga vad som var fel, men det var svårt koncentrera sig.
  --- Assistenterna har inte total koll på vad de gör och varför. De vet dock att det funkar.
  --- Jag deltog inte eftersom jag hellre sitter vid en dator och provar. Att på papper försöka lösa något som en dator ska användas till kändes inte meningsfullt. Det kan ju vara svårt att ändra på, men kanske vore det bättre med fler laborationstillfällen och lite mindre övningar.


 12. Får du den hjälp du behöver på datorövningarna?

  1. 25% (16 st) Alltid.
  2. 52% (33 st) Oftast.
  3. 3% (2 st) Sällan.
  4. 2% (1 st) Aldrig.

  Kommentarer:

  ---Svårt att få hjälp när det är många som labbar.
  --- Andreas verkade aningen stressad när vi frågade om hjälp, du driver väl dem inte för hårt?
  --- Har inte behövt handledarna så mycket.
  --- Det blir lite stressigt i redovisningstider, men det är bara att väntas.
  --- har inte varit på datorövningarna däför att det aldrig fanns tillräckligt med plats i salarna.
  --- Har inte behövt be om hjälp.
  --- Alla asistenterna är trevliga och hjälpsamma
  --- Alla assarna verkade inte ha den kunskapen som kanske krävdes vid en del labbar.
  --- Bra!
  --- Särskilt på lab 3 var det lite svårare att få bra hjälp. assistenterna var inte säskilt insatta i ämnet och kunde därför inte ge den handledning vi behövde.
  --- Använde inte assarna så mycket; vi kursdeltagare hjälpte varandra ofta.
  --- Mycket trevliga och tillmötesgående! Bra hjälp.
  --- Frågade bara om hjälp en gång, men det funkade ju, så.
  --- Fast ibland känns det som att vi har lurats iväg på villospår. Dessutom vore det bra om inte lärarna gav svaret utan att man har bett om det. Jag fungerar som så att jag behöver klura ut vissa saker själv i lugn och ro.


 13. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 1?

  1. 34% (22 st) Mindre än 10 tim.
  2. 42% (27 st) 10-15 tim.
  3. 17% (11 st) 15-20 tim.
  4. 3% (2 st) Mer än 20 tim.

  Synpunkter på laboration 1:

  ---Bra uppgifter!
  --- Lite svårt i början när man inte har fattat riktigt.
  --- Bra
  --- Jag har inte den blekaste aning om hur mycket tid jag lade ner. Helt ok labbar, ganska omfattande, men inte för svåra.
  --- Bra introduktion till numme. Lärorik!
  --- Hade inte så mycket tid, så man slafsar ihop nått och tar kompleteringar.
  --- Det är för att både jag och min labbkompis vill förstå vad vi håller på med. Så vi satt väldigt mycket med alla labbarna.


 14. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 2?

  1. 20% (13 st) Mindre än 10 tim.
  2. 39% (25 st) 10-15 tim.
  3. 27% (17 st) 15-20 tim.
  4. 11% (7 st) Mer än 20 tim.

  Synpunkter på laboration 2:

  --- Bra uppgifter!
  --- Ganska mycket att göra om man är själv.
  --- För många delmoment.
  --- Bra.
  --- Tidvis jobbig men ändå klart givande.
  --- Hade inte så mycket tid, så man slafsar ihop nått och tar kompleteringar.


 15. Bedöm hur lång tid du lägger ner på tillämpningslabben (inkl rapport och föredrag):

  1. 8% (5 st) Mindre än 15 tim.
  2. 27% (17 st) 15-20 tim.
  3. 30% (19 st) 20-25 tim.
  4. 34% (22 st) Mer än 25 tim.

  Kommentarer:

  --- Intressant häfte med uppgifter.
  --- Roligare eftersom den var mer självständig (dvs man fick fundera själv på hur man skulle gå tillväga)
  --- Mycket arbete
  --- Är fortfarande inte klar. På det hela taget tycker jag labbarna är mycket svårare än resten av kursen. Just att man måste få allting precis rätt gör det nästan hopplöst att klara själv.
  --- Lite mera jobb med denna, men det är väl meningen...
  --- Vi hade väldigt mycket problem att komma på gång. Inte matematisk sett förutom hur börjar man skriva matlabkod.
  --- Jag jobbade själv, så det tog längre tid än det skulle ha behövt ta.
  --- Lättare att engagera sig i en enda stor uppgift än i flera små. Å andra sidan blir det lite smalt och kändes inte lika lärorik som lab1 och 2. Rapportskrivandet var slitigt, men gav utdelning!
  --- Lite otydliga anvisningar (iskanan).
  --- Tillsammans med Heath det absolut bästa inslaget i kursen. Kreativt och utmanande!
  --- Var inte ett dugg motiverad, gjorde en helt klart urusel insats.
  --- Bästa delen av kursen, att förklara något är nog den bästa pedagogik som finns!!
  --- Den här lade vi ned mycket tid på. Närmare 50-60 timmar skulle jag tro.


 16. I många kurser har man hemtal eller labbar med redovisning varje vecka. Borde det finnas sådana i nummekursen?

  1. 5% (3 st) Ja absolut.
  2. 22% (14 st) Tveksam.
  3. 73% (47 st) Nej.


 17. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 14% (9 st) Mycket bra.
  2. 48% (31 st) Bra.
  3. 23% (15 st) Hyfsat.
  4. 8% (5 st) Mindre bra.
  5. 3% (2 st) Dåligt.
  6. 3% (2 st) Tentade inte.


 18. Hur stor del av din totala studietid under period 1 ägnade du åt nummekursen?

  1. 2% (1 st) Mindre än 15%.
  2. 19% (12 st) 15-30%.
  3. 56% (36 st) 30-50%.
  4. 20% (13 st) 50-70%.
  5. 3% (2 st) Mer än 70%.


 19. Kursen är på 4p (2p för tentan och 2p för labbkursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 27% (17 st) Lagom med 4p.
  2. 45% (29 st) Borde vara 5p.
  3. 28% (18 st) Borde vara 6p.
  4. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 20. Något mer att tillägga om årets nummekurs?

  --- Avsnittet kring differentialekvationer var för komprimerat - det borde utökas.
  --- Mycket bra kurs som dock innefattar mycket teori.
  --- Ett till synes trist ämne kan visa sig roligt med rätt lärare, och det har Gerd verkligen lyckats med! Högsta betyg till föreläsaren. Roliga labbar. Vill även understryka att kursen verkligen borde ge 6 poäng. Möjlighet till högre betyg räcker inte när kursen tar upp så pass mycket tid som denna.
  --- Sång är bra.
  --- Tack för en bra kurs!
  --- De där labbarna är inte helt roliga.
  --- Tack Gerd! Du är jättepedagogisk!
  --- Har tidigate studerat vid Kalmar högskola. Där fick vi ingen bra Matlabkurs, vi var tvungna att lära oss Matlab på egen hand = INGE BRA! Därför var denna kurs mkt givande för mig. Kul kurs! Vi ses på fortsättningskursen.
  --- Dåligt med betyg 6 (gäller inte bara Numme).
  --- Tack för en mycket bra kurs!
  --- Keep up the good work!
  --- Rolig kurs. Funderar på att läsa nästa också!
  --- Att jag har svårt att komma på något att kritisera beror inte på att jag har dålig fantasi...
  --- Bra och relevant kurs.
  --- Väldigt bra generellt sätt. Det enda jag kan komma på som jag uppfatar som negativt var tillämpningslabben, finns det verkligen ingenting roligare att göra med det vi har lärt oss?
  --- Mycket bra och intressant kurs, med en härlig kursledare!
  --- Intressant, jag kommer definitivt att läsa fortsättningskursen.
  --- Tentan borde lösas i datorsal.
  --- Näpp; keep up the good work!
  --- Det var bra att man fick lära sig x = A\b.
  --- Tick-Tack för allt arbete ni som håller kursen inte var tvingade att göra men gjorde ändå.
  --- Efter ett års mattekurser under årkurs 1 är man ju inte direkt positivt inställd till ännu en! Speciellt inte parallellt med Matstat. Matlab var bra att lära sig, det programmet kommer jag ha nytta av!
  --- Väldigt kul med lite "ovanliga saker", tex gitarrspelandet sista föreläsningen. Sådant lättar upp.
  --- Trevlig kurs, önskar jag hade bättre disciplin och en lite mer oskön säng så jag hade lyckats gå på fler schemalagda aktiviteter.
  --- Jag har ett tillägg om tentan. Mycket byggde på att man förstod funktionen i uppgift ett. Jag som är en av dem som har lite svårt för vissa delar av matten, kände att jag missade tentan pga att jag inte förstod funktionen.


gerd@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.