Nada

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.

Aktuell information om 2D1240, Numeriska metoder gk2 för D2

-----

Kursutvärdering

Sammanställning av kursenkäten hösten 2001 (64 svar kom in).
Kursanalys.

Senaste nytt

Tentamen lördag 6 april kl 8-13, sal E52.
Regnbågslinje

Kursprogram hösten 2001

Kursansvarig och föreläsare är Gerd Eriksson (gerd@nada.kth.se).

Övningar tisdagar v37-42 kl 11-13, övningsledare:
Andreas Atle (atle@nada.kth.se) sal Q15, Tomas Oppelstrup (tomaso@nada.kth.se) sal Q21,
Anders Eriksson (d98-aer@nada.kth.se) sal Q22, Fredrik Daveus (d98-fda@nada.kth.se) sal Q23.

Kursinnehåll

Ideer och begrepp, Matlab, effektiva algoritmer för linjära ekvationssystem, kondition, minstakvadratmetoden för överbestämda linjära system och linjär kurvanpassning, interpolation med polynom, kubiska splines och bezierkurvor, tillförlitlighetsbedömning, extrapolation, derivataskattning, numerisk integration, lösning av ekvationer och ickelinjära system, ickelinjär modellanpassning, ickelinjär minimering, numeriska metoder för ordinära differentialekvationer, begynnelse- och randvärdesproblem.

Kurslitteratur

NAM och exempelsamlingen (40 kr vardera) samt kursbunten nedan (20 kr) kan köpas vid första föreläsningen och därefter på Nadas studentexpedition (exp@nada.kth.se).
(I Heath finns många tryckfel, en förteckning finns här.)

Kursbunt

Användarhandledningen för Unix bör du ha sedan tidigare (säljs på Nadas exp). Betahandboken rekommenderas.

Datorinitiering, registrering och kurskatalog

Du måste vara kursregistrerad för att få tillgodoräkna kursen. För att få tillgång till kurskatalogen och annat kursspecifikt ska du ge kommandot course join numd01
Nadaregistrera dig med kommandot res checkin numd01
När du är klar med kursen ska du skriva course leave numd01

Kurskatalogen på Nadas datorer är /info/numd01
Kurskatalogens Matlabfiler finns också tillgängliga härifrån.

Nyhet: Det finns från och med i år möjlighet att få slutbetyget 6. Kravet är aktivt deltagande i kursen med väl utförda laborationer 1 - 4 (de tre obligatoriska samt en svårare, mer om detta nedan) och minst 50 poäng på tentan.

Kursuppläggning

Detaljerat schema för D2-kursen finns i kursplanen. Se även KTH:s översiktsschema.
Kortfattat gäller följande: Kursen är schemalagd i period 1 (v36-42) med tolv föreläsningar, sex salsövningar och sex datorövningar, tentamen ligger efter period 1.
I period 2 är kursen schemalagd i de två första veckorna (v44-45) med två föreläsningar, tre datorövningar samt ett föredragspass som ersätter övningen i v45. Kursen avslutas i tredje veckan av period 2 (v46) med rapportskrivning och ytterligare föredragspass. För arbetet utanför schemalagd tid är Nadas datorsalar tillgängliga via giltigt kårkort alla tider på dygnet utom bokade tider. Allmänhandledning finns vissa tider.

Laborationer

Laborationerna gäller numeriska tillämpningar med Matlab och görs i tvåmannagrupper. Godkänd laborationskurs ger två kurspoäng (av kursens totalt 4 poäng).
Lab1 och lab2 består av en uppsättning småuppgifter som ska lösas i Matlab med effektiva numeriska metoder. Båda labbarna redovisas muntligt (20 min vardera) med stöd av matlabkod, utskrifter, kurvor och anteckningar. Vardera labben ger två bonuspoäng om den redovisas i tid; sista dag för lab1 är 26 september och för lab2 17 oktober. Bonuspoängen gäller vid läsårets tentor (okt -01 samt jan, april, aug -02).
(På datorövningarna används Q-Manager för hjälpkölistan. Skriv qm för att få upp QM-fönstret. Klicka mitt i fönstret med högra musknappen, välj kurs Numme D.)

Lab3 och lab4 är projektuppgifter som kräver tillämpning av flera numeriska algoritmer. Från och med i år är det tillräckligt att göra en av dem, men om du eftersträvar slutbetyg fem eller sex på kursen måste du göra både en lab3- och en lab4uppgift. De cirka 40 projektuppgifterna varierar i knepighet och storlek och för betyget sex krävs svåraste lab3 och lab4.
Redovisning sker med föredrag och välskriven ingenjörsmässig rapport, inlämnad senast måndag 19 november.
Föredraget på ca 12 minuter håller du tillsammans med din laborationskamrat inför ett dussin intresserade åhörare (övriga föredragshållare under passet samt några lärare). För betygsättningen bedöms om problemet och dess lösning beskrivs lättfattligt och korrekt, om föredraget är väl förberett med trevlig presentation, god tavelteknik och välritade stordiabilder. Bedömningsskalan på rapporter och föredrag går från ett till tre.

Slutbetyget på kursen får man genom att summera betygen på tenta, föredrag och rapport, dividera med två och eventuellt avrunda uppåt. För femma och sexa finns de särskilda krav som vi tidigare nämnt. Eventuell extralabb redovisas med en minirapport med utskrift av kod, resultat och figurer. Man ska presentera sin minirapport för kursledaren senast 14 december.

Hederskodex.

Tentamen

Tentamen ligger efter period 1, lördag 27 oktober kl 8-13 (sal D31, E31-36, E51-53, Q23-25, Q31-34) och omfattar kursinnehållet till och med föreläsning 12 och övning 6. Tentan består av en teoridel utan hjälpmedel på 10 poäng och en problemdel på 40 poäng där tillåtna hjälpmedel är formelsamlingen, Matlabhandledningen, Betahandboken samt räknedosa. För godkänt krävs minst 5 poäng från teoridelen och minst 25 poäng totalt med bonuspoängen från laborationerna 1 och 2 inräknade (betyg: 25-34 trea, 35-44 fyra, 45-49 femma, 50-54 sexa).
Tentamensresultatet anslås efter högst två veckor på Nadas anslagstavla på plan 3.

-----

Kursutvärdering

I slutet av kursen görs en kursenkät. Den är viktig för att kursledaren ska få en god uppfattning om hur kursen har fungerat ur studentsynpunkt. Den ger också besked om vilka förbättringar som ska göras. Vi eftersträvar god kvalitet på våra kurser i numeriska metoder.