Instruktioner för muntlig redovisning av laboration 4

1) Ni skall framträda i grupper om två teknologer.

2) Publiken antas vara en grupp kollegor och chefer på en framtida arbetsplats. Förutsätt att publiken har gått kursen.

3) Berätta om problemet. Vad skall räknas ut?

4) Berätta om olika möjliga metoder och strategier.

5) Berätta om egenskaperna hos de metoder ni valde (noggrannhetsordning, komplexitet, stabilitet, konvergenshastighet).

6) Vad blir den totala nogrrannhetsordningen hos er algoritm?

7) Vad blir resultatet? Resultat skall ABSOLUT vara med.

8) Visa plottar på hur svaret konvergerar när man lägger in fler beräkningpunkter eller tar kortare tidssteg.

9) Jämför den teoretiska noggrannhetsordningen med den experimentellt uppmätta.

10) Föredraget skall vara intressant. Visa ej långa listningar av programkod, men ge gärna information om smarta detaljer i koden.

11) Använd OH-bilder för att belysa komplicerade samband. Skriv på tavlan för att förklara enklare saker.

12) Tänk på att tidsgränsen är tio minuter. Planera så att båda teknologerna talar lika mycket.